802.467

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ember ősi ösztönei

Összehasonlító vizsgálatok a pszichoanalizis és a főemlősök biologiája alapján

Szerző

Kiadó: Pantheon Kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 291 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: 16 fekete-fehér képmelléklettel és néhány szövegközti ábrával illusztrálva. K. J. nyomda nyomása, Budapest.

Előszó

A pszichoanalízisben a minden idők lélektanának jelszava, az "ismerd meg tenmagad" nem pusztán az introspekciót vagy az emberi tettek egyszerű nyomon követését jelenti, hanem ennél sokkal... Tovább

Fülszöveg

A könyvben a pszichoanalitikus gyógykezelés és a főemlősök ösztönéletének tényei kerülnek egymás mellé. Az összehasonlítás nyomán kirajzolódik az ember ősi ösztöneinek képe. Követhetjük a táplálkozás ösztönének útját, megismerjük a megkapaszkodás és keresés ösztönének döntő jelentőségét, szemünk elé tárul a nemi ösztön bonyolult felépítése. Megvitatásra kerül az aggresszió ösztöne, sajátos mivoltában és kibontakozásában. Megismerkedünk az ösztönéletből fakadó tipusos helyzeteknek - az anyagyermek viszonynak, az Oedipus-konfliktusnak - ősi formáival; nyomon követhetjük az ösztön ellen ható erőknek, a félelemnek és a szégyennek fejlődését. Végül feltárul az emberré-válás útja: megtudjuk, milyen erők vezettek ahhoz, hogy kialakulhasson az alkotó emberi kéz, megszülethessek a tüzet teremtő Prometheus, létrejöhessen a beszéd, a szellemiség és az erkölcs, kibontakozhassék a szeretet. A könyvet néprajzi, kultúrtörténeti, társadalomtudományi, pedagógiai és elmekórtani anyag teszi teljessé.

Tartalom

Előszó- - - - - - - - - - - - - 5
Bevezetés - - - - - - - - - - - - - 7
I. A TÁPLÁLKOZÁS ÖSZTÖNE - - - 13
A.) A szopás kora - - - - - - - - - 13
B.) A felnőtt egyének táplálkozási módja - - - - - 17
II. A MEGKAPASZKODÁS ÖSZTÖNE « AZ ELSZAKADÁSRA TÖREKVÉS - - - - 26
A.) A megkapaszkodás ösztöne - - - - - - - 26
1.) A megkapaszkodás ösztöne a majmoknál - - - 27
a.) Eredeti megjelenésmódok - - - - 27
b.) Regressziós megnyilvánulások - - - - 31
c.) A megkapaszkodás ösztönének egy pótló formája: bőrápolásos szolgálat („bolházkodás") 32
d.) A megkapaszkodás ösztön-természete - - 34
2.) A megkapaszkodás ösztöne az embernél - - - 35
a.) A csecsemő elhelyezése természeti népeknél - 35
b.) A megkapaszkodás ösztöne az ősembernél - - 38
c.) A megkapaszkodás ösztöne az ókori Egyiptomban - - - - - - - - - - 39
d.) Neurológiai alapok - - - - - - - 43
e.) Helyettesítő jelenségek és regressziók - - - 46
f.) Regresszió neurotikus tünetekben - - - 54
B.) Az elszakadásra törekvés - - - - - - - - 57
1.) Néhány regressziós megnyilatkozás - - - - - 57
2.) A kéz öncsonkítása - - - - - - - - 59
a.) Öncsonkítás az emberszabású majmok között - 59
b.) öncsonkítás az embernél - - - - - - 61
a.) Archeológiai és néprajzi anyag - - - 61
b.) Elme- és idegkórtani anyag - - - - 64
3.) Haj és elszakadás - - - - - - - - - 66
III. KERESÉS, VÁNDORLÁS, - ELBUJÁS - - - - - 68
A.) Keresés, vándorlás - - - - - - - - - 68
1.) Keresés, neurotikus tünetekben - - - - - - 68
2.) A vándorlás ösztöne - - - - - - - - 70
3.) Neurológiai alapok - - - - - - - - 74
4.) A keresés ösztön-mivolta - - 75
B.) Elbújás - - - - - - - - - - - 76
1.) Elbújás a majmoknál - - - -- - - - -. 76
2.) Elbújás és regresszió a méhen belüli életre - - -- 77
3.) Elbújás neurotikus tünetekben - - - - - 78
4.) Kultúrtörténeti vonatkozások - - - -- - - 79
5.) A gyermekrablás - - - - - - - - - 81
a.) Gyermekrablás a subhumán főemlősöknél - - 81
b.) Gyermekrablás a kultúrtörténetemben - - 82
c.) Gyermekrablás a mesében - - - - - 83
d.) Gyermekrablás a mithológiában - - - 85
6.) Elbújás a játékban - - - - - - - - 87
7.) Elrablásos fantáziák - - - - - - - - 89
C.) A meleg keresése - - - - - - - - - 89
D.) A szaglásos tájékozódás a keresés szolgálatában - - 91
IV. A MEGKAPASZKODÁS SZINDRÓMÁJA ÉS ELÁGAZÁSAI 93
A.) Elágazások az egyén lélektanának köréből - - - - 94
1.) Szorongás (félelem) és leszármazottjai - - - -- 94
a.) A fantázia szerepe szorongást kiváltó helyzetek valóságfelfogásában - - - - - - - 96
b.) Pótló képződmények - - - - - - - 96
c.) A szorongás eredeti tárgyának és az eredeti veszélynek minemüsége - - - - - - 97
a.) Elszakadás és elszigetelés - - - - 97
b.) Megrázkódtatás - - - - - - - 99
y.) Hideg - - - - - - - - - 100
g.) Világító szemek - - - - - - - 100
d.) Szorongás és ösztön kölcsönös vonatkozásai - 100
e.) A szorongás indulatának leszármazottjai - - 103
a.) Féltékenység - - - - - - - 103
b.) Szégyenérzés - - -- - - - - 104
y.) Erkölcsi szorongás (bűntudat) - - - 109
2.) A gondolkodás vonatkozásban a megkapaszkodás szindrómájával - - - - - 112
B.) Elágazás a társadalmi lélektan köréből. Az antiszemitizmus 115
C.) Elágazás a kultúra lélektanába. A tüz eredete - - - 121
D.) Elme- és idegbajok, mint a megkapaszkodás szindrómájának kiváltó mozzanatai - - - - - - - - 128
V. A GENITALITÁS ÉS FEJLŐDÉSE - - - - - - - 132
1.) Anatómiai sajátságok -- - - - - - - - 132
2.) A genitalitás fejlödés időbeli menete - - - - - 135
a.) Genitális működések a fiziológiás nemi érettség előtt - - - - 135
b.) A nemi érés ideje - - - - - - 135
c.) A lappangás kora - - - - - - 136
3.) Lelki kísérő jelenségek - - - - - - - 146
4.) Az érett genitalitás periodicitása - - - - - 147
VI.) A KASZTRÁCIO-KOMPLEXUM - - - - - - 149
1.) A kasztráció félelmének jellegzetesen emberi feltételei 149
a.) Az ös priapi hiánya - - - - - - 150
b.) A nemi bőr hiánya - - - - - - - 154
2.) a kasztráció-komplexum modelljei a subhumán főemlősöknél - - - - - - - - - - 155
a.) Közvetlen modellek (húzás, szakítás, leszakítás stb.) - - - - - - - - - 155
b.) Közvetett modellek - elszakadásos helyzetek 155
a.) A megkapaszkodó kölyök elszakítása az anyjától - - - - - - - - 156
b.) A felnőtt, de nem domináns him elválasztása a nősténytől - - - - - - 156
v.) Végleges elszakadás a harcban elpusztult hímtől, ill. nősténytől - - - - 156
VII. A GENITALITÁSON KIVÜLI NEMISÉG ÉS FEJLÖDESE. 157
1.) Támaszkodás az önfenntartás működéseire - - - 158
2.) Erogén zónák - - - - - - - - - 161
3.) Más természetű kiváltások (bőringerlés, mechanikai izgatás, izomműködés, indulatok) - - - - - 164
4.) Autoerotika - - - - - - - - - - 167
5.) Részlet-ösztönök (megkapaszkodás - keresés, nézelődés - exhibició, szadizmus - masochismus) - - 168
6.) A subhumán főemlősök polymorph-perverz hajlama 176
VIII. AZ AGGRESSZIÓ ÖSZTÖNE - - - - - - - 178
A.) A „halálösztön" - - - - - - - - - - 179
1.) Biológiai alapok - - - - 179
2.) Lethális gének - - - 181
3.) Az ösztön-mivolt kérdése - - - - - - - 182
4.) A halálra hajtó erő levezetése az ösztönörvény formai jellegéből - - - 182
B.) Az aggresszió ösztöne - - - - 183
1.) Az aggresszió sajátos szervei, cselekedetei és tárgya - 186
2.) Az aggresszió élvezete - - - - - 187
C.) Az aggresszió sajátos forrásai az embernél - - - - 189
1.) A megparancsolt testvéri szeretet - - - - - 189
2.) A megkapaszkodás megvonása - - - - - - 189
3.) A nemi bőr hiánya - - - - - - - - 189
4.) Az aggresszió végrehajtó szerveinek elsatnyulása - 190
5.) Az idő leküzdésének irányában haladó kultúrafejlődés 190
6.) Az éhínségek gyakorisága - - - - - - 190
7.) Pszichopathológiai eltolódások a tömegben - - - 191
8.) Az erőszak szolgálatában álló intézmények - - - 192
9.) Az igazság ideáljának megsértése - -- - - - 192
IX. TÍPUSOS ÖSZTÖNHELYZETEK - - - - - - - 195
A.) Az anyának és gyermekének kapcsolata - - - - 195
B.) Az Oedipus-helyzet és modelljei a subhumán főemlősöknél 201
1.) Anya és gyermeke erotikus kapcsolata - - - - 202
2.) Apának és gyermekének kapcsolata - - - - - 202
3.) A szexualitás korai virágzása - - - - - 203
4.) A „szigorú apa" szerepe - - - - - - - 203
5.) A küzdelem a nőért - - - - - - - - 204
X. AZ ÖSZTÖNÖK ÉS ELLENERŐIK ELHÁRÍTÁSA, TÁRSADALOMÁLLÓVÁ TÉTELÜK - - - - - - - - - 213
A.) Az ösztön elhárítása - - - - - - - - - 213
1.) Ösztöntagadó módok - - - - - - - - 214
2.) Meg nem történtté tevés - - - - - - - 217
3.) Az ösztön visszafordulása - - - - - - - 218
4.) Az ösztönt átformáló eljárások - - - - - - 219
a.) Regresszió - - - - - - - - - 219
b.) Reakcióképződmény - - - - - - - 219
c.) Az anyagcserefolyamat megváltoztatása - - 219
5.) A romlás következményeinek eltüntetése - - - 219
B.) Az ösztön hozzáalkalmazása a társas élethez - - - 221
1.) Az idomítás hatása - - - - - - - - 222
2.) Az utánzás - - - - - - - - - - 228
3.) Énünk önformálása - - - - - - - - 230
C.) Az ösztön elhárítását és a társas élethez való alkalmazását végrehajtó erők - - - 231
1.) Adatok a szorongás (félelem) élményének tünettanához - - - - - - 232
a.) A hang okozta szorongás és bensőnk hangossá válása - - - - - - 232
b.) A tekintet okozta szorongás és a világító szem ős-szemlélete - - - - - 232
2.) Adatok a szégyenérzés tünettanához - - - - 238
a.) Az engedelmesség elérésének eszközei - - - 241
b.) Bemocskoltság és azonosítás a kutyával - - 239
c.) Elpirulás, mint az égő pillantás átömlése a megszégyenítő szeméből - - - - 239
d.) A lemeztelen! tettség érzése - - - - - 240
e.) A tájékozódás elvesztésének érzése - - - 240
3,) Az engedelmesség - - - - - - - - - 241
a.) Az engedelmesség elérésének eszközei - - 241
b.) A parancsoló személye és jelzések a tudattalanjából - - - - - - - - 241
c.) Az engedetlenség forrásai - - - - - 242
d.) Az engedelmesség fejlődése - - - - - 243
D.) Az ösztön ellen forduló erőknek, különösen a szorongásnak, elhárítása és alkalmazása a társas élethez - - 246
2. AZ EMBERRÉ VÁLÁS - - - - - - - - - 250
A.) A fejlődés anatómiai útjai - - - - - - - 250
1.) Az agy fejlődése - - - - - - - - - 250
2.) Az anatómiai fejlődés a biztosított szülés irányában 251
B.) A fejlődés lelki útjai - - - - - - - - - 253
1.) A „homo faber" - - - 253
2.) A tűz legyőzése - - - - - - - - - 258
3.) Az emberi beszéd - - - - - - - 263
4.) Az emberi szellem - - - - - - - - - 268
5.) Az ösztöneit a maga akaratával megfékező ember - - - - - - 269
6.) A szeretet-kapcsolat jelentkezése - - - - - 272
Irodalom - - - - - 275
Képek jegyzéke - - - _ _ _ _ _ _ _ __293
Képmelléklet - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ I-XVI

Dr. Hermann Imre

Dr. Hermann Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Hermann Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei Az ember ősi ösztönei

Az első kötéstáblára az eredeti borító részletét ragasztották. A borító és néhány lap foltos, pár lapon ceruzás bejegyzés található. A lapélek egyenetlenek.

Állapot:
3.860 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba