1.039.367

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Növényrendszertan

Egyetemi és főiskolai tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 754 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-3309-2
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér és színes illusztrációkat, fotókat tartalmaz. Tankönyvi szám: 42230/II.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó23
A növények rendszere
Bevezetés29
A növények rendszerezésének története29
A növényrendszertan és flórakutatás hazánkban34
A rendszerezés főbb kérdései36
A rendszerezés alapvető egysége: a faj42
A rendszertani egységek45
I. törzs: Vírusok - Virophyta49
A vírusok általános jellemzése50
A vírusok morfológiája és kémiája51
A vírusok kimutatása és mennyiségi meghatározása57
A vírusfertőzés lefolyása58
A vírusok rendszere60
Poxvírusok61
T-páros fágok61
Herpesvírusok61
Lambda-fágok61
Adenovírusok62
Papovavírusok62
Fí-X vírusok62
Fonalas fágok62
Leukovírusok62
Myxovírusok63
Rhabdovírusok63
Arbovírusok63
Picornavírusok Enterovírus csoportja63
Dohányvész vírusok64
Dohánymozaik vírusok64
Burgonya Y-vírusok64
Burgonya X-vírusok64
Viroidok64
II. törzs: Baktériumok - Schizomycophyta66
A baktériumok általános jellemzése66
A baktériumok morfológiája és kémiája67
Baktériumorganellumok70
A baktériumhatározás alapjai71
A baktériumok rendszere73
1. csoport: Fototróf baktériumok73
2. csoport: Csúszva mozgó baktériumok75
3. csoport: Hüvelyes baktériumok75
4. csoport: Nyeles, függelékes baktériumok76
5. csoport: Spirochaeták76
6. csoport: Spirális és görbült baktériumok77
7. csoport: Gram-negatív aerob pálcák és kokkuszok77
8. csoport: Gram-negatív fakultatív anaerob pálcák78
9. csoport: Gram-negatív pálcák78
10. csoport: Gram-negatív kokkuszok és kokkobacillusok79
11. csoport: Gram-negatív anaerob kokkuszok79
12. csoport: Gram-negatív kemolitotróf baktériumok79
13. csoport: Metántermelő baktériumok79
14. csoport: Gram-pozitív kokkuszok80
15. csoport: Endospórás pálcák és kokkuszok80
16. csoport: Gram-pozitív asporogén pálcák80
17. csoport: Sugárgombák és rokon szervezetek81
18. csoport: Rickettsiák81
19. csoport: Mikoplazmák82
Moszatok - Algae
III. törzs: Kékmoszatok - Cyanophyta84
1. rend: Chlorococcales92
2. rend: Chamaesiphonales94
3. rend: Oscillatoriales (Hormogonales)94
IV. törzs: Ostorosmoszatok - Euglenophyta98
1. rend: Euglenales100
2. rend: Peranematales103
3. rend: Protomonadales - Színtelen ostorosok105
1. család: Craspedomonadaceae (Choanoflagellata)105
2. család: bikosoecaceae (Bicoecaceae)106
3. család: Bodonaceae106
4. család: Distomataceae108
5. család: Rhizomastigaceae108
6. család: Tripanosomaceae108
V. törzs: Sárgamoszatok - Chrysophyta109
1. osztály: Sárgászöld moszatok - Xanthophyceae (Heterokontae)109
1. rend: Heterochloridales110
2. rend: Rhizochloridales111
3. rend: Heterogloeales111
4. rend: Mischococcales112
5. rend: Heterotrichales115
6. rend: Botrydiales115
2. osztály: Sárgamoszatok - Chrysophyceae118
1. rend: Chrysomonadales119
1. alrend: Chrysomonadales119
2. alrend: Mészpikkelyesek - Coccolithineae122
3. alrend: Kovavázúak - Silicoflagellineae122
2. rend: Rhizochrysidales123
3. rend: Chrysocapsales123
4. rend: Chrysossphaerales124
5. rend: Phaeothamniales124
3. osztály: Kovamoszatok - Bacillariophyceae (Diatomeae)125
1. rend: Centrales131
2. rend: Pennales133
VI. törzs: Barázdásmoszatok - Pyrrophyta137
1. osztály: Ősbarázdás moszatok - Desmophyceae137
2. osztály: Páncélos ostorosok vagy egybarázdás moszatok - Dinophyceae138
1. rend: Peridinales (Dinoflagellatae)139
2. rend: Dinococcales140
3. rend: Dinotrichales141
3. osztály: Egybarázdás moszatok - Cryptophyceae (Cryptomonadales)142
VII. törzs: Zöldmoszatok - Chlorophyta143
1. osztály: Zöldmoszatok - Chlorophyceae143
1. rend: Ostoros zöldmoszatok - Volvocales147
1. család: Polyblepharidaceae147
2. család: Haematococcaceae149
3. család: Phacotaceae149
4. család: Chlamydomonadaceae149
5. család: Volvocaceae151
2. rend: Kocsonyás zöldalgák - Tetrasporales155
1. család: Hypnomonadaceae155
2. család: Chlorangiaceae156
3. család: Tetrasporaceae156
4. család: Chraciosiphonaceae156
3. rend: Autospórás zöldalgák - Chlorococcales (Protococcales)157
1. család: Chlorococcaceae158
2. család: Characiaceae158
3. család: Hydrodictyaceae158
4. család: Micractiniaceae161
5. család: Gloeocystidaceae162
6. család: Dictyosphaeriaceae162
7. család: Oocystaceae163
8. család: Scenedesmaceae167
9. család: Protosiphonaceae173
4. rend: Egymagvú fonalas zöldalgák - Ulotrichales173
1. család: Ulotrichaceae173
2. család: Ulvaceae173
3. család: Chaetophoraceae176
4. család: Coleochaetaceae176
5. család: Oedogoniaceae177
6. család: Pleurococcaceae179
5. rend: Sogmagvú fonalas zöldalgák - Siphonocladales179
1. család: Chladophoraceae180
2. család: Siphonocladaceae181
6. rend: Tömlős zöldalgák - Bryopsidales (Siphonales)181
1. család: Derbesiaceae182
2. család: Caulerpaceae182
3. család: Bryopsidaceae183
4. család: Codiaceae183
5. család: Phyllosiphonaceae183
6. család: Dasycladaceae183
2. osztály: Ostornélküli moszatok (Járommoszatok) - Conjugatophyceae (Conjugatae)184
1. rend: Mesotaeniales187
2. rend: Desmidiales187
3. rend: Gonatozygales191
4. rend: Zygnematales191
3. osztály: Csillárkamoszatok - Charophyceae193
1. család: Characeae196
VIII. törzs: Barnamoszatok - Phaeophtya197
1. rendcsoport: Isogeneratae201
2. rendcsoport: Heterogeneratae201
3. rendcsoport: Cyclosporae (Fucales)206
IX. törzs: Vörösmoszatok - Rhodophyta207
1. osztály: Bangiophyceae211
2. osztály: Florideophyceae212
Az algák összefoglalása212
Az algák jelentősége214
Algatermesztés214
Gombák - Fungi (Mycetes)
X. törzs: Nyálkagombák - Myxophyta240
1. osztály: Myxomycetes244
2. osztály: Plasmodiophoromycetes244
3. osztály: Acrasiomycetes245
XI. törzs: Valódi gombák - Mycophyta246
1. osztály: Moszatgombák - Phycomycetes246
1. rend: Ősi moszatgombák - Chytridiales247
1. család: Olpidiaceae247
2. család: Synchytriaceae249
3. család: Physodermataceae251
2. rend: Talajpenészek - Blastocladiales251
3. rend: Sokmagvú vízipenészek - Monoblepharidales253
4. rend: Saprolegniales253
1. család: Saprolegniaceae253
5. rend: Peronoszpórák - Peronosporales255
1. család: Pythiaceae256
2. család: Peronoszpórafélék - Peronosporaceae258
3. család: Hólyagpenészfélék - Albuginaceae260
6. rend: Fejespenészek - Mucorales261
1. család: Mucoraceae261
2. család: Pilobolaceae262
3. család: Endogonaceae262
7. rend: Entmophthorales265
1. család: Rovarpenészfélék --Entomophthoraceae265
2. család: Basidiobolaceae266
2. osztály: Tömlősgombák - Ascomycetes267
1. alosztály: Őstömlősgombák - Protoascomycetidae268
1. rend: Őstömlősgombák - Endomycetales (Protoascales)268
1. család: Élesztőgombafélék - Saccharomycetaceae268
2. rend: Dérgombák - Taphrinales (Exoascales)272
1. család: Taphrinaceae173
2. alosztály: Termőtestes tömlősgombák - Euascomycetidae275
1. rend: Tömlőspenészek - Plectascales276
1. család: Tömlős- vagy kannapenészfélék - Aspergillaceae276
Sztrómás tömlősgombák - Ascoloculares277
2. rend: Pleosporales278
1. család: Pleosporaceae278
2. család: Venturiaceae278
3. rend: Lisztharmatgombák - Erysiphales (Perisporales)280
1. család: Lisztharmatfélék - Erysiphaceae280
Maggombák - Pyrenomycetes282
4. rend: Hypocreaeles282
1. család: Nectriaceae283
2. család: Hypocreaceae283
5. rend: Clavicipitales285
1. család: Clavicipitaceae285
6. rend: Sphaeriales287
1. család: Chaetomiaceae287
2. család: Sphaeriaceae287
Csészegombák - Discomycetes287
7. rend: Phacidiales288
1. család: Phacidiaceae288
8. rend: Helotiales288
1. család: Sclerotiniaceae288
9. rend: Pezizales289
1. család: Kucsmagombafélék - Helvellaceae289
2. család: Pyronemaceae290
10. rend: Szarvasgombák - Tuberales290
11. rend: Laboulbeniales290
3. osztály: Bazídiumos gombák - Basidiomycetes294
1. alosztály: Tagolt bazídiumú gombák - Phragmobasidiomycetidae296
1. rend: Kocsonyagombák - Tremellales296
2. rend: Auriculariales296
3. rend: Rozsdagombák - Uredinales297
1. család: Rozsdagombafélék - Pucciniaceae297
4. rend: Üszöggombák - Ustilaginales300
1. család: Porüszöggombafélék - Ustilaginaceae301
2. család: Kőüszöggombafélék - Tilletiaceae303
2. alosztály: Tagolatlan bazídiumú gombák - Holobasidiomycetidae304
1. rend: Hártya- vagy kalaposgombák - Hymenomycetales306
1. család: Palánkagombafélék - Clavariaceae307
2. család: Gerebengombafélék - Hydnaceae307
3. család: Redősgombafélék - Meruliaceae307
4. család: Likacsosgombafélék - Polyporaceae309
5. család: Tinórugombafélék - Boletaceae309
6. család: Lemezesgombafélék - Agariacaceae310
2. rend: Pöfeteggombák - Gasteromycetales313
4. osztály: Konídiumos gombák - Deuteromycetes (Adelomycetes)314
1. rend: Sphaeropsidales (Phomales)315
2. rend: Fedett konídiumos gombák - Melanconiales316
3. rend: Penésszerű konídiumos gombák - Moniliales316
4. rend: Sterilis micéliumok - Myceliales317
A gombák összefoglalása318
A gombák jelentősége322
Gombatermesztés327
XII. törzs: Zuzmók - Lichenophyta335
1. osztály: Moszatgombás zuzmók - Phycolichenes340
2. osztály: Tömlősgombás zuzmók - Ascolichenes340
1. alosztály: Pyrenocarpeae340
2. alosztály: Discocarpeae (Gymnocarpeae)341
3. osztály: Bazídiumos zuzmók - Basidiolichenes342
4. osztály: Félzuzmók - Deuterolichenes (Lichenes imperfecti)342
A zuzmók jelentősége343
XIII. törzs: Mohák - Bryophyta346
1. osztály: Takakiafélék - Takakiopsida353
2. osztály: Májmohák - Hepaticopsida (Hepaticae)354
1. rend: Ősmájmohák - Calobryales355
2. rend: Jungermanniales355
1. alrend: Acrogyneae356
2. alrend: Anacrogyneae356
3. rend: Csillagos májmohák - Marchantiales358
4. rend: Spaerocarpsales358
3. osztály: Anthoceropsida359
4. osztály: Lombosmohák - Bryopsida (Musci)360
1. alosztály: Őslombosmohák - Archidiidae361
2. alosztály: Sziklamohák - Andreaeidae361
3. alosztály: Tőzegmohák - Sphagnidae362
4. alosztály: Valódi lombosmohák - Byidae364
5. alosztály: Szőrmohák - Polytrichidae366
1. rend: Polytrichales367
2. rend: Buxbaumiales368
XIV. törzs: Harasztok - Peridophyta370
1. osztály: Ősharasztok - Psilophytopsida371
2. osztály: Tmeszipteriszek - Tmesopsida373
3. osztály: Korpafüvek - Lycopsida374
1. rend: Őskorpafüvek - Protolepidodendrales374
2. rend: Pikkelyfák - Lepidodendrales375
3. rend: Durdafüvek - Isoëtales376
4. rend: Korpafüvek - Lycopodiales378
5. rend: Csipkeharasztok - Selaginellales380
4. osztály - Zsurlók - Sphenopsida381
1. rend: Ős-zsurlók - Hyeniales382
2. rend: Éklevelű ős-zsurlók - Sphenophyllales382
3. rend: Zsurlófák - Calamitales382
4. rend: Zsurlók - Equisetales384
5. osztály - Páfrányok - Pteropsida386
1. alosztály: Őspáfrányok - Protopteridiidae387
2. alosztály: Előnyitvatermők - Archaeopterididae387
3. alosztály: Bokros őspáfrányok - Coenopterididae388
4. alosztály: Kígyónyelv-páfrányok - Ophioglossidae388
5. alosztály: Marattiák -Marattidae389
6. alosztály: Királyharaszok - Osmundidae389
7. alosztály: Valódi páfrányok - Polypodiidae389
1. rend: Páfrányok - Filicales390
1. család: Schizaeaceae392
2. család: Hártyapáfrányok - Hymenophyllaceae392
3. család: Páfrányfák - Cyathaceae392
4. család: Páfrányfélék - Polypodiaceae392
8. alosztály: Vízipáfrányok - Hydropterides395
1. rend: Mételyfüvek - Marsileales396
2. rend: Ruca örömpáfrányok -Salviniales397
Magvas vagy virágos növények - Spermatophyta, Anthopyta399
XV. törzs: Nyitvatermők - Gymnospermatophyta (Gymnospermae)401
1. altörzs: Pteridospermophytina402
1. osztály: Magvaspáfrányok - Pteridospermopsida402
1. rend: Pteridospermales403
2. rend: Caytoniales405
2. osztály: Cikászok - Cycadopsida405
1. rend: Cikászok vagy szágópálmák - Cycadales405
2. altörzs: Chlamydospermophytina407
1. osztály: Bennettitopsida409
2. osztály: Gnetopsida410
1. rend: Gnetumok - Gnetales410
2. rend: Welwitschiák - Welwitschiales410
3. osztály: Ephedropsida412
1. rend: Csikófarkok - Ephedrales412
3. altörzs: Coniferophytina413
1. osztály: Ginkopsida413
1. rend: Páfrányfenyők - Ginkoales413
2. osztály: Nyitvatermő ősfák - Cordaitopsida415
1. rend: Cordaitales415
3. osztály: Fenyők - Coniferopsida416
1. rend: Ősfenyők - Voltziales417
2. rend: Fenyők - Coniferales (Pinales)417
1. család: Araukáriafélék - Araucariaceae418
2. család: Podokarpuszfélék - Podocarpaceae419
3. család: Cefalotaxuszfélék - Cephalotaxaceae419
4. család: Ciprusfélék - Cupressaceae419
5. család: Mocsáriciprusfélék - Taxodiaceae421
6. család: Fenyők - Abietaceae = Pinaceae421
1. alcsalád: Pinoideae422
2. alcsalád: Abietoideae423
3. alcsalád: Laricoideae425
4. osztály: Taxopsida426
1. rend: Tiszafák - Taxales428
1. család: Tiszafafélék - Taxaceae428
XVI. törzs: Zárvatermők - Angiospermatophyta (Angiospermae)430
1. osztály: Kétszikűek - Dicotyledonopsida (Dicotyledones)434
1. alosztály: Magnoliidae435
1. rend: Liliomfák - Magnoliales436
1. család: Liliomfafélék - Magnoliaceae436
2. család: Winterafélék - Winteraceae437
3. család: Degeneriafélék -Deneneriaceae437
4. család: Annonafélék - Annonaceae437
5. család: Babérfélék - Lauraceae437
6. család: Szerecsendiófélék - Myristicaceae438
7. család: Sóskafélék - Berberidaceae438
2. rend: Boglárkák - Rannuculales439
1. család: Hunyorfélék - Helleboraceae439
2. család: Boglárkafélék - Ranunculaceae = Anemonaceae441
3. rend: Tündérrózsák - Nymphaeales443
1. csaldá: Tündérrózsafélék - Nymphaeaceae443
2. család: Borzhínárfélék - Ceratophyllaceae444
4. rend: Borsképűek - Piperales445
1. család: Borsfélék - Piperaceae445
5. rend: Farkasalmák - Aristolochiales446
1. család: Farkasalmafélék - Aristolochiaceae446
2. család: Raffléziafélék - Rafflesiaceae447
6. rend: Pipacsképűek - Papaverales447
1. család: Mákfélék - Papaveraceae447
2. család: Füstikefélék - Fumariaceae449
2. alosztály: Rosidae450
1. rend: Csodamogyorók - Hamamelidales451
1. család: Csodamogyorófélék - Hamamelidaceae451
2. család: Platánfélék - Platanaceae451
2. rend: Kőtörőfüvek - Saxifragales452
1. család: Ribizkefélék - Glossulariaceae452
2. család: Hortenziafélék - Hydrageaceae453
3. család: Varjúhájfélék - Crassulaceae453
4. család: Kőtörőfűfélék - Saxifragaceae454
3. rend: Rózsavirágúak - Rosales455
1. család: Rózsafélék - Rosaceae456
1. alcsalád: Gyöngyvesszőfélék - Spiraeoideae456
2. alcsalád: Almafélék - Maloideae456
3. alcsalád: Rózsaalakúak - Rosoideae460
4. alcsalád: Szilvafélék - Prunoideae462
5. alcsalád: Chrysobalanoideae464
4. rend: Hüvelyesek - Fabales (Leguminosae)464
1. család: Mimózafélék - Mimosaceae465
2. család: Lepényfafélék - Caesalpiniaceae465
3. család: Pillangósvirágúak - Fabaceae (Papilionaceae)467
5. rend: Rovarfogó növények: Sarraceniales473
1. család: Szarracéniafélék - Sarraceniaceae474
2. család: Kancsókafélék - Nepenthaceae474
3. család: Harmatfűfélék - Droseraceae475
6. rend: Mirtuszvirágúak - Myrtales (Myrtiflorae)477
1. család: Boroszlánfélék - Thymelaeaceae477
2. család: Ezüstfafélék - Elaeagnaceae477
3. család: Füzényfélék - Lythraceae478
4. család: Mangróvefák - Rhizophoraceae478
5. család: Mirtuszfélék - Myrtaceae479
6. család: Gránátalmafélék - Punicaceae480
7. család: Ligetszépefélék - Onagraceae (Oenotheraceae)480
8. család: Sulyomfélék - Trapaceae481
9. család: Süllőhínárfélék - Haloragaceae482
10. család: Vízilófarkfélék - Hippuridaceae482
7. rend: Ruták - Rutales483
1. család: Rutafélék - Rutaceae483
2. család: Bálfányfafélék - Simaroubaceae485
8. rend: Szappanfaalakúak - Sapindales485
1. család: Szömörcefélék - Anacardiaceae485
2. család: Juharfélék - Aceraceae486
3. család: Bokrétafafélék - Hipocastanaceae487
4. család: Szappanfafélék - Sapindaceae488
9. rend: Gólyaorrtermésűek - Geraniales489
1. család: Lenfélék - Linaceae489
2. család: Madársóskafélék - Oxalidaceae490
3. család: Gólyaorrfélék - Geraniaceae491
4. család: Sarkantyúkafélék - Tropaeolaceae492
5. család: Kokafélék - Erythoxylaceae493
6. család: Királydinnyefélék - Zygophyllaceae493
7. család: Fájvirágfélék - Balsaminaceae494
8. család: Pacsirtafűfélék - Polygalaceae494
10. rend: Kecskerágók - Celastrales494
1. család: Magyalfélék - Aquifoliaceae494
2. család: Kecskerágófélék -Celastraceae495
3. család: Hólyagfafélék - Staphyleaceae495
11. rend: Bengevirágúak - Rhamnales495
1. család: Bengefélék - Rhamnaceae495
2. család: Szőlőfélék - Vitaceae496
12. rend: Szantálfák - Santalales497
1. család: Szantálfafélék - Santalaceae498
2. család: Fagyöngyfélék - Loranthaceae498
13. rend: Proteales499
1. család: Proteaceae499
14. rend: Somok - Cornales499
1. család: Somfélék - Cornaceae499
15. rend: Ernyősvirágzatúak - Araliales500
1. család: Borostyánfélék - Araliaceae501
2. család: Ernyősvirágzatúak - Umbelliferae (Apiaceae)501
16. rend: Mácsonyák - Dipsacales506
1. család: Bodzafélék - Caprifoliaceae507
2. család: Macskagyökérfélék - Valerianaceae509
3. család: Mácsonyafélék - Dipsacaceae509
17. rend: Sodortszirmúak - Gentianales511
1. család: Sztrichninfafélék - Loganiaceae511
2. család: Télizöldfélék - Apocynaceae512
3. család: Selyemkórófélék - Asclepiadaceae513
4. család: Tárnicsfélék - Gentianaceae513
18. rend: Buzérképűek - Rubiales514
1. család: Buzérfélék - Rubiaceae514
19. rend: Olajfák - Oleales516
1. család: Olajfafélék - Oleaceae516
20. rend: Csövesvirágúak - Polemoniales518
1. család: Szulákfélék - Convolvulaceae518
2. család: Csatavirágfélék - Polemoniaceae520
3. család: Érdeslevelűek - Boraginaceae520
21. rend: Ajakosak - Lamiales522
1. család: Vasfűfélék - Verbenaceae522
2. család: Ajakosak - Labiatae522
22. rend: Burgonyák - Solanales (Personatae)525
1. család: Burgonyafélék - Solanaceae525
2. család: Tátogatók - Scrophulariaceae530
3. család: Akantuszfélék - Acanthaceae533
4. család: Geszneriafélék - Gesneriaceae533
5. család: Vajvirágfélék (Szádorgók) - Orobanchaceae534
6. család: Rencefélék - Lentibulariaceae534
7. család: Szezámfélék - Pedaliaceae535
8. család: Szivarfafélék - Bignoniaceae535
9. család: Útifűfélék - Plantaginaceae535
3. alosztály: Malvidae536
1. rend: Mályvák - Malvales537
1. család: Hársfafélék - Tiliaceae538
2. család: Mályvafélék - Malvaceae539
3. család: Kakaófélék - Sterculiaceae540
4. család: Majomkenyérfafélék - Bombacaceae542
2. rend: Háromrekeszesek - Euphorbiales (Tricoccae)542
1. család: Kutyatejfélék - Euphorbiaceae542
2. család: Puszpángfélék - Buxaceae545
3. rend: Dilléniák - Dilleniales545
1. család: Dilléniafélék - Dilleniaceae545
2. család: Bazsarózsafélék - Paeoniaceae546
4. rend: Teavirágúak - Theales (Guttiferales)546
1. család: Teafélék - Theaceae546
2. család: Orbáncfűfélék - Hypericaceae (Guttiferae)547
5. rend: Fali magkezdeményűek - Violales (Parietales)548
1. család: Tamariskafélék - Tamaricaceae548
2. család: Szuharfélék - Cistaceae548
3. család: Ibolyafélék - Violaceae549
4. család: Golgotavirágfélék - Passifloraceae550
5. család: Dinnyefafélék - Caricaceae550
6. család: Begóniafélék - Begoniaceae550
6. rend: Füzek - Salicales551
1. család: Fűzfafélék - Salicaceae551
7. rend: Tökvirágúak - Cucurbitales554
1. család: Tökfélék - Cucurbitaceae554
8. rend: Mustárolaj-tartalmúak - Capparales556
1. család: Káprifélék - Capparaceae557
2. család: Keresztesvirágúak - Cruciferae = Brassicaceae557
3. család: Rezedafélék - Resedaceae560
9. rend: Hangák - Ericales561
1. család: Körtikefélék - Pyrolaceae561
2. család: Hangafélék - Ericaceae562
10. rend: Ébenfák - Ebenales563
1. család: Ébenfafélék - Ebenaceae564
11. rend: Kankalinvirágúak - Primulales564
1. család: Kankalinfélék - Primulaceae564
12. rend: Csengettyűvirágúak - Campanulales567
1. család: Harangvirágfélék - Campanulaceae567
2. család: Lobéliafélék - Lobeliaceae568
13. rend: Fészekvirágzatúak - Asterales568
1. család: Fészkesek - Asterales568
1. alcsalád: Csövesvirágúak - Tubulloriflorae571
2. alcsalád: Nyelvesvirágúak - Liguliflorae576
2. alosztály: Caryophyllidae577
1. rend: Központi magvúak - Caryophyllales (Centrospermae)578
1. család: Szegfűfélék - Caryophyllaceae579
1. alcsalád: Habszegfűfélék - Silenoideae579
2. alcsalád: Lúdhúrfélék - Alsinoideae581
3. alcsalád: Ezüstvirágfélék - Paronychioideae581
2. rend: Libatopok - Chenopodiales581
1. család: Alkörmösfélék - Phytolaccaceae581
2. család: Csodatölcsérfélék - Nyctaginaceae582
3. család: Kristályvirágfélék - Aizoaceae582
4. család: Porcsinfélék - Portulacaceae582
5. család: Libatopfélék - Chenopodiaceae583
6. család: Disznóparéjfélék - Amaranthaceae585
3. rend: Kaktuszok - Opuntiales (Cactales)586
1. család: Kaktuszfélék - Cactaceae586
1. alcsalád: Peireskioideae587
2. alcsalád: Opuntioideae588
3. alcsalád: Cereoideae588
4. rend: Kékgyökérvirágúak - Plumbaginales590
1. család: Kékgyökérfélék - Plumbaginaceae590
5. rend: Keserűfüvek - Polygonales591
1. család: Keserűfűfélék - Polygonaceae591
5. alosztály: Eucommidae592
1. rend: Eukommiák - Eucommiales593
1. család: Eukommiafélék - Eucommiaceae593
2. rend: Csalánok - Urticales593
1. család: Szilfafélék - Ulmaceae594
2. család: Eperfafélék - Moraceae595
3. család: Kenderfélék - Cannabinaceae596
4. család: Csalánfélék - Urticaceae597
3. rend: Kupacsosok - Fagales597
1. család: Nyírfafélék - Betulaceae598
2. család: Bükkfafélék - Fagaceae600
4. rend: Diófák - Juglandales606
1. család: Diófafélék - Juglandaceae606
5. rend: Viaszcserjék - Myricales608
1. család: Viaszcserjefélék - Myricaceae608
6. rend: Vasfák - Casuarinales (Verticillatae)608
1. család: Vasfafélék - Casuarinaceae609
2. osztály: Egyszikűek - Monocotyledonopsida (Monocotyledones)609
1. alosztály: Alismatidae611
1. rend: Vízi liliomok - Alismatales (Helobiae)611
1. család: Hídőrfélék - Alismataceae612
2. család: Virágkákafélék - Butomaceae612
3. család: Békatujafélék - Hydrocharitaceae613
4. család: Békaszőlőfélék - Zosteraceae (Potamogetonaceae)613
5. család: Tüskéshínárfélék - Najadaceae615
2. alosztály: Liliidae615
1. rend: Liliomvirágúak - Liliales (Liliiflorae)616
1. család: Liliomfélék - Liliaceae616
2. család: Agávéfélék - Avavaceae623
3. család: Amarilliszfélék - Amaryllidaceae624
4. család: Nősziromfélék - Iridaceae625
5. család: Dioszkoreafélék - Dioscoraceae627
6. család: Vízijácintfélék - Pontederiaceae627
7. család: Szittyófélék - Juncaceae628
2. rend: Banánvirágúak - Zingiberales (Scitamineae)629
1. család: Banánfélék - Musaceae629
2. család: Marantafélék - Marantaceae631
3. család: Gyömbérfélék - Zingiberaceae631
4. család: Kannafélék - Cannaceae631
3. rend: Orchideák - Orchidales (Gynandrae, Microspermae)631
1. család: Kosborfélék - Orchidaceae632
4. rend: Palkák - Cyperales634
1. család: Palkafélék vagy sásfélék - Cyperaceae634
1. alcsalád: Kákafélék - Scirpoideae634
2. alcsalád: Sásfélék - Caricoideae637
5. rend: Lisztesmagvúak - Bromeliales (Farinosae)638
1. család: Ananászfélék - Bromeliaceae639
2. család: Commelinaceae640
6. rend: Pelyvások - Poales (Graminales, Glumiflorae)641
1. család: Pázsitfüvek641
3. alosztály: Arecidae667
1. rend: Pálmák - Arecales667
1. család: Pálmafélék - Palmae (Arecaceae)667
2. család. Cyclanthaceae670
2. rend: Kontyvirágúak - Arales671
1. család: Kontyvirágfélék - Araceae671
2. család: Békalencsefélék - Lemnaceae673
3. rend: Csavarpálmák - Pandanales673
1. család: Csavarpálmafélék - Pandanaceae674
2. család. Békabuzogányfélék - Sparganiaceae674
3. család: Gyékényfélék - Typhaceae675
Ajánlott irodalom677
A növényvilág kialaulása
Teleptestűek687
Száras növények693
A zárvatermők rendszerezésének problémái699
A száras növények ősnövénytani (paleobotanikai) jelentősége703
Mutató711
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv