A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Salgótarján története

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Salgótarjáni Városi Tanács V. B.
Kiadás helye: Salgótarján
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 407 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Salgótarján 1972-ben ünnepli városi rangra emelésének 50. évfordulóját. E jelentős dátumot találtuk alkalmasnak arra, hogy a település sajátosan érdekes történetét részletesen feldolgozzuk és e könyvben büszkén, de hivalkodás nélkül beszéljünk múltjáról, munkásmozgalmi hagyományairól, jelenéről és jövőjéről.
Ismeretes, hogy Salgótarján "klasszikus történelmi múlttal" nem rendelkezik. A középkor romantikáját legfeljebb Salgó és Somoskő várromjai idézik. A kevés lélekszámú település jelentősége kisebb volt a környező falvakénál. Az elmúlt évszázad volt az az időszak, amely Salgótarján sorsát sajátos irányba terelte. Bizonyos vagyok abban, hogy helytörténeti kutatóink - e könyv szerzői - a kutatás igazi élményével foglalkozta e korszak változatos eseményeivel, mint a magyar munkásmozgalom fejlődésének, harcainak egyik exponált területével.

Tartalom

dr. Tóth István: Előszó
Dr. Belitzky János: Az őskortól a honfoglalásig
Földtani és földrajzi bevezetés13
Az emberi élet nyomai városunk területén a honfoglalás előtt17
dr. Belitzky János: Salgótarján története a feudalizmus korában: 896-1848
A honfoglalástól Mohácsig23
A török hódítás kora29
Az újratelepítéstől a jobbágyfalu bomlásáig35
Salgótarján földesurai35
A lakosság számának alakulása39
A lakosság társadalmi összetétele41
A falu lakosságának gazdálkodása45
Az uradalom és Salgótarján54
Szén-előfordulások és az uradalom57
Salgótarján közigazgatása58
A falu képe61
Művelődési viszonyok65
dr. Szabó Béla: Salgótarján a kapitalizmus uralkodóvá válásának időszakában: 1848-1918.
A polgári forradalom és az abszolutizmus évei: 1848-1861 71
A jobbágyfelszabadítás előestéjén. A "kenyeretlen Tarján"71
Salgótarján az 1848/49 évi forradalom és szabadságharc idején80
A falu élete az abszolutizmus időszakában87
A jobbágyfelszabadítás végrehajtása - tagosítás94
A kiegyezés időszaka és a dualizmus: 1861-191899
A nagyipar születése99
A gazdasági élet fejlődése a dualizmus korában103
Salgótarján társadalma113
A község közigazgatása, községpolitika123
A település képeinek alakulása132
Közoktatásügy, művelődési viszonyok146
A munkásmozgalom kibontakozása159
dr. Horváth István: Salgótarján a polgári demokratikus és a szocialista forradalom időszakában: 1918-1919179
Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom179
A Nemzeti Tanács megalakulása és tevékenysége181
Politikai pártok a forradalomban. A KMP salgótarjáni szervezetének megalakulása183
Küzdelem a KMP eszmei-szervezeti befolyásának növeléséért187
Az 1919-es Tanácsköztársaság187
A két munkáspárt egyesülése, a direktórium megalakulása188
A tanácsválasztások. Az új tanácsok tevékenysége192
A Vörös Hadsereg megszervezése. A felfegyverzett munkások harca Salgótarján védelmében195
A tanácshatalom megdöntése195
Schneider Miklós: Salgótarján az ellenforradalmi korszakban: 1919-1944
A város fejlődését meghatározó főbb gazdasági tényezők201
A város társadalma, a lakosság életviszonyai209
A "keresztény-nemzeti gondolat" érvényre juttatására irányuló törekvések222
A város közigazgatása és vezetői231
Gazdálkodás a város javaival. Városfejlesztési és szociálpolitika próbálkozások235
Kulturális élet239
A város munkásságának küzdelme az ellenforradalmi rendszer és a háború ellen245
A rendszer bukása245
dr. Molnár Pál: A felszabadulás és a népi demokratikus forradalom győzelme Salgótarjánban: 1944. dec. 25-1948
A felszabadulás257
A MKP helyi szervezetének, a nemzeti és üzemi bizottságoknak létrejötte, a városi képviselőtestület, a közigazgatás újjászervezése261
A város politikai helyzete az 1945. évi országgyűlési választások idején270
Harc a közigazgatás megtisztításáért
A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. államosítása275
A város gazdasági és politikai fejlődése a stabilizáció után285
A Rimamurányi Rt. salgótarjáni gyárának államosítása280
Az 1947. évi országgyűlési választások előkészítése, lefolyása. A fordulat éve285
Az ifjúsági szervezetek, a kulturális, szociális intézmények, sportegyesületek 292
A közelmúlt és a jelen
H. Hámori Anna: Salgótarján a szocialista várossá fejlődés útján 305
A gazdasági élet főbb kérdései305
Salgótarján társadalmi és politikai arculatának néhány jellemző vonása317
Csongrády Béla: Kultúra, művelődés329
A közoktatás fejlődése330
Népművelés, közművelődés334
Az egészségügy helyzetének alakulása346
A sportélet néhány jellemzője348
Tennivalók, távlatok349
dr. Berkes József: A korszerű urbanizáció útján 353
A városrendezési terv készítésének első lépései354
A városrendezési terv355
A városrendezési terv kiegészítése365
A megvalósult tervek367
A várható jövő375
Jegyzetek381
Salgótarjáni bibliográfia403
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Salgótarján története Salgótarján története Salgótarján története Salgótarján története

Néhány lap széle nedvességtől enyhén foltos, hullámos.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.990 Ft
1.590 ,-Ft 20
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Salgótarján története Salgótarján története Salgótarján története Salgótarján története

A védőborító kissé szakadt, töredezett, elszíneződött.

Állapot:
1.990 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba