A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Termodinamika és statisztikai mechanika

Egyetemi tankönyv

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 655 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi száma: 4291.

Tartalom

Bevezetés11
Termodinamika28
A termodinamika főtételei28
Termodinamikai alapfogalmak és a nulladik főtétel28
A belső energia és a hőmennyiség fogalma34
Az energia megmaradásásnak a tétele adiabatikus folyamat esetében36
A termodinamika első főtétele38
Kvázi sztatikus és nem sztatikus, reverzibilis és irreverzibilis folyamatok41
Anyagi állandók43
A temodinamika második főtétele47
A második főtétel Farkas-Carathéodory-féle megfogalmazása58
A termodinamikai függvények64
Az ideális gáz termodinamikája70
A temodinamika harmadik főtétele74
Homogén és heterogén rendszerek termodinamikai egyensúlya80
A molszám, a moltört és a moltérfogat80
Többkomponensű homogén rendszerek termodinamikai függvényei82
A Kramers-féle potenciál86
A termodinamikai egyensúly feltételei és a fázisszabály88
A Le Chatelier-Braun-elv93
Egykomponensű rendszerek heterogén egyensúlyi állapota; Clapeyron és Clausius egyenlete94
Gázok kalorimetriai entrópiája96
A hősugárzás termodinamikai elmélete98
A sugárzás felületi fényessége és a sugárzási tér energiasűrűsége99
Kirchhoff törvénye103
A Stefan-Boltzmann-törvény106
A Wien-féle elosztási törvény108
A Wien-féle eltolódási törvény111
A Rayleigh-Jeans-féle törvény111
A Wien-féle elosztási formula113
A Planck-féle eloszlási formula114
Kinetikai gázelmélet117
Egyensúlyi állapotban levő gázok kinetikai elmélete117
A molekulák sebességének és kinetikai energiájának a várható értéke119
A Maxwell-féle eloszlási törvény123
A gázok nyomása125
A hőmérséklet kinetikai értelmezése127
Ütközési szám, ütközésmentes időtartam és a szabad úthossz130
A hatáskeresztmetszet és a szabad úthossz hőmérsékleti függése138
A viriáltétel és a reális gázok állapotegyenlete147
A kinetikai gázelmélet elvi kérdései151
A Maxwell-Boltzmann-féle eloszlási függvény151
A Boltzmann-féle transzport egyenlet156
A Boltzmann-féle H-elmélet163
A várhat eloszlási függvény meghatározása egyensúlyi állapotban165
Összefüggés a H függvény és az entrópia között167
A H-elmélet kritikája és statisztikai megfogalmazása168
A transzportjelenségek kinetikai elmélete174
A transzportjelenségek elemi kinetikai elméletének az alapjai175
A viszkozitás és a hővezetés elmélete177
Brown-részecskék mozgékonysága és diffúziója181
A diffúzió elemi kinetikai elmélete186
A termodiffúzió188
A diffúzió tárgyalása a sztohasztikus folyamtok elmélete alapján191
A Langevin-féle egyenlet196
A Fokker-Planck-egyenlet201
A transzportjelenségek általános elmélete203
A statisztikai mechanika alapjai212
A legvalószínűbb eloszlás módszere212
Mechanikai rendszerek fázistere212
A termodinamikai valószínűség219
A betöltési számok meghatározása a legvalószínűbb eloszlás esetén226
Az eloszlási függvény állandóinak a meghatározása és atermodinamikai függvények kifejezése a termodinamikai valószínűség segítségével229
Az ideális Maxwell-Boltzmann-gáz233
A kvantumstatisztikák általános jellemzése; gázelfajulás242
Aszimptotikus formulák245
A Thomas-Permi-féle statisztikai atommodell248
Az ideális bozon-gáz254
Oszcillátorrendszerek statisztikai tárgyalása260
A GIBBS-féle statisztikai sokaságok elmélete266
A Gibbs-féle statisztikai sokaságok fogalma és a statisztikai mechanik kontinuitási egyenlete273
Mikroorganikus közepek274
Ergodikus és kvázi ergodikus mechanikai rendszerek280
Egymással kölcsönhatásban nem lévő komponens rendszerek286
A kanonikus sokaság294
A Maxwell-Boltzmann-féle eloszlási függvény296
A statisztikai mechanika Boltzmann-féle alaptétele300
Egymással kölcsönhatásban álló komponensrendszerek301
A kanonikus nagy-sokaság303
A Bibbs-féle paradoxon313
A kvantumstatisztikai sokaságok elmélete315
Mikrokanonikus közepek316
A sűrűség-operátor322
Kanonikus sokaságok és kanonikus nagy-sokaságok a kvantumstatisztikában325
Ideális gázok a kvantumstatisztikában328
Állapotingazodások332
Az ideális gázok sűrűségingadozása333
A makroszkopikus állapothatározók ingadozásának a meghatározása a legvalószínűbb eloszlás módszere alapján338
Fényszóródás gázok sűrűségingazodása következtében344
Állapotingadozások kanonikus sokaságok esetén347
Állapotingadozások kanonikus nagy-sokaságok esetében351
Az entrópia mint a rendszerről szerzett információ mértéke355
A Maxwell-féle démon és az örökmozgó problémája362
A statisztikai mechanika egyszerűbb alkalmazásai368
A hősugárzás modern elmélete és a fotonhipotézis368
A Planck-féle sugárzási törvény370
A fotonhipotézis377
Energiaingadozás a sugárzási térben és a fény kettős természete379
A sugárzás elemi kvantumelmélete383
A gázok fajhője386
Kétatomos molekulák rotációs mozgása388
A hidrogén-molekula fajhője390
Többatomos molekulák rotációs fajhője392
Kétatomos molekulák vibrációs fajhője395
Többatomos molekulák vibrációs fajhője397
A gázok spektroszkópiai entrópiája398
Kristályok fajhője és a fonon-hipotézis400
A kristályok termodinamikájának az alapjai401
Atomi rezgések a leneáris homogén kristály-modellben403
Debye elmélete407
A kristályok állapotegyenlete; kompresszibilitás412
A heterogén lineáris láncmodell415
A Debye-Born-féle elmélet416
A fajhő enharmonikus rezgések esetén417
Az állandó nyomáson mért fajhő418
A fononhipotézis419
Fémek és félvezetők elektronelméletének az elemei422
Az elektron periodikus erőtérben422
A kristályok felosztása elektromos vezetőépességük alapján427
A fémek termikus elektron-emissziója433
A Boltzmann-féle transzportegyenlet Lorenz-féle megoldása437
A fémek elektromos és hővezetőképessége; a Wiedemann-Franz törvény441
A hőelektromos jelenségek448
Az izotermikus Hall-effektus452
A félvezetők Wilson-féle modellje454
A félvezetők elektronelméletének az alapjai459
A hővezetők és a fémek elektromos ellenállásának fonon-elmélete465
A termodinamikai rendszerek általános statisztikai mechanika elméletének az elemei
A reális gázok Van der Vaals-féle állapotegyenlete472
A Joule-Thomson-effektus474
A Van der Waals-féle állapotegyenlet statisztikai megalapozása478
Állapotingadozások a kritikus állapot közelében481
Termodinamikai rendszerek általános állapotegyenlete és a fázisátalakulások elméletének az alapjai487
Klasszikus termodinamikai rendszerek általános állapotegyenlete488
A viriál-koefficiensek meghatározása489
A kondenzáció Mayer-féle elmélete497
A fázisváltozások Yang és Lee-féle egyenlete498
A kvantummechanikai általános állapotegyenlet504
A kooperatív jelenségek508
A kooperatív jelenségek elméletének az alapjai510
A Bragg-Williams-féle approximációs módszer511
Túlhűtott folyadékok és üvegek515
Az olvadás Lennard-Jones és Devenshire-féle elmélete524
Az ötvözetek bomlásának az elmélete526
Az elektromos és mágneses jelenségek termodinamikai elméletének elemei528
Az elektromos és mágneses jelenségek statisztikai elmélete532
A ferromágnesesség535
Az Ising-féle modell544
A folyadékok statisztikai mechanikai elméletének az alapjai554
Folyadékok és sűrű gázok termodinamikájának elemei556
Erős eletrolitek Debye-Hückel-féle elmélete556
A folyadékok kinetikai elméletének az alapjai558
Az Eötvös-törvény561
Poláris folyadékok statisztikai mechanikai elmélete567
A folyadékok általános statisztikai mechanikai elmélete571
A cseppfolyós hélium579
A szuperfolyákonyság és a szupravezetés Bogoljubov-féle elméletének az alapjai596
Függelék
Fontosabb fizikai állandók603
Fontosabb intergrálformulák604
A Stirling-formula604
A Darwin-Fowler-féle módszer605
Az effektív tömeg613
Megjegyzések a hatáskeresztmetszet fogalmához és számításához620
Az ionizált gázok elméletének az elemei625
Irodalom641
Tárgymutató649

Dr. Horváth János

Dr. Horváth János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Horváth János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem