A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1981. október

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XIX. évfolyam 10. szám

Tartalom

Ladvánszky Károly - r. altábornagy, belügyminiszter-helyettes: A forró nyomon üldözés a korszerű nyomozás alapvető módszere3
Dr. Ábel László - hőr. vezérőrnagy, a BM Határőrség politikai csoportfőnöke: A BM Határőrségnél folyó erkölcsi és politikai nevelés időszerű kérdései12
Dr. Nyíri Sándor - a legfőbb ügyész helyettese: A nyomozások hatékonyságáról17
Körinterjú
Az ellenforradalmárokkal szembeni helytállásról Egri László r. őrnagy, Farkas Sándor r. százados, Jelenszky Márton ny. hőr. ezredes, Kállai Sándor r. ezredes, Koppány József ny. r. alezredes és Könczöl Sándor r. őrnagy elvtársakkal23
Tükör
Dr. Nyerges Lajos - r. őrnagy: Olvasói vélemények a folyóirat cikkeiről33
Tudományos élet
Dr. Kovács József - r. alezredes, a Rendőrtiszti Főiskola tudományos diákköri tanácsának elnöke: Az oktatás és a tudomány egysége41
Dr. Kovács Lajos - r. őrnagy: Az állam elleni izgatás és a közösség megsértése47
Fórum
Dr. Vass Éva - főiskolai adjunktus: A megrovás alkalmazásáról57
Dr. Margitai Domokos - r. főhadnagy: A közveszélyes munkakerülőkkel szembeni rendőri eljárásokról62
Karuczka Józsefné - pénzügyi csoportvezető: A társadalmitulajdon-védelmi bizottságok feladata és tevékenységük főbb módszerei66
Reflexió
Dr. Kunsági Nándor - r. őrnagy: Hatékony volt-e a hatékonyságról szóló konzultáció?69
Dr. Halász László - r. őrnagy: A nyomozó hatósági munka és az ügyfélfogadás70
Dr. Hegyi Ernő - r. alezredes: Valóban jogos-e a korkedvezmény?71
Gergelyné dr. Barta Erika - r. főhadnagy: Mindenki köthet üzletet?73
Titkos háborúk történetéből
Johnny, a walesi kém II. rész75
Szolgálati tapasztalatok
Madácsi Imre - r. százados: A büntető jogszabályok megváltozásának hatása a bűnözés megítélésére81
Dr. Vass Barnabás - r. hadnagy: A pótnyomozások elrendelésének okai91
Dr. Horváth Sándor - r. alezredes - Dr. Csanádi György - r. százados: A tanácsi és költségvetési szervek vagyonbiztonságának helyzete Csongrád megyében94
Bűncselekmények - nyomozások
Ungvári Sándor - r. százados: Mérgezéssel végrehajtott emberölés tetteseinek felderítése97
Bezzeg József - r. százados - Bujáki István - r. hadnagy - Dósai Sándor - r. zászlós: Hétvégi házak fosztogatóinak felderítése101
Dr. Vári Antal - r. főhadnagy: A FŰSZÉRT sérelmére elkövetett fosztogatások nyomozása106
Szakértők gyakorlatából
Varsányi Zsolt - r. főhadnagy, nyomszakértő: Ellentmondás feloldása nyomszakértői eszközökkel111
Könyvszemle
Dr. Szamel Lajos - tanszékvezető egyetemi tanár: Kovacsics József: Bevezetés az államigazgatási informatikába című könyvről114
Lapszemle119
Tájékoztató127
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem