864.078

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A felsőfokú mezőgazdasági, élelmiszeripari és földmérési technikumok évkönyve 1967-1968

Előszó

A felsőfokú mezőgazdasági, élelmiszeripari és földmérési technikumok létesítése óta eltelt hét év alatt az intézmények jelentős mértékben hozzájárultak a mezőgazdaság és élelmiszeripar... Tovább

Tartalom

Előszó 3
Mikulás János-Pusztai József: Tudományos diákkörünk tapasztalatai és módszertani vonatkozásai 5
Dr. Tóth Lajos: Tessedik Sámuel munkásságának progresszivitása 13
Dr. Vincze Ferenc: Adalékok hallgatóink társadalomszemléletének vizsgálatához 27
Hodászy Miklós: A korszerű munkaszervezés néhány elvének megvalósítása
az oktatásban és a gyakorlatban 39
Lebenyi Sándor: A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a felsőfokú mezőgazdasági technikumokban 51
Sztankó István: Hivatástudatra nevelés néhány problémája a budapesti Felsőfokú Élelmiszeripari Technikumban 63
Szórádi Kálmán: Agrár jellegű egyetemek és felsőfokú technikumok kölcsönös
hatása egymás jövőbeni fejlődésére 69
Dr. Bodnár László: Az ózon mint fertőtlenítő és az ózonfejlesztő berendezések 83
Dr. Kőszegi György: S2 sajátfüggvényeinek szerkesztése spinoperátoros módszerrel 89
Dr. Vincze Vilmos: Súlytényezők vízszintes pontmeghatározásokhoz a priori
középhibák alapján 97
Dr. Hajdú Miklós: A burgonya evapotranszspirációja 119
Dr. Petrányi István: A kiskunhalasi agrobotanikus kert 135
Hajdú József-Pusztai József: Kombinációs magporzási kísérletek a vörösheremag-termesztésben 141
Dr. Rajniss Lajos: Adatok a vetőburgonya nagyüzemi vegyszeres szelekciójához 151
Dr. Sándor András: Az öntözés hatásának vizsgálata a cukorrépa terméshozamára és minőségére szekszárdi viszonyok között 165
Bertalan Zoltán: Milyen korban kezdjük a szopós malacokat abrakkal etetni ... 175
Dr. Horváth Sándor: A tejtermelés vizsgálatának eredménye az ópólvi borzderes
tenyészetben 193
Horváth József János: A tőgy küllemének vizsgálata, tekintettel a gépi fejesre
való alkalmasságra 215
Dr. Vitai István-Sziklai Iván: Tapasztalatok az itatásos bárány nevelésről 231
Kiscsordás István: Adatok a sertésfiaztatók téli mikroklíma-alakulásához 239
Dr. Molnár László: Adatok a shaver tojóhibridek nyújtott éves (15-19 hónapos)
tojástermeléséhez
Korom István: A testarányokat befolyásoló méretek alakulása néhány délalföldi magyartarka tehenészetben 261
Mikó József: Az oldalági rokonok szerepe a tenyésztésbe állítandó növendékbikák
kiválogatásában 273
Gyöngyösi Pál: A vizes ammóniával tompított savanyúságú silókukorica-szilázs
etetésének elmélete és gyakorlati haszna 281
Dr. Zemplén Elemér: A számviteli oktatás új feladatai a gazdasági mechanizmus
reformja tükrében 289
Dr. Anka István: Nyomásviszonyok a Willmes-rendszerű horizontális pneumatikus szőlősajtókban 295
Függelék: A felsőfokú mezőgazdasági technikumokban végzettek száma 303
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem