796.738

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

XXV. Georgikon Napok Keszthely II. (töredék)

"A talajtermékenység fokozása" (1983. augusztus 23-24.)

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 275 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7741-95-x
Megjegyzés: Töredék kötet. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Dr. Buzás Gyula - Dr. Palkovics Miklós:
A műtrágyázás hatékonyságának vizsgálata345
Dr. Dezső János:
Ráfordítás és hozam arányának javítására alkalmas uj agrotechnikai megoldások a kukoricatermesztésében358
Dr. Pupos Tibor - Hoffmann Sándor:
Szilárd és folyékony műtrágyázás összehasonlító elemzése364
Dr. Kardos Zoltánné:
A kémiai talajjavítás hatása a műtrágyázás hatékonyságára somogyi homoktalajon372
Dr. Sarkadi János:
A talajvizsgálatok fontosabb metodikai problémái379
Dr. Baranyi Ferenc:
A hazai talajtápanyag vizsgálatok első ciklusának legfontosabb eredményei, a továbbfejlesztés lehetőségei390
Dr. Siegfrier Blasl:
Egyszerű nitrátmeghatározás a talajban407
Horst Lehmkamper:
Az ICP atomemissziós spektrométer, mint a mezőgazdaság nélkülözhetetlen segítője413
Bodis Ottó - Bálint Szabolcs:
ICP technika alkalmazása az agrokémiai vizsgálatokban419
Dr. Szűcs Mihály:
A talaj mikroelem - ellátottságának ellenőrzése permettrágyázással423
Fekete Attila:
Az agrokémiai információs rendszer és szaktanácsadás a gyakorlat szolgálatában429
Dr. Iváncsics József:
Talajerdőgazdálkodás információs rendszere441
Lásztity Borivoj - Dr. Biczók Gyula:
Biomatematikai modell alkalmazása gazdasági növényeink fejlődésének leírására450
Dr. Sipos Sándor - Birkás Márta:
Energia- és nedvességtakarékos talajművelési rendszerek alkalmazási lehetőségei459
Dr. G. Kahnt:
Megfelelő talajművelési mód, mint a nagy hozamok előfeltétele az intenzív, vetésforgókban470
Dr. Bronislaw Burkiewicz:
Új eszköz a vetőmagágy előkészítéséhez481
Dr. Horváth Sándor - Kutasi Béla:
Talajkímélő, energiatakarékos vetőágykészítés a burgonyatermesztésben486
Zárszó492
Poszterek
Dr. Debreczeni Béla - Borsavölgyi Tamás: Műtrágyázás hatása a talaj termékenységére523
Dr. Győri Dániel - Dr. Kisfalusi Ferenc: A talajsavanyúság hatása a műtrágyák érvényesülésére rozsdabarna erdőtalajon525
Kozák Mátyás - Szemes Imre - Völgyesi Anna: Az intenzív műtrágyázás talajsavanyító hatása527
Rajkainé Végh Krisztina: Különböző növények foszforfelvételének összehasonlítása a talaj foszforszolgáltató képességének meghatározása céljából528
Pusztai Antal - Karátsonyi Marianna: A P-ellátottság hatása a talajok nitráttartalmára530
Dr. Szebeni Szabolcsné: A műtrágya- és növényi maradvány N-hatása a növény N-felvételére és a talaj N-formák változására532
Dr. Balázs Julianna: Az N-serve hatása a talaj ásványi N-tartalmára kovárványos barna erdőtalajon534
Tóth László - Dr. Császár Éva: Nitrifikációs inhibitorok hatásának vizsgálata536
Pálmai Ottó: Fejér megye talajainak mikroelem ellátottsága és hatása a növénytermesztésben538
Dr. Buzás István - Dr. Schlenk Bálint - Dr. Bornemisza Györgyné - Dr. Bohátka Sándor - Dr. Langer Gábor - Dr. Pártai Géza: Eljárás és készülék növényvédő szerek és egyéb biológiailag aktív anyagok hatásának gyors közvetlen vizsgálatára540
Dr. Őrffy László - Csiszár Lajos: Összefoglalás a szilárd és folyékony műtrágyázás terméskialakító hatása összehasonlító vizsgálatainak eddigi eredményeiről542
Dr. Blaskó Lajos: Kutatási eredmények a meszezés és műtrágyázás fejlesztésére réti talajokon543
Dr. Borka Gyula - Dr. Bakonyi Károly - Császár Ernőné: Lassan ható mikroelem tartalmú kompozíció hatása a szőlő és árpa növényekre545
Csiszár Lajos - Dr. Bésán Jánosné: Levéltrágyázás mikroelemes ammóniumpolifoszfát oldatokkal546
Dr. Őrffy László - Dr. Sárvári Balázsné: Oldatos műtrágyázás és vegyszeres gyomirtás, illetve növényvédelem egyesítésére végzett többéves hatásvizsgálatok eredményei547
Dr. Debreczeni Béláné - Kiss Erzsébet - Lehoczky Éva: A gyomnövények tápanyagtartalma548
Dr. Debreczeni Béla - Kovács Károly - Dr. Ravasz Tiborné: Kemizálás hatása az őszi búza termésére és minőségére550
Dr. Debreczeni Béláné - Kiss Erzsébet - Pethes József: Az N beépülése a búza fejtrágyázásakor551
Kiss Erzsébet - Dr. Debreczeni Béláné - Dr. Heltai György: Különböző időpontokban és adagokban kijuttatott 15N-izotóppal jelzett ammónium-nitrát fejtrágya beépülése az őszi búzába552
Dr. Kádár Imre: A talajtermékenység kontrollja talaj- és növényvizsgálatokkal egy nagyüzem példáján553
Dr. Izsáki Zoltán: Minőségi mutatók változását jellemző tápellátottsági értékek cukorrépánál554
Dr. Mirkó Lajos: A N-, P és K-trágya befolyása a növények mikroelem felvételére tenyészedénykísérletekben555
Dr. Bocz Ernő - Pepó Péter: A műtrágyázás és öntözés hatása az őszi búza fajták terméseredményeire556
Dr. Borka Gyula: A gabona zászlós levél-felületének, aktivitásának és időtartamának befolyásolása irányított tápanyagellátással558
Dr. Mudich Antal: A tápanyagellátás hatása a búza szártörőbetegségeinek fellépésére monokulturás viszonyok között559
Dr. Bodor Pálné - Dr. Csepinszky Béla - Dr. Józsa Sándor: Műtrágyázási módok hatása a búza és kukorica tápanyagellátására, illetve termésére560
Rézhegyi Péter: Atrazin hatása a kukorica N-felvételére562
Dr. Sárvári Mihály: Elővetemény és tápanyagellátás hatása a kukorica termésátlagára és minőségére réti talajon564
Dr. Fekete László - Kovács Károly - Dr. Ravasz Tiborné - Dr. Debreczeni Béla: Kemizálás hatása a kukorica termésére és minőségére566
Dr. Nagy János - Dr. Győri Zoltán: Az öntözés és a műtrágyázás hatása a kukoricahibridek termésére és minőségére569
Dr. Debreczeni Béláné - Kovács Károly: Kemizálás hatása a burgonya termésére és minőségére571
Dr. Németh István - Dr. Kadlicskó Sándor - Dr. Pintér Csaba: A nitrogén ás káliumtrágyázás hatása a burgonya termésére és egyes kórokozókkal szembeni ellenállóképességére572
Dr. Debreczeni Béla - Kovács Károly: Kemizálás hatása cukorrépa termésére és minőségére574
Dr. Máté András: A tápanyagellátás hatása a tarka koronafürt termésére576
Horváth József - Dr. Dér Ferenc: Növekvő nitrogén adagok hatása telepített gyepek hozamára és minőségére577
Dr. Ivány Károly: A tápanyagellátás és állománysűrűség összefüggéseinek vizsgálata néhány jelentősebb fűfaj magtermesztésében579
Dr. Borka Gyuláné - Teleky Amália - Dr. Bésán János: Almafajták kötődésének fokozása nevirol készítményekkel580
Dr. Demes György - Bányai Zsolt: Osztott tápanyagpótlás szilárd és folyékony műtrágyákkal582
Dr. Csizmazia Zoltán: Műtrágyaszóró gépek szórásegyenetlenségét befolyásoló főbb üzemeltetése tényezők vizsgálata584
Dr. László Alfréd - Matus József: Szuszpenziós műtrágyák tárolásának, szállításának és kijuttatásának alkalmazástechnikai összefüggései586
Borsavölgyi Tamás: Szervestrágyázás jelentősége napjaink talajerőgazdálkodásában588
Dr. Keresztes István - Dr. Tóth András - Dr. Végh György: Kommunális szennyvíziszap felhasználásának lehetősége a mezőgazdaságban590
Szlávik István - Dr. Vermes László: A települési szennyvíziszap mint a talajtermékenység fokozásának egyik eszköze591
Sáry Lajos: Cofuna szerves humusztrágya a növénytermesztésben593
Dr. Andrási István: Kutatási eredmények az energia és időtakarékosabb talajművelési rendszerek fejlesztésében595
Dr. Vajdai Imre: Az energia és víztakarékos talajművelés vizsgálati eredményei az elmúlt években596
Dr. Sipos Sándor - Dr. Birkás Márta: A művelés csökkentésének talajfizikai feltételei598
Dr. Kapocsi István: A mélylazításos altalajöntözéssel talajba juttatott hígtrágyák szántóföldi hasznosításának tapasztalatai600
Dr. Jóri J. István - Soós Sándor: A talaj termőképességét akadályozó zárórétegek megszüntetése középmélylazítókkal602
Simits Katalin: Sekély rétegű talajok termékenységi viszonyai603
Dr. Baráth Csabáné: A korreszpondenciaanalízis alkalmazása a talajtermékenység megítéléséhez605
Dr. Menyhért Zoltán - Dr. Ángyán József - Varga Adrienne - Nyárai Ferenc: A növénytermesztés racionális területi elhelyezése a termőhely agroökológiai jellemzőinek komplex vizsgálata alapján607
Dr. Bartos Attila - Dr. Sárvári Balázs: A búza ökológiai viszonyainak elemzése faktoranalízissel608
Dr. Tóth Benedekné: Folyékony műtrágyázás munkafolyamatainak vizsgálata610
Kovács Péter - Dr. Pupos Tibor: A szuszpenziós műtrágyát előállító üzem ökonómiai elemzése a Bakonszegi "Bessenyei" MG Termelőszövetkezetben611
Dr. Paál Jenő - Dr. Babinszky Mihály: Szervestrágya szállítás szervezése612
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
XXV. Georgikon Napok Keszthely II. (töredék) XXV. Georgikon Napok Keszthely II. (töredék) XXV. Georgikon Napok Keszthely II. (töredék) XXV. Georgikon Napok Keszthely II. (töredék)

A borító és a lapélek kissé foltosak. A borító hátoldalán bejegyzés található.

Állapot:
1.140 Ft
570 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba