Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1982. február

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XX. évfolyam 2. szám

Tartalom

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének üdvözlőlevele a Munkásőrség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából3
Dr. Diczig István - r. ezredes, az állam- és jogtudományok kandidátusa: A kriminálstratégia és a bűnözés megelőzésének távlati tervezése5
Dr. László András - az Országos Tervhivatal munkatársa: Az új gazdasági szervezeti formák egyes kérdései11
Interjú
A fővárosi közlekedésrendészeti ellenőrzés módszereiről és hatékonyságáról - Dr. Szalai Dezső r. alezredes elvtárssal, a Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészetének vezetőjével18
Konzultáció
Dr. Baranyó György - r. őrnagy: A rendőri állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéről25
Tudományos élet
Dr. Szabó Ilona - r. százados: A bűnözés prognózisa37
Belovai Illés - hőr. alezredes: Egy határőrizeti téma tudományos kutatásának eredményeiről44
A rendőrség történetéből
Tolna vármegye rendőrségi szervezete48
Fórum
Dr. Sánta Imre - r. alezredes, tanszékvezető tanár: Világnézeti nevelőmunka a BM Oktatási Igazgatóságon57
Dr. Szendrei Géza - legfőbb ügyészségi ügyész: A szabálysértési jogalkalmazásról61
Dr. Boda Erika - r. alhadnagy: Az ügyvédek és a vizsgálók kapcsolatáról65
Ferenczi Ödön - r. őrnagy: Új mikrofilmtechnika a nyilvántartások és irattározások korszerűsítésében68
Dr. Nádas Ferenc - r. főhadnagy: A rendőrség és a CB-rádiósok kapcsolatának lehetőségei74
Szabó Zoltánné - r. főhadnagy: A nevelőintézetekből kikerülő fiatalok lakcímbejelentési problémája76
Reflexió
Sövényi György - r. őrnagy - Pandur József - r. hadnagy: Bűnügyek nyomozás nélkül78
Dr. Zsiga Tibor - r. őrnagy: A dolog elleni erőszak értelmezéséről80
Takács István: Tegyünk érte, amíg nem késő!80
Kárászi Attila - r. hadnagy, igazságügyi írásszakértő: A gömbfejes írógépek azonosítása81
Titkos háborúk történetéből
Házkutatás a nagykövetségen83
Szolgálati tapasztalatok
Dr. Horváth Sándor - r. alezredes - Dr. Róth Imre - r. hadnagy: A társadalmi tulajdont károsító ismeretlen elkövetők felderítésének helyzete Csongrád megyében88
Kovács Lajos - r. főhadnagy: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények alakulása 1976-1980 között92
Krizsán Sándor - r. alezredes: Ellenőrzés és vagyonvédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben97
Bűncselekmények - nyomozások
Tonhauser László - r. százados: Súlyos bűncselekmények felderítése103
Mikula István - r. alhadnagy: Bélyegzőhamisítással elkövetett csalássorozat108
Tóth Ferenc - r. főhadnagy: Egy cserbenhagyásos baleset vizsgálatának tapasztalatai113
Szakértők gyakorlatából
Novák László - r. főhadnagy, iü. nyomszakértő: Emberi bőrön levő harapásnyomok nyomszakértői vizsgálata116
Lapszemle119
Tájékoztató128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem