A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A rendészetről és a tulajdon védelméről munkahelyi vezetőknek

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Népszava Lap- és Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 202 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-321-997-3

Tartalom

Előszó7
Bevezetés
A társadalmi tulajdon9
Társadalmi vagyon - társadalmi tulajdon9
A társadalmi tulajdon fogalma10
A társadalmi tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma11
Az állami szocialista tulajdonjog11
A szövetkezeti szocialista tulajdonjog15
A társadalmi tulajdon védelmének jogi szabályozása17
A társadalmi vagyon és a gazdasági folyamatok védelmét szolgáló szervezetek27
A vállalati szervezeti és működési szabályzat32
Az ellenőrzés rendszere és a vállalati gazdálkodás szabályai
Az ellenőrzés, mint az irányítási és vezetési funkciók eleme35
Ellenőrzési rendszerünk struktúrája, feladatai36
A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer tagozódása41
A társadalmi tulajdon komplex vizsgálata a gazdálkodás egyes kiemelt területein45
Az eszközök (álló-, forgó- és pénzeszközök) hatékony felhasználása és védelme46
A munkaerő- és bérgazdálkodás hatékonysága65
Az egyéb gazdasági erőforrások hatékony felhasználása és védelme71
Az árak ellenőrzése82
A kockázatvállalási kézség83
Az ellenőrzési rendszer fejlesztése85
A gazdálkodó szervek pénzügyi rendszere és a felelősségi szabályok
Pénzügyi-, okmány- és bizonylati fegyelem89
A gazdálkodó szervek pénzügyi rendszere89
A bizonylati rend és az okmányfegyelem90
Munkaügyi feladatok a társadalmi tulajdon védelmében94
A munkaviszony létesítésére vonatkozó szabályok betartása94
A munkavállaló jogainak védelme95
A társadalmi tulajdon védelme a munkaviszony létesítésénél96
A munkakörök átadásának szabályai97
A fegyelmi jogkör gyakorlása98
A fegyelmi eljárás lefolytatása99
A vezető állásúakra vonatkozó speciális rendelkezések101
A kártérítési felelősség102
Általános kártérítési felelősség103
Munkajogi kárfelelősség103
A kártérítési igény érvényesítése107
A felelősség elévülése109
A munkaügyi viták intézése111
Eljárás a munkaügyi döntőbizottságoknál111
Eljárás a munkaügyi bíróság előtt115
A munkaügyi vita intézése szolgálati úton119
A selejtezés lebonyolítása120
Az üzemrendészet szervezete
Az üzemrendészeti szervek létesítésének jogi alapjai123
Az üzemrendészeti szervezet létrehozása124
Az üzemrendészeti szervezetek formái126
Az üzemrendészeti szervezet irányítása127
Az üzemrendészek foglalkoztatásának szabályai129
Az üzemrendészek büntetőjogi védelme130
A polgári fegyveres őrség131
A társadalmi rendészet132
Az üzemrendészek képzése134
A képzést biztosító tanfolyamok134
A folyamatos továbbképzés135
A vezetőképzés136
Az üzemrendészet feladatai137
A rendészek jogállása139
A rendészek munkakapcsolatai141
A belső kapcsolatok142
A külső kapcsolatok142
Tűzvédelmi feladatok
A tűzvédelmi jogszabályok és az általános követelmények145
A tűzvédelem irányítása146
A tűzoltóság147
Tűzoltás és kárelhárítás152
Tűzjelzés153
Tűzvédelmi hatósági feladatok155
Hatáskör - hatósági jogkör155
Illetékesség157
Hatósági eljárás158
Szakhatósági eljárás160
Szakértői tevékenység161
A minisztériumok, a tanácsi szervek, a vállalatok és az állampolgárok tűzvédelmi feladatai161
A Tűzvédelmi szervezeti és működési szabályzat és a Tűzvédelmi utasítás162
A tűzriadóterv163
Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás, szakvizsgáztatás164
Tűzvédelmi szervezet165
A gyártás, a forgalombahozatal és az alkalmazás tűzvédelmi előírásai167
Tűzvédelmi tájékoztatás, propaganda167
A létesítés és a használat tűzvédelmi szabályai168
A gazdálkodás körében elkövethető bűncselekmények
A számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tűzvédelme171
A számítástechnikai rendszerek térhódítása, védelmük szükségessége171
A számítástechnikai rendszerek védelmére vonatkozó biztonsági intézkedések173
A biztonsági kategóriák és a különleges óvó rendszabályok175
A titoksértésre vonatkozó büntetőjogi szabályok179
A gazdálkodás körében elkövetett bűncselekmények182
Általános jellemzők182
A bűncselekmények elkövetését elősegítő okok, körülmények187
A gazdasági vezetők feladatai a megelőzésben191
A szignalizációk, a figyelmeztető levelek rendszere és szabályai193
A társadalmi tulajdon elleni cselekmények feljelentése194
A bűncselekmények és a szabálysértés elhatárolása194
A szabálysértés és a büntetőeljárás megindításának feltételei195
A feljelentés módja és tartalma196
A feljelentés kiegészítése198
A gazdálkodó szervek felelősségre vonásának eszköze: a gazdasági bírság200
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem