1.018.082

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A világ vallásföldrajza

Vallástörténet és vallásföldrajz

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Végeken Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 361 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8486-00-7
Megjegyzés: 2. változatlan kiadás. Fekete-fehér fotókat, illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Kelet-Közép-Európában az "intézményesített ateizmus" nehéz időszaka után a társadalom jelentős része (elsősorban a fiatal korosztályok) igen keveset tud a vallásokról, az európai kultúra... Tovább

Előszó

Kelet-Közép-Európában az "intézményesített ateizmus" nehéz időszaka után a társadalom jelentős része (elsősorban a fiatal korosztályok) igen keveset tud a vallásokról, az európai kultúra zsidó-keresztény hagyományairól. Még kevésé ismeri távoli földrészek, országok népeinek vallásait, mai vallási helyzetét. Európaiságunk megköveteli, hogy a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, iskolákban lehetőség nyíljon a vallásokkal kapcsolatos alapvető információk megszerzésére.
Korunkban igen sokan - vallásos emberek és nem hívők egyaránt - nagy érdeklődéssel fordulnak a vallások felé. Mivel nincs magyar nyelvű könyv, amely a területek (világrészek és országok) népcsoportjainak vallási helyzetét, a vallások földrajzi elterjedését összegezve bemutatná, a magyar tanulóifjúság és az érdeklődő olvasóközönség erről a témáról nehezen képes hiánytalan ismereteket szerezni. Ezt a szellemi űrt kívánja a "Vallásföldrajz" kitölteni. Vissza

Tartalom

Bevezetés11
A VALLÁS ÉS A VALLÁSOSSÁG FOGALMA, MOTIVÁCIÓI11
A VALLÁSI ÉLMÉNY13
A VALLÁS ETIKAI ÉS KÖZÖSSÉGI VONATKOZÁSAI14
VALLÁS ÉS KULTÚRA15
A VALLÁSOK TÉRBEN ÉS IDŐBEN15
A VALLÁSOSSÁG MAI ARCULATA17
AZ EMBERISÉG VALLÁSI MEGOSZLÁSA20
A VALLÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE23
A TÖRTÉNELEM ELŐTTI EMBER VALLÁSI HIEDELME:23
Mágia, fetisizmus, totemizmus, halottkultusz, samanizmus, lélekhit (animizmus) és túlvilághit, a természeti jelenségek tisztelete24
AZ ÓKORI VALLÁSOK30
A politeizmus, henoteizmus, monoteizmus31
Az egyiptomiak vallása33
A mezopotámiaiak vallása: a sumerek vallása, a babiloniak és az asszírok vallása37
A kánaániták és a főníciaiak vallása39
A perzsák vallása: Zarathusztra vallás; gnoszticizmus; manicheizmus; párszizmus41
A görögök vallása45
A rómaiak vallása47
Misztériumvallások:50
Ízisz és Ozirisz misztériuma, az eleusziszi misztérium, a dionüszoszi misztérium, a Mithras misztérium, Kübelé és Attisz misztérium
A kelta, germán és szláv népek ősi vallása52
A finnugor népek ősi vallása: az ősmagyarság hitvilága56
Az ősmagyarság hitvilága57
A kelet-európai és közép-ázsiai nomád népek ősi vallásai: 58
A szkíták vallása, a mongolok vallása, a török népek vallása59
A MAI TERMÉSZETI NÉPEK TÖRZSI VALLÁSAI60
Az Északi-sarkvidék népeinek vallásai: az eszkimók, lappok, szibériaiak és az ainuk vallása61
Az afrikai népek természeti (törzsi) vallásai és hiedelmei: a legfőbb istenségbe vetett hit; a lélekről alkotott elképzelések; szellem-hit; totemizmus, titkos társaságok, afrikai vallási rítusok Új afrikai vallási mozgalmak: kitawala-mozgalom; kimbangizmus; nkrumahizmus;amikalizmus63
Indián vallások70
Az észak-amerikai indiánok vallása70
Közép- és Dél-Amerika indián népeinek vallása73
A prekolumbián magaskultúrák: inkák, csibcsák, maják, aztékok vallása73
Dél-Amerika természeti népeinek vallása74
Óceániai vallások76
Ausztrália őslakóinak vallása76
A melanéziaiak vallása: a cargo (rakomány)-kultuszok78
A mikronéziaiak vallása80
A polinéziaiak vallása; új polinéziai vallási mozgalmak80
KORUNK NAGY VALLÁSAI84
A Kínaiak vallásai84
Történeti áttekintés84
Az ősi birodalmi vallás88
Az egyetemes összhang elve és a legfőbb világelv88
Istenek, szellemek, istentisztelet90
Kung Fu-ce és a konfuciánus államvallás90
Lao-ce és a taoizmus92
A kínai szinkretista népvallás (univerzizmus)95
A kínai szinkretista vallás istenségei, kultuszai, tanai96
Démon- és túlvilághit; mágia; jóslás; a vallás és művészetek kapcsolata99
A japánok ősi vallása: a sintó101
Történeti áttekintés101
A sintó vallás világképe, istenei, kultuszai, ünnepei, szentélyei102
A hinduizmus106
Történeti áttekintés106
A hinduizmus világképe, istenei110
A hinduizmus alapelvei, tanrendszere113
A hinduizmus társadalomstruktúrája117
Vallási reformmozgalmak Indiában:119
Dzsainizmus és buddhizmus; szikh vallás119
Az újkori hindu reformáció120
A hinduizmus kultusza; a hindu templomok és ünnepek122
A dzsainizmus124
A dzsainizmus világképe, vallási alapelvei, etikai és szociális tanítása125
A dzsainizmus kultusza126
A buddhizmus127
Buddha élete 128
Buddha tanítása (dharma)129
Történeti áttekintés: a buddhizmus elterjedése134
A hínajána buddhizmus137
Az emberi személyiség és a szamszára értelmezése138
Vallási élet és kultusz139
A mahájána buddhizmus140
A bódhiszattvákról szóló tanítás141
A mahájána misztikája142
A mahájána kultusza142
A vadzsrajána buddhizmus144
A délkelet-ázsiai buddhizmus: Srí Lanka (Ceylon)145
A buddhista Burma, Thaiföld és Kambodzsa146
Az északi buddhizmus: a tibeti lámaizmus147
Lámaizmus Mongóliában149
A kínai buddhizmus150
A buddhizmus Koreában153
Japán buddhizmus153
A buddhizmus Nyugaton156
A zsidó vallás157
A zsidó vallás lényege, kialakulása és történelmi fejlődése158
A nagy száműzetés évei163
A nyugati korszak165
A judaizmus mai ágazatai170
A judaizmus hite; zsidó élet, zsidó ünnepek172
A kereszténység178
Jézus Krisztus élete és tanításai179
A kereszténység története183
Az apostoli kor183
Az első századok missziós tevékenysége184
A kereszténység Európában: a kereszténység virágkora és hanyatlásai; a reformációtól a jelenkorig186
A kereszténység Európán kívül: a spanyol missziók; a portugál missziók; a katolikus világmisszió a XIX. és XX. században; a protestáns missziók; a keleti keresztény (ortodox) missziók194
A keresztény egység mozgalma200
A keresztények hite; a keresztény tanítás202
Hitforrások: Biblia (Szentírás); az apostoli hagyomány202
A keresztény hit: Isten; Jézus, a Megváltó; a teremtés, a teremtmények; bűn, kegyelem, szentségek; halál és túlvilág; ítélet és beteljesedés; a keresztény ima, istentisztelet, ünnepek204
A keresztény egyázak213
Római katolikus egyházak213
Keleti szertartású katolikus egyházak216
Ortodox egyházak217
Ókeresztény keleti (prekalkedoniánus) egyázak219
Protestáns egyházak: evangélikus (lutheránus) egyház, református (kálvinista, presbiteriánus) egyház, anglikán (episzkopális) egyház, kongregacionalista egyház, mennoniták, baptisták, metodisták221
Egyéb keresztény egyházak, felekezetek, szekták és vallási mozgalmak: unitárus (antitrinitárius) egyház, kvékerek, adventisták, pünkösdisták, jehova tanúi, nazarénusok, mormonok, ókatolikusok, Keresztény Tudomány, üdvhadsereg229
Az iszlám229
Az iszlám kialakulása: Arábia az iszlám előtt237
Mohamed, a vallásalapító238
Mohamed tanítása240
Az iszlám vallásos élet követelményei241
A Korán és a hagyomány242
Az iszlám hatalom- és jogrendszer (saria)244
Az iszlám misztikája245
A kultusz246
Az iszlám elterjedése249
Az iszlám fundamentalizmus kialakulása252
Az iszlám irányzatai, szektái: a kháridzsiták; a szunnita irányzat; a bahái vallás253
Az iszlám napjainkban260
Az iszlám földrajzi súlypontjai261
Korunk alternatív vallásai265
"Mennyei Fény Missziója", "Krisna-tudat Nemzetközi Társasága", Egyesítési egyház, spiritizmus, Umbanda vallás, Ras-Tafari, mozgalom, Jézus mozgalom, sátánizmus, "Scientology" vallás, "Új Korszak" ("New Age") világmozgalom266
Földrészek és országok vallásai (vallásföldrajz)
EURÓPA273
Vallási fejlődés: 273
A kereszténység, zsidóság és az iszlám elterjedése Európában
A mai vallási helyzet, vallási régiók275
Magyarország vallási helyzete281
Az európai országok vallási megoszlása: 285
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh és Szlovák Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Független Államok Közössége, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Jugoszlávia, (Szerbia és Montenegro), Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Monaco, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország, Szlovénia, Törökország, Vatikán
ÁZSIA291
Vallási fejlődés; vallási helyzet napjainkban291
A természeti vallások, hinduizmus, buddhizmus, kínai vallások, egyéb keleti vallások
A kereszténység Ázsiában294
Vallásföldrajzi régiók295
Az ázsiai országok vallási megoszlása:297
Afganisztán, Arab Emírségek, Bahrein, Banglades, Bhután, Brunei, Burma (Myanmar), Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Jemen, Jordánia, Kambodzsa, Katar, Kína és Tajvan, Korea (Dél-Korea), Korea (Észak-Korea), Kuait, Laosz, Libanon, Malajzia, Maldív-szigetek, Mongólia, Nepál, Omán, Pakisztán, Srí Lanka, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szíria, Thaiföld, Vietnam
AFRIKA302
Vallási helyzet; vallási fejlődés:303
Az afrikai kereszténység, iszlám, természeti vallások
Vallásföldrajzi régiók307
Az afrikai országok vallási megoszlása:309
Algéria, Angola, Benin, Bissau Guinea, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Dzsibuti, Egyenlítői Guinea, Egyiptom, Elefántcsontpart, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, guinea, Kamerun, Kenya, Közép-afrikai Köztársaság, Lesotho, Libéria, Líbia, Madagaszkár, Malawi, Mali, Marokkó, Mauritánia, Mauritius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Nyugat-Szahara, Réunion, Ruanda, Sao Tomé és Principe, Seychelle-szigetek, Sierra-Leone, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Tunézia, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság
AMERIKA316
Angol-Amerika vallási fejlődése és jelenkori vallási helyzete:317
Katolikus és protestáns egyházak, nem keresztény vallások, jelenlegi tendenciák a hitéletben, alternatív vallások
Latin-Amerika vallási fejlődése és jelenkori vallási helyzete: 322
Az indiánok vallása, a katolicizmus, az afro-amerikai kultuszok, szekták, protestanizmus
A felszabadítás teológiája324
Vallásföldrajzi régiók327
Az amerikai országok vallási megoszlása328
Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Francia Guyana, Grenada, Grönland, Guadelupe, Guatemala, Guayana, Haiti, Holland Antillák, Honduras, Jamaica, Kanada, Kolumbia, Kuba, Martinique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Christopher és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenada, Salvador, Surinam, Trinidad és Tobago, Uruguay, Venezuela
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA335
Vallási fejlődés és vallási helyzet:335
A bennszülöttek vallása, keresztény és nem keresztény egyházak
Vallásföldrajzi régiók339
Auszrália és Óceánia országainak vallási megoszlása: 341
Ausztrál Államszövetség, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia, Hawaii-szigetek (USA), Kiribati, Marshall-szigetek, Nyugat-Szamoa, Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek, Tonga, Új Kaledónia, Új-Zéland, Vanuatu
Irodalom343
Név- és tárgymutató347

Dr. Hunyadi László

Dr. Hunyadi László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Hunyadi László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem