849.776

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931.

XV. évfolyam

Szerkesztő

Kiadó: Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 446 oldal
Sorozatcím: Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 13 cm x 8 cm
ISBN:
Megjegyzés: Puha vászonkötésben. Egy fekete-fehér térképpel illusztrálva. Készült Budapest székesfőváros házinyomdájában.

Előszó

Részlet:
Hőmérséklet (1930-ban): Évi közepes hőmérséklet 11.7 Co, legmelegebb hónap június 22.2, leghidegebb január 0.3 Co közepes hőmérséklettel.
A hőmérséklet maximuma 33.7 (július 24.),... Tovább

Tartalom

Fizikai viszonyok.
Meteorológiai megfigyelő állomások 5
Hőmérséklet 5
Fagyos napok száma 5
Légnyomás 5
Páranyomás 5
Viszonylagos nedvesség 5
Szélirányok 5
Felhőzet 5
Csapadék 5
Éghajlati viszonyok áttekintése 6
Duna vízállása 6
Talajvíz évi átlaga 6
Éghajlati viszonyok a magyar városokban 7
Éghajlati viszonyok az európai városokban 7
Topográfiái viszonyok.
Budapest fekvése
Terület
A jelenlegi közigazgatási kerületek területe 11
Az új közigazgatási kerületek területe 12
Utcaterület 12
Szigetek területe 12
Határszélek hossza 12
Utcák és terek száma 13
Utcák és terek kerületi eloszlása 13
Utcák nagysága 13
Leghosszabb utcák 14
Utcák népessége 14
Legnépesebb utcák 14
Nagyobb terek 14
Nevezetesebb parkok 16
Magánparkok 16
Magassági pontok 16
Hegyek 16
Népsűrűség 17
A magyar városok területe és népsűrűsége 17
Európai nagyvárosok területe és népsűrűsége 18
Európai államok területe és népsűrűsége 18
Világrészek területe és népsűrűsége 19
Fontosabb helyek távolsága Budapesttől 20
Épületek általában 25
Épületek száma kerületenkint 25
Épületek az építkezés éve szerint 25
Épületek magassága általában 26
Épületek magassága kerületek szerint 26
Lakóházak és egyéb épületek kerületek szerint 27
Épületek teleknagyság szerint 27
Épületek alápincézés szerint 27
Kertes épületek 27
Épületek az utcai homlokzatok és a kapuk száma
szerint 28
Épületek a lépcsőházak és felvonók száma szerint 28
Központi fűtési berendezés 28
Központi fűtéssel felszerelt épületek 28
Lakások száma központi fűtéssel 28
Központi fűtéssel ellátott helyiségek száma 29
Központi melegvízszolgáltatás 29
Központi fűtőberendezések a fűtés rendszere szerint 29
Épületek falazat szerint 30
Épületek tetőzet szerint 30
Az épületek felszerelése 30
Az épületek rendeltetésük szerint 31
Melléképületek 31
Lakások száma szerint 31
Szobák száma szerint 31
Lakók száma szerint 31
Háztulajdonosok 31
Lakóházak száma a magyar városokban 32
Épületek száma külföldi városokban 32
Lakások.
Bérlemények általában 34
Bérlemények száma 34
Bérlemények fekvésük szerint 35
Rendes lakások kerületek szerint 35
Konyhás és konyhanélküli lakások 36
Rendes lakott lakások a szobák száma szerint 36
Lakások és lakók a helyiségek száma szerint 37
Lakrészek 37
Lakrészek lakásnagyság szerint a rendes lakásokban 38-39
Szobák száma a rendes lakásokban a szobák kiállítása szerint 38-39
Szobák száma a rendes lakásokban a szobák padozata szerint 40-41
Konyhák száma a rendes lakásokban a konyhák
padozata szerint 40-41
Kályhák száma a rendes lakásokban 40-41
Rendes lakások száma a lakások felszerelése szerint 42-43
Rendes lakások száma társbérlők szerint 44
Albérleti viszony a rendes lakásokban 44
Albérlők és ágybérlők száma 44
Rendes lakások az albérlők száma szerint 44
Rendes lakások a főbérlők gyermekeinek száma szerint 44
Háztartási alkalmazottak száma 44
Rendes lakások tényleges laksűrűsége 45
Rendes lakások a lakbér nagysága szerint 45
Háztartások összetétele a rendes lakásokban 47
Főbérlő családfők nem szerint a rendes lakásokban 47
Főbérlő családfők vallás szerint a rendes lakásokban 47
Főbérlő családfők nemzetiség szerint a rendes
lakásokban 48
Lakások és lakók megoszlása néhány társadalmi
réteg szerint a rendes lakásokban 48
Üzlet-, műhely-, raktár-, istálló- és gépkocsiszínbérek 50
Laküresedések 51
Üresen álló, kibérletlen lakások és bolthelyiségek 51
Nem lakott és kibérletlen lakások 52
Lakásviszonyok a magyar városokban 53
Lakások a német városokban 53
Lakásínség a német városokban 54
Népesség.
Lakosság száma 57
Tényleges népesség kerületek szerint 57
Nemek eloszlása 58
Jelenlevő és távollévő népesség az új kerületek szerint 58
A népesség száma és szaporodása 24 városrész szerint 59
Családi állapot szerint 59
Születési hely szerint 60
Honosság szerint 61
Korcsoportok szerint 61
Hitfelekezet szerint 62
Anyanyelv szerint 63
A foglalkozások alakulása 64
A népesség foglalkozás szerint 64
1. Keresők 65
2. Eltartottak 66
3. Keresők és eltartottak összesen 67
A népesség száma és szaporodása Budapesten és
környékén 69
A fővárossal szomszédos és távolabbfekvő községek
népességi viszonyai 69
A magyar városok és a 10.000 lakónál nagyobb
községek népessége 72
A világ legnagyobb városainak népessége 76
Európai államok népessége 77
Világrészek népessége 78
Népmozgalom.
Házasságkötések száma 81
Házasulók korviszonyai 81
Házasulók nemzetisége 82
Házasulók hitfelekezete 82
Vegyesházasság 82
Házasulók családi állapota 82
A házasuló vőlegények foglalkozása 83
Házasságok felbomlása 83
Szülések száma 83
Élveszülöttek száma 83
Élveszületések kerületek szerint 84
Élveszülöttek hitfelekezete 84
Élveszülöttek az anya nemzetisége szerint 84
Élveszülöttek a szülők foglalkozása szerint 84
Halvaszülöttek száma 85
Elvetélések száma 85
Halandóság 85
Halandóság a halálozás helye szerint 86
Halandóság kerületek szerint 86
Halandóság hónapok szerint 86
Halandóság nem szerint 87
Halandóság családi állapot szerint 87
Halandóság kor szerint 87
Halandóság hitfelekezet szerint 88
Halandóság nemzetiség szerint 88
Halandóság laksűrűség szerint 88
Tuberkulózisban meghalt 88
Tüdővészhalálozás 88
Rákhalálozás 89
Gyermekhalandóság 90
Csecsemőhalandóság 90
Halandóság halálokok szerint 90
Öngyilkossági kísérletek 92
Halandóság foglalkozás szerint 94
Honosítások 94
Az állam kötelékéből elbocsáttatott 94
Letelepedések 94
Lakhatási bizonylatott nyert egyének a magyar
városokban 95
Kivándorlók száma a magyar városokból 95
A népesség természetes szaporulata a fővárosban 96
A népesség növekedése a fővárosban 96
Természetes szaporodás a német városokban a népesség ezrelékében 96
A magyar városok főbb népmozgalmi eredményei 97
Orvosi kezelésben részesült elhaltak százalékos megoszlása a magyar városokban 98
Házasságkötések és születések a német városokban. 98
Halandóság alakulása a német városokban 99
Német városok népmozgalmi arányszámai 101
Népesedési mozgalom az európai országokban 101
Községi közigazgatás.
Központi városháza 105
Új városháza 105
Elüljáróságok 105
Anyakönyvi hivatalok 105
A főváros szolgálatában álló személyzet 106
Személyzet részletezése 106
Közigazgatási alkalmazottak 110
Szervezett közigazgatási állások 110
Törvényhatósági bizottság 110
Elüljáróságok működése 111
Országgyűlési választók 112
Községi választók 113
Leadott szavazatok megoszlása a törvényhatósági
választásoknál 113
Képviselők és képviselőválasztók a magyar városokban 114
Városi tisztviselők és alkalmazottak száma a német
városokban 114
Közbiztonság. Rendészet.
Bíróságok és ügyészségek 119
M. kir. államrendőrség személyzete 120
Bejelentésügy 120
Cselédügy 120
Balesetek 120
Nyilvános mutatványok engedélyezése 120
Bűnügyi rendészet 120
Toloncügy 121
Rendőrségi őrszemélyzet működése 121
Kihágási bíráskodás 121
Gyermekbíróság 121
Eltűnt személyek 121
Tűzesetek száma 121
Fővárosi tűzoltóság 121
Magántűzoltóságok száma 121
Forgalmi balesetek a magyar városokban 122
Tűzkárok a magyar városokban 122
Közlekedési balesetek a német városokban 123
Tűzoltóságok fontosabb adatai a német városokban 124
Községi háztartás.
Budapest székesfőváros költségvetése 127
Bevételi források 128
Kiadási tételek 133
A községi háztartás költségvetésszerű kezelésének
zárszámadási eredményei 138
A községi közigazgatás rendes bevételei és kiadásai
a német városokban 146
A községi közigazgatás rendes hiányának részbeni
fedezetei a német városokban 147
Fontosabb közüzemek feleslegei a német városokban 148
A községi közigazgatás rendes kiadásai és hiányai
fontosabb közigazgatási csoportok szerint a német
városokban 149
Adók.
Adófelügyelőségek 157
A fizetendő egyenesadók felsorolása 157
Kivetett egyenesadók áttekintése 162
Adóbevételek 163
Községi közszolgáltatásokból eredő egyéb bevételek 164
Zálogolások és árverések 164
Forgalmiadó megoszlása adónagyság és adóösszeg
szerint 165
Forgalmiadófizető alanyok száma foglalkozás szerint 167
A forgalmiadó összege az adófizetők foglalkozása
szerint 168
A minimális, maximális és átlagos forgalmiadótételek
foglalkozási főcsoportok szerint 169
Vigalmi adó 170
Vigalmi adó megoszlása havonkint 171
Fényűzési forgalmiadó 171
Fogyasztási adóbevétel 172
Fővárosi lakosok megadóztatott jövedelme és vagyona 173
Vagyon és vagyonadó a német városokban 174
Jövedelem és jövedelmi adó a német városokban 175
Adóbevételek adónemek szerint a német városokban 176
Építkezés.
Kiadott építési engedélyek 181
Befejezett építkezések és lebontások 181
Új lakóházak magasság szerint 182
Keletkezett lakások 182
Keletkezett szobák száma 183
Beépített terület 183
Lakóházépítkezés a magyar városokban 183
Német városok építkezési tevékenysége 184
Lakásszaporulat a német városokban 185
Községi támogatással épített lakások száma és nagysága a német városokban 186
Közmunkák.
A budapesti gázszolgáltatás 191
Gázvilágítás fejlődése
Székesfővárosi gázművek 192
Gáztermelés 193
A budapesti elektromos áramszolgáltatás 193
Az elektromos művek fejlődése 194
Székesfővárosi elektromos művek 195
A budapesti vízszolgáltatás 195
Vízművek fejlődése 196
Csatornázás 197
Nyilvános illemhelyek száma 197
Utcaburkolatok 197
Utcák tisztogatása 197
Fuvartelep 197
Német városok gázellátása 198
Német városok villany- és vízellátása 198
A csatornahálózat hossza a német városokban 199
Utcaterület a német városokban 200
Utcák tisztogatása a német városokban 201
Utcaöntözés a német városokban 202
Szemétfuvarozás a német városokban 203
Közegészségügy.
Budapesti kórházak, klinikák és rendelők 207
Egészségügyi személyzet 210
Hatósági egészségügyi személyzet 210
Gyógyszertárak 210
Kórházak száma 210
Budapesti kórházak 210
Községi kórházak 211
Községi kórházak betegforgalma 212
Állami kórházak 212
Magánkórházak 213
Katonai kórházak 213
Tébolydák 214
Magángyógyintézetek 214
Tüdőbeteggondozó intézetek 215
Rendelőintézetek 215
Himlőoltások 215
Prostitúció 215
Nyilvánosfürdők 215
Fővárosi vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézet 216
Fővárosi bakteriológiai intézet 216
Rendőrorvosi szolgálat 216
Központi fertőtlenítő intézet 216
Temetők 217
Temetések száma a budapesti temetőkben 217
A községi temetkezési intézet 217
Fertőző megbetegedések 217
Fertőző betegedések részletezése 217
Élelmiszervizsgálatok vegykísérleti állomások szerint
a magyar városokban 218
Egészségügyi szolgálat a magyar városokban 220
Tachomás betegek száma a magyar városokban 220
Orvosok, fogorvosok, szülésznők és gyógyszertárak
száma a német városokban 221
Közkórházak személyzete a német városokban 222
Közkórházak betegforgalma a német városokban 223
Nyilvános elmegyógyintézetek a német városokban 224
Gümőkór és nemi betegségek elleni védekezés a német
városokban 224
Temetések száma a német városokban 225
Őstermelés.
Művelési ágak 225
Learatott terület 229
Terméseredmények 229
Községi erdőbirtok 229
Szőlőművelés és szüret 229
Állatállomány 229
Kiadott marhalevelek 229
A magyar városok földterülete művelési ágak szerint 230
A magyar városok bevetett és ugarnak hagyott szántóföldjei 230
Bevetett és learatott terület a gazdaságok nagysága
szerint a magyar városokban 231
A magyar városok szántóföldjei főbb termények szerint 232
Erdők területe a magyar városokban 232
A magyar városok mezőgazdasági terméseredményei 233
Cséplőgépek száma a magyar városokban 235
Gyümölcsfaállomány a magyar városokban 235
A magyar városok szőlőterületei 237
Musttermés a magyar városokban 237
Selyemtenyésztés a magyar városokban 238
A német városok területi viszonyai 239
Kereskedelem és ipar.
Érdekképviseletek és gazdasági testületek 243
Kereskedelmi és iparkamara vagyona 244
Budapesti kii törvényszék 244
Érték- és árutőzsde 244
Ipartestületek száma 244
Szabadalmi bíróság 244
A budapesti részvénytársaságok száma 245
A budapesti részvénytársaságok megoszlása tőkeerő
szerint 247
A budapesti részvénytársaságok száma 248
A budapesti részvénytársaságok vagyoni viszonyai 248
A budapesti részvénytársaságok üzleti eredményei 248
Ipar jogosítvány ok 249
Cégjegyzések és törlések 249
Csődök 249
Fizetésképtelenségek 249
Csődönkívüli kényszeregyességi eljárás illetékei 250
Gyáripari telepek fontosabb adatai 251
A budapesti malmok termelése 257
Sörgyárak száma 257
Dohánygyárak száma 257
Közraktárak 257
Lujza-gőzmalom közraktára 258
Hordóhitelesítés 258
Fővárosi tüzelőszerraktár 258
Marhavásár 258
A vágómarha ára kilogrammonkint élősúlyban 259
Lóárak 260
Lóvásárok 260
Fővárosi sertésvásár 260
Sertések átlagsúlya 260
Sertések átlagára 260
Gabona évi átlagára 261
A legfőbb mezőgazdasági termékek áralakulása
Budapesten 261
Budapest-újpesti kincstári kikötő forgalma 262
Áruforgalom vasutakon és gőzhajókon 262
Az áruforgalom megoszlása árucsoportok szerint 263
Nagyobb állomások forgalma ezer métermázsában 264
Kereskedelmi és iparkamarák a magyar városokban 264
Jelentékenyebb országos állatvásárok forgalma a
magyar városokban és községekben 265
Állatvásárok forgalma a német városokban 267
Közlekedés.
Utcai közlekedés 271
Gépjárművek 271
Autotaxiviteldíjszabás 271
Benzinkutak forgalma a magyar városokban 273
Közúti vasutak 274
Villamos menetrend 275
Autobuszközlekedés 281
Autobuszmenetrend 282
Budai hegypálya és svábhegyi villamos vasút 287
Dunai hajóforgalom 287
Helyi személyforgalom 287
Helyiérdekű vasutak 288
A gőz vasutak hálózatának fejlődése 2S8
Vonatok indítása 288
Vasutak és gőzhajók személyforgalma 289
Induló és érkező vonatok a budapesti pályaudvarokon 290
Keleti pályaudvar 290
Nyugati pályaudvar 293
Duna-Száva-Adriavasút pályaudvar 295
Személydíjszabás a m. kir. államvasutakon és a
Duna-Száva-Adriavasúttársaság vonalain 296
Közvetlen menetdíjak Budapestről a jelentősebb hazai
állomasokra 298
Havi bérletjegyek árai 300
Poggyászdíjszabás 300
Munkáshetijegyek 301
Tanulóhavijegyek 301
Gyorsvonati viteldíjak az elszakított magyar
városokba 302
Gyorsvonati viteldíjak néhány európai városba 303
Légiforgalom 304
Légiposta 305
Idegenforgalom (szállodákban és penziókban) 308
Külföldre szóló útlevelek 309
Üt levelek megszerzése 309
Külföldiek jelentkezése 312
Budapesten székelő külképviseletek és útlevélosztályok 312
A külföldön levő fontosabb magyar diplomáciai
képviseletek 313
Posta és távíró 315
Városi távbeszélő 315
Posta- és távíródíjszabás 316
Rádiótáviratforgalom 319
Rádió 319
Adóállomások 320
Vasúti utasok száma a magyar városokban 322
Vasutak építési hossza a magyar városokban 322
Rádióengedélyesek a magyar városokban 323
Bérkocsik száma a német városokban 323
Német városok autóállománya 324
Közúti vasutak a német városokban 325
Autobuszforgalom a német városokban 326
Nagyvasutakon szállított személyek száma a német
városokban 327
Idegenforgalom a német városokban 327
Légiforgalom a német városokban 328
Német városok telefonforgalma 329
Rádióelőfizetők száma 329
Hitelviszonyok.
Hitelintézetek 333
Nemzeti Bank 333
Forgalom a m. kir. Postatakarékpénztár főpénztáránál 333
A m. kir. postatakarékpénztár zálogkölcsönüzletében 334
Betétek alakulása a postatakarékpénztárnál és a 12
legnagyobb budapesti pénzintézetnél 334
Budapesti pénzintézetek zárómérlegei 335
A tőzsdén jegyzett és nem jegyzett bankok és takarékpénztárak mérlegeredményei 336
Budapest székesfőváros hitelintézetei 337
Budapesti biztosító részvénytársaságok mérlegei 338
Magyar tőzsdei értékpapírok áralakulása 339
Az aranykorona átszámítási táblázata 340
A pengő 341
A pengő zürichi árfolyama (a hó első tőzsdenapján) 341
Érmeparitások 342
Külföldi valuták állása 342
Külföldi pénznemek 343
Az árverési csarnok naponkint tartott önkéntes
árverései 344
Az árverési csarnok időszaki aukciói 344
Takarékforgalom a német városi takarékpénztáraknál 345
Számlatulajdonosok száma a német városi takarékpénztáraknál 346
Egyházak és közoktatásügy.
Egyházak száma 349
Szerzetesek száma 349
Tanintézetek főáttekintése 349
Középiskolák 350
Középiskolák tanulói hitfelekezetek szerint 351
M. kir. Pázmány-tudományegyetem 352
M. kir. József-műegyetem 353
Községi iskolák 353
A községi iskolák tanulói hitfelekezet és nemzetiség
szerint (százalékban) 359
Községi iskolák tanszemélyzete 362
Iskolatípusok alakulása a magyar városokban 363
Kisdedóvóintézetek a magyar városokban 363
Elemi népiskolák a magyar városokban 364
Iparos- és kereskedőtanonciskolák a magyar városokban 365
Nyilvános népiskolák tanerői a német városokban 366
Nyilvános népiskolák tanulói a német városokban 367
Városi továbbképző- és hivatásiskolák a német
városokban 368
Városi szakiskolák a német varosokban 369
Városi és állami középfokú képzőintézetek a német
városokban 370
Városi felső képzőintézetek a német varosokban 371
Közművelődés.
Könyvtárak 375
Múzeumok 375
Közkönyvtárak látogatottsága 376
Iskolánkivüli népművelési bizottság 376
Múzeumok látogatottsága 377
Állatkert 377
Mozgóképszínházak a magyar városokban 377
Közélelmezés.
Marhaköz vágóhíd 381
Sertésközvágóhíd 381
Községi lóhúsüzem 381
Hatósági húspároló 381
Nyilt piacok száma 381
Helyfoglalással bíró utcai árusok száma 381
Piaci rendészet 381
Húsfogyasztás 381
Vásárcsarnokok 382
Községi kenyérgyár 382
Községi élelmiszerárusítóüzem 382
A fővárosi tej vállalatok 382
Árak alakulása 382
Közvágóhidak forgalma a német városokban 384
Szociális ügyek.
Megélhetési indexszámok 387
Öttagú munkáscsalád heti szükséglete 387
Munkanélküliség 388
A hatósági munkaközvetítők útján felajánlott munkabérek az év végén 388
Budapesti hatósági munkaközvevítő 389
Bérek alakulása 390
Az Országos Társadalombiztosító-Intézet budapesti
szerveinek tagforgalma 392
Munkanélküliség a német városokban 392
Munkanélküliség az európai országokban 393
Közjótékonyság.
Kerületi elüljáróságok közjótékonysági működése 397
M. kir. állami gyermekmenhely 397
Fehérkereszt gyermekkórház 397
Községi szeretetotthonok 397
Községi árvaházak 397
Budapesti orsz. első gyermekmenedékhely egyesület 398
Hajléktalanok menhelyei 398
Gyámügyek 398
Országos Stefánia Szövetség 398
Ínségsegélyben részesült 398
Önkéntes mentőegyesület 398
Betegszállítások és mozgóőrségkivonulások 398
Első segélynyújtás 399
Állami gyermekmenhelyek a magyar városokban 399
Az állami gyermekmenhelyeken gondozottak származási viszonyai 399
Sportügyek.
Budapesti sportegyesületek taglétszáma 403
Országos és világrekordok 407
Olimpiai bajnokok és magyar bajnokok 409
Közérdekű adatok.
Az időszámítás eltérése a középeurópai időtől a világ
különböző helyein 417
Mértékek 418
A világ önálló államai, fővárosuk, népességük, államfőik 421
Törvénykezési illetékek 426
Szerződések, bizonyítványok, váltók és egyéb okiratok
bélyegilletéke 428
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931. Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931. Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931. Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931. Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931. Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931. Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1931.

A borító kissé kopott, sarka megtört, a borító és néhány lap foltos. A címlap enyhén sérült.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba