850.913

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 1941.

Szerkesztő

Kiadó: Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 477 oldal
Sorozatcím: Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 13 cm x 8 cm
ISBN:
Megjegyzés: I. kiadás. Puha vászonkötésben. Egy fekete-fehér térképpel. Nyomtatta Budapest székesfőváros házinyomdája.

Előszó

Részlet:
Terület. A főváros mai területét az 1872. évi XXXVI. t.-c. állapította meg, melynek értelmében Pest és Buda szabad királyi városok egyesültek, kötelékükbe vonva Ó-Buda mezővárost és a... Tovább

Tartalom

Meteorológiai viszonyok
Meteorológiai megfigyelő állomások7
Hőmérsékleti viszonyok7
Légnyomás és páranyomás8
Viszonylagos nedvesség8
Szélirányok8
Csapadékos napok8
A Duna vízállása a szempont (96'59 m) felett9
Talajvízállás9
Árvizek9
Topográfiai viszonyok
Budapest fekvése13
Terület13
A régi közigazgatási kerületek területe - 192914
Az új közigazgatási kerüeltek területe - 194114
Szigetek területe15
Határszélek hossza15
Utcák és terek kerületi megoszlása - 193015
Leghosszabb utcák - 193216
Nagyobb terek18
Nevezetesebb parkok a főváros tulajdonában - 193220
Magánparkok - 1932
Magassági pontok (az Adriai-tenger felett)22
Hegyek magassága22
Épületviszonyok
Épületek általában25
Épületek száma kerületenként25
Az épületek részletezése az építkezés éve és az épületek magassága szerint26
Az épületek részletezése az építkezés éve és kerület szerint26
Épületek magassága általában27
Épületek magassága kerüeltek szerint28
Épületek falazat szerint29
Épületek tetőzet szerint29
Épületek vízellátás szerint29
Épületek az ürülék eltávolítása szerint - 193530
Épületek a bérjövedelem nagysága szerint - 193531
Épületek központi fűtéssel32
Épületek központi lakás-(étage-)fűtésű bérleményekkel32
Központi fűtéssel felszerelt lakások és helyiségek száma33
Épületek központi melegvízsszolgáltatással33
Központi fűtőberendezések a fűtés rendszere szerint33
Épületek rendeltetésük szerint34
Épületek a lakások száma szerint34
Épületek a szobák száma szerint35
Épületek a lakók száma szerint35
Háztulajdonosok35
Háztulajdonosok nem szerint40
Háztulajdonosok hitfelekezet szerint41
Háztulajdonosok anyanyelv szerint42
Háztulajdonsok honosság szerint42
Háztulajdonosok megoszlása a házbérjövedelem nagysága szerint - 193544
Lakásviszonyok
Bérlemények és lakóik a bérlemény minősége szerint47
Bérlemények és lakóik emeletfekvés szerint47
Rendes lakások és lakóik a lakás kerületi fekvése szerint48
Rendes lakások és lakóik a lakás nagysága szerint49
Rendes lakások és lakóik a lakások szobafekvése szerint49
Lakrészek50
Lakások és lakók a helyiségek száma szerint50
Rendes (lakott) lakások és lakóik a háztartás összetétele szerint51
Rendes (lakott) lakások a főbérlő gyermekeinek száma szerint53
Rendes (lakott) lakások az albérlők száma szerint53
Rendes lakások megoszlása az albérlős lakások megkülönbözttésével54
Rendes (lakott) lakások nagyság szerinti megoszlása a bérleti viszony megkülönböztetésével55
Rendes lakások a főbérlő családfők nemzetisége szerint56
Rendes lakások a főbérlő családfők vallása szerint56
Rendes lakások a főbérlő családfők nemzetisége szerint56
Rendes lakások a családfők társadalmi állása szerint57
Laksűrűség a rendes lakott lakásokban57
Kályhatűfésű rendes lakások tüzelőberendezései - 194059
Laküresedések60
Álló népesség
A népesség száma63
A népesség száma parti részek szerint64
A népesség kerület szerint64
A népesség nem és kerület szerint65
A népesség családi állapot szerint66
A népesség életkor szerint67
A népesség hifelekezt szerint70
A négy legnagyobb lélekszámú hitfelekezet alakulása kerületek szerint71
A népesség anyanyelv szerint73
A népesség honosság szerint74
A népesség műveltségi állapota74
A népesség iskolázottsága - 193576
A népesség foglalkozása - 193577
Foglalkozások alakulása79
A népesség megoszlása foglalkozási főcsoportok szerint - 193580
A keresőnépesség foglalkozási viszony szerint - 193586
A közszolgálati és szabadfoglalkozású keresők részletezése - 193588
A népesség ház- és földbirtokviszonyai - 193090
A népesség a helybenlakás tartama szerint - 193591
A kerületek népessége az év közepére kiszámítva91
Népmozgalom
Házasságkötések száma95
Házasságok alakulása havonként95
Házasulók korviszonyai96
Házasulók nemzetisége96
Házasulók hitfelekezete97
Vegyesházasságok97
A vegyesvallású házasulók között a születendő gyermek vallása iránt létrejöt megegyezések97
Házasságkötések családi állapot szerint99
Házasságkötések a házasulók lakóhelye szerint99
Házasskágkötéseka vőlegény foglalkozása szerint100
Házasságok felbomlása100
Szülések száma101
Élveszülöttek száma101
Születések törvényesség és nemszerint102
Születések a szülés helye szerint103
Élveszületések hónapok szerint103
Élveszületések lakóhely szerint103
Élveszülöttek hitfelekezet szerint104
Élveszülöttek az anya anyanyelve szerint104
Élveszülöttek a szülők foglalkozása szerint105
Többesszületések106
Halvaszülöttek107
Elvetélések108
Halandóság109
Halandóság a halálozás helye szerint110
Halandóság lakóhely szerint110
Halandóság hónapok szerint111
Halandóság nem és családi állapot szerint111
Halandóság korcsoportok szerint112
Halandóság hitfelekezet szerint113
Halandóság anyanyelv szerint113
Fontosabb halálokok114
Öngyilkosságok116
Halandóság foglalkozás szerint117
Csecsemő- és gyermekhalandóság1187
Bejelentett fertőző megbetegedés és halálozás119
Természetes szaporodás120
Honosítások és elbocsátások121
Letelepedések lakbizonylat alapján121
Tengerentúli országokba kivándorló budapesti lakosok123
Közigazgatás
A székesfőváros végleges tiszti személyzete127
A törvényhatósági bizottság - 1941
Törvényhatósági bizottság közgyűlései129
Közigazgatási tisztviselők fegyelmi ügyei129
Országgyűlési választók130
Törvényhatósági választók - 1936
Elöljáróságok működése131
Közrendészet és fűzoltás
M. kir. államrendőrésg személyzete - 1940135
Rendőrségi őrszemélyzet működése135
A bejelentő hivatal működése136
Balesetek137
A m. kir. államrendőrség engedélyosztályának működése138
A rendőrségi életvédelmi osztály működése - 1939139
Kihágási bíráskodás139
Fiatalkorúak kihágásai140
Cselédügy141
Bűnügyi rendészet141
Rendőri fogház és toloncház144
Bejelentett elvesztett és talált tárgyak144
Eltűnt személyek144
Talált hullák144
Tűzoltóságok működése145
Községi tűzoltóság és tűzrendészet - 1940147
Magántűzoltóságok felszerelése149
Tűzkárok - 1939150
Községi háztartás
A községi háztartás bevételei és kiadásai153
A községi háztartás vagyonállapota153
A székesfőváros bevételeinek és kiadásainak alakulása154
Adóügyek
Kivetett egyenes adók áttekintése159
Kivetett egyenes adók részletezése159
Adó- és illetékbevételek161
Forgalmiadó bevételek161
Fogyasztási adó - 1940162
Fogyasztási adóilletékből befolyt érték - 1940163
Házbérjövedelem és kivetett házadó164
Fővárosi lakosok megadóztatott jövedelme és vagyona165
Vigalmi adó166
Községi közszolgáltatásból eredő egyéb bevételek166
Városi illetékből és díjakból eredő bevételek167
Zálogolások és árverések168
Közmunkák
Gázvilágítás fejlődése171
Községi gázgyár172
Gázbérleti készülékek172
A villamosvilágítás fejlődése173
Székesfővárosi Elektromos Művek173
A vízellátás fejlődése174
Vízművek, vízszállítás és vízfogyasztás175
Vízvizsgálati eredmények - 1940176
Köztisztasági hivatal működése177
Csatornázás178
Nyilvános illemhelyek - 1939179
Utcaburkolatok179
Építkezés
Kiadott építési engedélyek és befejezett építkezések183
Befejezett építkezések részletezése183
Lebontások184
Új lakóházak kerületek szerint184
Új lakóházak magasság szerint185
Új lakóházak a lakások száma szerint185
Új lakóházak a szobák száma szerint185
Az építkezés folytán újonnan keletkezett lakások186
Az építkezés folytán keletkezett lakrészek lakóházakban186
A beépített terület nagysága kerületnként186
Az építkezés által keletkezett lakások a lakószobák száma szerint187
Építési költségek188
Az építkezési költségek megoszlása az építtető tulajdonosok szerint - 1940189
Egészségügy
Egészségügyi személyzet193
Hatósági egészségügyi személyzet193
Tiszti orvosok működése194
Kerületi orvosok működése196
Építési és lakásegészségügyi vizsgálatok197
Iskolaorvosok működése198
Kerületi szülésznők működése198
Gyógyszertárak száma198
Kórházak száma198
Kórházak felszerelése és személyzete199
Kórházak betegforgalma199
Községi kórházak199
Ágyak, ápolási napok és betegek száma az egyes kórházakban - 1939201
Rendelőintézetek205
Tüdőbeteggondozó intézetek205
Pasteur-intézet206
Fővárosi vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézet206
Székesfővárosi közegészségügyi és bakteriológiai intézet207
Nyilvános fürdők208
A budapesti gyógyfürdők vendégforgalma 1939209
Hímlőoltás209
A fontosabb fertőző megbetegedések210
Budapest székesfőváros fertőző intézete211
Rendőrorvosi vizsgálatok - 1940212
Rabkórház214
Temetők215
Temetések215
Őstermelés
Művelési ágak219
Bevetett és ugarnak hagyott szántóföldek területei219
Learatott terület220
Terméseredmények220
Községi erdőgazdaság221
Szőlőművelés és szüret222
Állatállomány222
Kiadott marhalevelek222
Telekkönyvi változások223
Ipar és kereskedelem
Kereskedelmi és iparkamara227
Budapesti királyi törvényszék227
Budapesti áru- és értéktőzsde228
Szabadalmi bíróság228
A kerületi előljáróságok iparügyi működése229
Ipartestületek230
Budapesten bejegyzett részvénytársaságok231
Iparjogosítványok232
Cégjegyzések, cégtörlések, csűdök, fizetésképtelenségek233
Gyáripari telepek fontosabb adatai234
Sörgyárak termelése240
Szeszgyárak240
Gőzmalmok240
Dohánygyárak241
Hordóhitelesítés241
Közraktárak242
Gabonaforgalom a Lujza-gőzmalom közraktárában - 1940242
A m. Kir. budapesti nemzeti és szabadkikötő forgalma1940
Budapest - újpesti kincsátri kikötő forgalma244
Ferencvárosi helyikikötő - 1940245
Áruforgalom vasutakon és hajókon246
Áruforgalom megoszlása árucsoportok szerint246
A forgalom megoszlása állomások szerint253
Budapesti Nemfzetközi Vásár254
Kiállítók szakmai csoportja254
Vásárigazolvánnyal érkezett külföldi látogatók 1940254
Közlekedés
Dunahidak259
A budapesti gépjáróműállomány259
Gőzvasutak260
Vonatforgalom260
Budapest Székesfővárosi Közlekedési R.T. - 1939261
Dunai hajóforgalom263
Helyiérdekű vasutak263
Vasutak és gőzhajók személyforgalma264
Járműforgalom266
Filléres gyorsvonatok268
Nemzetközi cserevonatok - 1939268
Idegenforgalom269
Szállodák és penziók a fővárosban - 1940272
Kiadott útlvelek - 1940272
Posta és távíró273
Posta, távíró- és távbeszélőforgalom274
Rádió275
Légiforgalom276
Hitelügy
Magyar Nemzeti Bank279
M. Kir. Postatakarékpénztár takarék- és csekküzleti forgalma280
A betétek alakulása a postatakarékpénztárnál és a Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó budapesti pénzintézeteknél280
A Pénzintézeti Központ és a kötelékébe tartozó budapesti pénzintézetek vagyonmérlege281
Hitelintézetek száma az év végén281
A mérleget záró budapesti hitelintézetek fontosabb vagyon- és tehertételei - 1939282
A budapesti hitelintézetek főbb üzletágai286
Budapesti bankok és takarékpénztárak zárómérlegei287
Tőzsdei értékpapírok zsidóforgalma288
Budapesti gyorsutalványforgalom288
Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár Részvénytársaság 1940. évi mérlege289
Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt. 1940. évi mérlege290
Zálogházak forgalma291
A budapesti biztosítótársaságok291
Az aranykorona átszámítási táblázata293
Tanügy, közművelődés és egyház ügyek
Tanintézetek főáttekintése297
Népiskolák298
Középiskolák298
Kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem300
József nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem301
Községi kisdedóvók302
Községi iskolák302
A községi iskolák tanulói hitfelekezet és nemzetiség szerint308
Községi iskolák tanszemélyzete311
Közkönyvtárak - 1940311
Magyar Tudományos Akadémia312
Múzeumok313
Orsz. magy. képzőművészeti társulat314
Nemezti Szalon314
Színházak315
Állat- és növénykert316
Budapest időszaki sajtótermékek318
A székesfővárosi iskolánkívüli népművelési bizottság működése319
Áttérések és hifelekeztből való kilépések - 1939320
Közélelmezés
Marhavásár323
Marhaközvágóhíd324
Sertéközvágóhíd324
Községi lóhúsüzem325
Fogyasztásra került élemiszerek326
A fővárosi tejvállalatok által felhozott tejmennyiség327
Tefogyasztás327
Élelmiszerfogyasztás328
Az eladott szarvasmarhák átlagsúlya333
Ferencvárosi sertésvásár333
Az eladott sertések átlagsúlya333
Lóvásárok333
A székesfőváros lakosságának húsfogyasztása334
A székesfővárosi nagyvásártelepre érkezett áruk334
Nyílt piacok és az élelmiszerárusok száma - 1939335
Községi élemiszerárúsítóüzem335
Hatósági húspároló - 1940335
Községi kenyérgyár336
Nyílt piacok - 1940337
Helyfoglalási engedéllyel bíró utcai árusok - 1940337
Budapest lisztforgalma338
Élelmiszerek vizsgálata a vásárcsarnokokban344
Fontosabb árucsoportok hűtőházi forgalma - 1940344
A budapesti hűtőházi készletek - 1940344
Élelmiszerek elkobzása a vásárcsarnokokban345
Piaci rendészet347
Szociális ügyek
Megélhetési indexszámok - 1940351
Négytagú munkáscsalád heti kiadásai351
Munkanélküliség352
Budapesti hatósági munkaközvetítő352
Budapesti mérnöki kamara354
Budaepsti ügyvédi kamara355
Budapesten székelő társadalombiztosítási szervek taglétszáma357
A főváros tulajdonában lévő lakásügyi intézmények358
Árak, munkabérek és fizetések
A gabona évi átlagára363
A legfőbb mezőgazdasági termékek áralakulása364
Gabonaneműek árjegyzése a budapesti árutőzsdén - 1940365
A vágómarha ára kilogrammonként élősúlyban366
Lóárak367
A sertés átlagára kilogrammonkint élősúlyban367
Állatárak a ferencvárosi sertésvásáron - 1940368
Nagykereskedelmi árak370
Kiskereskedelmi árak373
Nagykereskedelmi árak indexszámai - 1940374
Élelmicikkek kiskereskedelmi átlagárai a budapesti üzletekben - 1940375
Élemiszerek és háztartási cikkek áralakulása a Községi Élelmiszerárusító Üzemben378
Fizetések alakulása a közszolgálatban385
Fővárosi üzemi tisztviselők - 1941388
Pénzintézeti tisztviselők389
Pénzintézeti altisztek390
Kereskedelmi és ipari vállalatoknál működő magánalkalmazottak390
Közjótkonyság
A székesfőváros közjótékonysági működése393
Ínségesek felruházása395
Háziipari foglalkoztató396
Községi árvaházak és szeretetházak397
Budapesti m. kir. állami gyermekmenhely398
Fehérkereszt gyermekkórház399
Stefánia szövetség tevékenysége399
Gyámügyek400
Szükséglakások forgalma400
Községi népszálló400
Hajléktalanok menhelyei401
Budapesti önkéntes mentőegyesület402
Közérdekű adatok
A világ önálló államai, fővárosuk, népességük, államfőik405
A Földre vonatkozó fontosabb adatok410
A világrészek területe és népessége411
Az óceánok területe411
Európa közismert legmagasabb hegyei411
Európa nevezetesebb folyói412
Európa jelentékenyebb tavai412
Tájékoztató számok az életből413
Mértékek420
Angol mértékek423
Régi mértékek424
Fontosabb magyar és külföldi városok távolsága Budapesttől427
Posta- és távíródíjszabás - 1940428
Magyar vasúti menetdíjak - 1940434
Tanuló havijegyek - 1940438
Munkásjegyek - 1940438
Viteldíjak a Budapesti Helyiérdekű vasutakon - 1940439
Törvénykezési illetékek440
Szerződések, bizonyítványok, váltók és egyéb okiratok bélyegilletéke442
Közigazgatási illetékek444
Időszámítási különbségek Budapest és az egyes magyar városok között445
Öröknaptár - 1801 - 1980446
A hőmérőskálák összehasonlítása448
Változó ünnepek - 1937-1950449
Egyszerű kamatszámítás449
Kamatos kamatszámítás451
Betét-(Járadék-)számítás451
Segédtábla a kamatos kamatszámításhoz452
Segédtábla a betétszámításhoz453
Rádió adóállomások - 1937454
Fontosabb évszámok a technika és természettudományok köréből457
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem