838.859

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizika

A gimnázium szakosított tantervű IV. osztálya számára III.

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 212 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 10435/K-III. Második kiadás.

Tartalom

ATOMFIZIKA
1. § AZ ATOMELMÉLET ALAPJAI 11
1. Elemek 11
2. Atomok, molekulák 11
3. A súlyviszonyok törvénye 12
4. Atomsúly és molekulasúly 13
5. A molmennyiség 14
6. Hány molekula van egy molnyi anyagban? 16
2. § A KINETIKUS GÁZELMÉLET 17
1. A gázok atomos szerkezetének és makroszkopikus
tulajdonságainak összefüggése 17
2. Ideális gázok 17
3. Az ideális gázok energiája 18
4. A gázmolekulák sebessége 19
5. A gázmolekulák sebességének kísérleti meghatározása 20
6. Az ideális gáz nyomásának atomelméleti értelmezése 23
7. Kifejezzük a gáz nyomását a molekulák számával 25
8. A gázok néhány további tulajdonsága az atomelmélet
tükrében 27
9. A gázmolekulák közepes úthossza 28
10. A gázok belső súrlódása 32
11. A Loschmidt-szám meghatározása 34
3. § FLUKTUÁCIÓS JELENSÉGEK 36
1. Bevezetés 36
2. A véletlen események fluktuációja 37
3. A gázmolekulák fluktuációs jelenségei 38
4. A Brown-féle mozgás 38
5. A fény szóródása 39
6. Az ég kék színe 41
4. § A LOSCHMIDT-SZÁM MEGHATÁROZÁSA RÖNTGEN INTERFERENCIÁVAL 43
1. Bevezetés 43
2. A légnemű, a folyékony és a szilárd halmazállapotról 43
3. A kristályállapot 44
4. A kristályszerkezet és a Loschmidt-szám 44
5. A röntgensugárzásról 46
6. Az optikai rács 47
7. Reflexiós rács 48
8. A röntgensugárzás hullámhosszának mérése reflexiós
ráccsal 49
9. Röntgeninterferencia kristályrácson 51
10. A kristály-, röntgeninterferencia megfigyelésének
gyakorlati módszerei 51
11. A Loschmidt-szám meghatározása röntgeninterferenciával 53
5. § AZ ELEKTRON 54
1. A katódsugarak 54
2. Az elektron felfedezése 55
3. Töltött részecskék mozgása elektromos és mágneses
mezőben 55
4. A fajlagos töltés mérése az un. parabolamódszerrel 60
5. A tömeg függése a sebességtől 61
6. A hidegemisszió 63
7. A Richardson-hatás 64
8. A kilépési munka 64
9. Az izzóelektromos hatás 65
10. A vákuumdióda 65
11. Az izzókatódos vákuum-katódsugárcső 68
12. A katódsugár-oszcilloszkóp 68
13. A fényelektromos hatás 69
14. A fotocella 70
15. A fotocella karakterisztikája 71
16. Az Einstein-féle fényelektromos egyenlet 73
17. A fotóeffektus Einstein-féle interpretációja 74
18. Az elektron töltése 75
19. A Millikan-kisérlet 78
6. § SUGÁRZÁSOK 82
1. Bevezetés 82
2. Lumineszcencia és foszforeszcencia 82
3. Röntgensugárzás 83
4. A röntgensugarak orvosi felhasználása 84
5. A röntgensugárzás technikai felhasználása 85
6. A radioaktiv sugárzás 85
7. Megjegyzés a radioaktiv sugárzások felfedezésével
kapcsolatban 86
8. A radioaktiv sugárzás fajtái 88
9. Az sugárzás természete 90
10. A sugárzás természete 91
11. A sugárzás természete 91
12. A gázok vezetőképessége 92
13. A gázionok keletkezése 92
14. A rekombináció 93
15. Az ionizáló sugárzás intenzitásának mérése 94
16. A kozmikus sugárzás 95
17. A gázkisülések 95
18. Az önfenntartó gázkisülés normális nyomású gázban 97
19. Az önfenntartó gázkisülés alacsony nyomású gázban 99
20. A Geiger-Müller-cső 100
21. A Wilson-kamra 101
22. A GM-cső vezérlésével működő Wilson-kamra 102
7. § IZOTÓPATOMOK 104
1. Mengyelejev periódusos rendszere 104
2. Az atom sulyok korrigálása és az üres helyek betöltése 104
3. Izotópatomok 105
4. A hidrogén izotópjai 106
5. Az izotópok és a radioaktivitás 107
6. A tömegspektrográfia 107
7. Az izotópok ipari méretű szétválasztása 109
8. § ATOMMODELLEK 111
1. Bevezetés 111
2. Az atomok elektronjai 111
3. Thomson atommodellje 112
4. A Lenard-féle atommodell 114
5. A Rutherford-féle atommodell 114
6. A Rutherford-féle atommodell indoklása 114
7. A Bohr- Rutherford atommodell 116
8. A Bohr-féle elektronpályák 116
9. A Bohr-féle pályafeltétel 117
10. Kvantum ugrások 118
11. A Bohr-pályák energiái 119
12. A hidrogén spektruma 122
13. A Bohr-elmélet fogyatékosságai 123
14. A De Broglie-féle hullámok 124
15. A Da Broglie-hullám ok kísérleti igazolása 126
16. A Schrödinger-féle elmélet 127
17. A Schrödinger-egyenlet 129
18. A hidrogénatom elmélete 129
19; Kvantumugrások a Schrödinger-elmélet szerint 130
20. Az atomok energiája az alapállapotban 132
21. Az elektronhéjak 133
22. Megjegyzés a periódusos rendszerről 134
23. A heteropoláris kémiai kötés 134
24. A homeopoláris kötés 135
9. i AZ ATOMMAG SZERKEZETE 137
1. Atommag és elektronfelhő 137
2. A proton 137
3. A neutron 138
4. Az atomok "oszthatatlansága" 139
5. Arany előállítása 140
6. Spontán magátalakulások (radioaktivitás) 141
7. A felezési idő 142
8. A bomlásállandó 143
9. A rádium és az urán felezési ideje 145
10. A Föld életkora 146
11. A radioaktiv bomlás fajtái 147
12. A neutron instabilitása 147
13. Az atommagok aktivitása 148
14. aktivitás 148
15. Az uránbomlás családfája 149
16. Mesterséges radioaktivitás 150
10. § TÖMEG ÉS ENERGIA 152
1. Az atommagok tömege 152
2. A töm egdefektus jelensége 152
' 3. A tömeg-energia ekvivalencia Einstein-féle elve 154
4. A tömeg változása a sebességgel 155
5. A hőenergia és a tömeg 156
6. A tömegdefektus magyarázata 157
7. A sugárzás tömege 158
8. A tömegdefektus szisztematikája 158
H. § ELEMI RÉSZECSKÉK 160
1. A régebben is ismert elemi részecskék 160
2. A pozitron születése: a párkeltés 160
3. A "megsemmisülési" sugárzás 161
4. Antirészecskék 162
5. Az antianyag 163
6. Az anyag és az antianyag viszonya 163
7. A neutrínó 164
8. A mezonok 165
9. Az elemi részecskék egymáshoz való kapcsolatáról 166
12. § AZ ATOMMAG ENERGIÁJA 167
1. Bevezetés 167
2. Az uránhasadás 167
3. A neutronlavina 168
4. Az atombomba 168
5. Az atomenergia békés felhasználása 169
6. A fúziós energia 169
7. A fúziós energia felszabadításáról 170
8. A hidrogénbomba 171
9. A csillagok energiaforrása 171
10. Az égés és az Einstein-féle ekvivalencia-elv 172
11. Az Einstein-féle ekvivalenciaegyenlet jelentősége 173
CSILLAGÁSZAT
Bevezetés 177
I. AZ ÉGBOLT 178
1. A csillagok 179
2. A csillagok látszólagos mozgása 180
3. A Föld tengely forgása 181
II. A NAP ÉS A BOLYGÓK LÁTSZÓLAGOS MOZGÁSA 182
(Égi koordináták)
1. A Nap mozgása 183
2. A bolygók látszólagos mozgása 184
3. A bolygórendszer mozgás állapota 185
III. A KEPLER-FÉLE TÖRVÉNYEK 186
1. A Naprendszer égitestei 187
2. A Hold és a bolygók fénye 188
3. A bolygómozgás elmélete 189
4. A gravitációs állandó meghatározása 190
IV. A NAPRENDSZERBELI TÁVOLSÁGOK 191
(A Föld alakja és méretei)
1. A Föld méretei § 192
2. A Hold távolsága 193
3. További megjegyzés 193
V. A MESTERSÉGES ÉGITESTEK DINAMIKÁJA 195
VI. A CSILLAGÁSZATI TÁVOLSÁGOK 197
1. A Naprendszer méretei 197
2. A csillagok távolsága 198
3. A csillagok .mozgása 200
4. A csillagok áramlása 200
5. Extragalaxisok 201
VII. A CSILLAGOK ENERGIÁJA 203
Történeti áttekintés 205
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem