Háztartástan témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyarországi németség küzdelme fennmaradásáért

Dokumentáció: 1930-1950

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz 5
Bevezetés 7
I. Rész. Bleyer utolsó küzdelmei 1930-ig
1. A német mozgalom története 11 A magyarországi német mozgalomról (Bleyer) 16
2. Támadások Bleyer és a magyarországi németség ellen 19
Bleyer beszéde (1930) 19
Veszélyes uszítások forgatagában 20
Anyanyelv és egyház 23
Népünknek boldog újévet (Bleyer) 23
A népszámlálásról (Schnitzer) 25
Egy tanulságos kisebbségi vita 25
A magyarországi németség ügye (Gratz) 28
Bajcsy-Zsilinszky, a németség fő ellensége 30
3. A helyzet kiéleződik 34
Bethlen lemondása után 34
Gratz beszéde (1932) 36
A hazai németség és Gömbös 3 8 Ráhel siralma (Bleyer) 39
4. A névmagyarosító akció 43
5. Tárgyalások Berlin és Budapest között 49
A hazai németség helyzete (1933) 50
Bleyer levele
Bleyer cikke 51
A népszámlálás eredménye 53
Gömbös a kisebbségi kérdésről 54
6. Komoly szavak 57
Magyar-német sorsközösség 57
Egy szó Magyarországhoz (Kari C. v. Loesch) 60
Kisgazdapárti vezetők a nemzetiségi kérdésről 62
7. A Bleyer elleni hajsza 64
Bleyer utolsó parlamenti beszéde
A hazai németség deklarációja 64
Bleyer válasza Bethlennek
Áligazságok (Schnitzer) 83
Bleyer és a német népközösség 88
Gömbös Hitleméi 88
8. Oldözés a síron túlig 90
Méhely Lajos Bleyeiről 90
II. Rész. Irtóhadj árat a hazai németség ellen 1934-38 97
Darányi Kálmán nemzetiségpolitikai nyilatkozata 97
1. Gratz átveszi az MNNE elnökségét 97
2. Az első per Basch ellen 104 A Basch-bélyeg 107
3. Az MNNE főtitkárát menesztik 108
4. A belső német veszély 115
A hidasi harangok 115
Magyar költők és írók sürgetik a svábok kitelepítését 116
A német veszély (Schnitzer) 119
Mentsük meg a Dunántúlt! (Dénes István) 120
Földindulás (Kodolányi János) 123
Komoly szó a magyar társadalomhoz (Goldschmidt György) 125
5. A külső német veszély (Pongrácz Kálmán) 127 Két térkép (Cavallier József) 130
6. Az új iskolarendelet 133
A Gömbös-kormány „karácsonyi ajándéka" 133
Huber kanonok újévi cikke 135
Még mindig az iskolaügy (Mühl Henrik) 139
Megjutalmazott tanítók 140
7. Az MNNE magyar sovinisztákkal dolgozik össze 142
A szakadék egyre mélyül (Basch) 144
A bonyhádi választás 147
Gratz harcra szólítja a magyar társadalmat a népi-német mozgalom ellen 149
8. Elgondolkodtató jelenségek Az MNNE-nél 151
Annabring esete 151
9. Küzdelem a népcsoport kulturális szervezetéért 156
A mágocsi helyi szervezet levele 156
10. A népi-német mozgalom és nemzetiszocializmus 161
Magyar nemzetiszocialisták 163
Németség és magyarság (Günther Berka) 164
A nevető harmadik (Goldschmith) 165
Széll belügyminiszter nyilatkozata 166
HeB birodalmi miniszter válasza 167
11. Az MNNE az NSDAP-vel dolgozik össze 169
Gratz beszámolója 170
Gratz könyvéhez (F. H. Riedl) 171
A bonyhádi választás tanulsága (König Antal) 173
12. Az NSDAP megadja a startjelet a népi-német mozgalom elleni támadásra 174
Bohle államtitkár Budapesten 174
A német kérdés a parlamentben 176
13. A magyar népközösség 180
A Magyarok Világkongresszusa 180
14. A földkérdés 184
A telepítési politika 185
15. A magyarosodás előrehaladása 187
16. Alapvető kérdések 191
Törekvéseink (Gratz) 191
König Antal levele 193
Népi-nemzeti nevelés a családban (Mühl) 194
Hamis tények - hamis következtetések (Schnitzer) 196
A kisebbségi kérdés a parlamentben 199
17. Kisgazdaspárt fordulata 206
Nemzeti radikális fordulat 207
III. Rész. Szertefoszlott remények 213
Horthy beszéde 213
1. A Volksbund alapítása 214
Útunk helyes (Goldschmidt) 215
Basch beszéde 215
A Volksbund engedélyezése 222
2. Gond és remény közt 225
Újra a német kérdés (Mühl) 225
Zászlóbontás Cikón 228
Az 1939-es parlamenti választások 229
Klein Antal ismét támad 230
3. A népcsoport helyzete a bécsi népcsoportegyezmény előtt 234
A Volksbund (VDU) 234
Az MNNE 235
4. Támadás a hazai németség élettere ellen 238
A magyar földkérdés 238
Földreform 239
Földreform és telekvásárlás 239
5. A magyarosítás 241
Asszimilánsok 241
A magyarság biológiai erősítéséért 243
6. A népcsoportegyezmény 247
A Volksbund közgyűlése 257
A Levente és a DJ 255
A Volksbund utolsó közgyűlése 257
A Volksbund és a nyilasok 28
Kállay nyilatkozata 262
Magyarország és a nemzetiségek (Sipos Sándor) 265
Nyilas népcsoport-törvénytervezet (Herbert Stelzer) 268
A magyar nemzetfogalom 270
7. Elhárítóharcban a magyarországi német tudomány 273
8. A sztalingradi vereség következményei 277
Magyar költők és a svábság 277
A földalatti mozgalom elhatározza a kiűzést 281
Szekfű Gyula a magyar nemzetiségpolitikáról 282
A magyar turizmus 283
IV. Rész. A németek kiűzése Magyarországról 1946-1950 287
1. A földkérdés 287
2. A nagy pártlapok követelik a svábok elűzését 290
Ki kell telepíteni a svábokat (Bodor György) 291
Sváb hazaárulók (Szabad Nép) 294
Új sváb honfoglalás (Darvas József) 297
Egy batyuval (Kovács Imre) 300
A sváb kitelepítés öt alapelve (Thury Levente) 306
3. A szovjetek bekapcsolása 309
Pártközi értekezlet a sváb-ügyben 309
A sváb kitelepítés nemzetközi szempontjai (Borsody István) 323
A magyar kormány a szovjet kormányhoz fordul 325
4. A kitelepítés kérdése 327
Soha nem lesz ilyen alkalom 327
A 12.330/1945. M. E. sz. rendelet 334
A kitelepítettek vagyonának elszámolása (Szepessy Géza) 337
A Basch-per 340
5. A svábkérdés a nemzetgyűlés előtt 343
Kovács Imre követeli az elűzést 343
Kondor Imre a svábokról 346
A telepítési törvény vitája 351
A nemzetgyűlés elnöke (Varga Béla) a kitelepítésről 352
Az 1946. augusztus 30-i kormánynyilatkozat 353
6. Az elűzés megreked 354
Veres Péter a magyar törekvésekről 354
Mi lesz a svábkitelepítéssel (Pók Lajos) 356
Terület és népesség összefügg (Szegedy-Maszák) 357
7. A "hűeket" is kitelepítik 359
Virág Ferenc pásztorlevele 359
A püspöki kar levele 361
Mindszenty távirata 363
Nyílt levél (Botz József) 363
Bűnösök és ártatlanok (Halász Alexandra) 365
A magyar püspöki kar pásztorlevele 368
A svábűzés légköréből 372
8. A Magyarországon maradt svábok egyenjogúságának visszaállítása 374
9. Magyar emigránsok 376
Még egyszer a "sváb"-kérdéshez (Kovács Béla) 377
Támadó hangok (Mérlaky László) 378
Egy magyar hang a "hűhásokról" és a "bundistákról" (Marschalkó Lajos) 380
Függelék 383
Levélváltás Shvoy püspök és Key tábornok között 383
Névmutató 389
Helységnévmutató 397
Tárgymutató 401
Tartalomjegyzék 415
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem