A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1987. december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XXV. évfolyam 12. szám

Tartalom

A bűnügyi munka fejlesztésének lehetőségei 3
DR. SIKLÓI GYÖRGY: r. vezérőrnagy,
főcsoportfőnök-helyettes
A vizsgálat helyzetéről 10
DR. DICZIG ISTVÁN: r. ezredes,
csoportfőnök-helyettes,
az állam- és jogtudomány kandidátusa
A bűnügyi technikai munka a bűnüldözés
szerves része 15
DR. KERTÉSZ IMRE: r. ezredes,
az állam- és jogtudomány doktora
A népgazdaság védelme 21
LÓCZY ISTVÁN: r. ezredes, BM ORFK
népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi osztály vezetője
Interjú
A bűnüldözés feladatai 28
DR. BORBARÁT BÉLA: r. ezredes elvtárssal
Tudományos élet
Kommunikatív idegennyelv-oktatás és tanári kompetencia 36
KÁRPÁTI ANNA: nyelvtanár
A bűnözés elleni harc és a bűnmegelőzés fő irányai a szocialista társadalomban 41
DR. NYÁRI KATALIN: r. százados és
DR. NYERGES LAJOS: r. alezredes
Fórum
Jogpolitika és igazságszolgáltatás 47
DR. VISEGRÁDY ANTAL: egyetemi docens
A PFSZ és a terrorizmus 50
VERES JÓZSEF: főhadnagy
A szerződéses üzletvezetők büntetőjogi felelősségéről 53
DR. LŐRINCZY GYÖRGY: főügyészségi ügyész
A rendőri erkölcs és etika 59
BODNÁR ZSOLT: r. főhadnagy
Reflexió
A kreativitás és ellentmondásai 62
DR. TÖRÖK ZSOLT: r. őrnagy
Szaktudás nélkül nem megy 63
BUJDOSÓ RÓBERT: ny. r. százados
Azonosságok és különbségek 64
GONDA ATTILA: ny. hőr. alezredes
Párbeszéd
A vagyonvédelemről 67
DR. CZEGLE TIBOR: elvtárssal, az Állami Biztosító vagyonvédelmi és kármegelőzési tanácsadó irodájának igazgatójával
Titkos háborúk történetéből
Az „eltévedt" repülőgép tragédiája I. rész 71
Szolgálati tapasztalatok
Az Interpol Magyar Nemzeti Iroda szerepe a nemzetközi bűnüldözésben 78
DR. BALÁZS LÁSZLÓ r. alezredes, a hadtudomány kandidátusa
A fiatalkori bűnözés megelőzésének lehetőségei és távlatai 83
DR. KACZIBA ANTAL: r. alezredes
A rendes szolgálat elvei és megszervezésének időszerű kérdései a határőrcsapatoknál 91
VASZKÓ IMRE: ny. hőr. alezredes
Bűncselekmények, nyomozások
Egy vezérigazgató deviza-, vám- és korrupciós bűncselekményei 95
DR. VAJDA ALAJOS: osztályvezetőhelyettes, legfőbb ügyészségi ügyész
Fogolyszökés tanulságai 106
DR. SIPOS ISTVÁN: r. alezredes és
SEFCSIK GYULA: r. őrnagy
Közúti garázda ismételt lebukása 109
KOTÁN JÓZSEF: r. alhadnagy
Szakértők gyakorlatából öngyilkosság vagy emberölés? 114
DR. OLASZ JÓZSEF: r. őrnagy és
SZILÁGYI LAJOS: r. százados,
igazságügyi nyomszakértő
Külföldi tapasztalatok
70 éves a szovjet milícia 118
Lapszemle 123
Tájékoztató 128
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Belügyi Szemle 1987. december Belügyi Szemle 1987. december

A borító enyhén kopott, nedvességtől foltos.

Állapot:
780 Ft
540,-Ft 30
4 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!