A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Bevezetés a közgazdaságtanba I.

Alapfogalmak és mikroökonómia

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Budapesti Közgazdasági Főiskolák Szövetsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 232 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával, grafikonnal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A tankönyv, amit most az olvasó a kezébe vesz, meglehetősen hosszú és nagy munka eredménye.
A budapesti közgazdasági főiskolák közgazdaságtant oktató tanszékei, megértve a Budapesti Közgazdasági... Tovább

Előszó

A tankönyv, amit most az olvasó a kezébe vesz, meglehetősen hosszú és nagy munka eredménye.
A budapesti közgazdasági főiskolák közgazdaságtant oktató tanszékei, megértve a Budapesti Közgazdasági Egyetem kezdeményezését és egyetértve azzal a nyolcvanas évek végén megkezdték az új, korszerű elméleti közgazdaságtan oktatását Ehhez nagy segítséget jelentettek a BKE kollektívája által irt tankönyvek (Mikroökonómia, Makroökonómia, Világgazdaságtan), ám az oktatási tapasztalatok mind élesebben vetették fel olyan tankönyvek megalkotásának igényét, amelyek jobban alkalmazkodnak a főiskolai oktatás sajátosságaihoz (rövidebb oktatási időt kevesebb elméleti alapozó tantárgy stb.). A Bevezetés a közgazdaságtanba I. (Alapfogalmak és mikroökonómia) az első e könyvek közül amelyet a Bevezetés a közgazdaságtanba II. (Makroökonómia) fog követni.
A könyv közvetlen előzménye egy hasonló című kéziratos jegyzet, amit az 1992/93-as tanévben használtunk a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán valamint a többi gazdasági főiskola néhány tanulócsoportjában - mintegy kísérletképpen. E kísérlet eredményeinek megvitatása nagy segítséget nyújtott a könyv szakmai színvonalának emeléséhez, szakmai és didaktikai hibák sorának kijavításához. A szerzők azonban tisztában vannak azzal hogy még mindig akadhat javítani való, ezért a továbbiakban is köszönettel vesznek minden bíráló megjegyzést, úgy a kollégák, mind (s talán elsősorban) a tanuló ifjúság részéről. A könyv szerzői hálával tartoznak mindazoknak, akik hozzájárultak az alkotás nehéz, de szép folyamatához. Közgazdász emberek felesleges szemérmeskedés nélkül köszönik meg az alkotás anyagi hátteréhez nagyban hozzájáruló „A Magyar Közgazdászképzésért99 alapítvány segítségét. Ugyancsak külön köszönet illeti meg a Pénzügyi és Számviteli Főiskola budapesti és salgótarjáni, valamint a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola vezetését a megírás és a viták „infrastruktúrájának" biztosításáért. Megköszönjük Dr. Bódi Erzsébetnek hatalmas szervező munkáját, amit az alapítványi támogatás megszerzéséért és okos felhasználásáért végzett. Hálánkat fejezzük ki azoknak a kollégáknak, akik a nyersváltozat oktatásában és vitáiban részt vettek, különösen Dr. Horn Miklósnak, Dr. Harmat Zsigmondnak, Ivánné, Dr. Hild Mártának, Dr. Bódi Erzsébetnek, Dr. Lonsták Lászlónak, Kárászné, Dr. Rácz Lídiának, Maijanek Károlyné Dr.-nak, Kemény Endréné Dr.-nak, Tóthné, Dr. Érsek Ildikónak, Dr. Borsodi Bélának, Zsupanekné, Palányi Ildikónak és Hinek Mátyásnak.
Dr. Nagy András
Budapest, 1993. szeptember 1-én Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ 3
1 BEVEZETÉS A „BEVEZETÉS" - HEZ
(A KÖZGAZDASÁGTAN ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI) 4
1.1. A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY 4
1.1.1. a gazdasági folyamatok - emberi cselekvéssorozatok. 4
1.1.2. a közgazdaságtudományok 5
1.1.2.1. a közgazdaságtudományok fő módszerei 7
ÖSSZEFOGLALÁS 14
1.2. A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 15
1.2.1. a gazdaság lényege, tartalma 15
1.2.1.1. javak és anyagi szükségletek 15
1.2.1.2. termelés. munka, újratermelés 16
1.2.2. a gazdaság erőforrásai 18
1.2.2.1. a gazdasági hatékonyság 19
1.2.2.2. munkamegosztás és kooperáció 20
1.2.3. a gazdasági rendszer 22
1.2.3.1. a gazdaság szervezeti kenetei 22
1.2.3.2. a tulajdon- és érdekstruktúra 22
1.2.3.3. gazdasági érdekek 23
1.2.3.4. a gazdaság koordinácios rendszere 24
1.2.3.5. a modern gazdasági rendszer 26
ÖSSZEFOGLALÁS 27
1.3. A KLASSZIKUS PIAC ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 29
1.3.1. a klasszikus piacgazdaság modellje 29
1.3.1.1. a klasszikus áru 29
1.3.1.2. a klasszikus (arany)pénz 31
1.3.1.3. a piac működése 35
1.3.2. a modern piacgazdaság 39
1.3.2.1. az áruvilág változás a , 39
1.3.2.2. a vállalat változása 40
1.3.2.3. a modern piac jellemzői 41
ÖSSZEFOGLALÁS 44
2. MIKROÖKONÓMIA 46
2.1. A MIKROÖKONÓMIA ALAPJAI 46
2.1.1. a mikroökonómia helye
a közgazdaságtan elméletében 46
2.1.2. a gazdaság szereplői (szubjektumai) 47
2.1.2.1. egyén, család, háztartás 47
2.1.2.2. vállalkozás, vállalat 49
2.1.2.3. a gazdálkodó állam 53
2.1.2.5. A GAZDASÁG SZEREPLŐINEK
EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 55
2.1.3. A VÁLLALATOK SZERVEZETI FORMÁI 55
ÖSSZEFOGLALÁS 59
2.2. A FOGYASZTÓI KERESLET ELMÉLETE 60
2.2.1. A KERESLET ÉS A KERESETT MENNYISÉG 60
2.2.2. A FOGYASZTÓI PREFERENCIÁK 60
2.2.2.1. A JAVAK SOKSZÍNŰ VILÁGA 61
2.2.2.2. A FOGYASZTÓI VÁLASZTÁS MODELLJE 64
2.2.3. A KERESLET ÉS A FOGYASZTÓI JÖVEDELEM 73
2.2.3.1. AZ ENGEL-GÖRBE ÉS A KERESLET JÖVEDELEMRUGALMASSÁGA 74
2.2.4. AZ ÁRAK ÉS A FOGYASZTÓI KERESLET 77
2.2.5. AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ STATIKA 79
2.2.5.1. A KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁT 79
2.2.5.2. A RACIONÁLIS VÁSÁRLÁS PONTJA 82
2.2.5.3. A JÖVEDELEM ÖSSZEHASONLÍTÓ STATIKÁJA 83
2.2.5.4. AZ ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÓ STATIKÁJA 84
2.2.6. AZ AGGREGÁLT KERESLET 88
ÖSSZEFOGLALÁS 89
KIEGÉSZÍTÉS:
A HATÁRHASZON ELMÉLET 91
2.3. A TERMELÉS MKROÖKONÓMIÁJA 97
2.3.1. A VÁLLALAT, MINT A KÍNÁLAT FORRÁSA 97
2.3.1.1. ÁRBEVÉTEL, KÖLTSÉGEK, PROFITOK 98
2.3.1.2. A TERMELÉS TECHNOLÓGIÁJA, A TERMELÉSI FÜGGVÉNY 102
2.3.1.3. A VÁLLALATI KÖLTSÉGEK 109
2.3.2. A PROFITMAXIMALIZÁLÁS ÉS A KÍNÁLATI FÜGGVÉNY 111
2.3.2.1. RÖVIDTÁV 112
2.3.2.2. HOSSZÚTÁV 113
2.3.2.2.1. AZ OPTIMÁLIS ÜZEMMÉRET 114
2.3.2.2.2. A HOSSZUTÁVU KÖLTSÉGGÖRBÉK 116
2.3.2.2.3. A DISZKRÉT ÜZEMMÉRETEK ESETE 118
2.3.3. AZ IPARÁGI KÍNÁLAT 119
ÖSSZEFOGLALÁS 122
2.4. A KOMPETITÍV INPUTKERESLET ELMÉLETE 123
2.4.1. AZ INPUTPIACOK SAJÁTOSÁGAI 123
2.4.1.1. A BÉRLET SAJÁTOSSÁGAI 125
2.4.1.2. A SZŰKÖS TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 128
2.4.2. A VÁLLALAT OPTIMÁLIS INPUTKERESLETE 129
2.4.2.1. AZ INPUT OPTIMÁLIS ÖSSZETÉTELE 129
2.4.2.2. AZ OPTIMÁLIS INPUTFELHASZNÁLÁST MÓDOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK i 133
2.4.2.2.1. TÖBB VÁLTOZÓ INPUTTÉNYEZŐ 133
2.4.2.2.2. AZ IPARÁG HATÁSA AZ INPUTKERESLETRE 134
2.4.3. a funkcionális jövedelemelosztás elmélete 135
összefoglalás 138
b kiegészítés:
a csak egy értéktermelő inputtényezőn alapuló elosztáselmélet (a munkaértékelméleti megközelítés) 139
2.5 a korlátozott piacok elmélete 144
2.5.1. piaci szerkezetek, piaci formák 144
2.5.2. a vállalat piaci környezete 145
2.5.3. a két piacon megjelenő vállalat profitmaximalizálása 147
2.5.3.1. profitmaximalizálás rövid távon 147
2.5.3.2. profitmaximalizálás hosszú távon 151
2.5.4. a monopólium 152
2.5.4.1. tiszta monopólium 152
2.5.4.1.1. a tiszta monopólium keresleti és határbevételi görbéje 152
2.5.4.1.2. a tiszta monopólium profitmaximuma rövid távon 154
2.5.4.1.3. a tiszta monopólium fedezeti és üzemszüneti pontja 154
2.5.4.1.4. a tiszta monopólium hosszutávú profitmaximuma 155
2.5.4.1.5. a monopólium létéből fakadó hatékonyságvesztés 156
2.5.4.1.6. a monopolista árdiszkrimináció 158
2.5.4.2. monopólisztikus verseny 161
2.5.4.3. keresleti monopólium 162
2.5.5. az oligópoliumok 163
2.5.5.1. az oligopóliumok csoportosítása 163
2.5.5.2. oligopólium modellek 164
2.5.5.2.1. a cournot-modell elemzése 166
2.5.5.2.2. a kartell-modell elemzése 168
2.5.5.2.3. a stackelberg modell elemzése 168
2.5.5.2.4. a bertrand modell elemzése 170
összefoglalás 171
2.6. az általános egyensúly elméletéből 173
2.6.1. a probléma megfogalmazása 173
2.6.1.1. a modell alapfeltevései 174
2.6.2. csere árinformációk nélkül 174
2.6.2.1. az edgeworth-doboz geometriája 176
2.6.2.2. a kölcsönösen előnyös cserék 177
2.6.3. csere árinformációkkal 180
2.6.3.1. a walrasi egyensúly létezése 183
2.6.3.2. a jóléti közgazdaságtan tételei 184
2.6.4. termelés és csere általános egyensúlya 188
2.6.4.1. termelés és csere árinformációk nélkül 188
2.6.4.2. kitérő. a skálahozadék 191
2.6.4.3. termelés és csere árinformációk nélkül (folytatás) 192
2.6.4.4. termelés és csere árinformációkkal 193
2.6.5. általános egyensúly a komparatív előnyökön
alapuló nemzetközi kereskedelemben 196
2.6.5.1. a külkereskedelem lehetséges okai 196
2.6.5.2. a közvetlen gazdasági előnyök 196
2.6.5.3. az autarch termelés pontja,
társadalmi közömbösségi görbék 198
2.6.5.4. külkereskedelem, szakosodás 200
2.6.5.5. a külkereskedelmi közömbösségi görbék 201
2.6.5.6. az ajánlati görbe és az optimális cserearány 202
2.6.5.7. a nemzetközi transzformációs görbe 203
2.6.5.8. a külkereskedelem általános (walrasi) egyensúlya 204
ÖSSZEFOGLALÁS 206
2.7. A TISZTÁN PIACI MÓDSZEREKKEL NEM MEGOLDHATÓ PROBLÉMÁK ... 208
2.7.1. az externáliák 208
2.7.1.1. az externáliák a piaci modellben 210
2.7.1.2. a pozitív és negatív externáliák szimultán hatása 214
2.7.1.2. kísérletek az externáliák internalizálására ... 215
2.7.2. a közjavak 217
2.7.2.1. a közjavak jellemzői 217
^ 2.7.2.2. optimális output közjavak esetén 220
2.7.2.3. a közjavak termelésének lehetséges megoldásai 221
2.7.2.3.1. a közjavak outputjának meghatározása önkéntes hozzájárulás esetén 221
2.7.2.4.2. a közjavak termelése állami koordinációban 223
2.7.2.4.3. a nonprofit szektor szerepe a közjavak termelésében 223
ÖSSZEFOGLALÁS 225
FELHASZNÁLT IRODALOM 227
TARTALOM 229
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bevezetés a közgazdaságtanba I. Bevezetés a közgazdaságtanba I. Bevezetés a közgazdaságtanba I.

A borító kissé töredezett.

Állapot:
2.240 Ft
1.680,-Ft 25
11 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!