A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kisajátítás

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 503 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:

Fülszöveg

Ingatlanok (telek, lakóház, mezőgazdasági ingatlan) kisajátítása egyre gyakrabban válik szükségessé az ipari és mezőgazdasági beruházások elhelyezése, lakásépítés és más fontos közérdekű célok megvalósítása érdekében. A kisajátítás legtöbbször a munkával szerzett személyi tulajdont érinti, ezért az egyéni és a társadalmi érdek összehangolt érvényrejuttatásának - a kapcsolódó államigazgatási és a bírósági eljárásban - kiemelkedő jelentősége van. Érthető tehát, ha e jogintézményt a közvélemény is figyelemmel kíséri. Mindezek alapján különös érdeklődésre tarthat számot ez az átfogó kézikönyv, amely a felszabadulás óta első ízben teljeskörű, monografikus, elméletileg is megalapozó feldolgozását adja ennek a jogintézménynek. A mű szerencsésen kapcsolja össze az elméletet és a gyakorlatot, kitér a jogpolitikai megfontolásokra is, feltárja továbbá a jogi szabályok mögötti közgazdasági összefüggéseket és más egyéb szempontokat.
A műben a szerzők elméleti alapvetést adnak (foglalkoznak... Tovább

Tartalom

Bevezetés7
I. rész
A kisajátítás jogintézményének történeti fejlődése Magyarországon13
A vizsgálódás módszere, keretei és szempontjai13
A kisajátítás történeti fejlődése16
A jogintézmény egyes alapvető elemeinek történeti alakulása33
A kisajátítási céloknak és a kisajátítás útján tulajdonszerzésre jogosultak körének változásai33
Az államigazgatási eljárás jellegének alakulása38
A kártalanítási konstrukció fejlődése39
A kisajátítás helye szocialista jogrendszerünkben48
A kisajátítás jogi természete48
A jogintézmény helye a jogrendszerben
II. rész
A kisajátítás fogalma, alapvető szabályai69
A kisajátítás fogalma, funkciói69
Jogosultsági hierarchia74
A kisajátítás viszonya az adásvételhez77
A társadalmi ésaz egyéni érdek összhangjának megvalósítása83
A kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célok92
A közérdekű célokról általánosságban92
Közérdekű célok az állam részére98
Közérdekű célok a társadalmi szervezetek és a szövetkezetek részére127
Az egyes közérdekű célok egymsától történő elhatárolása134
A közérdekű célokra vonatkozó rendelkezések és a hatályos jog más szabályainak összhangja140
A közérdekű célok további szélesítésének lehetősége153
A közérdekű célokkal kapcsolatos egyéb kérdések153
A kisajátítás sajátos módjai. Részleges kisajátítás156
A földhasználati jog visszavonása156
A kezelő szerv megváltoztatása164
Az ingatlan egy részének kisajátítása67
A kisajátított ingatlanra vonatkozó jogok rendezése170
A kártalanítás általános szabályai - Természetbeni kártalanítás176
A kártalanításra jogosultak köre177
A kártalanítás terjedelme188
A kártalanítás módjai. A természetbeni kártalanítás193
A pénzbeli kártalanítás elemei218
Föld értékének megállapítás221
Növényzet (termés) értékének megállapítás233
Telek értékének megállapítása244
A pénzbeli kártalanítás elemei (folytatás)268
Építmény értékének megállapítása268
Értékveszteség megtérítése303
Értékveszteség megtérítése303
Kártalanítás megszűnt jogokért307
Egyes költségek megtérítése314
Az értékkülönbözet és a kártalanítási összeg megfizetése316
Az általános szabályoktól eltérő kártalanítás321
III. rész
A kisajátítási eljárást megelőző eljárások325
Előmunkálatok engedélyezése325
A kisajátítási terv elkészítése325
Hatósági engedélyezések más szervek részéről; meghallgatások342
Felszólítás az ingatlan beépítésére345
A szakértő bizottság eljárása355
Egyéb előzetes eljárások358
A kisajátítási eljárás360
Az eljárási szabályokban érvényesülő elvek360
Hatáskör és illetékesség363
A kisajátítási alapeljárás366
A kisajátítási határozat401
Fellebbezési eljárás415
Birtokbaadás425
A nyomvonalas létesítmények céljára történő kisajátítás sajátos eljárási szabályai430
A kisajátítási eljárást követő államigazgatási eljárások
Cserelakás és cserehelyiség adása435
Lakások és helyiségek pótlása443
Az általános szabályoktól eltérő kártalanítást előksézítő eljárás448
A bírósági eljárás452
Előzetes bizonyítás453
Bejegyzések a telekkönyvbe454
Peres eljárások456
Bírósági letétbe helyezés473
Sorrendi tárgyalás476
Végrehajtás478
Függelék
Irodalomjegyzék483
Jogszabálymutató487
Tárgymutató493
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kisajátítás Kisajátítás Kisajátítás Kisajátítás Kisajátítás Kisajátítás

Néhány lapon aláhúzások, jelölések láthatók. A lapélek foltosak, a címlapon tulajdonosi pecsét és bejegyzés található, egy lapon bejegyzések láthatók.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
2.640 Ft
2.110 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba