A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1973-1974

LXXX-LXXXI. évfolyam 80-81. szám - Annales Instituti Ornithologici Hungarici

Tartalom

Dr. Aradi Csaba: Bajszos sármány (Emberiza cia) fészkelése Szarvas-kőn 295
Dr. Aradi Csaba: A Kiskörei-vízlépcső és a madárvilág 297
Bankovics Attila: Újabb adatok a halvány geze (Hippolais paliida) költéséhez 293
Barbácsy Zoltán: Adatok a sárvári járás madárvilágáról 299
Barta Zoltán: Vörösfejű gébics (Lanius senator) a Bodrog - Tisza-zugban 294
Bechtold István: Hőcsik (Picoides tridactylus) Kőszeg környékén 290
Bechtold István: Kormos varjú hím (Corvus c. corone) és dolmányos varjú (Corvus c.
cornix) 1969. évi fészkelése Kőszegen 291
Bécsy László: Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) költése a Börzsöny-hegységben 290
Dr. Bozskó Szvetlána: A madárurbanizáció néhány alapvető kérdése 177
Csernavölgyi László: Madarak által okozott mezőgazdasági károk, és csökkentésüknek néhány lehetősége 239
Dr. Endes Mihály: Terekcankó (Xenus cinereus) és sárjáró (Limicola faleinellus) a
Hortobágyon 286
Dr. Endes Mihály: Sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus) a Hortobágyon 296
Dr. Fábián Gyula -Dr. Nagy Mária: Ujabb adatok a japán fürj (Coturnix eoturnix
japonica) caryotípusának megismeréséhez 33
Dr. Fodor Tamás: A túzokpopulációk létszámváltozása Magyarországon 1973-ig ... 121
Hajtó Lajos: Adatok az Ősze-széki-szik madárvilágához 298
Dr. Horváth Lajos: A fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) biológiája Magyarországon 73
Dr. Horváth Lajos: Fakókeselyű (Gyps fulvus) Budapest közelében 284
Dr. Horváth Lajos: Ritka mocsári madarak előfordulása 286
Dr. Horváth Lajos: Adatok a bajszos sármányról (Emberiza cia) 296
Ivanits István Viktor: A sarlósfecskék (Apus apus) költőállománya Pécsett 1973-ban 289
Dr. Jánossy Dénes: Faunakicserélődések a Bering-hídon át 88
Dr. Keve András: A csüllő Magyarországon 139
Dr. Keve András: A madarak eltérő viselkedési formái különböző földrajzi területeken 171
Dr. Keve András: Őszvégi vízimadár-vonulás a keszthelyi móló körül 284
Kiss J. Botond: Gulipán (Recurvirostra avozetta) szokatlan magatartása 287
Lőrincz István: Kis kócsag (Egretta garzetta) és üstökös gém (Ardeola ralloides)
fészkelése Tiszasüly mellett 281
Lőrincz István: Faunisztikai adatok Szolnok megyéből 298
Dr. Marián Miklós: Nagy kócsagok (Egretta alba) a fülöpházi Kondor-tavon 281
Dr. Marián Miklós: Kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) a fülöpházi Szappanosszék-tón 284
Moskát Csaba: Kerti sármány (Emberiza hortulana) költése a Medvesben 295
Mödlinger Pál: A zárt téri tenyésztés mint a veszélyeztetett fajok megmentésének
egyik járható útja - az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) tenyésztése 189
Mödlinger Pál: Borzas gödények a Zab-széken 283
Mödlinger Pál: Szélesfarkú halfarkasok Felsőgödön 287
Mödlinger Pál: Szajkók (Garrulus glandarius) a Budapesti Állatkert felett 292
Dr. Nagy Mária: vide Dr. Fábián Gyula,
Dr. Orosz Miklós: Madártragédiák 299
Dr. PátkaiImre: Nyolcvan év 13
Puskás Lajos: Téglagyári kubikgödrök madárvilágáról ; 296
Dr. Rékási József: Újabb adatok a házi veréb (Passer domestieus) táplálkozásbiológiájához 199
Dr. Rékási József: Fehér gólya (Ciconia cicoma) fészkében gyűjtött köpetek elemzése 282
Dr. Rékási József: Napraforgótáblákról begyűjtött balkáni gerlék (Streptopelia decaocto) tápláléka 287
Dr. Rékási József: Molnárfecskék (Delichon urbica) fészkelése a tihanyi komphajon . . 290
Dr. Rékási József: Adatok a vetési varjú (Corvus frugilegus) táplálékához Bácsalmás környéki mezőgazdasági területeken 291
Dr. Rékási József: A halvány geze (Hippolais pallida) megjelenése Bácsalmáson 293
Dr. Rékási József: Ritkább madarak Bácsalmás környékén 1960- 1973 közötti
években 297
Dr. Rékási József - Dr. Sterbetz István: Adatoka Dói-Alföld természetvédelmi területei környékén telelő téli kenderikék (Carduelis flavirostris) táplálkozásáról ... 215
Réthy Zsigmond: További adatok a Hármas-Körös menti kis kócsag fészkelőtelepé 281
Réthy Zsigmond: Fiatal réti fülesbaglyok (Asio flammeus) 289
RéthyZsigmond: Holló- (Corvus corax) fészkelési adatok 290
Schmidt Egon: A novemberi és januári réceszámlálások néhány eredménye Magyarországon. I. Anas platyrhynchos 149
Sclimidt Egon: Az erdei fülesbagoly (Asio otus) táplálkozása Európában 235
Dr. Simig Lajos: Tövisszúró gébics (Lanius collurio) kései előfordulása 295
Dr. Siroki Zoltán: Költésparazitizmusra való hajlam a Napóleon szövőpintynél
(Euplectes afra) fogságban 185
Dr. Sólymossy László: Kis őrgébics (Lanius minor) csapatos őszi vonulása 294
Dr. Sterbetz István: A kardoskúti természetvédelmi terület madárvilága 1952 - 1973
időközében 91
Dr. Sterbetz István: Adatok néhány Magyarországon ritka vadlúd- és récefaj táplálkozásáról 198
Dr. Sterbetz István: Kontyosréce (Aythya fuligula) fészkelése Hódmezővásárhelyen 283
Dr. Sterbetz István: Nyugtalanított túzokcsapat (Otis tarda) viselkedéséről 285
Dr. Sterbetz István: Vide Dr. Rékási József
Szabó Imre: Apácalúd (Branta leucopsis) megfigyelése Fejér megyében 283
Szabó Imre: Üstökös réce (Netta rufina) és pehelyréce (Somateria mollissima) előfordulásai 283
Szabó Imre: Fakókeselyű (Gyps fulvus) megfigyelése Seregélyesen 284
Szabó Imre: Siketfajdkakas (Tetrao urogallus) megfigyelése Sopronban 284
Szabó István: A magyarországi madarak Siphonapteráinak határozója 249
Szabó László Vilmos: Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni) fészkelése a Hortobágyon 55
Szabó László Vilmos: Dürgő túzokkakas (Otis tarda) érdekes viselkedésformája 235
Szabó László Vilmos: Réti fülesbagoly (Asio flammeus) fészkelése a Hortobágyon 288
Szentendrey Géza: Fekete réce (Melanitta nigra) Tahi határában 284
Dr. Tapfer Dezső: Dolmányos varjú (Corvus eornix) fészkelése Budapest belterületén
1973 tavaszán 291
Varga Ferenc: Erdei szalonka (Scolopax rusticola) kései költése Zagyvarónán 286
Varga Ferenc: Uhu (Bubo bubo) a Medves-fennsíkon 288
Varga Ferenc: Vízirigó (Cinclus cinclus) költése a Zagyva forrásvidékén 292
Varga Ferenc: Rendellenes színezetű erdeipityer- (Anthus triviális) tojások 294
Varga Ferenc: Sárgafejű királykák (Regulus regulus) és süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)
megfigyelése a Bükk-fennsíkon 293
Dr. Vertse Albert: Megalakult a Magyar Madártani Egyesület 23
Zágon András: Bíbic (Vanellus vanellus) az erdőben 285
Zágon András: Kis lile (Charadrius dubius) fészkelési adatok 285
Zágon András: Érdekes sárgarigó- (Oriolus oriolus) fészek 290
Zágon András: Függőcinege (Remiz pendulinus) szokatlan fészkelése akácfán 292
Rövid közlemények 281
In memóriám 315
Könyvismertetés 319
Index alphabeticus avium 327
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1973-1974 Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1973-1974

A gerinc enyhén sérült.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba