A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény

Szerző

Kiadó: Nemzeti Örökség Kiadó
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 518 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 978-615-5797-10-1
Megjegyzés: Reprint kiadás.

Fülszöveg

Kiss Áron a XIX. század vége és a XX. század elejének kiváló pedagógusa, sokirányú munkásságának nagyszerű példája az 1891-ben megjelent „Magyar gyermekjáték gyűjtemény", melyről az elmúlt években - a magyar játékpedagógia és játéktörténet hazai szakembereinek óhajára - fellebbent az elfeledés homálya.
Annak idején a kötet megjelenését egy évtizedes szervezési és gyűjtőmunka alapozta meg, s ez idő alatt - Kiss Áron személyes kutatómunkája mellett - száznál több magyar tanító gyűjtése látott napvilágot. A kötet szerkesztője felvázolta a magyar játéktörténet vázlatát, bemutatva az óriási anyag hasznosításának gazdag lehetőségeit, s ezek mellett szólt a néprajzi tartalom kiaknázásának fontosságáról is.
A gyűjtemény újbóli kiadása nem csupán művelődéstörténeti leletmentés. A hagyományaink tisztelete gyakorlati haszonnal is kecsegtet, mindenki számára forgatható kézikönyvet kínál a szerző, akik a kisgyermekek nevelésével, oktatásával és képzésével foglalkoznak. így mindazoknak... Tovább

Tartalom

ELSŐ SZAKASZ.
Felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel
Lap
Tapsoltató
Ujjasdi
Arczsimogató vagy mosdató
Nevettető
Tenyeresdi
Hintázó
Szédítő
Altató
Járni tanító
Karonfogó
Állani tanító
Höczögtető
Hátba ütögető
MÁSODIK SZAKASZ.
Mondókák.
Állatcsalogatók. Állatriasztók.
Gólya
Pulyka
Tyúk
Fecske
Varjú
Kánya
Héja
Csóka
Katiczabogár
Ilona-bogár
Papmacska
Csiga
Egér
Nyúl
Lepke
Tarka ló
Bika
Kigyó
Czinege
Más mondókák.
Sipszókeltők
Sóskaszedés
Eső
Naphívogató
Játékra szólító mondókák.
I. 1-10
II. Gyere Kati tánczolni
III. Tapsoljunk
IV. Sétáljunk
Kiolvasó mondókák.
I. Egy, kettő
II. Ecz-pecz
III. Som egy, som kettő
IV. Ögyödöm, bögyödöm
V. Egyedem, begyedem bikkfajárom
VI. Egyedem, begyedem keszkenőbe
VII. Etyetem, betyetem, bütymöcske
VIII. Egyedelem, begyedelem
IX. Ellen, bellen esik
X. Ellem, bellem
XI. Egy, kettő, három, négy
XII. Egyedelem...begyedelem (Madarak voltunk)
XIII. Egyszer egy időben, szilasi erdőben
XIV. Szil, szál, szalmaszál
XV. Volt nekem egy szúnyogom
XVI. Sárga lábú kis kakas
XVII. Két kis kakas összemén
XVIII. Fát vágok, fát
XIX. Búj, búj, liliom
XX. Egy szöge, két szöge
XXL Szédi, szédi vaskalóczi
XXII. Haja rigó rekettyére
XXIII. Volt nekem egy kis madárkám
XXIV. Házasodik a lapát
XXV. A mi cziczánk férjhez akar menni
XXVI. Adam. Éva kertbe volt
XXVII. Elmentem én a szőlőbe
XXVIII. Kiment a vásárra
XXIX. Kis kertembe búzát vetettem
XXX. Tű, tű, gombostű
XXXI. Kis kertemben az ürge
XXXII. Gyertek gyerekek, szentegyházba
XXXIII. Szántottam gyöpöt
XXXIV. Lemegyek én lefelé
XXXV. Inoma, donoma
XXXVI. Szil, szál
XXXVII. Kék kötő pálczika
XXXVIII. Egyedem
XXXIX. Új kőkút körűl fut
XI. Kőkút körűli út
XII. Egyedem, begyedem cziczimé
XIII. Mikor Boszniában voltam
Hintázó mondókák.
HARMADIK SZAKASZ.
Játékok.
Csípi csóka. Csíp, csíp csóka. Csiklandós. Repűlősdi
Párosjáték
Hull a borsó
Bújósdi
Cziczázás. Hármas czicza. Ötös czicza. Hatos czicza. Sok páros czicza.
Szembekötős czicza. Fafogócska. Cseszlebuki. Egérfogdos, Pörgetés czicza. Czikka ide párom
Egeres. Ördögtáncz. Oláh táncz. Kör-kör táncz. Pilike vagy pilika táncz.
Piridi táncz
Pipirke táncz
Guggolás
Fogócska. Ipp-lipp lopjuk a szőlőt. Lopjuk, lopjuk a dinnyét.
Apró fű csipedéskor
Pimpózás
Kecskés játék. Gazda játék. Kecske és kertész. Pásztor és kecske. Gazda
és kecske. Kertész és kecske. Kecske és csősz. A kecske és a
gazdasszonyok. Kecske-mecske, Róka és a pásztor. Róka és a
farkas.
Kint a bárány, bent a farkas
Tyúkozás
Libásdi
Gyűrüsdi. Szem, szem gyűrű. Czin-czin gyűrű. Gyűrűs. Csem-csem gyűrű
Gyűrű, gyűrű. Kopós gyűrű. KorálgyűríL Hány éves a bába,
Itt a lakat Gyűrű dugdosó. Gyűrűzés. Cseng, cseng Gyűrűvándorlás.
Sós pogácsás. Keress kopó.
Hogy a szita? Szitát kereső. Hol a szita, komámasszony, Szitásdi.
Csatóláda
Gsuprosdi. Bögrésdi. Csuporkás. Csuporkázás. Túrós-játék. Hogy a kakas
Hej tűró, tejfel! Hej túró! Hogy a sajt? Hogy a túró? Bárányosdi vagy áll a vásár. Nem eladó a túrócska. Sajt,
Tök-tök dinnye. Dinnyés játék. Érik a dinnye. Kendős játék.
Körtánczok. Láncz, Iáncz. Arany láncz 1—24, Kis-Komárom, Nagy-Komárom 1—3. Kocsit, kocsit komámasszony 1 — 11, Szoknya-fogó 1—4.
Guggolós, Hej rucza, mácza 1—2. Ispiláng, ispiláng 1—28. Kökényfa, kökényfa.
Mit mos, 1 — 4. Komámasszony meg ne mondja 1—2. Eja, héja, mennyei kecske. Elvesztettem zseb-kendőmet 1—11. Erdő mellett nem jó lakni 1—7. Fehér czipót
ehetném. Kis kert 1—2. Körbenforgó. Vesszős táncz 1 — 3.
Kis kert Beültettem kis kertemet 1—3. Keringő-játék. Elvesztettem páromat
Lánczosjátékok. Ostorcsapó vagy hadd hulljon a férges 1—8. Szakításra.
Lánczszakítás. Czigányka 1—2. Czigányocska. Kovács, kovács, hogy a láncz? Czigány hogy a láncz? Adj, király, katonát! Tekeredj kapu. Erős-e a láncz. Láncz
Tüzet viszek 1-16
Rúvósdí
Zálogosdi 1—2
Levegő, víz, föld, tűz .
Babutka
Ondó, jondó
Fövenykirály, földkirály
A nap és a hold
Aranykapu-játék. Jöjj által te szép arany búza! Bujkálós játék. Hőcz-hőcz. Koszorús vagy körjáték.
Újhold-játék Bújj, bújj zöld ág! Nyiss kaput újhold.
Hídépítés. Mit küldött az új asszony? Hídasjáték. Kiküldött minket az úr. Mért küldött a kisasszony? Gyertek elő ludjaim.
Hidasmester. Itthon vagy-e; hidasmester ? Hidas-játék. Arany-híd.
Szent-Erzsébet-játék. Gyihí, gyihígya! Szent-Erzsébet hídja. Hídacska.
Kapujáték. Az ácsok. Kapu. Ki hídja, hídja?
Révészjáték. Eresszetek át jó révészek ! Kis-kis népei vagytok ? Kapus, vagy nyiss kaput újhold! Ki kis népei vagytok ? Hidas-játék.
Kivágósdi, Költözködés és hídcsinálás.
Lengyel-László-játék. Hidas-játék. Lengyel László, Hídjáték, Kakas és récze. Kakas Isten jó napot! Kakas adjon jó napot! Révész,
Kéz alatti bújós játék.
Híderesztés. Ereszszetek át a hídon • Nyiss kaput juhász • Szabad átmenni a lyukas hídon ? Ereszszenek kaput! Ereszsz kaput, ereszsz kaput!
Falu hossza. Kötélfonás.
Angyal és ördög. Czin, czin, bum, bum. Czin, czin ! Czin, czin, dob. dob. Sugdosó. Szarka. Sugócska. Angyalosdi. Csing, lang. Czen. ezen, dur. dur, dur. Min állasz? Kakas Istók. Pimpalom-játék.
Pereg az orsó. Pám, pám,, paripám. Pipám, pipám, prédikám.
Elment az ördög a malomba. Körösdi.
Pokolajtó
Litya-játék
Czigóra
Ördögözés
Gusázás
Kortáncz
Hej a kása, rotty a kása
Kis katula. gurgula
Hídjáték
Kis kacsa fürdik. Lánczjáték. Körösdi. Kis kacsa. Körben álló tánczos-játék. Kacsa-játék.
Lovakat hoztam. Körjáték. Fordulj ki. Elmentem Bécsbe. Körösdi. János úr készül. János úr készül németi Bécsbe. Dugdosdi;
Vesszős-játék. A dédai hegyoldalba. A kassai szőllőbe. .Ropposdi. Az abonvi szőliőskertbe. Kapitány táncza.
Fehér liliom-játék. Fehér liliomszál Hej arany virágszál! Fordúlósdi.
Körösdi.
A pünkösdi rózsa. A pünkösdi királyné. Piros alma. Párnázás. Pünkösdi rózsa.
Leánykérő. Cziczkám
Kérősdi. Leánykérés. Sántajáték. Danczurázás. Dekt uram 1—5 Kakas
Isten jó napot! L/lbakötősök. Kérdezőjáték. Pereg az orsó
Uborkáné lánya. Körösdi. Kányásdí. Várkörjárás. Gyermekjáték
Kerülöm, kerülöm. Váras játék. Járom, járom. Leánykérés. Kapitány uram küldeték. Gyűrűsdi. Szép Örzsébet asszony.
Honnan jön kend Katus asszony ? Erzsébet asszony. Utcza hossza Járom
az úrnak váralját. Álljon ki. Kerülős játék. Pál uram Pál uram.
Járom az udvart, járom!
Nyulacska játék
Lányok ülnek toronyba. Haj szénája. Rókásdi. Szerdán viszik a lányokat.
Mit visztek, mit visztek selyem sátor alatt?
Párválasztás
Haj szénája, szénája. Ej széna. Kortáncz. Páros táncz. Körösdi. Társas-játék. Haj! szénalja.
Paprikatáncz
Hová mégy?
Szedem szép rózsáját. Gerlicze. Körjáték,
Szántottam gyöpöt Körjáték. Cziczás játék.
Hajlik a meggyfa. Csicsiricska. Érik a meggyfa. Szent Jakab ága. Karú-hegyen, karúhegyen. Aranykapu, Diba Hona táncz
Csillag Boris
Gyertyajáték. Ég a gyertya. Körjáték. Kendermorzsa. Ég a gyertya, ha meggyújtják. Mély kútba tekinték. Mély kútba nézek. Zálogosdi. Kimegy a mennyországba vagy a pokolba?
Á, á, Béla. Ej villa, villa. Ablak alatt vella
Hej vára, vára, Égre vára
Új esztendőre. Új esztendei köszöntő. Újévre
Gergelyjárás. Gergely katonái. Gergely napján
Szent Balázs-napi játék. (Balázsjárás) Farsangi ének
Nagycsütörtöki játék
Áldozó csütörtöki játék. Áldozó csütörtök. A kisasszony táncza. Áldozó játék. Pünkösdölés
Karácsonyesti köszöntő
Szent Iván tüze
Szent Iván-esti játék
Csülök
Papozás
Tekézés
Gujázás
Földi guja
Balha
Curka
Kótya
Csűrös
Tekézés vagy csürközés
Czövekelés
Róma
Bigejáték (1. Lyukra, 2. Grézre. 3. Mérésre)
Dóié (paja, czigere)
Várbeli dóié
Vető dóié
Ásó dóié vagy sóska dóié
Pajázás
Forgó malom
Iskola
Bikázás
FriczkÖvezni
Peggyes játék (1. Mozdulással. 2. Mozdulás nélkül. 3. Parancsoló.
4. Franczia
Golyózás
Golyózás vagy gombozás
Vető gombozás
Fittyézés
Ticcsézés
Gombozás
Lyukba dobó gombozás
Vasmacska
Kanalas
Falábozás
Köcsögdobálás
Bicskázás
Bicskozás
Késjáték
Czificzcza és lapottya
Czificzcza
Késjáték
Föld
Hatozás, hürézés
Botról botra
Kakasviadal
Szfurna
Brúgattyú
Pergettyű vagy pitypirítty (tücsök)
Karikázás
Királyos
Szegeny emberesdi
Körjáték
Ki lopta el a baltát
Csizmaszáljáték
Kikes
Motolálás
Zsip-zsup
Szómutató
Jegyzetek

Dr. Kiss Áron

Dr. Kiss Áron műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Kiss Áron könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem