863.810

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 697 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 15 cm x 11 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó. Írta: Dr. Polinszky Károly miniszterhelyettes19
Bevezetés21
A felsőoktatási intézmények szervezeti és működési rendjével kapcsolatos jogszabályok
A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről41
Általános rendelkezések43
Felsőfokú oktatás44
A dolgozók iskolai oktatása47
Az oktatásban résztvevők kedvezményei48
Az oktatási intézmények oktatói és nevelői49
Az oktatási-nevelés irányítása50
A társadalom közreműködése az oktató-nevelő munkában50
Vegyes és átmeneti rendelkezések51
Hatálybaléptető rendelkezések52
A felsőoktatási intézményekről53
A felsőoktatási intézmények irányítása53
A felsőoktatási intézmények szervezete56
Az oktató-nevelő és tudományos munka64
Egyetemi és főiskolai címek, valamint kitüntető oklevelek68
Vegyes rendelkezések71
Hatálybalépés73
Az egyetemekről és egyetemi jellegű főiskolákról76
Általános rendelkezések76
Az egyetem felső irányítása79
Az egyetem vezetése86
Egyetemi szervezeti és oktatási egységek létesítése és megszüntetése87
Az oktatók88
A hallgatók és szervezeteik89
Tantervek91
Továbbképzés92
Egyetemi doktori cím92
Vegyes és záró rendelkezések94
Az egyetemek és az egyetemi jellegű főiskolák szervezetéről és működéséről96
Az egyetem általános feladatai97
Az egyetem vezetése és központi szervei99
A rektor és a rektorhelyettesek99
Az egyetemi tanács102
Az egyetemi oktatók értekezlete108
A rektori tanács110
Az egyetemi bizottságok111
A főtitkár111
A gazdasági főigazgató (igazgató)114
A kar szervei és vezetése114
Általános rendelkezések114
A dékán és a dékánhelyettesek115
A kari tanács117
A kari tanács elnöksége és bizottságai122
A kar oktatóinak értekezlete125
A dékáni tanács126
A kari bizottságok126
Az oktatási és más szervezeti egységek127
Általános rendelkezések127
Az oktatási szervezeti egységek vezetése129
Az oktatói munkaértekezlet132
Tantervi irányelvek, tanterv, program134
Az egyetem oktatói136
Az egyetem hallgatói137
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség egyetemi szervezetei143
A szakszervezetk egyetemi szervezetei145
Egyetemi hivatalok146
Karokra nem tagozódó egyetemekre vonatkozó rendelkezések147
Záró rendelkezések147
A főiskolákról, a felsőfokú intézményekről, valamint az egyetemeken szerzett főiskolai karokról149
Általános rendelkezések149
Az intézmények felső irányítása151
Az intézmény vezetése158
Az intézmény szervezeti egységeinek létesítése és megszüntetése159
Az oktatók, a hallgatók és a hallgatók szervezetei160
A továbbképzés161
Az egyetemen működő főiskolai karra vonatkozó rendelkezések161
Záró rendelkezések162
A főiskolák, továbbá a felsőfokú intézetek szervezetéről és működéséről163
Az intézmények általános feladatai164
Az intézmény vezetése165
Az intézmény vezetője és helyettesei165
Az intézményi tanács169
A főiskolai kar vezetése174
A kar igazgatója174
A főiskolai kar tanácsa176
Az intézményi testületek választásának és működésének rendje180
Az intézmény oktatási és más szervezeti egységei és azok vezetése183
Az oktatási és szervezeti egységek vezetése185
Az intézmény oktatói188
Az intézmény oktatóinak értekezletei189
Az intézmény hallgatói191
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség intézményi szervezetei195
A szakszervezetek intézményi szervezetei197
Intézményi hivatalok és azok vezetése198
Vegyes és záró intézkedések200
A felsőfokú technikumokról201
A felsőfokú szakiskolák létesítéséről208
Kollégiumok szervezeti és működési szabályzatáról209
A felsőoktatási kollégiumok szervezési és működési szabályzatának elkészítéséhez és továbbfejlesztéséhez irányelvek212
A kollégium célja és feladatai212
A kollégium vezetése és szervezete214
Felvétel a kollégiumba223
A kollégiumi tagok jogai és kötelességei223
Fegyelmi eljárás224
A bentlakásos felsőoktatási intézmények minősítése225
A kollégiumi nevelőmunka területi és országos módszertani segítése228
A felsőoktatási intézmények nyilvántartási rendszeréről229
Személyi nyilvántartás230
Tanulmányi nyilvántartás232
Állami támogatás és tandíjnyilvántartás240
Oklevelek241
Az átiratkozás és a tanulmányok megszakításának nyilvántartása243
Vegyes rendelkezések244
Hivatalos iratok külföldre küldéséről246
A külföldi felsőoktatási intézmények által kiállított oklevelek honosításáról249
Az aranyoklevelekről, illetőleg a gyémántoklevélről, valamint az egyetemek és főiskolák által kiállítható emléklapokról253
A felsőoktatási intézményekben folyó idegen nyelvoktatásról257
A felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak a marxizmus-leninizmus tantárgyak tantervi követelményei alóli felmentéséről259
A felsőoktatási intézményekben a munkavédelmi ismeretek oktatásáról263
A végző hallgatók részére kiállítandó oklevelek kezelésének és azok kiállításának díjáról267
Felsőfokú technikumi, illetőleg felsőfokú szakiskolai végzettség alapján szerezhető felsőiskolai képesítésről269
Egyes főiskolai képesítések alapján folytatható kiegészítő egyetemi tanulmányok szabályozásáról273
A felsőoktatási intézmények oktatóira vonatkozó jogszabályok
Az egyetemi tanárok kinevezéséről277
A Miniszteritanács hatáskörébe tartozó egyes kinevezési jogkörök gyakorlásáról278
Az egyetemi tanári és egyetemi docensi állás betöltésével kapcsolatos pályázati eljárással, továbbá egyetemen és egyetemi jellegű főiskolán az oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízásával, valamint az egyetemi tanári munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról280
Az egyetemi tanári és egyetemi docensi állások betöltésének rendje281
Az oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízása287
Az egyetemi tanárok munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdések287
A művelődésügyi miniszter 170/1969. (M. K. 17.) MM számú utasítása a 170/1968. (M. K. 16.) MM számú utasítás egyes rendelkezéseinek hatályon kívüli helyezéséről289
A művelődésügyi miniszter 151/1965. (M. K. 15.) MM számú utasítása a felsőoktatási intézmények oktatói és nevelői állásainak betöltésére vonatkozó pályázati eljárásról291
A művelődésügyi miniszter és a munkaügyi miniszter 201/1970. (M. K. 5.) MM-MüM számú együttes utasítása a felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb alkalmazottai munkabérének megállapításáról299
Az utasítás hatálya300
Személyi alapbér300
Pótlékok302
A helyettesítés díjazása302
Jutalmazás303
Átmeneti rendelkezések303
Záró rendelkezések304
Megjegyzés a munkaköri besorolásokhoz306
A felsőoktatási intézmények oktatóinak munkaköri bértáblázata307
A felsőoktatási intézmények gazdasági, műszaki, adminisztratív és kisegítő alkalmazottainak munkaköri táblázata219
Vezetői pótlékok327
10.241/1970. II. számú bértájékoztató a 201/1970. (M. K. 5.) MM-MüM számú utasítás végrehajtásáról330
A 2. §. (2) bekezdéséhez330
A 2-4. §-hoz331
A 3. §. (1) bekezdéséhez331
A 3. §. (2) bekezdéséhez332
A 4. §-hoz332
Az 5. §-hoz336
A 6. §-hoz337
A 8. §. (1) bekezdéséhez338
A 8. §. (2) bekezdéséhez339
A 8. §. (3) bekezdéséhez340
A II. sz. melléklethez341
A művelődésügyi miniszter és a munkaügyi miniszter 202/1970. (M. K. 5.) MM-MüM számú együttes utasítása a felsőoktatási intézményekben fizethető óra- és vizsgadíjak megállapításáról344
Felsőoktatási intézményekben fizethető óra- és vizsgadíjak346
Óradíjak346
Vizsgadíjak347
Különleges díjak347
A címzetes egyetemi (főiskolai) tanárokról és docensekről348
A felsőoktatási intézmények hallgatóira vonatkozó jogszabályok
A felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáira előkészítő esti tanfolyamokról353
Tanfolyam szervezése353
Felvétel356
A tanfolyam irányítása, a tanfolyami oktatók357
Tananyag359
Az oktatás rendje360
Díjak és tanfolyami gazdálkodás szabályai361
A többtárgyas tanfolyamok órafelosztása368
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatára való jelentkezés rendjéről371
A felsőoktatási intézményekbe való felvétel szabályozásáról382
Jelentkezés382
Felvétel389
Vegyes rendelkezések394
A felsőoktatási intézményekbe való felvétel szabályairól395
A jelentkezés395
Behívás a felvételi vizsgára398
A felvételi vizsga és a bizottságok400
A felvételi vizsga értékelése406
A fellebbezés412
Egyéb feladatok413
Határidők414
Táblázat a középiskolai eredményeknek az összpontlétszámba történő beszámításához415
Táblázat a középiskolai tantárgyak átlagának kiszámításához416
A felvételi vizsgán figyelembe veendő középiskolai tantárgyak jegyzéke417
Az egyetemi és főiskolai hallgatók esküjének szabályozása429
Az egyetemek és egyetemi jellegű főiskolák tanulmányi és vizsgaszabályzatával kapcsolatos kérdések rendezéséről430
Általános rendelkezések430
A tanulmányi szabályzatra vonatkozó rendelkezések431
A vizsgaszabályzatra vonatkozó rendelkezések434
Az államvizsga szabályai441
Vegyes és záró rendelkezések445
A főiskolák, a felsőfokú intézetek, valamint az egyetemeken működő főiskolai karok tanulmányi és vizsgaszabályzatával kapcsolatos kérdések rendezéséről447
Általános rendelkezések447
A tanulmányi szabályzatra vonatkozó rendelkezések449
A vizsgaszabályzatra vonatkozó rendelkezések452
Az államvizsga szabályai461
Vegyes és záró rendelkezések465
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére juttatható állami támogatásokról468
Általános rendelkezések469
Tanulmányi ösztöndíj471
Általános tanulmányi ösztöndíj471
Népköztársaság Tanulmányi Ösztöndíj474
Szociális támogatás474
Az önköltség térítésével nyújtható természetbeni szolgáltatások481
Szakmai (termelési) gyakorlatos ösztöndíj482
Eljárási és egyéb rendelkezések485
Az egyetemi és főiskolai vendéghallgatók helyzetének rendezéséről493
A nappali tagozatos iskolai képzésben résztvevőkkel köthető tanulmányi szerződésekről498
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak tandíjáról514
Az egyetemi (főiskolai) levelező és esti tagozatos hallgatók tandíjáról518
A felsőoktatási intézményekben fizetendő utóvizsga- és különeljárási díjakról523
Utóvizsgadíj523
Különeljárási díj524
Vegyes rendelkezések525
Megismételt vizsgák díjairól és a különeljárási díjról az egyetemekern és az egyetemi jellegű főiskolákon526
A felsőoktatási intézmények hallgatóinak fegyelmi szabályzatáról528
A tudományos diákkörök működéséről543
A művelődésügyi, az egészségügyi és a földművelésügyi miniszter, valamint a KISZ Központi Bizottsága irányelvei a tudományos diákkörök működéséről544
A tudományos diákkörök jelllege, feladata és munkája544
A tudományos diákkörök és az egyetemi vezető szervek, oktatók kapcsolata546
A Diákköri Tanács működése547
A kiváló egyetemi (főiskolai) hallgatók kitüntetéséről549
A kiváló egyetemi (főiskolai) hallgatók kitüntetéséről szóló 1958. évi 1-7. számú elnöki tanácsi határozat végrehajtásáról551
A kitüntetéses doktorrá avatásról554
A kitüntetéses doktorrá avatásáról szóló 1958. évi 1-6. számú elnöki tanácsi határozat végrehajtásáról556
A társadalmi tanulmányi ösztöndíjasok munkaviszonyával és társadalombiztosításával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről560
Az egyetemeken és főiskolákon a testnevelés bevezetéséről562
A tanulók baleseteinek kivizsgálásáról és bejelentéséről563
Általános rendelkezések564
A balesetek kivizsgálása565
A balesetek kijelentése568
Vegyes rendelkezések571
A sorkatonai szolgálat elhalasztásáról és félbeszakításáról, valamint a tartalékos hadkötelesek behívás alóli ideiglenes mentesítésről575
A felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények, valamint egyes szakiskolák hadköteles hallgatóival, tanulóival kapcsolatos rendelkezések576
A Művelődésügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó intézmények és művelődésügyi szakigazgatási szervek feladatai, a dolgozók szolgálathalasztásával kapcsolatban580
Záró rendelkezések582
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végző hallgatók munkába lépésének elősegítéséről583
Általános rendelkezések583
A tájékoztatás rendszere584
Pályázati eljárás585
A felsőoktatási intézmények tudományos kutatómunkával kapcsolatos jogszabályok
A Tudományos és Felsőoktatási Tanács megszűnéséről és feladatainak ellátásáról591
A kutatási beszámoló jelentések készítéséről595
A kutatóhelyek feladatai a beszámolókkal kapcsolatban596
A koordináló bizottságok feladatai a beszámolókkal kapcsolatban599
Az akadémiai tudományos osztályok feladatai a beszámolókkal kapcsolatban599
Az akadémiai központi hivatali szervek feladatai a beszámolókkal kapcsolatban600
A Műszaki Minisztérium felügyelete alá tartozó kutatóhelyek éves beszámolóival kapcsolatos eljárás600
Vegyes rendelkezések603
A hároméves kutatási beszámoló jelentés készítéséről604
Általános rendelkezések605
A kutatóhelyek feladatai a beszámolókkal kapcsolatban606
Az akadémiai tudományos osztályok feladatai a beszámolással kapcsolatban608
A Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó kutatóhelyek hároméves beszámolóival kapcsolatos eljárás610
Vegyes és záró rendelkezések611
A kutatóhelyi hároméves kutatási terv készítéséről612
Kivonatos közlés612
Általános szabályok613
Vegyes rendelkezések614
Az egyetemek és főiskolák tudományos tevékenységével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról617
Az egyetemi doktori címről620
A Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben dolgozó tudományos kutatóknak és a Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alatt álló felsőfokú oktatási intézmények oktatóinak cseréjéről624
Az egyetemi doktori cím megszerzésével kapcsolatos eljárási díjról és költségekről628
A felsőoktatási intézmények által végzett szerződéses munkák vállalásáról és pénzügyi elszámolásának szabályozásáról631
Általános rendelkezések632
A szerződéses munka elvállalása632
A szerződéses munka teljesítésében résztvevő külső munkatársak636
A szerződéses munkák pénzügyi lebonyolítási rendje637
Az építéstervezési tevékenységre vonatkozó különleges rendelkezések642
Vegyes rendelkezések643
A Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj létesítéséről644
A Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj létesítéséről szóló 1014/1970. (V. 10.) Korm. számú határozat végrehajtásáról647
Mutatók
A gyűjteményben nem szereplő és részben, vagy egészében hatályos felsőoktatási jogszabályok653
Törvények, törvényerejű rendeletek653
Kormányrendeletek és kormányhatározatok654
A művelődésügyi miniszter rendeletei657
A művelődésügyi miniszter utasításai658
Jogszabálymutatók667
A felsőoktatási intézmények szervezetével, működésével kapcsolatos jogszabályok667
Az oktatókra vonatkozó rendelkezések668
A hallgatókra vonatkozó jogszabályok668
Tudományos munka669
Tárgymutató671
Függelék
A kötet lezárása után közzétett fontosabb jogszabályok685
A magyar felsőoktatási intézményeinek jegyzéke689
Egyetemek691
Főiskolák694
Felsőfokú intézetek, technikumok, szakiskolák696
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
980 Ft
390 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok
Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba