A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzetközi gépkocsivezetők tankönyve

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Közlekedési Dokumentációs Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 467 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Mellékletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Előszó17
Nemzetközi forgalmi ismeretek
A gépkocsivezető jogai, kötelességei és kapcsolattartása21
A gépkocsivezető jogai21
A gépkocsivezető kötelességei22
A gépkocsivezető magatartása szolgálatban24
A nemzetközi közúti árufuvarozásról általában26
A nemzetközi közúti árufuvarozás jellemzői26
A fuvar előkészítése27
A járati út megszervezése29
A nemzetközi árufuvarozás személyi feltételei, személyi okmányok29
A személyi feltételek29
A személyi okmányok31
A gépjármű okmányok, közlekedési engedélyek33
A gépjármű okmányok33
Az üzemanyag hitelkártya, Sovinterautóservice hitelkönyv48
A közlekedési engedélyek48
A gépkocsivezetők munkaideje, menetrend teljesítmény-követelmények49
A gépkocsivezetők munkaideje49
A menetrend53
Teljesítmény-követelmények54
Járatteljesítés55
Érkeztetés, tankolás, elszámolások60
A gépjármű műszaki érkeztetése60
A gépkocsivezető forgalmi érkeztetése, beszámoltatása62
Az üzemanyag vásárlásra vonatkozó előírások68
Adójellegű kifizetések71
Kiküldetési költség-átalány75
Járat közbeni akadályok elhárítása80
A gépkocsivezető szerepe, felelőssége a költségek alakulásában81
Nemzetközi kereskedelmi és árukezelési ismeretek
A külkereskedelmi és a nemzetközi közúti árufuvarozás kapcsolata85
A külkereskedelem - a nemzetközi munkamegosztás85
A nemzetközi közúti árufuvarozás devizakimélő és devizaszerző szerepe86
A külkereskedelmi ügyletek86
Külkereskedelmi szokványok - Biztositás88
A nemzetközi (INCOTERMS) szokványok tartalma és jelentősége88
Biztositás93
A nemzetközi árufuvarozás hatósági engedélyezése96
A külföldi árufuvarozási engedélyek felhasználáshoz kapcsolódó fogalmak97
A kétoldalú államközi megállapodások szerepe a nemzetközi közúti árufuvarozások szabályozásában100
Engedélykontingensek102
Az engedélyek kategóriái103
Az engedélyek felhasználása107
Ellenőrzés108
Az engedélyek adózási vonatkozásai109
Az árufuvarozási engedélyek fajtái és azok adózási vonatkozásai néhány európai országban110
A "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló Egyezmény (CMR Egyezmény)112
Az egyezmény alkalmazási területe113
Az egyezmény hatálya alá nem tartozó fuvarozások113
Az Egyezmény alkalmazása kombinált fuvarozásokra114
A fuvarozási szerződés - a fuvarlevél115
A fuvarozási szerződés megkötése115
A fuvarlevél117
A közületi áruszállítás okmányai130
Az áru átvétele - rakodás - utólagos rendelkezése130
Jelentkezés az áruberakáshoz130
Az áru átvétele darabszám szerint131
Az áru és a csomagolás állapota132
Súlymegállapítás és tartalomvizsgálat133
A rakodás134
A feladó és az átvevő rendelkezési jog135
A fuvarozási útvonal - hatósági kezelés - árukíséret - fuvarozási akadály - fuvarozási határidő138
A fuvarozási útvonal és távolság138
Hatósági kezelés útközben169
Árukíséret140
Fuvarozási akadály140
Fuvarozási határidő, kiszolgáltatási késedelem142
A küldemény kiszolgáltatása143
A fuvarozó és az átvevő kötelezettségei a kiszolgáltatás során143
A fuvarozó felelőssége árukárok esetén148
Az áruhiány megállapítása, elismerése150
A szállítmányozás156
Szállítmányozási teendők156
Szállítmányozó vállalatok160
A szállítmányozó és a közúti fuvarozó kapcsolatai162
A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozása163
Az ATP egyezmény163
Meghatározott hőmérsékletet biztosító gépjárművek167
A gépjárművek műszaki alkalmasságának igazolása168
Hűtőfuvarozás170
Vámismeretek
A vámigazgatás szervezete és a vámszervek hatásköre177
A vámigazgatási helye és szerepe az államigazgatási szervek rendszerében177
A vámigazgatás szervezete178
A vámszervek hatásköre179
A pénzügyőr joga és kötelezettsége180
Vámjogi alapismeretek181
A vámjog fogalma és helye a jogrendszerben181
A vámáru fogalma és az ezzel kapcsolatos ismeretek184
A vámvizsgálat186
A vámkezelések fajtái188
A vámkezelésekhez, vámeljárásokhoz szükséges vámokmányok szerepe és fajtái193
A vámeljárással kapcsolatos legfontosabb ismeretek198
Jelentkezési, árubemutatási és árubejelentési kötelezettség az államhatáron198
A járművekre vonatkozó vámelőírások200
Az import és export árukkal kapcsolatos kötelezettségek az áru szállítása, fuvarozása során201
A fuvarozó vállalati alkalmazottak vámkedvezménye203
Vámkedvezmény nyilvántartási könyv204
Magánforgalmi vámtarifa végrehajtási szabályai204
Vám- és devizaszabálysértés, valamint a deviza- a csempészet- és a vámorgazdaság bűncselekménye és ezek következményei210
A nemzetközi vámokmányok213
Az AGT nyilatkozat213
A TIR igazolvány214
Az A. T. A. igazolvány218
A vámeljáráshoz kapcsolódó, de más jogszabályokban megfogalmazott korlátozó és tiltó rendelkezések220
Behozatali és kiviteli engedélyek220
Növény- és állategészségügyi korlátozások221
Kábítószerek, kábítószer tartalmú készítmények, pszichotrop anyagok, gyógyszerek és gyógyszerkészítmények behozatalának, kivitelének és átvitelének korlátozására vonatkozó előírások222
Sugárzó és rádioaktív anyagok vámkezelése223
Fegyverek, lőszerek, pirotechnikai készítmények és hasonlók forgalmának korlátozása223
Iratok kivitelét korlátozó rendelkezések224
Egyéb korlátozó és tiltó rendelkezések224
Munkavédelmi ismeretek
Az árurakodás technológiája229
A rakodással kapcsolatos létesítmények229
A gépkocsivezető felelőssége, feladatai233
Rakodási módok és eszközök235
A jármű vagy járműszerelvény sajátosságainak figyelembe vétele a rakodás során238
Egyéb szempontok a rakomány elhelyezéséről239
A rakomány rögzítése239
A rakomány összetétele244
Speciális rakományok245
A veszélyes áruk fuvarozása (ADR)248
A veszélyes áruk szállításának kockázata248
A veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások252
A veszélyes árut szállító járművek257
A veszélyes áruk szállításának általános előírásai261
A járművek és a küldeménydarabok megjelölése264
A kísérő okmányok és a védőfelszerelések267
Személyi védőfelszerelések271
A járművek megrakása271
A járművek megrakása271
A járművek közlekedése274
Kirakás275
A járműszemélyzet feladatai baleset és rendkívüli esemény alkalmával276
Tűzvédelmi ismeretek277
Tűzvédelmi alapfogalmak277
Tűzveszélyességi osztályok, biztonsági előírások280
A gépjárművek tárolása281
Az üzemanyag felvételére vonatkozó szabályok282
A járműtűz megelőzése, eljárás tűz esetén283
A tűzoltás eszközei285
Közlekedési ismeretek
Nemzetközi közlekedési egyezmény293
Az 1968. évi bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény293
Eltérő közlekedési jelzések és szabályok295
Ausztria295
Belgium303
Csehszlovákia305
Finnország309
Franciaország311
Hollandia316
Jugoszlávia318
Lengyelország324
Nagy-Britannia327
Német Demokratikus Köztársaság334
Német Szövetségi Köztársaság337
Olaszország341
Románia344
Spanyolország346
Svájc348
Szovjetunió353
Térképismeret356
A térkép, méretarány356
A térképek fajtái356
Egyezményes térképjelek és rövidítések357
A nemzetközi autójelzések357
Az új Európa utak358
Az új "E" nemzetközi úthálózat360
Az "E" úthálózat Magyarországot érintő útjai és magyarországi szakaszai371
A fontosabb tranzit országok határátkelő helyei375
A járművezetés elméletének speciális kérdései
Az emberi tényezők speciális kérdései399
A járművezetőt érő szokatlan megterhelések399
A biológiai ritmus400
A távolsági fuvarozás ésszerű napi vezetési programja402
A monotónia402
Az időjárás és a gépkocsivezetés404
Az elfáradás és tünetei405
Munkakörülmények a vezetőfülkében406
A személyiség és a közlekedési partnerek407
A gépkocsi mozgástörvényeinek érvényesülése különleges esetekben412
A kerék-talaj kapcsolata414
Egyenesmeneti haladás stabilitási kérdései417
Ivmeneti haladás stabilitási kérdései425
Vezetéstechnika alacsony sebességű ívmenetben442
Közúti veszélyhelyzetek és balesetelhárítás443
A tehergépkocsi közlekedése közlekedésbiztonsági kérdései443
Intézkedések a közlekedésbiztonság növelése érdekében443
Jellegzetes, nehéz tehegépjárművekkel történt balesetek449
Baleseti gócpontok464
A téli közlekedés465
Mellékletek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem