836.563

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egészségügyi jogi kézikönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 415 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-224-389-7

Fülszöveg

1998. július 1-jén hatályba lépett az új egészségügyi törvény, amely kódex típusú szabályozás kertében rögzítette az ágazat legfontosabb jogi normáit. Az egészségügyi kódex megjelenése új kihívást jelentett az egészségügyi intézmények számára.
A kiadvány a jogalkalmazáshoz kíván segítséget nyújtani, különös tekintettel a betegjogok, az egészségügyi dolgozók jogai, kötelezettségei, az egészségügyi adatok kezelése, az orvos-biológiai kutatás, szerv-, szövetátültetés, illetőleg a kórházi felügyelő tanácsra, kórházi etikai bizottságra vonatkozó törvényi előírások magyarázatával.
A szerző az egészségügyi törvényből azokat a témaköröket emelte ki, amelyek egyrészt az intézményi igazgatás szempontjából új helyi szabályozást tettek szükségessé, másrészt az ún. orvosi műhibás perek elkerülése érdekében fontos, hogy a jogalkalmazó a törvényi előírásokat maradéktalanul betartsa és megfelelő módon értelmezze.
Az intézményi helyi szabályozás segítése érdekében számos irat- és szabályozási... Tovább

Tartalom

A betegek jogai és kötelezettségei
A betegjogokról általában13
Nemzetközi és a hazai jogalkotás a betegjogok területén13
A betegjogok személyi és tárgyi hatálya16
Az egészségügyi ellátáshoz való jog17
Az egészségügyi ellátáshoz való jogról általában18
Az egészségügyi ellátáshoz való jog részjogosítványai20
Az emberi méltósághoz való jog29
A személyiség, az emberi méltóság tiszteletben tartása30
Vallási meggyőződés tiszteletben tartása31
Személyi szabadság korlátozására vonatkozó szabályok31
Személyes tárgyak használatának joga33
A kapcsolattartás joga35
Kapcsolattartás joga hozzátartozókkal, illetve egyéb személyekkel35
Beteg személy melletti kórházi benntartózkodás joga37
Az intézmény elhagyásának a joga40
Az intézmény elhagyásának az általános joga40
Az önkéntes távozás jogi szabályozása41
Intézményből történő elbocsátás42
A beteg tájékoztatáshoz való joga42
A beteg joga a szakszerű tájékoztatáshoz43
A tájékoztatás tartalma44
A tájékoztatás alaki követelményei45
Jog a tájékoztatás visszautasításához, és ennek korlátai46
Jog a tájékoztatási jog gyakorlására meghatározott személy kijelölésére47
A tájékoztatás folyamatossága47
Önrendelkezési jog47
Az önrendelkezési jogról általában, az önrendelkezési jog terjedelme47
Az önrendelkezési jog gyakorlásának módja51
Invazív beavatkozások esetén az önrendelkezési jog gyakorlása52
"Helyettes döntő" beteg általi megjelölése az önrendelkezési jog keretében53
"Helyettes döntő" megjelölése a törvény által az önrendelkezési jog keretében54
A beteg beleegyezésének a vélelmezése56
Beleegyezés nélkül elvégezhető beavatkozások56
A beleegyezés kiterjesztésének joga57
Önrendelkezési jog gyakorlása szerv, szövet eltávolítása tekintetében58
Az egészségügyi ellátás visszautasításának a joga59
Cselekvőképes beteg által az ellátás-visszautasítás jogának terjedelme, gyakorlása, illetve korlátozása61
Cselekvőképtelen, illetőleg korlátozottan cselekvőképes beteg esetén a visszautasítási jgo gyakorlásának feltételrendszere66
Cselekvőképes beteg által cselekvőképtelenség esetére történő ellátás visszautasítására vonatkozó nyilatkozat67
Visszautasítási nyilaktozat tartalmi vizsgálata70
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga71
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének terjedelme73
Egészségügyi dokumentáció kijavítása, kiegészítése74
Egészségügyi dokumentációba való betekintés, illetőleg másolás joga75
Az orvosi titoktartáshoz való jog77
Az orvosi titok terjedelme78
Orvosi titok alóli felmentés esetei79
Orvosi titokhoz való jog biztosítása a beteg gyógykezelése és vizsgálata során80
A beteg kötelezettségei81
Betegtársak jogainak tiszteleten tartása82
Intézményi házirend, egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok betartása83
Együttműködési kötelezettség az egészségügyi ellátó személyzettel83
A beteg jogainak érvényesítése
Betegjogokról, intézményi házirendről való tájékoztatás89
Betegpanasz-kivizsgálás szabályai89
Betegjogi képviselő90
A betegjogi képviselő helye az egészségügyi ellátó hálózaton belül90
A betegjogi képviselő feladata, ahtásköre91
A betegjogi képviselő jogosítványai93
Közvetítő tanács94
Egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei
Ellátási kötelezettség97
Ellátási kötelezettség sürgős szükség esetén99
Területi ellátási kötelezettség99
Vizsgálati és terápiás módszerek jogszabály keretei közötti szabad megválasztásának joga102
Vizsgálati és terápiás módszer szabad megválasztása103
A kezelőorvos utasítási joga104
Egészségügyi ellátás megtagadásának a joga105
Ellátás megtagadásának joga orvosi munkakörben107
Ellátás megtagadásának joga orvosi képzettséggel nem rendelkező egyéb egészségügyi dolgozók esetében109
Tájékoztatási kötelezetttség110
Kezelőorvos kötelezettsége a beteg tájkoztatásával összefüggésben110
Betegtájékoztatás terjedelme, módja111
Egészségügyi szakdolgozók tájékoztatással kapcsolatos joga és kötelezettsége113
Tájékoztatás formája114
Dokumentációs kötelezettség114
Az egészségügyi dokumentáció fogalma, részei115
Az egészségügyi dokumentáció tartalma116
Az egészségügyi dokumentáció alakszerű követelményei118
Titoktartási kötelezettség119
Titoktartási kötelezettség személyi, időbeni hatálya119
Titoktartási kötelezettség alóli felmentés119
Egészségügyi dolgozók védelme120
Közfeladatot ellátó egészségügyi dolgozók fokozott védelme120
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntetőjogi szabályozása121
Egészségügyi adatok kezelése és védelme
Adatvédelemről általában125
Egészségügyi és személyazonosító adat fogalma, az adatszolgáltatás önkéntességének a vélelme127
Az egészségügyi adatkezelés célja és jogszabályi korlátai129
Az egészségügyi intézmény adatkezelésének szervezete136
Gyógykezelés céljából történő adatkezelés - titoktartási kötelezettség139
Adattovábbítás egészségügyi intézményi ellátó hálózaton belül, illetve a háziorvos felé, továbbá az adatszolgáltatás önkéntessége140
Adattovábbítás szabályai külső szervek megkeresése esetén142
Adatkezeléssel kapcsolatos intézményi nyilvántartások rendje145
Intézményi szabályozási feladatok az adatkezeléssel kapcsolatban147
Orvosbiológiai kutatás
Orvosbiológiai kutatás fogalma156
Orvosbiológiai kutatás alanya158
Orvosbiológiai kutatás engedélyeztetési eljárásának rendszere159
Felelősségbiztosítási rendszer az orvosbiológiai kutatás tekintetében161
Művi meddővé tétel
Művi meddővé tétel jogszabályozási feltételei165
Művi meddővé tétel elvégzésére kijelölt egészségügyi intézmények166
Művi meddővé tétel szabályaiból adódó intézményi szabályozás168
Szerv- és szövetátültetés
Szerv, szövet fogalma, a szerv-, szövetátültetés általános elvei175
Élő szmélyből szerv-, szövetátültetés feltételrendszere177
Szerv-, szövetadományozásnál a tájékoztatás alaki követelményei179
Szerv, szövet átültetése kapcsán kártérítési, illetve kártalanítási felelősség kérdése180
Szerv, szövet eltávolítása halottból181
Tiltakozó nyilatkozat hiánya, mint jogszabályi feltétel181
Az agyhalál megállapításának eljárási szabályai183
Szerv-, szövetátültetés tárgyi feltételrendszere, a várólista jogintézménye183
Kórházi működési rend, kórházi testületek
Kórházi működési rend, a házirend187
Kórházi testületek189
Kórházi felügyelő tanács189
Kórházi etikai bizottság198
Irat- és szabályozási minták
Betegjogi tájékoztató205
Kórházi házirend214
Panaszkivizsgálási szabályzat218
Műtéti beleegyező nyilatkozat220
Betegtájékoztató műtéti érzéstelenítésről és beleegyező nyilatkozat műtéti érzéstelenítésbe222
Vértranszfúziós ellátásra vonatkozó felvilágosítás és beleegyező nyilatkozat225
Kontrasztanyagos vizsgálatba történő beleegyező nyilatkozat226
Tájékoztatási joggal kapcsolatos nyilatkozat227
Tájékoztatási joggal kapcsolatos nyilatkozat227
Nyilatkozat a tájékoztatásról való lemondásról, illetve más személy részére történő átruházásáról229
Adatvédelmi szabályzat230
Kórházi etikai bizottság működési szabályzata255
Kórházi felügyelő tanács működési szabályzata257
Kórházi felügyelő tanács ügyrendje260
Az intézményben ápolt betegek pénzének és értékeinek kezeléséről szóló szabályzat262
Mellékletek
Az egészségügyről szóló törvény277
Az egészségügyi adatvédelmi törvény379
A WHO deklarációja a betegek jogairól399
A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának IV. számú állásfoglalása404
Részletes jogszabálymutató az egészségügyi törvény és az egészségügyi adatvédelmi törvény végrehajtása tárgyában megjelent jogszabályokról407
Tárgymutató
Tárgymutató411
Felhasznált irodalom415

Dr. Kőszegfalvi Edit

Dr. Kőszegfalvi Edit műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Kőszegfalvi Edit könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem