Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Alkalmazott rendszerelmélet és informatika

Szerző
Lektor

Kiadó: Soproni Egyetem Közgazdasági Intézet Marketing Tanszék
Kiadás helye: Sopron
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 421 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

Napjainkban akár felületesen, akár kellő alapossággal vizsgáljuk a különböző társadalmi-, gazdasági-, biológiai- műszaki folyamatok tartalmi és formai elemeinek változását szinte minden területen -... Tovább

Tartalom

Tartalomjegyzék 3 old.
Bevezető 9 old.
Köszönetnyilvánítás 13 old.
I. fejezet:
Az alkalmazott rendszerelmélet elméleti alapjai 15
1. A probléma bemutatása 16
2. Az alkalmazott rendszerelmélet „tágabb környezete" 18
2.1 A hit, a filozófia és a rendszerelmélet kapcsolati
rendszere 18
2.2 Az általános rendszerelmélet kialakulásának indítékai 28
3. Az alkalmazott rendszerelmélet „közvetlen környezte" 32
3.1 Az általános rendszerelmélet alapjai 32
3.2 A rendszerek fogalma, definiálása és működése 39
3.3 A rendszerek felépítése és szerkezete 47
3.3.1 A rendszerek elemei, részei 47
3.3.2 A csoportok 49
3.3.3 A rendszerek 50
4. A rendszerek osztályozása 53
5. A rendszerek működésének megismerése 63
5.1 Mozgásformák 63
5.2 Az elemek, csoportok, rendszerek minősítése és
rangsorolása 64
5.3 A rendszerek szerkezete 69
6. A kibernetikai rendszerek működésének törvényei 72
6.1 Az irányítási formákról általában 74
6.2 A kibernetikai rendszerek törvényei és működésük
szabályai 79
7. A rendszerek biztonsága ás védelme 83
7.1 A konfliktusok szerepe és osztályozása 83
7.1.1 Az embertől független konfliktusok szerkezete 86
7.1.2 Az embertől részben függő ill. részben
független konfliktusok 87
7.1.3 Az embertől függő konfliktusok szerkezete 89
7 2 A katasztrófák rendszere 93
7.2.1 A katasztrófák és a védelmi rendszerek 95
7.2.2 A katasztrófák osztályozása 95
7.3 A védelem 97
7.3.1 A védelem szintjei 100
7.3.2 Az ország védelmi rendszere 102
8. A rendszerek működésének elemzése és a modellezés lényege 104
8.1 A rendszerek elemzése 104
8.1.1 Az egyedi elemzések 104
8.1.2 Az osztályba sorolt ill. csoportosított elemek
elemzésének módszerei 105
8.2 A modellek és a modellezés lényege 106
8.3 A modellek osztályozása 107
9 Összefoglaló 110
9.1 Megállapítások 110
9.2 Következtetések 114
9.3 Javaslatok 116
10. Felhasznált irodalom 118
II. fejezet: Az alkalmazott rendszerelmélet, mint az informatika továbbfejlesztését biztosító új tudományterület 120
1. A téma felvetése 121
2. Az információ rendszerek alapjai és sajátosságai 123
2.1 Az információ rendszerek kialakításának elméleti alapjai 124
2.1.1 Az információ kettős jellege 125
2.1.2 Az információk szubjektív oldala 131
2.1.3 Az információk objektív oldala 135
2.2 Az információ rendszerek típusai 137
2.2.1 Az összevont mennyiségi adatokon, aggregátumokon alapuló információ rendszerek sajátosságai 141
2.2.2 Az összevont minőségi adatokon, aggregátumokon felépülő információ rendszerek sajátosságai 142
2.2.3 Az elemi elsődleges adatokon alapuló információ rendszerek sajátosságai 143
2.3 Összefoglaló 145
3. A térinformatikai elven működő, elemi adatokon felépülő információ rendszerek néhány elméleti kérdése 149
3.1 A térinformatikai rendszerek létrehozásának előzményei 150
3.1.1 A térinformatika nemzetközi fejlődésének áttekintése 151
3.1.2 A térinformatika elméleti alapjai 154
3.2 Az elemi információ rendszerek tagozódása 160
3.2.1 A rendszer első szintje 160
3.2.2 A rendszer második szintje 164
3.2.3 A rendszer harmadik szintje 165
3.2.4 A rendszer negyedik szintje 167
3.2.5 A rendszer ötödik szintje 168
3.2.6 A rendszer hatodik szintje 169
3.2.7 A rendszer hetedik szintje 169
3.3 Az IBHR. sajátosságai, azok összefoglalása 171
4. Az információ rendszerek létrehozása, szervezése 174
4.1 Az információ rendszerek kialakításának, szervezésének
alapelvei 175
4.2 A hagyományos rendszerszervezés alapelvei és vitatható
sajátosságai 176
4.3 Az alkalmazott rendszerelmélet alapján kialakult és
alkalmazható rendszerszervezés sajátosságai 181
5. Összefoglaló 186
6. Felhasznált irodalom 188
III. fejezet: Az egyjegyű számokon alapuló modellrendszerek,mint az alkalmazott rendszerelmélet módszertanának eljárásai. 189
1. Bevezető
190
2 Az egyjegyű számok 192
2 1 A "0", „1", ,2" számok tartalmának értelmezhetősége 192
2.2 A „3" prímszám értelmezése 194
2.3 Az „5" és „7" prímszám értelmezése 196
2.4 A további egyjegyű számok 197
3. Az egyjegyű számok alapján felépülő modellek 201
3.1 A „2" szám modelljei 201
3.2 A „3" prímszám modelljei 202
3.3 A „hármas-körök" /triádok / modellje 203
3.3.1 A hármas körök-, triádok modelljének szerkezete ill.
szerkesztése 204
3.3.2 A hármas körök /triádok / matematikai algoritmusai 208
3.4 A hármas-körök /triádok / alkalmazásának ismert területei 212
3.4.1 A triádok alkalmazhatósága az irányítási rendszerek stratégiai, taktikai és formai elemeinek működése területén 213
3.4.2 A triádok alkalmazhatósága a társadalmi szférában 225
3.4.3 A triádok alkalmazhatósága néhány elvont területen 238
4. Az „5" és „7" prímszámok modelljei 248
4.1 A modellek létrehozása és működése 248
4.1.1 A modellek szerkesztése és szerkezete 248
4.1.2 Az ötágú csillagtest modellszámításai 251
4.2 Az ötágú csillagtest közgazdasági és logisztikai
modelljének bemutatása 260
4.2.1 A (nemzet-, térség-,) gazdaság és az egyén
kapcsolati rendszere 261
4.2.2 Az egyén - társadalom kapcsolati rendszere 267
4.2.3 Az ötdimenziós modell alkalmazásának egy lehetséges változata 271
4.3 A hármas körök modelljeinek összefoglalása 273
5. A „kocka - piramis" modell, mint a „9" számjegy modellje 276
5.1 A térszemléletű vezetéselmélet elvi alapjai 277
5.2 A térszemléletű vezetéselmélet alapösszefüggései 279
5.3 Összefoglaló 286
6. Az egyjegyű számok modelljeinek összefoglalása 287
7. Felhasznált irodalom 288
IV. fejezet: Az alkalmazott rendszerelmélet, mint a háló
tervezési eljárások elterjedésének megalapozását
szolgáló új tudományterület 290
1 Bevezető 291
2 A hálódiagram eljárások előzményei, kialakulása és főbb
csoportjai 294
3. A hálódiagramok elemei 300
3.1 Események 300
3.2 Tevékenységek 301
4. A hálódiagramok szerkesztése az elemek értékének számítása 303
4.1 A hálódiagramok szerkesztésének alapszabályai 303
4.2 A tevékenység átfutási idejének számítása 308
4.3 Események számozása 310
5. Hálótervezési számítások 313
5.1 A progresszív (előre irányuló) időtervezés számítási
szabályai 314
5.2 A retrográd (visszafelé irányuló) időtervezés számítási
szabályai 316
5.3 A kritikus út meghatározása 316
5.4 A tartalékidők számítása 318
5.5 Költség és kapacitás tervezés a hálódiagramok segítségével 319
5.5.1 A hálódiagram eljárás és a költségtervezés 319
5.5.2 A hálódiagram eljárás és a pénzügyi likviditás 321
5.5.3 A hálódiagram eljárás és a kapacitás allokálás 322
6. A hálódiagramok és az eljárások osztályozása 325
6.1 A hálódiagram eljárások megoldási technológiái 325
6.2 Az idő alapján történő osztályozások 326
6.3 A funkcionális szempontok alapján történő osztályozás 327
6.4 A rendeltetés alapján történő osztályozás 328
7. A hálódiagramok készítésének gyakorlati fázisai 329
8. összefoglaló 330
9. Segédletek 331
10. Szakirodalom
333
V. fejezet: A társadalmi, gazdasági és védelmi rendszerek
tartalmi és formai elemei, valamint azok fejlődésének szakaszai, törvényei az alkalmazott
rendszerelmélet tükrében 334
1. Bevezető 335
2. Paradigma-váltások által lehatárolt szakaszok sajátosságai és
összefüggései 339
2.1 A társadalom fejlettségének első szakasza 340
2.2 A társadalom fejlettségének második szakasza 344
2.3 A társadalom fejlettségnek harmadik szakasza 351
3. Összefoglaló 362
4. Felhasznált irodalom 364
VI. fejezete: A társadalmi és gazdasági folyamatok irányítási rendszerének, valamint a térszemléletű vezetéselmélet tartalmi és formai elemei az alkalmazott rendszerelmélet tükrében 367
1. Bevezető 368
2. A szervezés és vezetés főbb állomásai és tendenciái 373
3. A szervezés és vezetés eszközrendszerének adottságai a
különböző korszakokban 384
3.1 A különböző fejlődési szakaszok információ rendszerének sajátossága 334
3.2 A különböző fejlődési szakaszokban rendelkezésre
álló módszerek sajátossága 3gg
3.3 A különböző fejlődési szakaszokban az információk
feldolgozására rendelkezésre álló eszközök 390
4. A térszemléletű vezetéselmélet sajátosságai 392
4.1 A térszemléletű vezetéselmélet kialakulásának
előzményei 392
4.2 A térszemléletű vezetéselmélet elvi alapjai 393
4.3 A térszemléletű vezetéselmélet alapösszefüggései 400
5 A térszemléletű vezetéselmélet megvalósításának, működtetésének feltételrendszere 413
6. összefoglaló 419
6.1 Megállapítások 419
6.2 Következtetések 419
6.3 Javaslatok 420
7. Felhasznált irodalom 421

Dr. Kovács Attila

Dr. Kovács Attila műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Kovács Attila könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem