821.501

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Szemle 1964. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 783 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
Dr. Antalffy György: A jog és a felsőoktatás65
Balogh János: Fiatal tanáraink ideológiai és szaktárgyi felkészültségének tapasztalatai203
Bencsik István: Új célkitűzések a Hazafias Népfront munkájában711
Bizó Gyula: Megjegyzések a képzési rendről261
Dr. Bólya Lajos : Nevelési eszmény a jogászképzésben I-II.410
Dr. Csaba Béla: Az állami vezetés helye és szerepe a szocialista egyetem megteremtésében577
Dr. Dirner Zoltán: Gondolatok a felsőoktatási reformmal kapcsolatban257
Dr. Elekes Lajos:
Dr. Zibolet Endre: A szervezett felsőoktatási pedagógia kutatómunka megindulása8
Faludi Szilárd:
Kóczy László: A felsőoktatási didaktikai-metodikai kutatások641
Dr. Fodor Géza: A tudományos bizottságok szerepe az egyetemen folyó kutatómunka megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében212
Dr. Geréb György: A hallgatók tanulmányi munkájának lélektani kérdései520
Dr. Hajnal József:
Dr. Kovácsics János:
Dr. Tényi Jenő: Újabb adatok a felvételi rendszer értékeléséhez268
Dr. Héberger Károly:
Károlyi Zsigmond: A felsőoktatás főbb problémái a nemzetközi szakirodalom tükrébe716
Kaszap Kálmán: A hallgatók személyiségének megismerése és fejlesztése a Műszaki Egyetemen23
Dr. Kelemen László: A hallgatók tanulmányi munkájának lélektani vonatkozásai586
Dr. B. Kovács András: Állatorvosképzés a reformtanterv szellemében1
Dr. Kovácsics János: Szükséges-e és lehetséges-e "gyakorlatibbá" tenni a medikus képzést395
Ködöböcz József: A tanítóképzés korszerűsítésének problémái423
Dr. Lévai Zoltán: A szakmérnökképzés tapasztalatairól és továbbfejlesztésének kérdéseiről385
Dr. Lévai Zoltán: Az esti és levelező oktatás problémái641
Dr. Lukáts Jenő:
dr. Kovácsics János: Az egészséügyi felsőoktatás reformjának eddigi eredményeiről, problémáiról és további feladatairól75
Meleg József: Egy tanító államvizsga tapasztalatai136
Dr. Mészáros Lajos: Egy kémiai műszaki oktatásfejlesztési kísérlet eredményei338
Dr. Molnár László: A halgatók egyéniségének formálása az oktatás folyamatában129
Dr. Móra László: A felsőfokú ipari technikumok könyvtári helyzete215
Dr. Nógrádi Lászlóné:
dr. Szász György: A gyógyszerészképzés problémái416
Dr. Ormos Imre: Szakosított oktatás a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán133
Dr. Petri Gábor: Megjegyzések az orvosképzés reformjához392
Pintér Ferenc: A szocialista erdőmérnökképzés reformja329
Kégeniné dr. Kancsár Gizella: A Budapesti Műszaki Egyetem tudományos kutatásainak szervezése727
Dr. Soós Gábor: Agrárfelsőoktatásunk helyzete, feladata513
Dr. Szalai István: A biológia helyzete egyetemi és főiskolaiképzésünkben és a közeljövő teendői193
Szeléndi Gábor: A tanítóképzős hallgatók megterheléséről13
Dr. Sztrókay Kálmán Imre: A földtudományok helyzete és jelentősége természettudományos képzésünkben723
Dr. Szűcs István: Egy érdekes kezdeményezés a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán9
Dr. Terplán Zénó: A gépészmérnöki tantervet felülvizsgáló bizottság tapasztalatai592
Vajda Lázár: A Budapesti Műszaki Egyetem 20 éves fejlesztési tervének elvi koncepciója705
Dr. Varga Imre: A felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak elvi kérdései653
Dr. Világhy Miklós: A tudományos munka ellenőrzésének kérdései az egyetemeken és a főiskolákon321
Dr. Zibolen Endre: A felsőoktatási pedagógiai kutatómunka helyzetéről582
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Bacskay Zoltán: A matematika szerepe az agrármérnökképzésben340
Dr. Bajkó Mátyás: A tanárképzéssel kapcsolatos gyakorlatok újabb tapasztalatai277
Dr. Balogh István: A szervezési és tárgyi feltételek szerepe az orosz nyelv egyetemi oktatásában150
Bereczki Sándor: A konzultáció vezetésének pedagógiai kérdései38
Dr. Buvári András: A fizika-oktatás a Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumban488
Dr. Csiszár Vilmos: Az állati eredetű élelmiszerek higiéniájának oktatása az Állatorvostudományi Egyetemen740
Dr. Fülei-Szántó Endre: Az idegen nyelvek oktatásának programozása537
Dr. Hagadűs József: Az idegennyel-oktatás korszrűsítéséről435
Dr. Hodinka László: Az egyetemi könyvtárosképzés680
Horgosi Ödön: A kurzív olvasás mint a beszédkészség fejlesztésének egyik útja a felsőfokú nyelvoktatásban690
Dr. Horváth Ilona: A tanári hivatástudatkialakítása a tanszéki munkában352
Kávássy Sándor: A történelem segítőtudományai és forrásai a tanárképző főiskolákon684
Király Gyula: Az Egri Tanárképző Főiskola KISZ-bizottságának közreműködése a felvételi vizsgákon361
Dr. Koch Sándor: A geo-tárgyak oktatásáról86
Dr. Kovács Gyula: Az állatorvosi anatómia oktatási módszertanának néhány kérdéséről145
Dr. Körtvélyessy László: A biológia szakdidaktika helyzete hazánkban és a Német Demokratikus Köztársaságban453
Dr. Lipák János: A felsőoktatási pedagógia és didaktika kidolgozásának alapelvei528
Marsóy Lujza: A nyelvoktatási anyag kiválasztásánakés elrendezésének levi szempontja89
M. I.: A felsőoktatási intézmények oktatófilm állománya és az oktatófilmekkel kapcsolatos tervek743
Munkaközösség: Szakmai gyakorlatok anyag a BudapestiMűszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán531
Dr. Orosz Sándor: A tanárjelöltek helyesírásáról356
Dr. Pólay Elemér: A levelező oktatás szervezeti problémái438
Dr. Ponyi Sándor: A fogászati (technológiai) propedeutika oktatása675
Sárdi Lajos: A szemináriumok a tanítóképző intézetekben24
Dr. Simon Tamás: Szigorló orvosok szűrővizsgálatai KISZ-munkában230
Dr. Straub F. Brunó:
dr. Gál Ödön: Az új vizsgáztatási módszer tapasztalatai669
Dr. Szabó László: Módszertani útmutató a konzultációs előadók számára283
Dr. Széll Tamás: Gondolatok az írásbeli vizsgarendszerről607
Dr. Szórády István: A szemléltetés szerepe a gyermekgyógyászati elméleti oktatásban445
Dr. Tényi Jenő:
dr. Buda József:
dr. Bédi Gyula: A közegészségtan és az egészségügyi szervezéstan gyakorlati oktatásának új módszerei226
Dr. Tigyi András: Az írásbeli vizsgáztatás tapasztalatai609
Timár András: Termelési gyakorlatok a Szegedi Tanárképző Főiskola "Műszaki ismeretek és gyakorlatok" szakán456
Tóth Sándor: Az esztétikai nevelés problémái344
Dr. Ungváry Gyula: A tanítási gyakorlatok feladatai a tanítóképző intézetekben686
Dr. h. c. Vadász Elemér: Az egyetemi geológus nevelés-oktatás hiányai-nehézségei666
A marxizmus-leninizmus kérdései
Garai Károlyné: Az oktatási reform világnézeti vonatkozású kérdései a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán82
Gimes Imréné:
dr. Szőnyei Tibor: A hallgatók aktivitása és tudatossága nevelésének lehetőségei a tanítóképző intézetek marxizmus-leninizmus oktatásában (II.)30
Dr. Gutter József: Egy felmérés tanulságai528
Hársné, Varró Rózsi: A szaktudományok és a filozófia kapcsolata272
Dr. Horuczi Lászó: Gazdagítsuk az oktató-nevelő munka hatékonyságának eszközeit598
Dr. Kónya István: Az oktatók ideológiai továbbképzésének helyzete és feladatai735
Révész Ferenc: A felsőoktatási intézmények marxizmus-leninizmus tanszékeinek tudományos ülésszaka140
Dr. Szilágyi László: Az eszmei politikai hatékonyság felmérésének kísérleti módszere a politikai gazdaságtan oktatásában429
Sztankó István: A felsőfokú ipari technikumok marxizmus-leninizmus oktatásának elméleti és módszertani kérdései220
A kollégiumi nevelés kérdései
Dr. Gordos István: A kollégiumi önkormányzat néhány kérdése364
Hedrich Miklós: A kollégiumi nevelés és a világnézeti, politikai nevelőmunka95
Vitafórum
Áhi Ferenc: Egy jegyzet margójára470
Dévényi József: Észrevételek "Az áruismeret alapjai' c. tankönyvpótló jegyzetről555
Farkasné Tauber Márta: Észrevételek a "Műszaki szakirodalmi dokumentáció" oktatásához472
Dr. Földváry Aladár: Mesterséges "Geo"-űr oktatási rendszerünkben458
Dr. Greguss Pál: Adalékok a magyar biológiai oktatás múltjához461
Juvancz Iréneusz:
Csáki Péter: A tanulmányokat megelőző munka az orvosoknál234
Dr. Kolláth György: Válasz Dr. Környei-Dr. Mosonyi: Észrevételek a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem új Áruismeret tankönyvpótló jegyzetéről c. cikkére556
Dr. Környei József:
Dr. Mosonyi Mihály: Észrevételek a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem új Áruismeret tankönyvpótló jegyzetéről466
A felsőoktatás külföldön
Emeljük a kommunista nevelés színvonalát160
Dr. Bajkó Mátyás: Tanárképzés a Bolgár Népköztársaságban563
Stefan Balan: A főiskolai oktatás Romániában105
Dr. Benkő László: Képek a bulgáriai tanácsképzésről757
Dr. Berczik Árpád: Fordító- és tolmácsképzés a bécsi Tudományegyetemen632
Dr. Csapláros István: A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékének munkája245
Dr. Galambos János: Az angol agrárfelsőoktatás műszaki képzése630
Max Heidler: Egységes szocialista képzési rendszer a Német Demokratikus Köztársaságban70
Dr. Jakabfi László: Felsőoktatás az Egyesült Arab Köztársaságban53
Kis András: Az NDK gépelemek-intézeteiben folyó oktatási és kutatási munkák tapasztalatai295
Kovács Gyuláné: Az információs forráskutatás oktatása a Szovjetunió felsőoktatási intézményeiben297
Dr. Kovácsics János: Az egészségügyi felsőoktatás a Román Népköztársaságban166
Dr. Kovácsics János: Nemzetközi tudományos ülés Krakkóban az egészségügyi felsőoktatásról753
Dr. Láczer István: A Szovjetunió felsőoktatása - amerikai szemmel185
Helmut Lehman: A tudományos utánpótlás pedagógiai képzésének tapasztalatai a Német Demokratikus Köztársaság felsőoktatási intézményeiben107
Nagy Pál: Látogatás az Uzsgorodi Egyetemen52
Nénov Iván: A levelező és az esti oktatás a Bolgár Népköztársaság egyetemein236
Pártos Lívia: Gépészmérnök-képzés a zürichi Műegyetemen371
Marta Pecenková: Megjegyzések a csehszlovák főiskolák fejlesztésének időszerű kérdéseihez246
Dr. Gerhard Roger: A közösségi nevelés lehetőségei, folyamata és módszerei rostocki Egyetemen241
Dr. G. Strammer: A Drezdai Műszaki Egyetem mérnökpedagógiai intézetének oktatási és kutatási feladatai474
Das Hochschulwesen
Revista Invatamintului Superior
Universitat Danas
Vesztnyik Viszsej Skoli
Vyskolá Skola
Zycie Szkoly Wyzszej
Felsőoktatási intézményeink életéből
Bóka László 1910-1964 (Dr. Wéber Antal)749
Búcsú Marót Károlytól (Dr. Trencsényi Waldapfel Imre)156
Páter Károly 1900-1964 (Heckenast József)286
Rázsó Imre 1904-1964 (Dr. Kégl János)748
Schulek Elemér 1893-1964 (Dr. Lengyel Béla)747
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1964/65. tanévben617
Kinevezések622
Ezt hallottuk felsőoktatási intézményeink tanévnyitó ünnepélyein627
Nyári Egyetem Szegeden292
Dr. Bán Ervin: Az utazó tanárok751
B. Á.: Országos értekezlet a modern nyelvek gépi oktatásáról232
Dr. Berczik Árpád: Ülést tartott a Felsőoktatási Szemle Szerkesztőbizottsága287
Dr. Bródy Miklós: 15 éves az állami tankönyvkiadás290
Gombár Csaba: A KISZ irányító szerepe a tudományos diákkörök munkájában158
Gruber László: A VI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia48
Gruber László: Ünnepségek a József Attila Tudományegyetemen756
Dr. Kunos József: A VI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Alszekciójának munkájáról101
Dr. Markói Béla: Az Állatorvostudományi Egyetem új létesítménye, az Állathigiéniai Tanszék294
M. I.: Kollokvium az oktatófilm szerepéről a felsőoktatásban370
Dr. Papp Ferenc:
Dr. Földvári Aladár: Száz éves az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke542
Dr. Szemere György: A tudományos diákköri munka néhány problémája az orvosegyetemeken49
Szentirmai László: A greifswaldi egyetem rektora Szegeden698
Zajtai Antal:
Sipos Sándor: A marxizmus oktatása a felsőfokú mezőgazdasági technikumokban293
Szemle
Baleczky Emil: Szöveggyűjtemény az orosz nyelvtörténet tanulmányozásához (Dr. H. Tóth Imre)311
Hajdú Péter: The Samoyed Peoples and Languages (Dr. Gunda Péter)254
Katona Lóránt: Ukrán-magyar szótár (Dr. Sipos István)126
Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben (Dr. Berczik Imre)189
E. Lipinsky: De Copernic á Stanislav Leszczynski. La pensée économique et démographique en Pologne (Dr. Horváth Róbert)187
Molnár Jenő: Általános spermatológia (Dr. Kiszely György)255
Móra Sándor: Die Novocain-Blockade des vegetativen Nervensystems (Dr. Kubányi Endre)310
Nizsalovszky Endre: A család jogi rendjének alapjai (Dr. Pólay Elemér)305
Soó Rezső: Fejlődéstörténeti rendszertan (Dr. Hortobágyi Tibor)308
Szanyi Jenő:
Gulyás József: A külkereskedelem technikája és szervezése (Dr. Kövér Károly)125
Dr. Szekeres László: Szerveskémia (Dr. Fodor Gábor)123
Uhlmann Aladár:
Zircz Péter:
Zsidai József: Útmutató a kohászati irodalomhoz (Dr. Héberger Károly)309
A felsőoktatás hírei
J. K.: A felsőoktatási intézmények III. országos munkavédelmi ankétjáról575
Dr. Vasvári Ferenc: Az "általános" munkavédelmi jegyzet alkalmazása64
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik (F. H.)127
A Kossuth Lajos Tudományegyetemről jelentik (B. M.)571
A József Attila Tudományegyetemről jelentik (G. L.)57
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemről jelentik (T. B.)761
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik (Dr. M. M.)59
Az Agrártudományi Egyetemről jelentik (Flóris Jánosné)383
Az Állatorvostudományi Egyetemről jelentik60
A Keszthelyi Agrártudományi Főiskoláról jelentik (Dr. Szigethy Sándor)507
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemről jelentik (Gergely István)703
Az Egri Tanárképző Főiskoláról jelentik (Raisz Rózsa)506
A Szegedi Tanárképző Főiskoláról jelentik (K. S.)574
A Sárospataki Tanítóképző Intézetből jelentik (Szeléndi Gábor)313
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem