A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hallelujah!

Evangéliumi énekek gyűjteménye

Szerkesztő

Kiadó: Iránytű Kiadó
Kiadás helye: Gödöllő
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 452 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN: 963-8306-03-3
Megjegyzés: Az 1944-ben Budapesten kiadott mű változatlan utánnyomása.

Tartalom

A bölcs tudását hozza1
Adjatok hálát az Istennek2
Adj új erőt, Urunk3
Adjunk hálát mindnyájan326
A fényben úszó hegytetőt4
A Golgotán5
Ahol ott a Jézus6
Akárhogy is legyen216
A jászolban7
A jó pásztor nyájától8
A Lélek előtt9
Ameddig Jézus él10
A mélységből kiáltok én217
A mennyben otthonom370
Amint vagyok11
A mi szívünk téged óhajt327
Amit szívünk esdve kér12
A nagy mélységből szüntelen218
A nagy világban csábít219
A Szentlelket ne űzzed el13
A tied vagyok14
A világ Megváltója382
Az áldott orvos15
Az egyháznak16
Az éjbe hangok kelnek220
Az én időm221
Az írás széjjeltépve17
Az Istenhez az én szómat399
Az Istennek szent angyala18
Azt az éltet vágyom élni222
Az Urat minden nemzetek325
Az Úr csodásan működik223
Az Úr énnékem19
Az Úr Jézus Krisztus20
Az Úrnak irgalmat398
Az Úr öröktől fogva224
Az Úr szent Bárányára21
Az Úr szeretete által22
Az üdv373
Áldás, dicsőség225
Áldott az Úr!328
Áll a szikla mindörökké329
Árny borong a völgyben lenn330
Bár bűn és kín gyötör23
Bár jő az éj24
Bár szent tüzed25
Bár térhetnék haza26
Bátran előre!331
Bátran, testvér226
Beh régen vérezel227
Benned bízni Jézus228
Bízom benned Uram, Jézus229
Boldog madár, rá fészke vár343
Boldog örömmel27
Boldogság szép hazája28
Bú, gond ekéje szánt230
Bűnös lelkem hozzád siet231
Bűnös vagyok29
Csak az Úrnak332
Csak vándorút az életem232
Csak vidáman333
Csak zengje, zengje30
Csendes éj31
Csendes légy, s az Úr vezet233
Csodálva, imádva tekintek32
Csöndes este33
Dicsének teljes életem34
Dícsérem az urat392
Dícsérje Jézust a világ35
Dicső király36
Dicső személyed388
Egyetlen forrása37
Egykor Dávid344
Elbágyadt lelkeknek371
Elég a kegyelmem38
Eljő az Úr39
elnémul egyszer40
Első tanuknak lelke234
Engem szeret Jézusom41
Erős vár a mi Istenünk42
Ébredj, bizonyságtevő Lélek!235
Édennek isteni völgye43
Égi Atyám236
Éjszaka van44
Élted rövid45
Énekeljetek új éneket46
Énekeljünk334
Én fiaim, jertek el47
Én Jézusom, előttem állasz360
Én szívem, rajta hát362
Én zörgetek237
Értem megfeszítve48
Fáradtan, bűnbe veszve49
Fel, Krisztus harcosa!238
Fel, mert eljő az éjjel50
Fogjad kezem51
Forog a szerencse335
Föl barátim52
Föl, föl szent küzdelemre53
Fölkelt a szép ezüst hold239
Föl, Krisztus vitézi!54
Föl! Testvérünk315
Fönn a csillagok felett!55
Gondviselő édes Atyám348
Góg s Magóg hada240
Grönland jeges vidéki56
Gyermekek, figeljetek!57
Gyermekhad, zeng58
Ha a keresztre néz szemem241
Hadd énekeljek Néked, Isten242
Ha földi munka59
Hagyjad a jó Istenre381
Ha Isten intő hangja60
Ha lelkem az Úrban61
Hallám Jézus62
Halld, az ég harangi zengnek243
Halld meg a hívást63
Hallelujah, dícsérjetek244
Hallelujah, hallelujah!245
Hallja ezt meg minden nép64
Hallod, mi kopog246
Ha szívem néha elszorul247
Ha zúg az Úrnak lelke65
Hinni taníts, Uram66
Hisszük, meghallgat az Úr67
Hittem benned248
Hogyne dícsérném az Istent351
Hogyha Jézus68
Hogyha lábam megbotolna249
Hogyha zúg69
Hol várja a lelket353
Hová csak Isten napja süt70
Hozsánna a magasban!250
Hozzám kiálts71
Hozzám siess!72
Hódolunk, Krisztusunk336
Hű Jézusom kezébe251
Hű pásztorom252
Hű tanuim, menjetek szét253
Igy beszélnek73
Imádkozók, imára fel254
Imádkozzatok!74
Imádom azt a nagy szerelmet354
Im béjöttünk75
Ime, ime, itt jönnek76
Im, harcba száll Isten fia255
Im, ma az egész égbolt77
Im, messze távol78
Im, nagy Isten, most előtted256
Isten, aki népedet257
Isten, áldd meg a magyart258
Isten Báránya79
Isten e világot394
Isten dicsősége80
Istennek szent Fia349
Isten szeret, ezt ha értem363
Isten szívén megpihenve81
Isten testbe szállt szerelme259
Isten velünk!82
Itt az éltem83
Itt az Isten köztünk84
Itt állunk260
Itt jövevény vagyok261
Itt vagyok, oh Uram262
Itt van szívem85
Itt vándorol a földön263
Jajszót hallok én86
Jehovah Úr!264
Jelszavunk: előre!87
Jer, dícsérjük Istent88
Jertek el mind89
Jézus engem90
Jézus engem megtalált265
Jézus, én bizodalmam91
Jézus, fönn az égbe266
Jézus hív nyájasan92
Jézushoz ha térek93
Jézus, Jézus, oh mi édes364
Jézus, Jézus, oh mi szép94
Jézus, jöjj le győzni vgre267
Jézus, ki a sírban valál95
Jézus Krisztus, csak tenéked96
Jézus Krisztus erre megy268
Jézus légyen utadon tevéled269
Jézus ölébe97
Jézusról szól ma énekünk270
Jézussal élve98
Jézus szól99
Jézus, terád egy gondolat345
Jézus, vezesd gyermeked100
Jobban tied, Uram101
Jó Atyám, te271
Jöjj az Úrhoz gyermekem102
Jöjj be, oh mért állasz377
Jöjj, királyom, Jézusom357
Jöjj szent közelébe390
Jövel, Jézus272
Jövel, Lélek, jövel273
Jövel, Szentlélek Isten337
Jövel Szentlélek103
Jövel, Szentlélek104
Judeában sok gyerek105
Kegyes Jézus106
Kels útra107
Keresztet Jézus hord csupán338
Keresztyének, ébredjünk fel274
Később érted meg ezt275
Ki az Istenre dolgát hagyja108
Ki az, ki az, ki kopog?109
Kicsiny Betlehemben110
Ki mindeneknek Atyja vagy339
Kínos keresztfádon276
Királyok királyának385
Koronát, trónust111
Kőszirt a pusztán112
Krisztus a keresztfán393
Krisztus feltámadt113
Krisztus hogyha visszajő395
Krisztus, ki vagy114
Krisztusunk, Te úgy igérted277
Krisztus Urunknak115
Küzködöm az élet árján116
Lábaidhoz hullok117
Lásd, Uram, leroskadok359
Lelkem Megváltója, Jézus118
Lelkem szent szerelmese350
Leszállt a csendes estve278
Légy áldva119
Légy csendes szíve380
Légy éber120
Lélek, akit bűne bánt121
Magamba járom122
Magasság, mélység123
Maradj meg kegyelmeddel124
Már a napnak vége279
Már érik a búza125
Már megvirrad126
Megtörtént127
Megváltómnak keresztjén280
Mely minket egyesít128
Menj elől, Urunk282
Menjetek ezt elbeszélni281
Mennyben lakó én Istenem!283
Mennybéli felséges Isten129
Mennyből jövök284
Mentsd, aki elmerül130
Mert a Jézusé vagyok131
Messze napkeletről285
Még élsz, atyáink szent hite367
Még oly kicsiny vagyok132
Mélyen meghajlok133
Mért késel Jézus286
Mért vesződöl, tépelődöl355
Mi édes a te neved134
Míg Jézust nem ismertem135
Mi gyorsan múlik el287
Mi jó, hogy drága Jézusunk136
Mikor még én kicsiny valék137
Mi könnyű itt a földi élet288
Mily drága nekünk138
Minden a földön289
Minden lépés290
Mindig Te voltál Istenünk366
Mindig van, mi gyötri358
Mindig velem139
Mi tesz bűntől tisztává?291
Mit Istenem kíván140
Mi Urunk s édes Atyánk340
Mivelünk jár, mivelünk él292
Mondd, ott lelkek141
Mondjatok akármit142
Most még sötét143
Most, most még ifjú144
Most nyugosznak az erdők374
Munkára fel!372
Nagy Istenem145
Nagy vagy te, Isten146
Nálad nélkül147
Ne csüggedezz, te kis csapat387
Ne jöjjön addig400
Nem csábít földi kincs148
Nem hagyjuk el149
Nem láthat bár e földi szem293
Nem látod-e, hogy csolnakod397
Ne szóljatok kincsről294
Néked éneklek295
Néked szóljon a dal150
Néma éjben, szolgaságban386
Nincs elég olaj korsódban151
Nincsen sehol a világon347
Nyájas világ152
Oh'adtam életem153
Oh Ábrahám Ura154
Oh Betlehem kis városa155
Oh csak levél!296
Oh felséges Úr!297
Oh forrongó, gazdag árja389
Oh hadd legyek hű298
Oh hadd szeresselek301
Oh halld te zaklatott szív299
Oh hála az Úrnak300
Oh hogyha tudnád156
Oh hogy volt idő157
Oh Jehova, vezess minket158
Oh jertek mind302
Oh Jézus, drágább vagy159
Oh Jézus, éltem fénye Te303
Oh Jézus Krisztus, életem304
Oh jöjjetek, kik megterheltettetek160
Oh jöjjetek, örvendjetek379
Oh Mesterünk161
Oh mi hű barát162
Oh miként fogadjalak376
Oh mit tehet kicsiny kéz163
Oh ne félj!164
Oh nézd, ajtódnál165
Oh te hű, te szent305
Oly sok fájdalom van166
Ott a messze földön167
Ott kívül Úrrá lett396
Örökélet reggele306
Örvendezzetek egek168
Örvendezzünk keresztyének169
Örvendj ég, örvendj te föld307
Ösmérek egy drága170
Pásztorként vezetni nyájad308
Pásztorunk a Jézus171
Porból kiáltok383
Ragyogsz-e még égi fény309
Rólad szól énekem172
Semmi sem kívánok lenni310
Seregeknek szent Istene!311
Sok picinyke vízcsepp173
Szegény szívünk reménye te378
Szelíd szemed, Úr Jézus356
Szent bizonyosság174
Szent, győzedelmes élet175
Szent ügy oldalán176
Szent, szent, szent az Úr neve346
Szeretem és áldom177
Szeretni vágyom312
Széjjel jártam a világban178
Szépséges Jézus313
Szíved békétlen és üres314
Szívemet hozzád emelem179
Szívem keserűségét369
Szívem, ne rettegj361
Szívünk egészen180
Szólj Uram!181
Szűkölködünk182
Taníts Uram, meghajlani183
Tarts vérző oldaladnál184
Távoli fény világol316
Te benned bíztunk185
Te fény, mely Krisztus352
Te hozzád szól énekem186
Te, ki haláltusában187
Teljesen a Tied vagyok317
Teremtő nagy Király!188
Testvérek, föl tehét189
Testvérek, lépjünk egyesülve190
Testvérek, menjünk bátran318
Te vagy napvilágom191
Tégy foglyoddá, Uram!391
Térj magadhoz, drága Sion192
Térj meg, lelkem193
Térj vissza, vándor!194
Tied örökre319
Tiéd vagyok384
Tiszta égi béke195
Több szentséget árassz196
Törj elő320
Törvénytől menten197
Tövid, te drága jó tövis342
Tudom, az én Megváltóm él198
Tündöklő szép sugara321
Tündököl Atyánk kegyelme199
Uram, a töredelmes201
Uram, oh add365
Uram, segélj!202
Uram, Te, ki békét ígérsz203
Úgy kutattuk a homályba200
Úr Isten, az én imádságom204
Úr Isten, áldj meg205
Úr Jézus, aki felséggel206
Üres kézzel kell-e mennem322
Űzd el a kísértőt207
Van még hely ott208
Vágyol-e elhagyni bűneidet?209
Vállat vetve, kezet fogva323
Vándor áll ajtód előtt210
Vándorutam324
Vesd az igét211
Végig megálld a nagy tusát375
Világíts nékem, Jézus212
Vonj öröm és búbánaton át213
Záporként hull majd az áldás214
Zendítsetek dícséretet368
Zengjen felőled341
Zengjen hálaének215
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba