809.153

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A földrajz tanítása

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 318 oldal
Sorozatcím: Tanárképző főiskolai tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-1800-X
Megjegyzés: Második kiadás. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 42 198.

Előszó

Tankönyvünk címe, A földrajz tanítása, rámutat arra, hogy a földrajztanítás módszerével, a földrajz metodikájával, illetve a társadalmunk igényeit jobban visszatükröző elnevezést alkalmazva: a... Tovább

Tartalom

Előszó3
A földrajztanítás módszertanának tárgya, feladatai, kapcsolatai5
A földrajz mint tantárgy5
A földrajztanítás módszertanának tárgya és feladatai6
A földrajztanítás módszertanának kapcsolata más tudományágakkal7
A földrajztanítás módszertanának rendszere11
Irodalom12
A társadalmi igények visszatükröződése a földrajz tanításának történetében13
A legrégibb társadalmak idején13
Az ókori rabszolga-társadalmakban13
A középkori feudális társadalomban15
A földrajztudomány kibontakozása és a földrajz tanítása az újkorban17
A földrajz tantárgy kialakulása17
A földrajz feladatának és tartalmának tisztázása20
Új módszerek keresése21
A földrajzoktatás helyzete a Szovjetunióban23
A magyar földrajztanítás történetének áttekintése26
A Ratio Educationis előtt26
A Ratio Educationis megjelenésétől 1867-ig29
1867-től a felszabadulásig31
Változások a földrajztanításban a felszabadulás után32
Irodalom34
A földrajz tanításának sajátos nevelési feladatai35
A földrajztanítás nevelési feladatai a művelődési javak szerint37
Tudományos nevelés a földrajztanításban37
A politechnikai nevelés lehetőségei a földrajztanításban38
Erkölcsi nevelés a földrajztanításban41
Esztétikai nevelés a földrajztanításban52
Világnézeti nevelés a földrajztanításban53
A földrajztanítás nevelési feladatai a pszichikum tevékenységei szerint65
Értelmi nevelés a földrajztanításban65
Az érzelmek nevelése a földrajztanításban67
Az akarat nevelése a földrajztanításban67
A tevékenységre nevelés feladatai a földrajztanításban68
Irodalom69
A földrajz tanításának tartalma70
A földrajzi ismeretek sajátosságai70
A földrajzi jelenségek70
Földrajzi folyamatok és összefüggések72
A földrajzi egyedi fogalmak tartalma és a topográfiai ismeretek74
A földrajzi ismeretek általános struktúrája75
A földrajz tantervelméleti kérdései87
Az általános iskola célkitűzése és a földrajztanítás feladatai87
A földrajz tantervi anyaga kiválasztásának szempontjai88
A földrajzi ismeretek tantervi elrendezésének problémái91
Az 1962-es földrajzi tanterv98
A földrajz tanításának feladatai az általános iskolában98
A környezetismeret földrajzi anyaga99
A földrajz tanítási anyaga99
A földrajz tanítási anyaga a középiskolákban103
A tanterv és a követelményrendszer104
A nevelési feladatok megvalósításának lehetőségei105
Néhány megjegyzés az 1962-es földrajzi tantervhez105
Irodalom106
Didaktikai feladatok teljesítése a földrajz tanításban107
A motiváció kérdése a földrajztanításban110
Hogyan tehetjük a tanulók előtt vonzóvá a földrajzot?110
Miképpen kelthetjük fel a tanulók érdeklődését?111
Hogyan tehetjük a földrajzi ismeretek elsajátításában érdekeltté a tanulókat?114
A földrajzi ismeretszerzés mozzanatai115
Tényanyag biztosítása a földrajztanításban115
A tényekre támaszkodó elemző tevékenység és általánosítás127
A földrajzi ismeretek rögzítése138
A földrajzi ismeretek alkalmazása143
A meglevő ismeretek alkalmazása az ismeretszerzés mozzanataiban143
Gyakorlati feladatok megoldása az iskolában144
Képek, ábrák, grafikonok, statisztikai adatok értékelése145
Az ismeretek gyakorlati alkalmazása az iskolán kívül145
A földrajzi ismeretek ellenőrzése, értékelése és osztályozása145
Az ellenőrzés funkcióinak érvényesülése a földrajztanításban146
Az ellenőrzés helye a földrajztanítás folyamatában148
A földrajzi ismeretek ellenőrzésének módjai150
A teljesítmények osztályozása154
Irodalom155
A földrajz tanításában alkalmazott módszerek és eszközök157
A földrajztanítás módszerének megválasztását meghatározó tényezők159
A nevelési feladatok szempontjainak biztosítása159
A tanítási egység tartalmához való alkalmazkodás160
A tanulók fejlettségi foka és az osztály sajátos összetétele161
Az iskola felszerelése162
A földrajztanár személyisége, közvetlen és közvetett tapasztalatai162
Módszerek és eszközök163
A földrajzi ismeretek szóbeli átadása163
A szemléltetés (bemutatás) módszerének alkalmazása a földrajztanításban175
A tanulók önálló munkája a tankönyvvel, a munkafüzettel és egyéb írásbeli információ felhasználásával237
A módszerek variálásának lehetőségei egy adott ismeretanyag feldolgozásában249
Ismétlés a földrajzórán257
Irodalom258
A földrajztanítás szervezeti formái260
Különböző óratípusok a frontális és az egyéni munka variált érvényesítésével260
Új ismeret feldolgozására szolgáló óra. Az ellenőrzés megelőzi az ismeretfeldolgozást261
Új ismeret feldolgozására szolgáló óra. Az ellenőrzés beékelődik az új anyag feldolgozásába265
Új ismeret feldolgozására szolgáló óra alkalmazó ellenőrzéssel268
Új ismeretek szerzése a munkafüzet feladatainak önálló megoldásával270
Új ismeret feldolgozására szolgáló óra olvasmánytárgyalással271
Az ismeretek gyakorlati alkalmazására szolgáló óra272
Ismétlő-rendszerező óra frontális és önálló tanulómunka variálásával, közbeiktatott egyéni ellenőrzéssel273
Ellenőrző óra változatos ellenőrzési formákkal274
Ellenőrző óra feladatlap kitöltésével és kollektív javításával274
Csoportmunka a földrajzórán275
A csoportmunka lehetőségei a földrajztanításban276
A csoportmunka feladatainak összeállítása277
A csoportalakítás problémája278
A földrajzórán alkalmazott csoportmunka néhány típusa278
Programozás a földrajztanításban282
A tanulmányi kirándulás és az üzemlátogatás290
A földrajzi szakkör295
A tanulók iskolán kívül végzett munkájának megszervezése, segítése296
A házi feladat elvégzésének biztosítása296
Korrepetálás a napközi otthonban297
Irodalom298
Néhány gyakorlati kérdés299
Az egész évi munka megtervezése299
A tanmenet299
A tématerv300
Felkészülés a földrajzórára301
A földrajzóra elemzése303
A földrajzi szaktanterem (kabinet)306
Irodalom308
A felnőttoktatás és a földrajzi ismeretterjesztés metodikai kérdései309
Földrajz a dolgozók általános iskolájában309
A földrajzi ismeretterjesztés311
Irodalom313

Dr. Köves József

Dr. Köves József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Köves József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem