A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendőrorvosi tudományos ülések 1979

Tartalom

Általános igazságügyi orvosszakértői kérdések
Dr. Siklói György r. ezredes BM ORFK bűnügyi csoportfőnöke: A bűnügyi helyzet alakulása és a bűnüldöző szervek elvárása az orvosszakértőktől a rendkívüli halálesetek helyszínein9
Dr. Kertész Imre r. ezredes, c. egyetemi tanár BM ORFK Bűnügyi Technikai Intézet: Kriminalisztikai gondolkodás a helyszínen (különös tekintettel az orvosszakértők közreműködésére)23
Prof. Dr. Somogyi Endre: SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet: A rendkívüli halál esetén követendő eljárásról31
Csáki Ernő r. alezredes BM Tudományszervezési Osztály: A belügyi tudományos kutatómunka néhány tapasztalata, különös tekintettel az orvostudományi kutatásokra38
Helyszíni halottszemlék tapasztalatai
Dr. Krajcsovics Pál r. őrnagy Budapesti Rendőr-főkapitányság: Hirtelen halál a rendőrorvosi gyakorlatban45
Dr. Hegyi Iván ro. alezredes - Dr. Nagy Dénes ro. őrnagy Borsod megyei Rendőr-főkapitányság: A helyszíni halottszemléken szerzett tizenöt éves tapasztalataink49
Dr. Garda Árpád ro. főhadnagy - Dr. Lajtay György ro. őrnagy - Dr. Szabó József r. százados Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság: A rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos helyszíni szemlék rendőrorvosi tapasztalatai Győr-Sopron megyében (1972-1977. között)52
Dr. Pozsgai Tamás ro. százados - Dr. Várnai László ro. alezredes, kandidátus Pest megyei Rendőr-főkapitányság: Tapasztalataink a rendkívüli halálesetek helyszíni halottszemléinek orvosi munkájáról55
Dr. Gábor István ro. alezredes - Dr. Lintai Imréné r. őrnagy - Dr. Major Ágnes ro. alezredes BM ORFK Bűnügyi Technikai Intézet: Biológiai nyomok és anyagmaradványok kutatása és biztosítása a halottszemle során59
Dr. Rosta László ro. alezredes Budapesti Rendőr-főkapitányság: Emberölési helyszínek rendőrorvosi szemléinek tapasztalatai66
Dr. Csősz Kornél ro. alezredes - Pacsek János r. őrnagy Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság: Öngyilkosság vagy emberölés? - a helyszíni szemle adatai alapján69
Dr. Torday Huba r. őrnagy - Hamza József r. főhadnagy Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság: A helyszínen talált biológiai anyagmaradványok hasznosításának néhány problémája egy emberölési ügy nyomozásában73
Dr. Horváth Antal ro. alezredes Vas megyei Rendőr-főkapitányság: Erőszakos nemi közösüléssel társult emberölések esetén keletkezett sérülésekből levonható következtetések77
Dr. Sárközi Gábor ro. alezredes - Dr. Kóté Gyula ro. őrnagy Fehér megyei Rendőr-főkapitányság: A komplex szakértői vizsgálatok jelentősége80
Közlekedéssel kapcsolatos témák
Szabó László r. alezredes Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság - Dr. Wallacher Lajos Járási Kórház, Baja: A boncolást végző orvos felelőssége és feladata a halálos közlekedési balesetek helyszínén és boncoláskor85
Dr. Németh Árpád ro. százados - Horváth Dezső r. főhadnagy Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság - Marafkó Imre: 19. Volán Területi Munkalélektani Állomás: A rendőrorvosok szerepe a közlekedési balesetek vizsgálatában87
Bíró Márton r. százados - Vass Dániel r. főhadnagy Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság - Dr. Poczkodi Sándor - Dr. Takács Péter DOTE Igazságügyi Orvostani Intézet: A hajdúsámsoni tömeges közlekedési baleset helyszíni szemléjének és vizsgálatának tapasztalatai89
Dr. Horváth Antal ro. alezredes Vas megyei Rendőr-főkapitányság: A biztonsági öv használatából és az által okozott sérülésekből levonható következtetések93
Dr. Váry László r. százados Budapesti Rendőr-főkapitányság: Rendőrorvosok közreműködése a közlekedési baleseteknél100
Dr. Kupech Ilona - Dr. Mojzes László SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet: Az orvosszakértői tevékenység értékelése Csongrád megye 1976. évi közlekedési baleseteiben103
Öngyilkosságok
Dr. Radványi Péter ro. százados Budapesti Rendőr-főkapitányság: Öngyilkosságok helyszíni szemléinek tapasztalatai109
Dr. Húsvéth Csaba Budapesti Rendőr-főkapitányság: Elektromos árammal elkövetett öngyilkosságok, balesetek, elektrotraumák116
Dr. Unger Lőrinc ro. százados - Dr. Olasz József r. főhadnagy Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság: Öngyilkosságok alakulása Csongrád megyében119
Dr. Magyar Dezső ro. főhadnagy Zala megyei Rendőr-főkapitányság: Halálos gramoxone mérgezéses eseteink125
Rengei Béla SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet: Öngyilkosság sapilent-nuredál gyógyszerkombinációval127
Vegyes témák
Dr. Szántó József r. őrnagy, kandidátus BM ORFK Bűnügyi Technikai Intézet: Katasztrófaügyek szemléjének és vizsgálatának vegyészeti tapasztalatai133
Dr. Mocsnik Alajos ro. őrnagy Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság - Dr. Major Ágnes ro. alezredes BM ORFK Bűnügyi Technikai Intézet: Kettős vér- és vizeletalkohol vizsgálatok tapasztalatai Nógrád megyében136
Dr. Faragó Endre kandidátus Országos Igazságügyi Vegyészeti Intézet: Adatok a rendőrorvosok feladataihoz - mérgezés okozta halálesetekkel kapcsolatban139
Dr. Győri János ro. alezredes Békés megyei Rendőr-főkapitányság: A bonchelyiségekkel kapcsolatos munkakörülmények és a higiéniai helyzet értékelése Békés megyében142
Dr. Várnai László ro. alezredes, kandidátus - Dr. Pozsgai Tamás ro. százados Pest megyei Rendőr-főkapitányság: A 10/1972. EÜM számú rendelet halottakkal kapcsolatos intézkedéseinek végrehajtása Pest megyében145
Prof. Dr. Földes Vilmos SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet: Csökkenthető-e a rendőrorvosi boncolások száma?149
Dr. Kósa Ferenc kandidátus SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet: Hozzátartozók kérésére történő hatósági boncolások154
Dr. Farkas Gyula - Prof. Dr. Harsányi László - Dr. Szabó István POTE Igazságügyi Orvostani Intézet: Agydaganat mint haláloki tényező158
Dr. Vörös Mihály ro. őrnagy Békés megyei Rendőr-főkapitányság: A sinus thrombosisokról161
Dr. Hámori Lajos - Dr. Nagy László kandidátus Veszprém megyei Igazságügyi Orvosszakértői Intézet: Meniscussérülések orvosszakértői véleményezése165
Karlinszky László r. százados - Hámori Vilmosné r. alezredes BM ORFK Bűnügyi Technikai Intézet: Hullai vér Co-Haemoglobin tartalmának meghatározása differencia-spektrofotometriával168
Dr. Huszár András ro. főhadnagy - Dr. Zavilla Norbert ro. alezredes Somogy megyei Rendőr-főkapitányság: Orvosszakértők szerepe gázmérgezések esetében173
Dr. Nagy László kandidátus Veszprém megyei Igazságügyi Orvosszakértői Intézet: A főfoglalkozású és a BM-állományba tartozó állandó igazságügyi orvosszakértők együttműködése177
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem