A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendőrorvosi tudományos ülések 1985

Előszó

Hosszabb időszakra, közel 20 évre visszanyúló elismerésre méltó hagyomány folytatódik a IX. Rendőrorvosi Tudományos Ülés Siófokon 1984. április 26-27-én történt megrendezésével.
A... Tovább

Tartalom

Előszó 5
Dr. Földes István ro. ezredes
Orvostudomány és közlekedésbiztonság 7
Prof. dr. Harsányi László
Időszerű orvosszakértői tevékenység a rendőrorvosi gyakorlatban 13
Dr. Dezső László ro. alezredes
A kriminalisztika és igazságügyi orvostan kapcsolata 44

I. fejezet
TÖMEGES KÖZLEKEDÉSI BALESETEK SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATA
Dr. Mocsnik Alajos ro. alezredes
Közlekedési katasztrófák komplex vizsgálatának tapasztalatai, időszerű kérdései. (Referátum) 29
Dr. Berecz András ro. százados
Gégény István r. őrnagy
Dr. Mocsnik Alajos ro. alezredes
Személyazonosítás komplex feladatainak megoldása. Mohora 1981. 42
Balázsné, Váradi Anna
Tömegkatasztrófával járó bűncselekményt prediszponáló lelkiállapot 46
Dorogi István
Tömeges balesetet megelőző mozgásmechanizmusok szakértői vizsgálata 50
Dr. Pintér Sándor ro. százados
Dr. Ácsai József
Mentőszervezési kérdések a herendi tömeges vasúti baleset kapcsán 54
Dr. Nádasi Antal
Tömeges közlekedési balesetek vizsgálatánál a „belátott távolság" (KRESZ 26. § 4./ bek.) komplex műszaki, orvosi, jogi vonatkozásai 57
Dr. Sárközi Gábor ro. alezredes
Dr. Kóté Gyula ro. alezredes
Dr. Szabolcsi István
A szárazréti tömeges katasztrófa szakértői tanulságai 60
Dr. Váry László r. alezredes
Tömeges közlekedési balesetek helyszíni szemléjének főbb kérdései 63
Dr. Kőszegi Miklós ro. őrnagy
Dr. Tőkés Péter
Dr. Tolnay Lajos
Légi balesetek vizsgálatának orvosszakértői szempontjai 67

II. fejezet
A FIATALKORI HIRTELEN HALÁLESETEK ORVOSSZAKÉRTŐI KÉRDÉSEI
Prof. dr. Somogyi Endre
A hirtelen szívhalál patomorfológiája (Referátum) 97
Dr. Zavilla Norbert ro. alezredes
Fiatalkori hirtelen halálesetek. (Referátum) 75
Dr. Gábor István ro. alezredes
Prof. dr. Szinay Gyula
Dr. Máthé Ilona ro. százados
Szív eredetű hirtelen halál a fiatal korban 104
Dr. Habon László ro. ezredes
Dr. Herczeg Sándor ro. őrnagy
Dr. Könczöl Franciska
Dr. Németh Árpád
Fiatalkori hirtelen halálesetek Baranya megyében 1963-1983 108
Dr. Dunay György ro. alezredes
Dr. Mocsnik Alajos ro. alezredes
Dr. Handlovics Sándor ro. százados
Fiatalkori hirtelen halálesetek Heves, Szolnok és Nógrád megyében 118
Dr. Mojzes László
Prof. dr. Földes Vilmos
Influenzás eredetű hirtelen halálesetek a fiatal korban 127
Dr. Takács György ro. főhadnagy
Dr. Bétin Viktor ro. főhadnagy
Dr. Téglási György
Fiatalkori hirtelen halál sporttevékenység közben 131
Dr. Cselley János ro. százados
Dr. Takács György ro. főhadnagy
Dr. Bétin Viktor ro. főhadnagy
Fiatalkori hirtelen halálesetek a reanimációs lehetőségek tükrében 134

III. fejezet
AZ ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG ORVOSSZAKÉRTŐI MEGÍTÉLÉSE
Dr. Gábor István ro. alezredes
Összefüggések a magas véralkoholérték, a cselekvőképesség és a bonclelet között. (Referátum) 141
Dr. Major Ágnes ny. ro. alezredes
Magas véralkoholérték elemzése különös tekintettel a cselekvőképességre és a boncleletre 157
Dr. Pozsgai Tamás ro. őrnagy
Dr. Várnai László ro. alezredes
Adatok a magas véralkoholszint és a cselekvőképesség közötti
összefüggéshez 167
Dr. Somogyi Gábor
Prof. dr. Buris László
Dr. Marsall Éva
A véralkohol koncentráció változása a tárolási idő függvényében 174
Dr. Papp Géza ro. főhadnagy
Dr. Csatay Tamás ro. százados
Dr. Pap János ro. őrnagy
Magas véralkohol értékek előfordulása boncolási anyagunkban 182
Dr. Yitaszek László ro. őrnagy
Dr. Handlovics Sándor ro. százados
Dr. Bai Ferenc ro. százados
Alkoholos állapotban elszenvedett halálhoz vezető sérülések és
betegségek orvosszakértői vonatkozásai 190
Dr. Töröcsik István
Dr. Kassák László
Kihűléses modellvizsgálatok barlangi körülmények között 197
Dr. Unger Lőrinc ro. őrnagy
Az alkoholizmus szerepe a befejezett öngyilkossági cselekmények motiváció kutatásának tükrében Csongrád megyében 202

IV. fejezet
SZABADON VÁLASZTOTT TÉMÁK
Dr. Debreczeni Lajos ro. őrnagy
Prof. dr. Buris László
Szérum-kreatinhoszphokinase MB isoenzym szintjének változása kihűléses halálnál 209
Vasas László r. százados
Dr. Csatai Tamás ro. százados
Török István r. százados
A nemi erkölcs elleni bűncselekmények alakulása és orvosszakértői problémái Kecskemét körzetében 212
Dr. Huszár András ro. százados
Dr. Cselley János ro. százados
Dr. Radványi Péter ro. alezredes
Nemi bűncselekmények orvosszakértői elemzése 229
Dr. Cselley János ro. százados
Dr. Huszár András ro. százados
Dr. Radványi Péter ro. alezredes
Nemi bűncselekmények viktimológiai elemzése 239
Dr. Radványi Péter ro. alezredes
Dudás Józsefné
Dr. Lontainé, dr. Santora Zsófia r. alezredes
Az erőszakos közösülés orvosszakértői bizonyítása 249
Dr. Pap János ro. őrnagy
Dr. Csatay Tamás ro. százados
Ferenczi László r. főhadnagy
Mezőgazdasági gépek által okozott balesetek 257
Dr. Paál Elemér r. százados
Szappanos András r. százados
Dr. Csatay Tamás ro. százados
Az élet elleni bűncselekmények bűnügyi, rendőrorvosi tapasztalatai Bács-Kiskun megyében 1971-től 1980-ig 263
Dr. Boda Lívia
Dr. Szabó Árpád
A hazai „narkomániával" kapcsolatos elmeorvos szakértői
problémák 276
Dr. Benkő András
Dr. Körösi Antal
Dr. Pozsgai Tamás ro. őrnagy
Különböző kémiai szerkezetű gyógyszer hatóanyagok postmortális toxikológiai analízise csontmintákból 295
Dr. Pintér Sándor ro. őrnagy
Dr. Várnai László ro. alezredes
Dr. Horváth Dezső
Barbiturát mérgezések gyors kimutatásának értékelhetősége 299
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem