827.046

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizika

A gimnázium szakosított tantervű IV. osztálya számára (III. kötet)/Kísérleti könyv

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 212 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 10435/K-III. Ötödik kiadás.

Előszó

Környezetünkben a legkülönbözőbb tulajdonságú anyagokkal találkozunk. Nemcsak alakjukat, színüket, hőmérsékletüket érzékeljük különbözőeknek, hanem például tapintással is különféléknek minősítjük... Tovább

Tartalom

ATOMFIZIKA
1.§ AZ ATOMELMÉLET ALAPJAI 11
1. Elemek 11
2. Atomok, molekulák 11
3. A súlyviszonyok törvénye 12
4. Atomsúly és molekulasúly 13
5. A molmennyiség 14
6. Hány molekula van egy molnyi anyagban? 16
2.§ A KINETIKUS GÁZELMÉLET 17
1. A gázok atomos szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak összefüggése 17
2. Ideális gázok 17
3. Az ideális gázok energiája 18
4. A gázmolekulák sebessége 19
5. A gázmolekulák sebességének kísérleti meghatározása 20
6. Az ideális gáz nyomásának atomelméleti értelmezése 23
7. Kifejezzük a gáz nyomását a molekulák számával 25
8. A gázok néhány további tulajdonsága az atomelmélet tükrében 27
9. A gázmolekulák közepes úthossza 28
10. A gázok belső súrlódása 32
11. A Loschmidt-szám meghatározása 34
3.§ FLUKTUÁCIÓS JELENSÉGEK 36
1. Bevezetés 36
2. A véletlen események fluktuációja 37
3. A gázmolekulák fluktuációs jelenségei 38
4. A Brown-féle mozgás 38
5. A fény szóródása 39
6. Az ég kék színe 41
4.§ A LOSCHMIDT-SZÁM MEGHATÁROZÁSA RÖNTGENINTERFERENCIÁVAL 43
1. Bevezetés 43
2. A légnemű, a folyékony és a szilárd halmazállapotról 43
3. A kristályállapot 44
4. A kristályszerkezet és a Loschmidt-szám 44
5. A röntgensugárzásról 46
6. Az optikai rács 47
7. Reflexiós rács 48
8. A röntgensugárzás hullámhosszának mérése reflexiós ráccsal 49
9. Röntgeninterferencia kristályrácson 51
10. A kristály-, röntgeninterferencia megfigyelésének gyakorlati módszerei 51
11. A Loschmidt-szám meghatározása röntgeninterferenciával 53
5.§ AZ ELEKTRON 54
1. A katódsugarak 54
2. Az elektron felfedezése 55
3. Töltött részecskék mozgása elektromos és mágneses mezőben 55
4. A fajlagos töltés mérése az un. parabolamódszerrel 60
5. A tömeg függése a sebességtől 61
6. A hidegemisszió 63
7. A Richardson-hatás 64
8. A kilépési munka 64
9. Az izzóelektromos hatás 65
10. A vákuumdióda 65
11. Az izzókatódos vákuum-katódsugárcső 68
12. A katódsugár-oszcilloszkóp 68
13. A fényelektromos hatás 69
14. A fotocella 70
15. A fotocella karakterisztikája 71
16. Az Einstein-féle fényelektromos egyenlet 73
17. A fotóeffektus Einstein-féle interpretációja 74
18. Az elektron töltése 75
19. A Millikan-kísérlet 78
6.§ SUGÁRZÁSOK 82
1. Bevezetés 82
2. Lumineszcencia és foszforeszcencia 82
3. Röntgensugárzás 83
4. A röntgensugarak orvosi felhasználása 84
5. A röntgensugárzás technikai felhasználása 85
6. A radioaktív sugárzás 85
7. Megjegyzés a radioaktív sugárzások felfedezésével kapcsolatban 86
8. A radioaktív sugárzás fajtái 88
9. Az alfa-sugárzás természete 90
10. A béta-sugárzás természete 91
11. A gamma-sugárzás természete 91
12. A gázok vezetőképessége 92
13. A gázionok keletkezése 92
14. A rekombináció 93
15. Az ionizáló sugárzás intenzitásának mérése 94
16. A kozmikus sugárzás 95
17. A gázkisülések 95
18. Az önfenntartó gázkisülés normális nyomású gázban 97
19. Az önfenntartó gázkisülés alacsony nyomású gázban 99
20. A Geiger-Müller-cső 100
21. A Wilson-kamra 101
22. A GM-cső vezérlésével működő Wilson-kamra 102
7.§ IZOTÓPATOMOK 104
1. Mengyelejev periódusos rendszere 104
2. Az atomsúlyok korrigálása és az üres helyek betöltése 104
3. Izotópatomok 105
4. A hidrogén izotópjai 106
5. Az izotópok és a radioaktivitás 107
6. A tömegspektrográfia 107
7. Az izotópok ipari méretű szétválasztása 109
8.§ ATOMMODELLEK 111
1. Bevezetés 111
2. Az atomok elektronjai 111
3. Thomson atommodellje 112
4. A Lenard-féle atommodell 114
5. A Rutherford-féle atommodell 114
6. A Rutherford-féle atommodell indoklása 114
7. A Bohr-Rutherford atommodell 116
8. A Bohr-féle elektronpályák 116
9. A Bohr-féle pályafeltétel 117
10. Kvantumugrások 118
11. A Bohr-pályák energiái 119
12. A hidrogén spektruma 122
13. A Bohr-elmélet fogyatékosságai 123
14. A De Broglie-féle hullámok 124
15. A De Broglie-hullámok kísérleti igazolása 126
16. A Schrödinger-féle elmélet 127
17. A Schrödinger-egyenlet 129
18. A hidrogénatom elmélete 129
19. Kvantumugrások a Schrödinger-elmélet szerint 130
20. Az atomok energiája az alapállapotban 132
21. Az elektronhéjak 133
22. Megjegyzés a periódusos rendszerről 134
23. A heteropoláris kémiai kötés 134
24. A homeopoláris kötés 135
9.§ AZ ATOMMAG SZERKEZETE 137
1. Atommag és elektronfelhő 137
2. A proton 137
3. A neutron 138
4. Az atomok "oszthatatlansága" 139
5. Arany előállítása 140
6. Spontán magátalakulások (radioaktivitás) 141
7. A felezési idő 142
8. A bomlásállandó 143
9. A rádium és az urán felezési ideje 145
10. A Föld életkora 146
11. A radioaktív bomlás fajtái 147
12. A neutron instabilitása 147
13. Az atommagok béta-aktivitása 148
14. A gamma-aktivitás 148
15. Az uránbomlás családfája 149
16. Mesterséges radioaktivitás 150
10.§ TÖMEG ÉS ENERGIA 152
1. Az atommagok tömege 152
2. A tömegdefektus jelensége 152
3. A tömeg-energia ekvivalencia Einstein-féle elve 154
4. A tömeg változása a sebességgel 155
5. A hőenergia és a tömeg 156
6. A tömegdefektus magyarázata 157
7. A sugárzás tömege 158
8. A tömegdefektus szisztematikája 158
11.§ ELEMI RÉSZECSKÉK 160
1. A régebben is ismert elemi részecskék 160
2. A pozitron születése: a párkeltés 160
3. A "megsemmisülési" sugárzás 161
4. Antirészecskék 162
5. Az antianyag 163
6. Az anyag és az antianyag viszonya 163
7. A neutrínó 164
8. A mezonok 165
9. Az elemi részecskék egymáshoz való kapcsolatáról 166
12.§ AZ ATOMMAG ENERGIÁJA 167
1. Bevezetés 167
2. Az uránhasadás 167
3. A neutronlavina 168
4. Az atombomba 168
5. Az atomenergia békés felhasználása 169
6. A fúziós energia 169
7. A fúziós energia felszabadításáról 170
8. A hidrogénbomba 171
9. A csillagok energiaforrása 171
10. Az égés és az Einstein-féle ekvivalencia-elv 172
11. Az Einstein-féle ekvivalenciaegyenlet jelentősége 173
CSILLAGÁSZAT
Bevezetés 177
I. AZ ÉGBOLT 178
1. A csillagok 179
2. A csillagok látszólagos mozgása 180
3. A Föld tengelyforgása 181
II. A NAP ÉS A BOLYGÓK LÁTSZÓLAGOS MOZGÁSA (Égi koordináták) 182
1. A Nap mozgása 183
2. A bolygók látszólagos mozgása 184
3. A bolygórendszer mozgásállapota 185
III. A KEPLER-FÉLE TÖRVÉNYEK 186
1. A Naprendszer égitestei 187
2. A Hold és a bolygók fénye 188
3. A bolygómozgás elmélete 189
4. A gravitációs állandó meghatározása 190
IV. A NAPRENDSZERBELI TÁVOLSÁGOK (A Föld alakja és méretei) 191
1. A Föld méretei 192
2. A Hold távolsága 193
3. További megjegyzés 193
V. A MESTERSÉGES ÉGITESTEK DINAMIKÁJA 195
VI. A CSILLAGÁSZATI TÁVOLSÁGOK 197
1. A Naprendszer méretei 197
2. A csillagok távolsága 198
3. A csillagok mozgása 200
4. A csillagok áramlása 200
5. Extragalaxisok 201
VII. A CSILLAGOK ENERGIÁJA 203
Történeti áttekintés 205
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem