933.348

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizika III.

A gimnáziumok szakosított tantervű IV. osztálya számára/Kísérleti könyv

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 212 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 87 fekete-fehér ábrával illusztrált. Tankönyvi száma: 10435/K-III.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Atomfizika
Az atomelmélet alapjai11
Elemek11
Atomok, molekulák11
A sulyviszonyok törvénye12
Atomsuly és molekulasuly13
A molmennyiség14
Hány molekula van egy molnyi anyagban?16
A kinetikus gázelmélet17
A gázok atomos szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak összefüggése17
Ideális gázok17
Az ideális gázok energiája18
A gázmolekulák sebessége19
A gázmolekulák sebességének kisérleti meghatározása20
Az ideális gáz nyomásának atomelméleti értelmezése23
Kifejezzük a gáz nyomását a molekulák számával25
A gázok néhány további tulajdonsága az atomelmélet tükrében27
A gázmolekulák közepes uthossza28
A gázok belső surlódása32
A Loschmidt-szám meghatározása34
Fluktuációs jelenségek36
Bevezetés36
A véletlen események fluktuációja37
A gázmolekulák fluktuációs jelenségei38
A Brown-féle mozgás38
A fény szóródása39
Az ég kék szine41
A Loschmidt-szám meghatározása röntgeninterferenciával43
Bevezetés43
A légnemü, a folyékony és a szilárd halmazállapotról43
A kristályállapot44
A kristályszerkezet és a Loschmidt-szám44
A röntgensugárzásról46
Az optikai rács47
Reflexiós rács47
A röntgensugárzás hullámhosszának mérése reflexiós ráccsal49
Röntgeninterferencia kristályrácson51
A kristály-, röntgeninterferencia megfigyelésének gyakorlati módszerei51
A Loschmidt-szám meghatározása röntgeninterferenciával53
Az elektron54
A katódsugarak54
Az elektron felfedezése55
Töltött részecskék mozgása elektromos és mágneses mezőben55
A fajlagos töltés mérése az un. parabolamódszerrel60
A tömeg függése a sebességtől61
A hidegemisszió63
A Richardson-hatás64
A kilépési munka64
Az izzóelektromos hatás65
A vákuumdióda65
Az izzókatódos vákuum-katódsugárcső68
A katódsugár-oszcilloszkóp68
A fényelektromos hatás69
A fotocella70
A fotocella karakterisztikája71
Az Einstein-féle fényelektromos egyenlet73
A fotoeffektus Einstein-féle interpretációja74
Az elektron töltése75
A Millikan-kisérlet78
Sugárzások82
Bevezetés82
Lumineszcencia és foszforeszcencia82
Röntgensugárzás83
A röntgensugarak orvosi felhasználása84
A röntgensugárzás technikai felhasználása85
A radioaktiv sugárzás85
Megjegyzés a radioaktiv sugárzások felfedezésével kapcsolatban86
A radioaktiv sugárzás fajtái88
A sugárzás természete90
A ß-sugárzás természete91
A sugárzás természete91
A gázok vezetőképessége92
A gázionok keletkezése92
A rekombináció93
Az ionizáló sugárzás intenzitásának mérése94
A kozmikus sugárzás95
A gázkisülések95
Az önfenntartó gázkisülés normális nyomásu gázban97
Az önfenntartó gázkisülés alacsony nyomásu gázban99
A Geiger-Müller-cső100
A Wilson-kamra101
A GM-cső vezérlésével müködő Wilson-kamra102
Izotópatomok104
Mengyelejev periódusos rendszere104
Az atomsulyok korrigálása és az üres helyek betöltése104
Izotópatomok105
A hidrogén izotópjai106
Az izotópok és a radioaktivitás107
A tömegspektrográfia107
Az izotópok ipari méretü szétválasztása109
Atommodellek111
Bevezetés111
Az atomok elektronjai111
Thomson atommodellje112
A Lenard-féle atommodell114
A Rutherford-féle atommodell114
A Rutherford-féle atommodell indoklása114
A Bohr-Rutherford atommodell116
A Bohr-féle elektronpályák116
A Bohr-féle pályafeltétel117
Kvantumugrások118
A Bohr-pályák energiái119
A hidrogén spektruma122
A Bohr-elmélet fogyatékosságai123
A De Broglie-féle hullámok124
A De Broglie-hullámok kisérleti igazolása126
A Schrödinger-féle elmélet127
A Schrödinger-egyenlet129
A hidrogénatom elmélete129
Kvantummugrások a Schrödinger-elmélet szerint130
Az atomok energiája az alapállapotban132
Az elektronhéjak133
Megjegyzés a periódusos rendszerről134
A heteropoláris kémiai kötés134
A homeopoláris kötés135
Az atommag szerkezete137
Atommag és elektronfelhő137
A proton137
A neutron138
Az atomok "oszthatatlansága"139
Arany előállítása140
Spontán magátalakulások (radioaktivitás)141
A felezési idő142
A bomlásállandó143
A rádium és az urán felezési ideje145
A Föld életkora146
A radioaktiv bomlás fajtái147
A neutron instabilitása147
Az atommagok ß-aktivitása148
A -aktivitás148
Az uránbomlás családfája149
Mesterséges radioaktivitás150
Tömeg és energia152
Az atommagok tömege152
A tömegdefektus jelensége152
A tömeg-energia ekvivalencia Einstein-féle elve154
A tömeg változása a sebességgel155
A hőenergia és a tömeg156
A tömegdefektus magyarázata157
A sugárzás tömege158
A tömegdefektus szisztematikája158
Elemi részecskék160
A régebben is ismert elemi részecskék160
A pozitron születése: a párkeltés160
A "megsemmisülési" sugárzás161
Antirészecskék162
Az antianyag163
Az anyag és az antianyag viszonya163
A neutrino164
A mezonok165
Az elemi részecskék egymáshoz való kapcsolatáról166
Az atommag energiája167
Bevezetés167
Az uránhasadás167
A neutronlavina168
Az atombomba168
Az atomenergia békés felhasználása169
A fuziós energia169
A fuziós energia felszabaditásáról170
A hidrogénbomba171
A csillagok energiaforrása171
Az égés és az Einstein-féle ekvivalencia-elv172
Az Einstein-féle ekvivalenciaegyenlet jelentősége173
Csillagászat
Bevezetés177
Az égbolt178
A csillagok179
A csillagok látszólagos mozgása180
A Föld tengelyforgása181
A nap és a bolygók látszólagos mozgása (Égi koordináták)182
A Nap mozgása183
A bolygók látszólagos mozgása184
A bolygórendszer mozgásállapota185
A Kepler-féle törvények186
A Naprendszer égitestei187
A Hold és a bolygók fénye188
A bolygómozgás elmélete189
A gravitációs állandó meghatározása190
A naprendszerbeli távolságok (A Föld alakja és méretei)191
A Föld méretei192
A Hold távolsága193
További megjegyzés193
A mesterséges égitestek dinamikája195
A csillagászati távolságok197
A Naprendszer méretei197
A csillagok távolsága198
A csillagok mozgása200
A csillagok áramlása201
Extragalaxisok201
A csillagok energiája203
Történeti áttekintés205
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem