A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány)

Kézirat/Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 292 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám: 4477
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az egyik szerző, dr. Ladó László által dedikált példány. Kézirat. A könyv 448 példányban jelent meg. 31 fekete-fehér ábrával illusztrálva, köztük több kihajtható ábra. Tankönyvi száma: J4-503.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Bár a szervezési ismeretek fontossága közismert, mégsem áll rendelkezésre olyan szakmunka, amely a szervezéselmélet és metodika általános alapvető kérdéseit tárgyalná. E jegyzet irodalomjegyzékéből... Tovább

Tartalom

I.Rész: SZERVEZÉSELMÉLET .......................................5
1. A szervezéselmélet alapjai...5
1.1. Az ipari és tudományos forradalom hatása a szervezéselméletre.... 5
1.2.A tudományos üzemszervezés. ....... 7
1.21. A személytelenitett szervezet..... 8
1.22. Pszichotechnika - munkalélektan... 11
1.23. Műszaki lélektan (ergonomia)..... 11
1.3. Komplex szervezési szemléletmód ..... 14
1.31. A szervezés: szemlélet és módszer ........ ......... 14
1.32. A komplex módszer összetevői .... 14
1.33. Csoportos kutatás és gyakorlati szervezőmunka ... 19
1.4. A szervezéselmélet.... 22
1.41. Általános, különös és egyedi vonások a szervezetekben ....22
1.42. Általános szervezéselmélet és ágazati szervezéstan .. 24
1 . 43 Az ipari analógiák széleskörű alkalmazása .......... 26
1.5. A szervezéselmélet tagolása .......28
1.51. A rendszerezés problémái....28
1.52. A szervezéselmélet fő részei .......29
1.53. A szervezéselmélet funkcionális rendszere.....30
2. A szervezetek .... ............................ 36
2.1. Három vizsgálati mód ...................................36
2.2 A szervezet fogalma.........40
2.3. A szervezet működésének előfeltételei .....42
2.4. A szervezet feladatai ......43
2.5. A szervezet működése ........................42
2.51. Művelet, munkaszakasz, folyamat....44
2.52. Szervi és szakműködés ..... 46
2.53. Egyes folyamatok modellezése ........................48
2.54. Iparvállalatok működési modellje ....49
2.6. A szervezet szerkezeti felépítése... 51
2.61. A szervezeti munkamegosztás elvei.... 53
2.62. A szervezeti kapcsolatok....63
2.63. A lineáris (soros) szervezeti forma .............................53
2.64. A tevékenységi (funkcionális) szervezeti forrna..........56
2.65. A termelési - területi elv és a törzskari szervezeti forma.... 58
2.66. Vegyes szervezeti formák ...... 60
2.67. A függelmi és a funkcionális kapcsolatok ellentmondásai.... 60
2.68. A szervezeti egységek közötti munkamegosztás ... . 61
2.69, A munkák osztályozása ..... 64
2.7. A működés és a szervezet tagolásának összefüggése . .... 66
2.71. Szervezeti nagyságrend és a szervezet tényezői... 66
2.72. Feladatok és követelmények ............. 68
2.73. A beosztottak optimális száma.... 69
2.8. Szervezettípusok és karakterisztikák...... 71
2.9. Szervezetrendszerek és szuperfolyamatok .......74
3. . A vezetés szervezési kérdései.... 77
3.1. A vezetés fogalma ... 77
3.11. A vizsgálat szempontja..... 77
3.12. A vezetés és a vezető ismeretei.... 78
3.13. A vezető és a végrehajtó munka ..... 79
3.14. A vezetés fokozatai... 80
3.2. A vezető ..................................... . ....82
3.21 . Személyiség és követelmények... 82
3.22. Vezetőtípusok megállapításának módja ......... 83
3.23. A szervezet és a vezető fejlődése... 85
3.3. A vezetés feladatai ... 87
3.31. A vezetői feladatok rendszere ..... 87
3.32. A vezetői feladatok osztályozásának további lehetőségei .......... 88
3.4. A vezetés funkciói .... 89
3.41. Előkészítő funkciók ............................. 90
3.411. Tájékozódás, információszerzés ........... . 90
3.412. Tervezés ...... 90
3.413. Szervezés .... 91
3.42. Végrehajtó vezetői funkciók..... 91
3.421. Döntés .....91
3.422. Utasítás .................. 92
3.423. Összehangolás ....... 93
3.43. Ellenőrző funkciók .........................94
3.431. Áttekintés ....... 94
3.432. Ellenőrzés t........ 94
3.433. Minősítés ......................................................95
3.5. A vezetés működése ....... 96
3.51. Operatív és szabályozott vezetői működés, ill. döntések .................96
3.52. A vezetés működési szabályzata.... 97
3.53. A vezetés eszközei ....... 98
3.54. A vezetés időbeosztása ...... 102
3.55. Stratégia és taktika ..... 102
3.6. A vezetés szervezete ......... 103
3.7. A vezetés értékelése és minősítése ..... 104
4. A szervezettségi optimum ............... 106
4.1. Szervezet- és műszaki fejlesztés .... 106
4.2. A szervezettségi optimum tényezői....107
4.21. A hagyományos optimum fogalom elégtelensége .... 107
4.22. Az előfeltételek optimalizálása................ 107
4.23. Optimális feladatok, ill. tervek ................ 108
4.24. Optimális folyamatok kialakítása ......... 109
4.25. Optimális, szervezeti tagolódás . . 109
4.26. Optimális információ-rendszer ................ 110
4.27. Optimális vezetés ..... 110
4.28. Optimális alkalmazkodó és fejlődőképesség ..... 112
II. RÉSZ. SZERVEZÉS METODIKA .......................... 113
5. A szervezés módszertana .. 113
5.1. A szervező munkafolyamat....... 113
5.11. A szervezés fogalma .... 113
5.12. A szervezést befolyásoló adottságok ....... 114
5.121. Szélesebb (általános) vagy szűkebb, különleges körre vonatkozó adottságok ....... 114
5.122. Eredeti vagy kialakult adottságok ........ 114
5.123. Vállalaton belüli, illetve kívüli adottságok.... 114
5.124. Változtatható vagy nem változtatható adottságok ...... 115
5.125. Időszakos vagy állandó adottságok........ 115
5.126. Tárgyi vagy személyi adottságok ... . .. 115
5.127. A technika jelenlegi helyzete által indokolt vagy nem indokolt adottságok ....... 116
5.128. A szervezés szempontjából nagy fontosságú vagy kisebb hatású adottságok......... 116
5.13. A szervezést befolyásoló követelmények......... 117
5.14. A szervező munkafolyamat szakaszai ........... 118
5.15. A szervező munkafolyamat komplex tartalmi követelményei ....................119
5.16. A szervező munkájának vizsgálata ........ 123
5.17. A vezetők, a szervezők és a dolgozók együttműködése a szervezésben .......... ............124
5.18. A szervező munkák legjellemzőbb hiányosságai .. 126
5.2. Elhatározás és megbízás .........................................127
5.21. A szervezési szükséglet felismerése és meghatározása ... 128
5.22. A szervezési cél megállapítása .................128
5.23. A szervezők kijelölése és a szervező munka megszervezése ..... 129
5.3. Ténymegállapítás .....................................130
5.31. A ténymegállapítás célja és tartalma . ........... 130
5.32. Az előkészítés és az áttekintő tanulmány.. 140
5.33. A felmérés ............................140
5.331. A felmérés általános irányelvei .......... 140
5.332. Munkafolyamatonként! felmérés ..... . .... 143
5.333. Munkahelyenkénti felmérés ............... 143
5.334. A felmérés technikai végrehajtásának módozatai . ....... . . ...............144
5.3341. Adatfelvételezés az érintett dolgozók feljegyzései alapján .......... 144
5.3342. A személyes felmérés módszere . 146
5.34. A felmérés eredményeinek feldolgozás és elemzése... 147
5.35. Jelentés és döntés .................................149
5.4. Tervezés, javaslatok kidolgozása.................. 149
5.41.Tervezés folyamata ............... 149
5.42. A tervezés általános irányelvei ...... 150
5.43. A munkahelyek új rendjére vonatkozó javaslat .... 151
5.44. A javaslatok elbírálása, döntésbevezetési terv .... 152
5.5. Szabályozás ...... ............... .................. 152
5.51. Célja és tartalma ...................................152
5.52. A szabály alkotás irányelvei ......... 153
5.53. A szabályzatok rendszere ............ 155
5.54. A szabályzatok felülvizsgálata .................. 157
5.6. Bevezetés ......... 158
5.61. A bevezetés feladatai ............ 158
5.62. A bevezetés irányelvei ...... 159
5.63. Kísérleti, részleges, fokozatos bevezetés ....... 162
5.643. A dolgozók oktatása ....................................165
5.65. Az új eljárások felülvizsgálata és csiszolása...... 166
5.66. Zárójelentés .....................................167
5.7. a szervező munka végrehajtásának és eredményeinek ellenőrzése...... 168
5.71. A szervezés ellenőrzés feladatai ........ 168
5.72. Az ellenőrzés irányelvei ........ 171
5.73. A szervezet működésének ellenőrzése ........... 172
5.74- Módosítások és végleges megoldások ............ 174
5.75. A folyamatos szervezés és ellenőrzés megszervezése .............................. 175
5.76. A szervezés eredményeinek összefoglalása, értékelése és tapasztalatainak rendszerezése ...... 176
6. Iparvállalatok igazgatási rendszerének grafikus modellezése.... 178
6.1. Iparvállalat nagyvonalú kibernetikai modellje .......... 178
6.11. A kibernetikai szemlélet................ 178
6.12. A modell ...........................................181
6.13. Az általános modell konkretizálása ......... 190
6.2. A részletes modellezés előkészítése ................. 197
6.21. A részletes modellezés célja és az ebből eredő tartalmi követelmények.... 197
6.22. Az igazgatási információ-rendszer részekre bontása és a részek súlyozása .................... 200
6.3. A folyamatok részletes ábrázolásának módszerei . . .... 207
6.31. A részletes ábrázolással szemben támasztott követelmények é s az ábrázolás alapvető szabályai .... 207
6.32. A részletes ábra szerkezete ......... 208
6.33. Az események és kapcsolatok ábrázolása a részletes ábrán ... 227
6.34. A döntési szabályok ábrázolása .....................261
6.35. A folyamatok felmérésének munkamenete ........ 261
7. A terv és az attól való eltérések alapján való vezetés szervezési feladatai ....264
7.1. A vezetési feladatok, mint kiindulási alapok .......... 264
7.2. A tervezés szükségessége és szemlélete .............265
7.3. A tervek kiadásával kapcsolatos szervezési feladatok .. 268
7.4. A terven és az attól való eltérések figyelésén alapuló vezetési módszer .........269
7.5. A szervezési koncepció..............................271
8. Az alapvető folyamat alapján való szervezés .........273
9. A folyamatok átalakítása, vagy újakkal való helyettesítése ... 276
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány) Szervezéselmélet és metodika (dedikált példány)

A borító kissé foltos, sarka sérült, hátulján címke található.

A címlapon az egyik szerző, dr. Ladó László névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
8.400 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba