A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gazdasági jog

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 213 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-19-0066-5
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 58314. Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Ez a tananyag alapvetően a főiskolai szintű gazdasági képzés részére készült. Ezért hangsúlyozni kell, hogy éppen emiatt nem a hivatásszerűen jogi foglalkozásúak, jogászok gazdasági élettel... Tovább

Fülszöveg

A tankönyv az általános jogi ismereteket és a közgazdasági szakmacsoport számára szükséges speciális jogi tudnivalókat is feldolgozza, megfelelően súlyozva jogi ismeretterjesztés és szakmai irányultság között. A tudományos igényességet megtartva, mégis olvasmányosan dolgozza fel a tananyagot. A jogesetek közérthetősége, színessége oldja az ismeretanyag "szárazságát".

Tartalom

Előszó3
Alapfogalmak5
Az állam és a jog kialakulása, fogalma5
Az állam kialakulása, fogalma5
A jog kialakulása és fogalma6
Az állami szervek rendszere az alkotmány tükrében9
Államhatalmi szervek10
Államigazgatási (vagy közigazgatási) szervek11
Bíróságok11
Ügyészségek11
Egyéb szervek12
Az állami szervek szerepe a jogalkotásban. A jogforrás13
A jogviszony és a jogintézmény15
A jogrendszer tagozódása15
Bevezetés a polgári jogba19
A polgári jog fogalma, forrásai19
A polgári törvénykönyv szerkezete19
A polgári jogi jogszabály20
A polgári jogi jogszabály elemei20
A polgári jogi jogszabály érvényessége és hatálya22
A polgári jogi jogviszony fogalma, fajai23
A tulajdonjogviszony26
A tulajdonjogviszony alanyai26
A tulajdonjogviszony tárgya27
A tulajdonjogviszony tartalma28
A szolgalom33
A tulajdon megszerzése és megszűnése34
A kötelem37
A szerződésekre vonatkozó közös szabályok39
Szerződések a mindennapi életvitel során. A szerződés fogalma39
Cselekvőképesség40
A szerződéskötés42
A szerződési ajánlat42
A szerződés alakja44
Képviselet44
A szerződés érvénytelensége és kikényszeríthetetlensége46
Érvénytelen szerződések46
Az államilag érvényesíthető szerződések52
A szerződés módosítása55
A szerződés megszűnése58
A szerződés megszűnése a felek akaratából58
A szerződés megszűnése egyéb okból59
A szerződés teljesítése61
A teljesítés helye61
A teljesítés ideje63
A teljesítés módja63
A szerződés megszegése65
A kötelezett késedelme66
A jogosult késedelme67
Hibás teljesítés68
A lehetetlenülés (meghiúsulás)70
A teljesítés végleges megtagadása a kötelezett részéről71
A szerződés megerősítése73
Foglaló73
A kötbér74
A jogvesztés kikötése74
A jótállás (garancia)76
Biztosítékadás78
Zálogjog78
Óvadék79
Kezesség81
Polgári jogi kártérítési felelősség83
A polgári jogi felelősségről általában83
Az általános vétkességen alapuló felelősség84
Jogellenes magatartás84
Kár84
Okozati összefüggés a jogellenes magatartás és a kár között85
Vétkesség85
A kártérítési felelősség speciális alakzatai87
Fokozottan veszélyes tevékenységért való felelősség (a veszélyes üzem felelőssége)87
Felelősség az alkalmazott által okozott kárért89
A bizonyítási teher89
A kár megtérítése91
A gazdálkodó szervezetek külső kapcsolatának legfőbb eszközei. A szerződések
Bevezetés93
Az adásvétel93
Az adásvétel különös nemei94
Minta szerinti vétel96
Megtekintésre vétel96
Próbára vétel96
Elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog97
A bérlet99
A letét101
Megbízás102
A vállalkozás103
A fuvarozás107
A szállítmányozás111
A hitel- és a kölcsönszerződés113
Bankhitelszerződés113
Kölcsönszerződés113
A bankszámla- és betétszerződés116
Bankszámlaszerződés116
Betétszerződés117
A folyószámla-szerződés118
A lízing és a követelésvétel118
Lízing119
Követelésvétel121
Biztosítás123
Vagyonbiztosítás124
Felelősségbiztosítás125
Személybiztosítás125
A külkereskedelemről129
A külkereskedelmi tevékenység129
Az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok kivitele és behozatala131
Az irányadó jog meghatározása133
A gazdálkodó szervezetek külső kapcsolatát szabályozó speciális eszközök137
A tisztességtelen piaci magatartás137
A tisztességtelen verseny tilalma137
A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma139
A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma, valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma139
Az árak megállapításáról141
A fogyasztókat védő legfontosabb szabályok142
A fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme143
A fogyasztók tájékoztatása144
A fogyasztói jogok érvényesítése144
A termékfelelősség145
A gazdasági élet szereplői149
Bevezetés149
A gazdasági társaságokról általában151
A közkeresi társaság154
A betéti társaság155
A közkereseti társaság és a betéti társaság szervezete156
A közös vállalat157
A korlátolt felelősségű társaság158
A korlátolt felelősségű társaság megalakulása158
A társaság és a tagok közötti jogviszony159
A törzstőke felemelése, leszállítása160
A társaság szervei161
A részvénytársaság162
A részvénytársaság létrejötte162
A részvény163
A részvénytársaság szervezeti felépítése164
A tagsági jogviszony és a társaság megszűnése165
Az egyéni vállalkozás169
Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás169
A csődeljárás169
A felszámolási eljárás169
A végelszámolási eljárás170
A cégbejegyzési eljárás171
A munkaviszonyról173
A munkaviszony létesítése173
A munkavégzés szabályai175
A munkaidő és a munkabér179
Rendkívüli munkavégzés180
A munkavállaló pihenése181
A rendes szabadság182
A betegszabadság183
Egyéb munkaidő-kedvezmények183
A munkavállaló kártérítési felelőssége184
A munkáltató kártérítési felelőssége185
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése187
Végkielégítés190
A munkaügyi jogvita191
A polgári eljárás szabályai193
Bevezetés193
A polgári peres eljárás193
A polgári peres eljárás résztvevői194
A hatáskör és az illetékesség195
A polgári per lefolytatása197
Perorvoslatok201
A fizetési meghagyásos eljárás202
A végrehajtási eljárás203
A munkaviszonyból származó perek szabályai204
Az államigazgatási eljárás205
Az államigazgatási jogról205
Hatáskör, illetékesség206
Az alapeljárás208
Az eljárás megindítása208
A tárgyalás és a határozathozatal208
Jogorvoslatok az államigazgatási eljárásban210
Jogorvoslat a határozatot kibocsátó szerv által210
Fellebbezés212
Felügyeleti intézkedés és bírósági felülvizsgálat212
Végrehajtási eljárás213
Felhasznált irodalom215

Dr. Lemák Ella

Dr. Lemák Ella műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Lemák Ella könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gazdasági jog Gazdasági jog Gazdasági jog Gazdasági jog Gazdasági jog

A borítón bejegyzés található, széle és a lapok széle nedvességtől foltos, hullámos.

Állapot: Közepes
1.240 Ft
990 ,-Ft 20
5 pont kapható
Kosárba