A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pszichológiai tanulmányok III.

Tartalom

Dr. Gegesi Kiss Pál: Előszó9
Pszichológiatörténet
S. Molnár Edit: A tudat pszichológiai vizsgálatának történeti és logikai módszere L. Sz. Vigotszkij munkáiban15
Általános, kísérleti és közösségi lélektan
Dr. Horváth László Gábor: Szenzomotorikus reakciók centrális időtartamainak összefüggése az emocionális személyiségi tényezőkkel29
Dr. Lénárd Ferenc: Az "irány" szerepe a problémamegoldó gondolkodásban43
Marton Lajosné: Viselkedések és diszkriminációs konfliktusok energetikai utóhatásának vizsgálata fehérpatkányokon61
Dr. Réti László: Az egyensúlyérzékelés összefüggése a hallásélességgel és mozgásossággal73
Dr. Severini Erzsébet: Kísérletek az akarati kitartásról85
Dr. Tánczos Zsolt: A szenzoros feltételes kapcsolatok típusairól101
Dr. Tánczos Zsolt: Propriocepció kis latenciaidejű hatása a vizuális lokalizációra117
Neveléstan
Dr. Baranyai Erzsébet: Gondolkodás a minősítő jelentés racionális alkalmazásában és a fejlődés137
Dr. Cser János: 10-14 éves tanulók erkölcsi fogalmainak vizsgálata149
Dr. Faragó László: A törtek osztásával kapcsolatos nehézségek lélektani okairól163
Fábián Zoltán: A képzetek és a sémák a tanulók időszemléletében183
Dr. Harsányi István: Egy serdülő fiú monotechnikai érdeklődésének alakulása longitudinális megfigyelés adatai alapján199
Justné Kéry Hedvig: A gyermeki csoportok kialakulásának feltételeiről215
Dr. Kelemen László: Egy földrajzi fogalomkör megértésének neveléslélektani vizsgálata237
Dr. Kiss Árpád: Docimológia, osztályozás, mérés253
Dr. Lénárd Ferenc és Forrainé dr. Bánlaki Erzsébet: Az érzelmek felismerése arckép alapján 7-17 éves korban267
Dr. Székely Lajos: A tanulók iskolai teljesítőképessége a délutáni tanítás alkalmával283
Dr. Tóth Béla: A vasipari dolgozók kulturális érdeklődése301
Munkalélektan, pályaválasztás
Dr. Bálint István és Murányi Mihály: Pszichológiai tényezők hatása a könnyűipari balesetek megoszlására323
Dr. Csirszka János: A munkateljesítmény ideje és minősége341
Dr. Csirszka János: Érettségizett tanulók beilleszkedési problémai az ipari pályákon355
Dr. Geréb György: Munkalélektani kísérletek fáradtsági szint műszakok közti váltakozásának megállapítására367
Dr. Perczel József: Az üzemi balesetek vizsgálatának és megelőzésének intenzív módszeréről389
Dr. Rókusfalvy Pál: A személyiség szerepe a gépkocsivezetőknek kiképzésen való beválásában409
Orvosi lélektan
Dr. Gegesi Kiss Pál: Az orvos és a társadalom425
Dr. Angyal Lajos: A limbikus lebeny pszichológiai vonatkozásai445
Dr. Böszörményi Zoltán: A farmakopszichológia egyes módszertani kérdéseiről465
Dr. Hermann Imre: Bolyai János patográfiájának fő kérdései, eredeti kéziratok felhasználásával473
Dr. Horváth László Gábor: Ataraktikumok és trankvillánsok hatása az érzékelése és mozgásosságra495
Király József: Önkísérlet Psylocybinnel519
Dr. Levendel László: Szóreflexes vizsgálatok tüdőgümőkóros betegeknél531
Dr. Moussong - Kovács Erzsébet: Pszichológiai módszerek a tudat vizsgálatában543
Dr. Somogyi Endre, Dr. Irányi Jenőné és Dr. Orovecz Béla: Elektromos suicidiuim sorozat pszichés infekció alapján559
Gógypedagógiai lélektan
Dr. Kanizsai Dezső: Laringektomiások beszédterápiája és beszédpszichológiája571
Illyés Sándor: Az írásmozgások tervezése és automatizációja ráírásos és másolásos írástanulásnál585
Jankovichné Dalmai Mária: Életkor-átlag és intelligenciakor-átlag alakulása gyógypedagógiai osztályokon597
Pauka Károly: A beszédzavarok etiológiájának kérdéséhez605
Simon Ilona: Adatok a vak gyermek társas magatartásához fejlődéséhez619
Szigeti Borbála: Debilis és retardált gyermekek érzelmi vizsgálatának néhány kérdéséről631
Kriminálpszichológia
Lassó Károly: Az érzelmek szerepe a kihallgatásoknál645
Majláth György: Egy társadalomellenességbe sodródott fiatalkorú indulati bűncselekménye659
Módszertan
Dr. Aczél György: Szervi és környezeti tényezők egy magatartási rendellenesség kialakításában677
Adorjáni Csaba és dr. Gálfi Béla: Csoportos pszichoterápia idült elmebetegeknél685
Dr. Elkán György: A gyermek és a szülő közötti viszony vizsgálatának egyszerű módszere703
Hirsch Margit: A személyiség-elmélet jelentősége a "nevelési tanácsadó" rendelések gyakorlatában711
P. Liebermann Lucy: Pubertáskori érzelmi katasztrófa719
Mártonné Vázsonyi Ibolya: Az intelligencia-szerkezet változásai ismeretszerzés hatására a Rorschach-próba tükrében729
Mezei Árpád: A diagnosztika elmélete és a személyiségtani diagnosztika739
Dr. Németh Nóra: Megoldhatatlan anya-gyermek kapcsolat751
Tájékoztató a pszichológiával foglalkozó magyarországi intézetek jelenlegi munkájáról767
Magyar szerzők 1945 óta megjelent pszichológiai munkáinak bibliográfiája (második folytatás)791
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III. Pszichológiai tanulmányok III.

Könyvtári könyv volt. A borító sérült, enyhén kopott, foltos. A kötés és egy lap javított. Néhány lapon aláhúzások láthatók.

Állapot: Közepes
2.280 Ft
1.820 ,-Ft 20
9 pont kapható
Kosárba