A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Embertan és emberszármazástan

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 283 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-3909-0
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér fotókat, illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi szám: 42154.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"Rólunk szól a mese" - idézhetnők a latin közmondást az embertan (antropológia) szaktudományával kapcsolatosa, amely az emberi népességek időbeli és térbeli jelenségeire és kapcsolataira mutat rá. Az emberré válás rendkívül összetett folyamata különösen jelentős helyet kapott ebben a könyvben. Az új előember- és ősemberleletek is egyre fokozódó gyorsasággal kerülnek felszínre, és miként az történni szokott, a több lelet egyre több fejtörést okoz a szakembereknek.
A ma élő emberiség egy faj, de a Föld különböző tájain sokféle arculatot mutat. Ezenkívül a növekedés és a fejlődés, a vércsoport-tulajdonságok és végül a történeti (vagy prehisztorikus) embertan kérdéseivel is foglalkozunk - több egyéb mellett. Az antropológia enciklopédikus ismeretanyaga helyett e tudomány korunk szintjén levő ismereteinek minél sokoldalúbb összefüggéseit igyekszünk az olvasó elé tárni. Úgy véljük, hogy a biológusokon kívül - akik számára ez a tankönyv elsősorban készült - a paleontológusok, a... Tovább

Fülszöveg

"Rólunk szól a mese" - idézhetnők a latin közmondást az embertan (antropológia) szaktudományával kapcsolatosa, amely az emberi népességek időbeli és térbeli jelenségeire és kapcsolataira mutat rá. Az emberré válás rendkívül összetett folyamata különösen jelentős helyet kapott ebben a könyvben. Az új előember- és ősemberleletek is egyre fokozódó gyorsasággal kerülnek felszínre, és miként az történni szokott, a több lelet egyre több fejtörést okoz a szakembereknek.
A ma élő emberiség egy faj, de a Föld különböző tájain sokféle arculatot mutat. Ezenkívül a növekedés és a fejlődés, a vércsoport-tulajdonságok és végül a történeti (vagy prehisztorikus) embertan kérdéseivel is foglalkozunk - több egyéb mellett. Az antropológia enciklopédikus ismeretanyaga helyett e tudomány korunk szintjén levő ismereteinek minél sokoldalúbb összefüggéseit igyekszünk az olvasó elé tárni. Úgy véljük, hogy a biológusokon kívül - akik számára ez a tankönyv elsősorban készült - a paleontológusok, a geográfusok, az archeológusok és az etnográfusok is eredménnyel forgathatják. Vissza

Tartalom

Előszó9
AZ EMBERTAN BEVEZETŐ TUDOMÁNYÁGAI11
Az antropológiáról általában. Az ember helye a természetben11
Az antropológia felosztása12
Humánbiológia15
A szélesebb értelemben vett antropológia16
Az antropológia központi kérdése és jelentősége17
Az antropológia vázlatos története és mai helyzete18
Az antroplógia vázlatos története18
A mai külföldi antropológia19
A magyar antropológia vázlatos története21
Az embertani megismerés útjai22
Az antropológia vizsgálati anyagav23
Biometria. Matematikai statisztika26
Irodalom31
A KVANTITATÍV ÉS KVARITATÍV EMBERTANI JELLEGEK VARIÁCIÓI32
A ma élő népeségek főbb embertani jellegei32
Bőrszín, bőrlécrendszer, testszőrzet32
Haj, hajszín34
Szemszín, színkomplexió35
Testmagasság (termet)35
A koponya metrikus (kvantitatív) jellegei36
Mérőpontok36
Méretek, szögek, koponyakapacitás38
A fontosabb jelzők42
Az agykoponya morfológiai (kvalitatív) jellegei43
Az arckoponya és az állkapocs morfológiai (kvalitatív) jellegei48
A koponya rendellenességei52
A vázcsontok metrikus (kvantitatív) vizsgálata54
A fej metrikus és morfológiai vizsgálata59
A fej főbb mérőpontjai59
A fontosabb méretek és jelzők60
Morfológiai jellegek61
Fogazat63
Az emberi test főbb méretei és arányai67
Az antropofiziológia néhány kérdése69
Irodalom75
ONTOGÉNIA. A NEMEK KÖZTI KÜLÖNBSÉG. TESTALKAT76
A méhen belüli (intrauterin) fejlődés76
A születés utáni növekedés és fejlődés77
Allometrikus növekedés80
Életszakaszok. Életkori változások81
A nemek közti különbség83
Testalkat (konstitúció)85
Irodalom89
ANTROPOLÓGIAI HUMÁNGENETIKA90
Az emberörökléstan (humángenetika) néhány kérdése90
Populációgenetikai kérdések95
Irodalom98
A FŐEMLŐSÖK99
Primates (főemlősök) ordo jellemzése100
A Prosimii (félmajmok) subordo jellemzése100
Infraordo: Lemuriformes101
Infraordo: Lorisiformes (Lajhármakifélék)104
Infraordo: Tarsiiformes105
Az Anthropoidea subordo jellemzése107
Irodalom127
AZ EMBERSZÁRMAZÁSTAN FŐBB PROBLÉMÁI128
Az evolúció kérdései128
A harmad- és negyedkor. Geokronológia131
Az emberré válás kérdéseivel kapcsolatos problématörténetéről134
A Hominidák evolúciójának problématörténetéről134
Az ősrégészeti periodizáció136
Irodalom142
AUSTRALOPITHECINAE143
Bevezetés143
A dél-afrikai Australopithecusok felfedezésének és kutatásának vázlatos története144
A kelet-afrikai Australopithecusok felfedezésének és kutatásának vázlatos története146
Az Australopithecinae taxonómiájának kérdése149
Morfológiai jellemzés152
Geokronológia. Phylogenetikai helyzetük157
Irodalom161
ELŐEMBEREK (ARCHAEOANTHROPUSOK)162
Pithecanthropus162
A felfedezések története. A leletek ismertetése162
A jávai Pithecanthropusok általános morfológiai jellemzése165
A kínai Pithecanthropus (Sinanthropus)166
A felfedezés története. A leletek ismertetése166
A kínai Pithecanthropus (Sinanthropus) morfológiai jellemzése168
Egyéb közép-pleisztocén Hominida-leletek170
Irodalom174
ŐSEMBEREK (PALAEOANTHROPUSOK)175
A felfedezések története175
Az európai "klasszikus" neandervölgyi ősemberleletek177
A korai "neandertaloid"- és "sapiens"- leletek Európában180
Ázsiai felső pleisztocén ősemberleletek183
Afrikai ősemberleletek185
Irodalom187
A FELSŐ FALEOLITIKUM EMBERTANI LELETEI188
A Primates és hominoid evolúció192
A Hominidák evolúciójának áttekintése195
A fogazat, a koponya és a végtagok változása a filogenezis folyamán199
Fogazat199
Koponya202
Végtagok203
A Hominidák evolúciós szisztematikája205
Irodalom208
AZ EMBER SZÁRMAZÁSÁNAK TOVÁBBI (INDIREKT) BIZONYÍTÉKAI209
Csökevényes szervek209
Atavizmusok209
Fiziológiai és biokémiai bizonyítkok210
Patológiai bizonyítékok211
Egyéb bizonyítékok211
ANTROPOTAXONÓMIA213
Az antropotaxonómia általános kérdései. Rasszgenezis216
A veddo-ausztralid nagyrassz213
Az europid (és europoid) nagyrassz218
Cromagnoid csoport219
Nordoid csoport220
Mediterrán csoport222
Sötét színkomplexiójú rövidfejűek223
Meghatározatlan (mixomorf) elemek226
A mongolid (és mongoloid) nagyrassz226
A tulajdonképpeni mongolidok226
Europo-mongolid (mixomorf) csoport231
Meghatározatlan (mixomorf) csoport234
A negrid (és negroid) nagyrassz236
A tulajdonképpeni negridek237
Europo-negrid mixomorf csoport239
Negro-ausztralid (óceániai) csoport239
Pygamid csoport241
Meghatározatlan elemek242
Amerindid (amerikanid) mixomorf komplex245
Észak-amerikai csoport245
Dél-amerikai csoport247
Irodalom252
NÉPEK ÉS RASSZOK - RASSZIZMUS253
Irodalom255
A PALEOANTROPOLÓGIA KÉRDÉSEI A MEZOLITIKUMTÓL KEZDVE, TÖRTÉNETI EMBERTAN (PREHISZTORIKUS ANTROPOLÓGIA2)
Mezolitikum256
Történeti embertani áttekintés258
Őskor261
Neolitikus (újkőkor) és rézkor261
Bronzkor261
Vaskor (740-250)262
Római kor - Szarmaták262
A középkor történeti embertana263
Népvándorláskor263
Honfoglalás - Árpádkor (X-XIII. század)266
Irodalom268
Kiegészítő általános irodalom a tankönyvhöz270
Név- és tárgymutató272

Dr. Lipták Pál

Dr. Lipták Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Lipták Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv