A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mezőgazdasági területen működő vöröskeresztes aktivisták tankönyve

Mindennapi feladataink

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A szocialista társadalomban a legfőbb érték az ember. Az ember életének, egészségének megvédése, az életkor meghosszabbítása az állam és a társadalom elsőrendű feladata.
Az egészségvédelem... Tovább

Tartalom

Előszó (Dr. Vilmos Gyula)3
Dr. Pálinkás Lajos: Közegészségtan5
A szocialista egészségügy alapelvei5
A Vöröskereszt szerepe a szocialista egészségügy alapelveinek megvalósításában11
A magyar egészségügy szervezete12
A higiéne (közegészségügy)12
Dr. Pálinkás Lajos: Személyi higiéne15
A kültakaró (bőr) higiénéje15
A kéz tisztán tartása16
A fürdés20
A láb ápolása21
A fog ápolása22
Az időszaki mosdás23
A fül tisztán tartása23
Az orr tisztán tartása23
Köhögés, tüsszentés24
Hajmosás, fejmosás24
A ruházkodás, öltözködés26
A ruhák tisztán tartása28
Az ágynemű használata29
A pihenés29
A sport30
Az idegesség megelőzése31
A személyi higiénét szolgáló üzletek, üzemek33
Borbély, fodrász, manikűrös, pedikűrös33
A tisztasági fürdők35
Dr. Pálinkás Lajos: Település-egészségügy37
A levegő37
A levegő higiénéje37
A levegő összetétele38
A levegő rétegei39
A levegő hőmérséklete39
A levegő páratartalma40
A légnyomás42
A levegő mozgása43
A napsugárzás higiénés vonatkozásai44
A levegő szennyeződése45
A talaj higiénéje49
A szemét, a hulladék50
Az emberi ürülék52
Az árnyékszék52
A trágya53
Az elhullott állati testek ártalmatlanná tétele54
Parkosítás, fásítás55
A víz higiénéje55
A víz körforgása56
Az ivóvíz56
Kutak59
Felszíni vízkivételi művek70
Talajvízdúsítás71
Vízvezetékek71
A törpe vízmű71
Mezei kutak72
Mezei vízellátás lajttal, vödörrel73
Vízminta vételezése75
Az ipari víz77
A szennyvíz higiénéje78
Csatornázás79
A házi szennyvíz tisztítása80
Tisztítóművek81
Szennyvízszikkasztás82
Öntözés szennyvízzel82
A falusi lakóházak és környezetük higiénéje84
A községek rendezése, telepítése85
Az egészséges lakóház87
A lakóház tájolása, világítása90
A lakások szellőztetése90
A lakásfűtése91
A lakóház helyes használata93
A munkásszállások higiénéje94
A mezőgazdasági majorok higiénéje97
Rovar- és rágcsálóirtás101
Dr. Tóth László: Táplálkozás és élelmezés103
Bevezetés103
A táplálkozás105
A tápanyagok106
A tápanyagszükséglet111
Egyes főbb élelmiszerek értékelése114
A tápcsatorna működése120
A helyes táplálkozás124
A táplálkozás napi beosztása125
Az élelmezés126
Az élelmiszerek károsodása, romlása127
Az élelmiszerek termelése130
Az élelmiszerek feldolgozása138
Az élelmiszerek tartósítása141
Az élelmiszerek szállítása144
Az élelmiszerek tárolása147
Az élelmiszerek árusítása149
Az ételek készítése154
A tálalás155
Az ételmérgezés156
Csoportos étkeztetés158
Az élelmezési dolgozók személyi higiénéje161
Dr. Tóth László: Járványtan163
A járványtan tárgya163
Mikrobiológiai alapfogalmak164
A fertőző mikróbák165
A paraziták170
Általános járványtan176
A fertőzés forrása176
A fertőzés terjedési módjai178
A fertőzés181
A megbetegedés létrejöttét befolyásoló tényezők181
A fertőző betegségek lefolyása183
Részletes járványtan186
A fertőző betegségek felosztása186
A járványok és társadalmi vonatkozásaik188
A fertőző betegségek elleni küzdelem190
A megelőzés tennivalói fertőző megbetegedés esetén193
A gümőkór elleni küzdelem és célkitűzései203
A tisztasági mozgalom217
Dr. Pálinkás Lajos - Dr. Tóth László: Balesetelhárítás és a foglalkozási betegségek megelőzése a mezőgazdaságban223
A balesetelhárítás223
Általános tudnivalók223
Kéziszerszámok225
Kéziszerszámok szállítása228
Ló- és ökörvontatású egyszerű gépek, eszközök228
Takarmányelőkészítő gépek230
A traktor és a traktor által vontatott munkagépek231
Növényápoló gépek234
Termésbetakarító gépek235
Magtári és raktári munkák240
Mezőgazdasági építkezések242
Műhelyekben végzett munka245
Az állatok gondozása249
Foglalkozási betegségek megelőzése a mezőgazdaságban251
Állatról emberre terjedő fertőző betegségek251
Baktériumok és vírusok által okozott megbetegedések251
Bélférgek által okozott megbetegedések253
Gombás megbetegedések254
Növények útján terjedő fertőző megbetegedések255
A növényvédőszer-ártalmak megelőzése256
Általános tudnivalók256
Beszerzés, szállítás, raktározás258
A növényvédelmi munka előkészítése258
Permetezés, porozás259
Gázosítás261
Csávázás261
A kezelt gyümölcsök és zöldségfélék fogyaszthatósága262
Az időjárás ártalmai263
Dr. Rucz László: A véradás268
Bevezetés268
Élettani alapfogalmak. A vérellátás270
A vér és a vérkeringés270
A vérellátás szervezeti felépítése271
A Vöröskereszt segítsége a vérellátásban274
Hogyan történik a térítés nélküli véradónap szervezése277
Tájékozódó megbeszélés279
A szervezést megindító megbeszélés279
A vezetők értekezlete280
Vöröskeresztes alapszervi nagygyűlés280
Nagyaktíva-értekezlet280
Tömeggyűlések szervezése281
Propaganda281
Menetközi megbeszélés282
Települési terv283
A jelentkezési ívek bekérése, ellenőrzése284
A jelentkezők számának közlése a megyei titkárral és a vérellátó szolgálat vezetőjével284
A meghívók szétküldése284
A vérvételi helyiségek előkészítése284
A véradónap lebonyolítása285
A véradónap értékelése285
A véradók megbecsülése286
Simon Istvánné: Az alkoholizmus elleni küzdelem287
Bevezetés287
Az alkoholizmus káros hatásai287
Az alkoholisták gyógyítása289
Állami intézkedések a túlzott alkoholfogyasztás leküzdése érdekében291
A társadalmi munka szerepe és jelentősége az alkholizmus elleni küzdelemben293
A tömegek felvilágosítása294
Az egyénekkel való foglalkozás294
A Vöröskereszt sajátos feladatai az alkoholizmus elleni küzdelemben295
Az alkoholisták társadalmi gondozása296
Az elvonókúrán részt vett alkoholisták utógondozása298
Az alkoholisták családjának gondozása300
A társadalmi ellenőrzés300
Dr. Litvay Emil: Az anya- és csecsemővédelem303
Bevezetés303
A családtervezés304
A terhesség305
Táplálkozás305
Öltözködés306
Tisztálkodás306
Életmód306
A vöröskeresztes aktivista feladatai307
Az újszülött308
A csecsemő fejlődése310
Testi fejlődés310
Mozgás- és értelmi fejlődés311
A csecsemő táplálása311
Az anyatej jelentősége312
A csecsemő gondozása315
A csecsemő nevelése316
A betegségek megelőzése318
Veszélyeztetett csecsemő319
Mérgezési balesetek320
A beteg csecsemő ápolása321
A bölcsőde322
Dr. Gayer Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem325
Bevezetés325
A gyermekvédelem rendszere326
Múlt és jelen326
Az állam gyermekvédelmi intézményei és a gyermekvédelmi gondoskodás különféle formái328
A gyakrabban előforduló gyermekvédelmi feladatok és megoldásuk módszerei333
Sávoly Lajosné: Az öregek gondozása341
Bevezetés341
Betegség-e az öregség?343
Hogyan tesszük szebbé az öregek életét?347
Az egyedül élő öregek348
A családjuk körében élő öregek349
A nyugdíjas öregek350
Eltartási szerződések350
A megöregedett mezőgazdasági dolgozók351
A szociális otthonok352
Egyéb gondozási feladatok353
Az öregek szociális gondozásának állami szervei354
A Vöröskereszt feladatai rendkívüli körülmények között355
Bevezetés355
Elemi csapások355
A vöröskeresztes aktivisták teendői árvízveszély esetén355
Elemi csapások359
Háborús körülmények359
Bevezetés359
Általános tudnivalók a lakosság védelmére való felkészülésről360
Védekezési lehetőségek, védelmmi eszközök361
Az atom- és hidrogénbombával való támadás következményei364
A biológiai eszközökkel való támadás következményei374
A vegyi harcanyagokkal való támadás következményei381
Feladatok a kárfelszámolás után383
Függelék: rendeletek, utasítások385
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem