1.038.111

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Agrokémia és növényvédelmi kémia

Szerző

Kiadó: Mezőgazda Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 399 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9239-59-3
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés13
Agrokémia (Loch Jakab)15
ÁLTALÁNOS AGROKÉMIA16
Az agrokémia tárgya és jelentősége16
A műtrágya-felhasználás alakulása és következményei16
A növények kémiai összetétele20
Víz- és szárazanyag-tartalom20
Hamutartalom, hamualkotórészek21
Szervesanyag-tartalom23
A növényi tápelemek és osztályozásuk24
A tápelemek osztályozása25
Tápelemtartalom27
Tápanyagfelvétel29
A tápanyagfelvételre ható tényezők31
A talajtulajdonságok hatása31
A talajnedvesség szerepe32
Biológiai tényezők hatása33
Tápanyagfelvétel levélen keresztül33
A tápanyagellátás és a vízháztartás kapcsolata34
A vízfelvételre ható tényezők34
A vízleadásra ható tényezők37
Tápanyagellátás és vízhasznosulás39
A tápanyagellátás és a termés mennyiségének kapcsolata43
A tápanyagellátás hatása a termés minőségére46
Gabonafélék47
Gyökér- és gumósnövények49
Olajnövények52
Gyepek53
Zöldség- és gyümölcsfélék56
Talajkémiai ismeretek57
Tápanyagformák a talajban57
A talaj tápanyagkészletének változása60
A talajoldat összetétele, az ionok mozgása62
A talaj kémhatása64
A talaj redoxipotenciálja66
Az ionadszorpció és szerepe a tápanyag-gazdálkodásban68
A töltések kialakulása68
A kationadszorpció törvényszerűségei70
Anionadszorpció73
TÁPELELMEK A TALAJBAN, A NÖVÉNYBEN76
A nitrogén76
Nitrogén a talajban76
A nitrogén felvétele és szerepe80
A nitrogénhiány és -felesleg hatása82
A foszfor82
Foszfor a talajban82
A foszfor felvétele, eloszlása és szerepe85
A foszforhiány tünetei, hatásai87
A kálium87
Kálium a talajban88
A kálium felvétele, eloszlása és szerepe90
A káliumhiány és következményei92
A kalcium93
Kalcium a talajban93
A kalcium felvétele, eloszlása és szerepe a növényben93
A kalcium hiánya és következményei95
A magnézium96
Magnézium a talajban96
A magnézium felvétele, eloszlása, szerepe96
A magnézium hiánya és következményei98
A kén99
Kén a talajban99
A kén felvétele és szerepe100
A kénhiány és következményei102
A vas102
Vas a talajban103
A vas felvétele, eloszlása és szerepe103
A vashiány és következményei104
A mangán105
Mangán a talajban105
A mangán felvétele és szerepe106
A mangánhiány tünetei107
A réz107
Réz a talajban107
A réz felvétele, eloszlása és szerepe108
A rézhiány és következményei109
A cink109
Cink a talajban109
A cink felvétele, eloszlása és szerepe110
A cinkhiány és következményei111
A molibdén111
Molibdén a talajban111
A molibdén felvétele, eloszlása és szerepe112
A molibdénhiány és következményei112
A bór112
Bór a talajban113
A bór felvétele, eloszlása és szerepe113
A bórhiány és következményei115
MŰTRÁGYÁK116
Nitrogénműtrágyák116
Ammóniumsók116
Ammónium-nitrát117
Mészammon-salétrom118
Ammónium-szulfát-nitrát118
Ammónium-szulfát118
Fémnitrátok119
Nátrium-nitrát119
Kalcium-nitrát119
Karmabid120
Lassan ható nitrogénműtrágyák121
Karmabid-aldehid kondenzátumok121
Bevonatos műtrágyák123
Inhibitoros műtrágyák124
Foszforműtrágyák125
A foszforműtrágyák nyersanyagai125
A kénsavas feltárás, szuperfoszfát126
Nyersfoszfátok feltárása foszforsavval128
Termoszforsav129
Extrakciós foszforsav129
Szuperfoszforsav129
Hármas szuperfoszfát129
Dúsított szuperfoszfát130
Dikalcium-foszfát130
Termofoszfátok131
Thomas salak131
Káliumműtrágyák132
Káliumműtrágyák előállítása, nyersanyagok133
Kálium-klorid-tartalmú műtrágyák előállítása134
Szilvinit feldolgozása134
Karnallit feldolgozása134
Keménysó (Hartsalz) feldolgozása135
Kálium-szulfát-tartalmú műtrágyák előállítása135
Magnéziumtartalmú K-műtrágyák136
Összetett műtrágyák136
Ammónium-foszfátok137
Monoammónium-foszfát137
Diammónium-foszfát-nitrát137
Ammónium-foszfát-nitrát138
Karbamid-ammónium-foszfát138
Ammónium-metafoszfát138
Ammonizált szuperfoszfát138
Nyersfoszfátok feltárása salétromsavval139
Magnézium-ammónium-foszfát140
Kálium-metafoszfát141
Kevert műtrágyák141
Folyékony műtrágyák145
Cseppfolyós ammónia és N-oldatok146
Cseppfolyós ammónia146
Vizes ammónia, ammóniakátok146
Karbamid-ammónium-nitrát oldatok147
NP- és NPK-oldatok148
Ortofoszforsav alapú NP-oldatok148
Polifoszforsav alapú NP-oldatok148
NPK-oldatok149
Szuszpenziós műtrágyák151
Szuszpenziók előállítása mezőgazdasági keverőüzemben152
Talajjavító anyagok és kalciumtrágyák152
Talajjavító anyagok152
Mészkő153
Mésztufa153
Lápi mész (tavi mész)153
Meszes lápföld153
Dolomitőrlemények153
Gipsz154
Cukorgyári mésziszap154
Egyéb ipari melléktermékek154
Kalciumtrágyák154
Magnéziumtrágyák155
Mikroelemtrágyák156
Gyorsan ható mikroelemtrágyák156
Szervetlen vízoldható vegyületek156
Kelátok157
Mikroelem-tartalmú N- és NPK-permetezőtrágyák161
Mikroelem-tartalmú szuperfoszfát164
Lassan ható mikroelemtrágyák64
Fémammónium-foszfátok165
Mikroelem-tartalmú ammonizált szuperfoszfát165
Mikroelem-tartalmú kálium-metafoszfát165
Egyéb lassan ható mikroelemtrágyák166
SZERVES TRÁGYÁK167
Az istállótrágya168
Az istállótrágya alkotórészei168
Az istállótrágya kezelése170
Trágyakezelési eljárások171
A trágyalé172
A hígtrágya173
A hígtrágya keletkezése173
A hígtrágya mennyisége, összetétele174
Egyéb szerves trágyák176
Baromfitrágya176
Tőzegfekáltrágya177
Komposzt177
Zöldtrágyák178
Műtrágyák és szerves trágyák alkalmazása179
Nitrogéntrágyázás179
Foszfortrágyázás182
Káliumtrágyázás184
Kalciumtrágyázás, kémiai talajjavítás186
Magnéziumtrágyázás187
Mikroelem-trágyázás188
Istállótrágyázás190
A hígtrágya felhasználása192
A TÁPANYAGSZÜKSÉGLET194
A talajok tápanyag-ellátottságának megítélése194
Biológiai módszerek194
A levél- vagy növényanalízis194
A tenyészedény-kísérlet196
Szabadföldi kísérletek196
Mikrobiológiai módszerek197
Kémiai módszerek197
A N-ellátottság vizsgálata198
A P-ellátottság vizsgálata199
A K-ellátottság vizsgálata199
A Mg-ellátottság vizsgálata199
A mikroelem-ellátottság vizsgálata199
Az EUF-módszer200
A műtrágyázási szaktanácsadás200
Szántóföldi növények N-, P-, K-szükséglete202
Termőhelycsoportok203
A termésszint becslése203
A tápanyag-ellátottság megállapítása204
A műtrágyaszükséglet számítása205
A műtrágyaszükséglet korrigálása207
A mésztrágyázás207
A magnéziumtrágyázás208
Ca és Mg együttes visszapótlása209
A mikroelem-trágyázás209
Az állókultúrák trágyázása209
Felhasznált irodalom210
Növényvédelmi kémia (Nosticzius Árpád)211
Alapismeretek213
LEBONTÓ FOLYAMATOKAT GÁTLÓ PESZTICIDEK217
A glükolízist és az acetil-CoA képződést gátló szervetlen vegyületek217
A réz(II)iont tartalmazó fungicidek219
Higanytartalmú fungicidek220
Kéntartalmú fungicidek221
A terminális oxidációt gátló szervetlen hatóanyagú vegyületek222
A fluoridion223
A cianidion223
Óntartalmú fungicidek és akaricidek223
Lebontó folyamatokat befolyásoló szerves vegyületek226
Rézionszállítók226
Ditiokarbamát-származékok228
Kinoidális szerkezetű fungicidek230
Klóralkiltio-ftálimid-származékok231
Respirációs folyamatokat gátló eltérő szerkezetű fungicidek232
SZÉTKAPCSOLÓ VEGYÜLETEK234
Nitro-alkil-fenol-származékok240
Más vegyületcsoportba tartozó szétkapcsoló vegyületek242
A MAKROMOLEKULÁK SZINTÉZISÉT GÁTLÓ PESZTICIDEK244
A nukleinsav és a fehérje szintézisét befolyásoló vegyületek244
Benzimidazol- és pirimidinszármazék fungicidek244
Klór-acetanilid-származék herbicidek246
A glifozát247
A karotinszintézist gátló vegyületek249
Lipidszintézist gátló herbicidek253
Szteránvázas vegyületek szintézisét gátló fungicidek255
A kitin szintézisét gátló vegyületek258
AZ IDEGRENDSZERRE HATÓ PESZTICIDEK261
Az axonális ingervezetésre ható peszticidek262
Klórozott szénhidrogének és szénhidrogén-származékok262
Aromás klórozott szénhidrogén-származékok262
Nem aromás klórozott szénhidrogén-származékok264
Piretroidok268
Az acetil-kolin receptorra ható inszekticidek273
Az acetil-kolin-észterázra ható vegyületek274
Foszforsavszármazék inszekticidek275
Karbamátszármazék inszekticidek284
Az idegrendszerre ható akaricid-inszekticid vegyületek286
A NÖVÉNYEK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ VEGYÜLETEK288
Természetes eredetű növekedésszabályozó vegyületek288
Auxinok288
Gibberellinek290
Citokininek292
Abszcizinsav293
Etilén294
Auxinhatású herbicidek295
A sejtosztódást gátló herbicidek302
A FOTOSZINTÉZISRE HATÓ HERBICIDEK307
Karbamidszármazék herbicidek314
Karbamátszármazék herbicidek316
Anilidszármazék herbicidek317
Uracilszármazék herbicidek318
Piridazinonszármazék herbicidek319
Oxadiazolidinon-származék herbicidek319
Trazinonszármazék herbicidek320
Szimmetrikus amino-triazinszármazék herbicidek321
Klór-amino-sz-triazinszármazékok321
Metoxi-amino-triazinszármazékok328
Metil-tio-amino-triazinszármazékok329
Piridazinszármazék herbicid329
Bipiridiliumszármazék herbicidek331
EGYÉB PESZTICIDEK334
A fehérjék kicsapásával ható herbicidek334
A membránszerkezetet károsító peszticidek335
A véralvadást gátló rágcsálóirtó szerek336
Antioxidánsok337
MÉG ISMERETLEN BIOKÉMIAI HATÁSÚ PESZTICIDEK339
Még ismeretlen biokémiai hatású fungicidek, akaricidek339
Még ismeretlen biokémiai hatású inszekticidek343
AZ ELSŐ KIADÁS ÓTA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK345
Fungicidek345
A lipoidok, főleg a szteránvázas vegyületek képződését gátló hatóanyagok345
A fehérjeképződésre ható vegyületek351
A cellulóz képződését gátló fungicid353
Még nem ismert biokémiai hatású fungicidek353
Inszekticidek354
A gamma-vajsav működését befolyásoló vegyületek354
Piretroidok355
A piretroidok stabiliátásának vizsgálata355
Új piretroid hatóanyagok357
Foszforsavszármazékok359
Karbamátszármazékok360
Az acetil-kolin-receptorra ható vegyületek363
A lárvák vedlését gátló hatóanyag363
Speciális atkaölők364
Herbicidek365
A fehérjék képződését gátló klór-acetanilid-származékok365
Az elágazó aminosavak képződését gátló vegyületek366
Szulfonilurea-származék herbicidek370
Imidazolinon-származék herbicidek371
A glutaminszintézist gátló herbicid373
A többszörösen telítetlen vegyületeket proxidáló, a membránokat károsító hatónyagok374
Difeniléter-származék herbicidek376
Az acetil-CoA-karboxiláz enzimet gátló vegyületek377
Ariloxi-fenoxi-propionsav-származékok379
Ciklohexándion-származékok380
A fotoszintézis fényreakcióját gátló herbicidek381
Auxinhatású herbicidek382
Szétkapcsoló vegyület383
Mikrotubulusok képződésére ható herbicid383
A cellulóz képződését gátló vegyületek384
Karotinszintézist gátló herbicid384
Ajánlott irodalom385
Tárgymutató az Agrokémia c. részhez386
Tárgymutató a Növényvédelmi kémia c. részhez394
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv