863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Szerző

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 644 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-19-5479-x
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 53225/3.

Tartalom

Előszó
Bevezetés
A nemzetközi személyi és gazdasági forgalom jogi szabályozásáról általában
A nemzetközi személyi és gazdasági forgalom jogi szabályozása - ahogy ebben a könyvben szerepel21
A nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának lényegéről és viszonyáról22
A nemzetközi magánjog általános kérdései
A nemzetközi magánjog fogalma37
A nemzetközi magánjogi tényállás37
A külföldi jog figyelembevételének indoka40
Közvetett és közvetlen szabályozás41
A nemzetközi magánjog fogalma és jellege43
A "nemzetközi magánjog" elnevezésről50
A nemzetközi magánjog kapcsolata a jogrendszer egyes egyéb területeihez51
A nemzetközi magánjog tudományának rövid története54
A nemzetközi magánjogi tényállások létrejöttének történeti előfeltételei54
A statútumelmélet és korszakai57
A modern nemzetközi magánjog elméleti megalapozása64
A nemzetközi magánjog forrásai79
A nemzetközi magánjog forrásainak típusai79
A magyar nemzetközi magánjog forrásai83
A kollíziós szabály és alkalmazása
A kollíziós szabály89
A kollíziós szabály fogalma és fajai; a kapcsoló szabály89
A kapcsoló szabály szerkezete. A kapcsolás93
A csalárd kapcsolás97
A minősítés100
A minősítés problémájának lényege100
Megoldási kísérletek103
Vissza- és továbbutalás (renvoi)113
A kapcsoló szabály utalásának terjedelme: a renvoi problémája113
Elméleti álláspontok; gyakorlati megoldások115
A külföldi jog alkalmazása122
A joghatóság és az alkalmazandó jog122
A viszonosság jelentősége a külföldi jog alkalmazásánál123
A külföldi jog alkalmazásának problémái124
Közrend; imperatív szabályok és közrendi záradék131
Kisegítő jog136
Személyek
A történeti előzményekről és a szabályozásról általában141
A személyek a jogban - történeti szemlében141
A személyek a mai jogi szabályozásban145
A szabályozás természete, forrásai és egyéb intézményei148
Az ember mint jogalany150
A személyes jog150
A jogképesség154
A cselekvőképesség162
Holtnak nyilvánítás166
Személyiségi jogok169
Az állam a nemzetközi magánjogban171
Az állam jogalanyisága és a nemzetközi magánjog viszonya171
Az állami immunitásról általában - Az állam a gazdaságban és a funkcionális immunitás kialakulása172
Az immunitás a magyar jogban177
Az állam és vállalata184
Az állam mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alakítója193
Az állam szerepéről általában193
A külgazdaság nemzetközi feltételrendszere200
A külgazdaság belső szervezetrendszere235
A külgazdaság irányítása243
A jogi személyek249
A jogi személyek a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban és a jog249
A jogi személyek a nemzetközi magánjogban; a jogi személyek személyes joga és honossága; a kontrollelmélet250
A külföldiek jogállása258
A külföldiek jogállásáról általában, a belföldi jogegyenlőség és viszonosság, a külföldi természetes személyek jogállása Magyarországon258
A legnagyobb kedvezmény elve és a speciáliis kedvezmények rendszere265
Külföldi vállalatok Magyarországon - külföldiek magyarországi befektetései, kereskedelmi képviseletek, külföldi bankok271
A magyar vállalatok külföldön - vállalati érdekeltségek és képviseletek286
Államközi gazdasági vállalkozások289
A tulajdon
A tulajdon szerepe a nemzetközi forgalomban, és szabályozásának általános kérdései295
A tulajdon szerepe tegnap és ma295
A jogi szabályozás sajátosságai298
A tulajdon a magyar nemzetközi magánjogban299
A főszabály: a fekvési hely joga299
A kivételek300
A tulajdonjogi kapcsoló elvek alkalmazási területe306
Az eltérő tulajdoni rendszerek egyes kérdései310
Az eltérő tulajdoni rendszerek jogi problémái általában310
Az eltérő rendszerek elismerése, és az államosítás jogi megítélésének alakulása311
A külföldi beruházások és a tulajdon védelme a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban315
A tulajdon- és beruházásvédelemről általában315
Nemzetközi szabályozórendszerek a külföldi beruházások védelmére319
Belső jogi garanciák335
Új tulajdoni rend: a privatizáció és nemzetközi összefüggései340
Az új tulajdoni rend létrehozása: a privatizáció340
A privatizáció nemzetközi-külgazdasági összefüggései346
A szerződések
A szerződések fontosabb általános kérdései353
Szerződések vagy kötelmi jog, illetve amiről e Címben szó lesz353
A szerződések a belső jogban - történeti és összehasonlító jogi szemlében355
A szerződések a nemzetközi egyezményekben: a vállalatok és az államok nemzetközi gazdasági együttműködésének szabályozása357
A külgazdasági kapcsolatok körében kötött szerződések eltérő anyagi jogi szabályai362
A "külkereskedelmi szerződés" kategóriájának megszűnése362
A magyar polgári jog eltérő szabályai a külgazdasági kapcsolatok körében kötött szerződésekre364
A szerződési anyagi jog nemzetközi harmonizálása366
Szabványszerződések. Nemzetközi kereskedelmi szokványok; Incoterms 2000366
Törekvések a nemzetközi szerződési jog egységesítésére371
A Bécsi Vételi Egyezmény378
Az Egyezmény létrejötte és szabályozási célja378
Az Egyezmény hatálya379
Általános szabályok384
A szerződés létrejötte és módosítása386
Az eladó kötelezettségei388
A vevő kötelezettségei390
A vevő, illetve az eladó jogai szerződésszegéskor391
A veszélyátszállás394
A szerződésszegés közös szabályai395
Egyéb fontosabb szerződéstípusok398
Vállalkozási típusú szerződések398
Fuvarozás, szállítmányozás399
Nemzetközi fizetési ügyletek403
Nemzetközi pénztartozás, fizetési ügyletek403
A nemzetközi fizetés biztosítékai407
Váltó és csekk408
A szerződések a nemzetközi magánjogban410
Történeti előzmények, eddigi megtorlások és a magyar szabályozás410
A magyar szabályozás a szerződésekre irányadó jogról (lex contractus)418
Felelősség szerződésen kívül okozott kárért. Jogalap nélküli gazdálkodás
Felelősség szerződésen kívül okozott kárért. Jogalap nélküli gazdálkodás433
A deliktuális felelősség a nemzetközi magánjogban433
A magyar szabályozás437
A jogalap nélküli gazdagodás443
A szellemi alkotások nemzetközi védelmének alapjai
A nemzetközi szerzői jog alapvonalai447
A nemzetközi jog forrásai447
A szerzői jogok nemzetközi védelmének lényege450
A nemzetközi iparjogvédelem alapvonalai455
Az iparjogvédelem nemzetközi rendszerének általános keretei455
A szabadalmak nemzetközi védelme457
Nemzetközi védjegyoltalom460
A származási jelzések és az eredetmegjelölések nemzetközi védelme461
Az ipari (formatervezési) minták nemzetközi védelme461
Nemzetközi öröklési jog
Nemzetközi öröklési jog465
Az öröklés a nemzetközi magánjogban: a hagyaték joga465
A hagyaték joga a magyar jogban471
Nemzetközi családi jog
A magyar nemzetközi családi jog forrásai483
A Kódex; nemzetközi egyezmények483
A jogforrások egymáshoz való viszonya485
A házasság rendje488
A házasságkötés és érvényessége488
A házastársak személyi és vagyoni viszonyai491
A házasság felbontása493
A rokonság szabályai499
Családi jogállás499
Örökbefogadás500
Szülő és gyermek közötti jogviszonyok502
A gyermekre kedvezőbb jog alkalmazása503
Rokontartás505
A gyámság és a gondnokság506
Gyámság506
Gondnokság506
Nemzetközi munkajog
Nemzetközi munkajog511
A nemzetközi munkajog néhány általános kérdése511
A nemzetközi magánjogi szabályozás513
A külföldi munkavállalás kógens anyagi jogi szabályai516
A Magyarországot is érintő nemzetközi szabályozás517
Joghatóság, eljárás, külföldi határozatok
Joghatóság521
A joghatóság kérdése nemzetközi jogvitákban521
A joghatóság fajtái524
Eljárás537
Az eljárásról általában537
Főbb általános eljárási jogi szabályok a belső és a nemzetközi jogban538
Nemzetközi jogsegély540
Nemzetközi választottbizottsági eljárás, békéltető eljárás542
Külföldi határozatok elismerése és végrehajtása564
A külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról általában564
A belső jogi szabályozás567
Nemzetközi egyezmények570
A végrehajtás útja belföldön és külföldön575
Függelék
1979. évi 13. számú törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról579
Források
Fontosabb jogforrások603
Bibliográfia321
Contents635
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Több lapon aláhúzás, bejegyzés, színes sorkiemelés található.

Állapot: Közepes
4.600 Ft
3.680 ,-Ft 20
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Állapot:
4.600 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba