865.053

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tolnai Világtörténelme - A középkor története I-II.

A népvándorlástól az első keresztes háborukig/A keresztes háboruktól a renaissance koráig

Szerkesztő

Kiadó: Kassák Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 862 oldal
Sorozatcím: Tolnai Világtörténelme
Kötetszám: 5-6
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 19 cm
ISBN: 963-1465-00-x
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

I. KÖTET - A népvándorlástól az első keresztes háborúkig
Előszó az V. kötethez5
A népvándorlás7
A germánok harcai7
A római uralom Germániában10
A germánok életmódja és vallása16
A népvándorlás előhírnökei21
A gót háborúk25
A hunok bejövetele30
A nyugati gótok betörése Rómába34
Attila birodalma56
A nyugatrómai birodalom bukása73
A bizánci (keletrómai) birodalom Jusztiniánusz alatt80
Bizánc Jusztiniánusz utódai alatt86
A keleti gót birodalom89
A vandál birodalom vége91
A longobárdok92
Az angolszászok Britanniában95
A frankok birodalma a Merovingok alatt100
Az izlám és a Karolingok birodalma109
Mohammed a vallásalapító109
Az izlám terjeszkedése117
Az Omajádok uralma125
Az arab uralom kettészakadása130
Bizánc története 641-867135
A frank világbirodalom. A Karolingok hatalomra jutása143
Nagy Károly hódító hadjárata. A longobárdok és a szászok154
Nagy Károly római császársága161
Nagy Károly birodalmának szétzüllése. A verduni szerződés170
A Karolingok vége181
A magyarok története189
A magyarok eredete és őshazája189
A magyarok Etelközben200
A magyarság a honfoglalás előtt203
A magyarok bejövetele és a honfoglalás210
Kézai krónikája a honfoglalásról224
Magyarország a honfoglalás előtt és a honfoglalás korában226
A honfoglalás a történeti adatok világításában233
Zsolt fejedelem uralkodása242
Magyarok Szent Gallenben247
Újabb kalandozások kora252
Taksony fejedelemsége. Az augsburgi csata258
További hadjáratok Taksony alatt268
Geiza fejedelemsége272
A keresztény egyház ügye Magyarországon a honfoglalás előtt273
A térítés kezdete Magyarországon276
István fejedelemsége284
Asztrik római követsége és Szilveszter bullája292
Szent István királysága300
A trónutódlás. István halála310
A Szent István-kultusz Magyarországon313
Szent István jellemzése315
Péter és Aba Sámuel317
I. Endre királysága325
I. Béla uralkodása330
Salamon király331
I. Géza király uralkodása335
A német-római császárság fejlődése337
Madarász Henrik uralkodása337
Nagy Ottó uralkodása339
Nagy Ottó utódai350
A német császárság fénykora358
A pápaság és a császárság harca368
A mai Franciaország kialakulása382
A keletrómai birodalom a macedon császárok alatt389
Bizánc a makedóniai uralkodóház kihalása után394
A Komnenek uralma (1081-1185)398
A kordovai kalifátus hanyatlása402
A spanyolföldi keresztény országok kialakulása410
Az izlam további története Keleten417
Anglia története 1066-ig419
Hódító Vilmos és utódai424
Az északi germán államok426
Az orosz birodalom keletkezése427
II. KÖTET - A keresztes háborúktól a renaissance koráig
Előszó a VI. kötethez5
A keresztes háborúk7
AZ ELSŐ KERESZTES HÁBORÚ8
Az izlám világa8
II. Orbán pápa megindítja a keresztes háborút9
A paraszthadak elindulása11
Péter megérkezése Konstantinápolyba12
Zsidóüldözések13
A keresztesek Magyarországon15
A keresztesek Nicea előtt8
A fejedelmi keresztesek20
Nicea bevétele22
Antiókia bevétele24
Jeruzsálem bevétele28
A jeruzsálemi királyság30
Az asszaszinok33
A MÁSODIK ÉS HARMADIK KERESZTES HÁBORÚ35
A mozgalom átterjed Németországra36
Rőtszakállú Frigyes császár38
Barbarossa a Szentföldre indul42
Palesztina veszedelme42
Az új keresztesek44
Barbarossa Frigyes halála45
Akkon ostroma46
Oroszlánszívű Rihárd és Francia Fülöp47
Rihárd hazatérése49
A NEGYEDIK KERESZTES HADJÁRAT50
Készülődés a hadjáratra50
Bizánc a bukás kezdetén51
Konstantinápoly bevétele52
A latin császárság53
AZ ÖTÖDIK KERESZTES HADJÁRAT57
Magyarország története az Árpádok allatt (II.)60
Szent László kora60
Kálmán király uralkodása64
II. István69
Vak Béla70
II. Gejza73
III. István. II. László és IV. István75
III. Béla76
Imre és III. László78
II. Endre81
IV. Béla88
V. István és Kun László104
III. Endre108
A Hohenstaufok110
III. Lothár és III. Konrád110
I. (Barbarossa) Frigyes és Oroszlán Henrik113
VI. Henrik császár115
Sváb Fülöp és IV. Ottó117
II. Frigyes. A Hohenstaufok bukása118
Anglia és Franciaország126
A Plantagenet- (Anjou-) ház az angol trónon126
Oroszlánszívű Rihárd134
Földnélküli János136
III. Henrik140
Franciaország a 12. és 13. században. II. Fülöp Ágost144
VIII. és IX. Lajos146
A hatodik keresztes hadjárat148
Az utolsó keresztes hadjárat151
Angolország kialakulása153
Háború Franciaország ellen158
II. Rihárd161
A Henrikek uralkodása162
VII. Henrik173
Franciaország fellendülése175
Magyarország a Vegyesházbeli királyok alatt195
Vencel és Ottó195
Róbert Károly196
I. Nagy Lajos202
Egy királygyilkosság a XIV. században205
A bosszúhadjárat211
I. Mária. Kis Károly és Zsigmond uralkodása219
Zsigmond és Mária uralkodása226
Kont és társai230
Az Anjou-ház utódai. Zsigmond egyedüli uralkodása235
A főurak és főpapok forradalma. Nápolyi László ellenkirály242
Albert uralkodása254
Erzsébet és I. Ulászló256
V. László263
A német-római császárság bukása269
Az interregnum. Ottokár és Habsburgi Rudolf269
Habsburgi Rudolf utódai274
IV. Károly uralkodása279
Vencel és Zsigmond. A husziták284
A konstanzi zsinat. Husz János máglyahalála290
A cseh keresztes háborúk. Ziska és a táboriták297
Zsigmond császárrá koronáztatása és halála302
A bázeli zsinat. II. Albrecht. III. Frigyes304
Itália a reformáció előtt317
Az egyházi állam. Az avigoni fogság317
A két Szicilia323
Flórenc324
Milanó330
Velence332
Svájc függetlenségi harcai340
Magyarország története Mátyás korától a mohácsi vészig348
Mátyás király348
Mátyás házassága354
Mátyás udvara357
Mátyás további uralkodása360
Mátyás mint uralkodó és magánember362
II. Ulászló368
A Dózsa-féle jobbágyforradalom378
II. Lajos383
Európa többi államai392
A spanyol és portugál terület392
A bizánci birodalom züllése397
Konstantinápoly ostroma402
Az ozmánok (törökök) a történelemben404
A skandináv államok410
A kalmári Unio415
Oroszország418
Lengyelország421
A mongolok és tatárok szereplése424
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem