A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világtörténelem I-III.

Középtanodai használatára/I. kötet: Ókor; II. kötet: Középkor; III. kötet: Újkor és legújabb kor

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 610 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Három kötet egy könyvben. Az I. kötetet 1883-ban, a II. kötetet 1884-ben adták ki. Második rövidített, az új tanterv alapján újonnan átdolgozott, képekkel és történelmi térképekkel bővített kiadás. Összesen 31 fekete-fehér képpel, 13 kihajtható színes térképpel és 5 kihajtható időrendi táblázattal illusztrálva. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.

Előszó

Jelen tankönyvem első kiadását ama kitüntetés érte, hogy a közoktatási tanács azt, tudományos becsénél fogva, ajánlásra méltatta. Ha mindazonáltal e második kiadás egészen új alakot öltött, annak... Tovább

Tartalom

I. kötet
BEVEZETÉS.
A történelem fogalma, tárgya és feladata 5
A történelem kútfői... - - -- - ... - -- - - - ... 6
A történelem segédtudományai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Az emberi nem felosztása - ___ ... - ... _._ ... ... ... ... ... ... 8
Az emberi nem őshazája ... ... ... ... ... ... ... _ ... ... 9
Az történelem előtti kor... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
A társadalmi viszonyok fejlődése. ... ... ... ... ... ... "... ... ... 11
A vallási fejlődés áttekintése ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
I. A KELETI ŐSKOR.
a) HÁMI NÉPEK.
Egyptom ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... _„. __. ... ___ 12
b) SÉMI NÉPEK.
Elő-Ázsia ... ... ... ... ... ___ ... ... ... ... ... ... ___ ... ... 16
Babylonia... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ___ ... ._ ___ 17
Assyria ... ... ... ___ ... ... __ ... _ ___ ___ ___ ... ... 18
A szent föld ... ... ... ... ... ... ... _._ ___ ___ ___ _._ ___ ... 20
Az izraeliták.._ ... .__ ... ... ... ___ ___ _ _ _ ___ _ ... ... 21
A phöniciaiak ... ... ... ... ... .__ ___ ___ ... 23
Kis-Ázsia ... ... ... ______ _ 25
c) AZ ÁRJA NÉPCSALÁD.
Az árják őshazája és műveltsége . ... ... ... ... ... ___ ... ... ... 26
Az árják Keletindiában _ ... ... ... ... ... ... ... ... ___ ... -26
A Brahmaismus _ ... _____ _ .._ 27
A Buddhaismus ... ... __ ... 28
China. Japán ... ... ___ 29
Érán. Föld és nép. Zoroaster _._ ___ _.. ... ... - - 30
A médek ___ __. ... 31
Az új-babyloni birodalom ... - 32
A) A GÖRÖGÖK.
II. A nevezetesebb államok alakulása és a nemzet elterjedése belső egységének fenmaradásával.
1. fej. Európa és Görögország földirati áttekintete. - - - - - -- 38
2. fej. A görög nép eredete. A görög törzsek. Görög vallás. A törzshagyományok.
A dór vándorlás. A nemzeti öntudat vallásos alapja _ ... ... ... ... ... 36
3. fej. Spárta szervezése. Lykurg. Messenei háborúk. A peleponnesusi szövetség _ 45
4. fej. Athén szervezése. Solon___ ... ... ... ... ... _._ ._. - ... 48
5. fej. A tyrannis ... ... ... ... ... ... ___ ... ... ... ... ... ... 52
6. fej. A görög nemzet elszéleílése. Gyarmatok ... ... ___ ___ ... ______53
7. fej. Művelődési áttekintet _ ... . __ ... .. ... ... ... ... 55
III. A perzsa háborúk. Athén emelkedése.
1. fej. Perzsia története. A Nagykirályok. Kyrus. Ivambyses... ... ... ... 57
2. fej. Kísérlet Európa meghódítására. Dárius ... ... ... ___ ... ... ... ... 58
3. fej. Athén mint Hellas előharcosa. (Klistlienes. - Marathon és Salamis. Platrea
és Mykale. - Miltiades és Themistokles)... ... ... ___ ___ ... ... ... 60
4. fej. Hellén szövetség. (Pausanias. Aristides és Kimon) ... ... ... ... 65
5. fej. Delosi szövetség. ... ... ... _ _ ... ... ... ... .__ ... 66
IV. Perikies megkísérli Hellas egyesítését. A peloponnesusi háború.
1. fej. Perikies kora. Athén fénykora ... ... ... ... .. ___ ... ... ... (58
2. fej. A peloponnesusi háború okai, kitörése Níkias békéjéig. ... ... ... ... 72
3. fej. A peloponnesusi háború a sicíliai expeditiótól Alkibiades elpártolásáig... 75
4. fej. A háború befejezése. Athén bukása - ... ... ... ... ... ... __ ... 77
V. Spárta és Tbebas hegemóniája.
1. fej. Az Anabasis. Spárta, mint az ázsiai görögök védője _ ... ... ... ... 79
2. fej. A harminc zsarnok. A korínthusí háború. Az Antalaidasi béke _ __ ... 80
3. fej. Thebae hegemóniája. Epamínondas és Pelopídas. ... ... ... ... 82
4. fej. E korszak művelődési áttekintete ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84
VI. Makedonia emelkedése és Hellas egyesítése.
1. fej. Makedonia. Föld és nép, Fülöp király _.. ... ... ... ... ... 85
2. fej. Makedonia és Athén küzdelme. Demosthenes. A charonáai csata. ... ... 86
VII. Nagy Sándor hódításai és azok következményei.
1. fej. Sándor trónralépte és hadjáratának kezdete ... ... ... ... ... ... 89
2. fej. Sándor hadjáratának folytatása és művelődési fontossága ... ... 91
3. fej. A Diadochok. A hellenistikus korszak . ... . ._ ... ... . . 93
B) RÓMAI TÖRTÉNET.
I. A római alkotmány alapvetése.
Bevezetés. Itália. Föld és nép - - - -- -- --- -- -- - - 95
1 fej Az első királyok és a nép - - --- -- - - -- - - 99
2. fej. A Servius Tullias-féle alkotmány és a királyság bukása ... ... . ... loa
II. A köztársaság a belső egység helyreálltáig és Itália meghódításáig.
1. fej. Új köztársasági hivatalok és intézmények - - - ... ... 105
2. fej. A plebs mint külön elem. Secessio. Tribunatus ... ... ... ... ... ... 108
3. fej. A rendek kiegyenlítése... ... ... ... - - - - - --- - 109
4. fej. A latin és etruszk háborúk A gall betörés. A samnit háborúk. A Pyrrhus elleni háború . ... ... ... -- --- - -- - --- --- -- -- ... 112
5. fej. E korszak belpolitikája és művelődési áttekintése ... _ _ ... ... 118
III. Róma elnyeri a világuralmat. Hellén műveltség befolyása.
1. fej. Az első pún háború kora . ... ... ... ... ... .__ ... _._ ... 121
2. fej. Róma meghódítja Sardiniát, Corsikát és Itáliának éjszaki melléktartományait. Karthagó Hispániát ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 123
3. fej. A második pún háború. Hannibal. ... ... ... ... .._ ... ... 125
4. fej. A rómaiak beavatkozása a Kelet országaiba... ... ... ... ... ._ ... 130
5. fej. A köztársasági Iióma nagysága és irodalmának áttekintése ... ... ... 134
IV. Socialis küzdelem. Az alkotmány megszűnése és a katonai monarchia előkészítése.
1. fej. A római állam belső hiányai.__ „. ... ... ... ... ... ... ... 136
2. fej. A Gracchusok reformjai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 138
3. fej. Róma külső politikájának hanyatlása ... ... ... _ . ... .. ... ... 140
4. fej. A szövetséges háború... _..'... ... ... ... ... ... ... ... 143
5. fej. A Marius és Sulla közötti első polgárháború. A Mithridatesi háború. Snlla dietaturája ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 144
6. fej. A birodalom külső tekintélyének hanyatlása. Pompeius emelkedése ... 148
7. fej. A proletariátus és a bukott optimaták összeesküvése. Catilina és Cicero 152
8. fej. Az állami rend felbomlása. Az első triumvirátus. ... ... ... ... 154
9. fej. Julius Caesar. Gallia meghódítása ... ... ... ... ... ... ... ... 155
10. fej. Belső zavarok. A triumvirátus felbomlása. A 2-ik polgárháború. ... ... 157
11. fej. A közrend helyreállítása. Caesar monarchiája. Halála. Új polgárháború és
a második triumvirátus . ... ... ... ... ... ... ... ... ... __ ... .162
14. fej. Octavianus és Augustus. A' Kelet és Nyugot. Az actiumi csata. E korszak
művelődési áttekintése... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 165
Tartalomjegyzék ... 168
Képek ... ... ... ... ... . . .... 171
Mellékletül négy történelmi térkép.

II. kötet

I. A római császárság.
1 fej. Az egyes uralom szüksége. Augustus beluralma 3
2. fej. Háborúk - - -- - - 6
3. fej. Tiberiustól Neroig ... ... ... 9
4 fej. A Flaviusok 11
5 fej. A senatus újra hatalmas. A jó császárok ... ... ... ... 13
6 fej." Haladás az egység felé... ... ... ... . ... ... - - --- --- 15
7 fej. A birodalom hanyatlása. Diocletian. Nagy üonstantui ... 21
II. A kereszténység alapítása és terjedése.
1. fej. Krisztus és az apostolok. Az egyház belszervezete ... 24
2. fej. A kereszténység viszonya a császársághoz ... ... ... ... - --- 28
3. fej. Szövetség a kereszténység és császárság között .. ... ... ... .- 28
III. A barbarok betelepedése.
1. fej. A régi germánok ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 30
2. fej. Alaricli. Attila. Betelepedések a nyugotrómai birodalomban 35
3. fej. Odovakar. Keleti góthok... ... ... ... ... ... - 40
4. fej. Frankok. Klodvíg... ... ... ... ... ... ._ _ . - ... 42
5. fej. Longobárdok és nyugoti góthok ... ... ... ... ...43
IV. A keleti birodalom és a mohammedán hódítás.
1. fej. A keletrómai császárok. Jusztinián . - 45
2. fej. Az iszlám. Mohammed és utódjai ... ... 50
V. A nyugati egyház fejlődése.
1. fej. Róma mint központ.._ ... ... ... ... 58
2. fej. A szerzetesek. A németek hittérítői ... ... ... ... ... ... 60
VI. A nyugati császárság megújítása.
1. fej. A maior domusok emelkedése... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
2. fej. A hűbérrendszer kezdete, alapja, fontossága, következményei.__ ... 64
3. fej. A pápa és a Karolingok. A pápák harcai a longobardokkal és keletrómai
császárokkal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 66
4. fej. Nagy Károly ... ... ... ... ... . _ ... ... ... ... ... ... ... 67
5. fej. Vallásos és műveltségi mozgalom ... ... ... ... ... 70
6. fej. A nyugatrómai császárság megújítása... . ... ... ... ... ... ... 72
VII. A Karolingok bukása és a pápaság emelkedése.
1. fej. A verduni szerződés. Uj nemzeti államok keletkezte ... ... ... ... ... 74
2. fej. Az egyházi állam centralisatiója . ... „. . ... ... ... ... 76
3. fej. A keleti schisma kezdetei ... ... _ ... ... ... ... ... 77
VIII. Új népek megtelepedése.
1. fej. Az arabok a Földközi tenger szigetein és éjszaki partvidékein _ ._ 79
2. fej. A normannok államalkotásai ._ ... . ... ... ... ... 79
3. fej. A magyarok ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... 81
IX. A hűbériség; az új nemzeti államok és a pápaság.
1. fej. A hűbériség túlsúlyra jut. Jobbágyok. Szabad városok. Ministerialisok ._. 83
2. fej. Németország megszilárdulása. I. Henrik. I. Ottó. ... ... ... ... ... 85
3. fej. Olaszország I. Ottó alatt ... ... ... ... ... ... . ... 87
4. fej. Franciaország. A párisi grófok ... ... ... ... ... ... ... ... 89
5. fej. A királyi hatalom mint Anglia egyesitője. Nagy Alfréd ... ... ... 90
6. fej. Cultur mozgalmak. A clunyi reform. II. és 1il Ottó ... ... ... 91
7. fej. Térítés és államalakulás keleti és éjszaki Európában ... ... 92
X. A császárság és a pápaság küzdelme.
1. fej. II. Konrád. III. Henrik --- -, -- - -- - ... 95
2. fej. Róma Visszahatás a német befolyás ellen. VII. Gergely. A normannok 98
3. fej. VII. Gergely és IV. Henrik. Canossa. A wormsi concordatnm 100
4. fej. A normannok Angliában ... ... - ... - - ... ... ... ... 102
XI. A keresztes háborúk.
1. fej. Előzmények. Lovagság és askesis. Az I. hadjárat ... ... ... ... 106
2. fej. Spanyol 'keresztes háborúk. A C1<1 ... ... ... ... ... ... . .. . .. 112
3. fej. Sz. Bernát. A kánoni jog. Welfek és Hohenstanfok. Lothár. III. Konrád. II. ker. hadjárat .. ... ... -- - - - ... . -113
4. fej. Barbarossa Frigyes ... - - -- - - - - - - 117
5.. fej. A keletrómai birodalom és a Nyugat ... ... ... ... ... ... 121
6. fej. III. ker. hadjárat ... --- - - - - 122
7. fej. Sicilia a Hohenstaufokra száll, VI. Henrik. Ellencsászárok. III. Ince pápa és kora.. _ ... - ... - - - ... --- - ... ... ... ... 123
8. fej. A IV. ker. hadjárat. Egyéb hadjáratok ... ... .. .. 12$
9. fej. Eretnekek elleni hadjáratok. Dogmatikus és mystikus mozgalom. Egyetemek 131
10. fej. II. Frigyes. Német viszonyok. Harc a pápákkal... .. 133
11. fej. A Hohenstanfok bukása. Anjou Károly ... _._._.- _ . 135
XII. A nagy királyságok alakulása.
1. fej. Anglia. A niagna charta. Az első parlament ... ... ... ... ... 137
2. fej. Franciaország. Fülöp Ágost. Szent Lajos ._ ... ... 141
3. fej. Spanyol királyságok ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 142
4. fej. Magyarország. Az arany bulla. Tatárjárás és következményei 143
XIII. A középkori intézmények bomlása.
a) A császárság és a pápaság bomlása.
1. fej. Tudományos és irodalmi mozgalom .. ___ __ _ ... ... ... 14-5
2. fej. VIII. Bonifác és Szép Fülöp. Az avignoni fogság . .. ... ... ... 148
3. fej. Interregnum. A dynastikB politika Németországban... . .. ... 149
4. fej. Bajor Lajos és az avignoni pápák .. . ... ... ... ... _ . 151
5. fej. A császárság és a választófejedelmek ... ... ... __ ... __ 153
6. fej. Irodalmi harc a pápák ellen. A schisma. Reformkísérletek. Wiclif. Hus.
Reformzsinatok ... ... __ ... __. .. .. ... _ ... . . 154
7. fej. Fejedelmi és városi szövetségek. III. Frigyes... ... ..__ ... 161
8. fej. Reformkísérletek I. Miksa alatt ... . .. ... ... 162
b) A hűbériség bomlása.
1. fej. Itáliai köztársaságok ... ... ... _ . ... . 163
2. fej. Az Anjouk Nápolyban és Magyarországban. Harcai ... ... ... . . 164
3. fej. Velence és Genua. Milano és Florenz... ... ... ... ... ... 166
4. fej. Hűbérellenes mozgalom Németországban. Schweiz. A Hansa . . . 166
5. fej. Hűbérellenes mozgalom Franciaországban _ ... ... 169
6. fej. Az angol alkotmány fejlődése a három Eduárd korában ... ... 171
7. fej. Az angol-francia háború . __ ... ... ... ... ... .174
8. fej. A burgundi hercegség. . ... 177
9. fej. A francia állam központosítása ._ ... ... 178
10. fej. Anglia. A rózsák harca ... ... ... ... .. ... 179
11. fej. Spanyolország egyesülése . 181
12. fej. Magyarország ... ... ... 182
13. fej. Éjszaki és keleti Európa ... ... ... 187
14. lej. A törökök ... ... 189
15. fej. Művelődési viszonyok ... 191
FÜGGELÉK.
A középkori építészet 193
Származási táblák ... 195
Tartalomjegyzék .. 201
Képek... 203
Térképek ... 209

III. KÖTET

Előszó ... ... - 3
Bevezetés... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
I. SZAKASZ.
A renaissance és a nagy felfedezések.
1. fej. A renaissance és jelentősége ... ... ... ... ... ... ... 7
2. « A renaissance hatása a művészetre ... ... ... ... ... ... 9
3. « A klasszikus műveltség hatása az egyházra ... ... ... ... ... 10
4 « A klasszikus műveltség hatása a politikára- ... 11
5. « A nagy fölfedezések ... ... ... ... ... ... ... 15
6. « V. Károly császár. Francia-spanyol verseny... ... ... ... ... 19
II. SZAKASZ.
A reformatió.
1. fej. A reformatió szüksége, okai és jelentősége ... ... ... ... ... 21
2. « Luther Márton föllépte ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
3. « Az új tan elterjedése ... ... ... ... ... ... .._ ... ... ... 26
4. « Szélső áramlatok. Augsburgi gyűlés. Károly 3. és 4. háborúja. Schmalkaldeni háború. Vallásbéke ... ... - ... ... ... ... 29
5. « Zwingli és Calvin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
6. « A francia, németalföldi és skandináv reformatió ... ... ... ... 37
7. « Az angol és skót reformatió ... ... ... ... ... - ... ... 38
8. « A reformatió Magyarországon ... ... ... ... ... ... ... - 41
9. « Visszatekintés. Művelődési viszonyok ... ... ... ... ... ... 43
III. SZAKASZ.
Az ellenreformatió és a vallásháborúk kora.
1. fej. A kathol. egyház belső reformja ... - - - - - - 45
2. « II. Fülöp és Erzsébet ... - - - - - - 48
3. « Anglia az ellenreformatió korában ... ... - - - - -- 50
4. « A reformatió politikai iránya Angliában. Erzsébet és Stuart Mária 51
5. « A reformatió politikai iránya Franciaországban ... ... ... ... 55
6. « A reformatió politikai iránya Németalföldön ... ... ... ... 59
7. « Spanyolország hanyatlása ... ... ... - - - - - - 61
8. « Nemzeti és vallási háborúk Magyarországban. A török hatalom kora. Erdély önállósága ... - - - - - - - 61
9. « Ellenreformatió Németországban ... ... 63
Vallási és nemzetiségi küzdelmek Európaszerte. A 30 éves háború.
a) A katholicismus és protestantismus helyzete. A háború okai és jellemzése 64
b) A cseh háború - - - - - - - - - - 66
c) A dán háború ... - - - - - - --- - --- - 68
d) A svéd háború --- - - - - - - -- - - 70
e) A svéd-francia háború -. ... ... - - - -- -- - 73
f) A westfáleni béke ... - - - - --- - --- -- --- 75
Vallásos és alkotmányos küzdelmek Angliában.
10. fej. A Stuartok politikai rendszere és a parlament 76
11. « A polgárháború ... ... - - - - - - --- --- --- 80
12. « Anglia köztársaság. Cromwell ... ... - - - - 83
IV. SZAKASZ.
A nagyhatalmak alakulása.
1. fej. IV. Henrik. XIII. Lajos. Richelieu ... ... . 85
2. « XIV. Lajos udvara ___ ... ... ... --- --- - - --- --- 89
3. « Lajos udvara ... ... ... ... ... ... - -- - - --- 90
4. « Lajos viszonya az egyházhoz ... ... ... ... ... ... ... ... 91
5. « Lajos háborúi ... ... ... ... - - ... -- --- - 92
Anglia.
6. fej. A restauratió. II. Károly ... ... ... ... ... ... ... 96
7. « A Stuartok bukása ... ... ... ... ... .. ... ... ... 98
8. « III. Vilmos. Parlamenti kormány ... ... ... ... ... ... ... 99
Ausztria mint nagyhatalom.
9. fej. I. Lipót. I. József. III. Károly ... ... ... ... .. ... 99
10. « Spanyol örökösödési háború ... ... ... . . .. ... .. ... 104
Éjszakkeleti államok.
11. fej. Svédország mint nagyhatalom ... ... ... ... ... ... ... 105
12. « Oroszország emelkedése ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108
13. « A nagy északi háború ... .. ... ... ... ... ... ... 110
14. « Brandenburg emelkedése ... ... ... ... ... ... ... 112
15. « Művelődési viszonyok. XVII. század ... ... ... ... 116
V. SZAKASZ.
A felvilágosodási mozgalom.
1. fej. A XVIII. század fölvilágosodási mozgalma - ... ... ... 120
2. « Mária Terézia. Örökösödési háború ... - - - - - 122
3. « Nagy Frigyes. Hétéves háború ... ... ... - - - -- - 126
4. « Mária Terézia és József beluralma... ... - - - - - 129
5. « Oroszország terjeszkedése és belső átalakítása - - - 132
6. « Lengyelország I. fölosztása ... ... - - - - 134
VI. szakasz.
A demokrata mozgalmak.
1. fej. Az encyclopádísták és XV. Lajos uralma... ... ... ... - - 135
2. « A három György. Angol gyarmatok ... ... ... ... - - 139
3. « Északamerikai szabadságharc ... ... ... ... ... ... - - 140
VII. szakasz.
A francia forradalom.
1. fej. XVI. Lajos uralma. a forradalom okai és kezdete ... ... ... 144
2. « A nemzetgyűlés. A király futása... ... ... ... ... ... ... ... 149
3. « A törvényhozó testület. Háborúk ... ... ... ... ... ... .. 151
4. « A convent. Rémuralom. Polgárháborúk ... ... ... ... ... ... 155
5. « A rémuralom vége. Direktórium. I. koalíció. Lengyelország utolsó fölosztása 157
6. « Napoleon föllépte. Egyptomi expedíció. II. koalíció. A directoritim bukása 160
7. « A consulatus. II. koalíció. A császárság alapítása ... ... ... 164
VIII. szakasz.
A francia császárság emelkedése és bnkása. Új állami alakulások.
1. fej. A harmadik koalíció. A német császárság bukása ... ... ... ... 170
2. « A negyedik koalíció... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 171
3. « A kontinentális zár. Tudomány és művészet ... ... ... ... 172
4. « A császárság világuralomra tör. Spanyol és ausztriai háborúk ... 173
5. « Poroszország. Az 1812-iki háború. a németek szabadságharca. Páris bevétele. Elba ... ... ... ... ... ... ... ... ... 175
6. « A bécsi kongresszus. A száz nap. a II. párisi béke ... ... ... 184
7. « Művelődési viszonyok. XVIII. század és XlX-ik kezdete ... ... 186
8. « A legújabb kor áttekintése ... ... ... ... ... ... ... 189
Az 1848. évi forradalom ... ... ... ... ... ... ... ... ... 196
A reakció diadala ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 199
1850-től napjainkig ... - ... ... ... ... ... ... ... 201
A XIX. század műveltsége ... ... ... ... ... ... ... ... 213
Tudományos expedíciók ... ... ... ... ... ... ... ... ... 215
Származási tabellák... ... ... ... ... ... ... ... ... 229
Kortani tabellák.
Öt térkép Jausz atlaszából.
A szöveg közé nyomtatott térképek és tervrajzok jegyzéke.
Gusztáv Adolf diadalútja (Rajzolta Schmidt)... - ... - - - - 72
Anglia térképe a forradalom idején (Schmidt) ... ... - ... - ... 81
A Pehrbellin melletti csatának tervrajza (Schmidt) ... ... ... ... ... 93
Bécs ostromának tervrajza (Schmidt)... ... 101
Poroszország Nagy Frigyes korában (Schmidt) ... ... ... ... 125
A Leutken melletti csata (Schmidt) ... ... ... ... ... ... ... ... 127
A 13 északamerikai gyarmat térképe (Schmidt) ... ... ... ... ... ... 141
Az Aspern melletti csata tervrajza (Schmidt) ... ... ... ... ... 175
A Wagram melletti csata tervrajza (Schmidt) ... ... ... ... ... ... 176
Felső-Itália a legújabb korban (Schmidt) ... ... ... ... ... ... 196
Német-francia háború színhelye 1870/71 (Schmidt) ... ... ... ... ... 208
Metz és környéke 1870/71 (Schmidt) ... ... ... ... ... ... ... 209

Dr. Mangold Lajos

Dr. Mangold Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Mangold Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem