766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar jogi lexikon VI. (töredék)

Hat kötetben/Pergátló kifogás-Zsupán

Szerkesztő

Kiadó: Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság-Révai Testvérek
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 1.180 oldal
Sorozatcím: Magyar jogi lexikon
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Számos szakférfiu közreműködésével szerkesztett. Nyomatott a Magyar jogi lexikon számára készült famentes papiron a Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság nyomdájában.

Tartalom

Pergátló kifogás ___1
Periculum___ 4
Perindítás - ...4
Periratok... ... 4
Perjel 5
Perjurium... ..5
Perképesség _5
Perköltség 9
Perkönyv 17
Perlak - 18
Perlajstrom ..18
Perlasz _ ...18
Perletétel ... 18
Per megszüntetése ...19
Permutatio ... 19
Pernice ... _19
Pernicianum SCtum ...19
Perorvoslat ... 19
Perorvoslat a jogegység érdekében ...20
Per procura ... ...22
Perreutasítás ... 22
Persecutio._. _.. ... ... ... ...23
Persia 23
Persona - - 23
Personalis praesentiae regiae locumtenens ...23
Personalty, personal property, personal estate 23
Personalunio... - 23
Per szünetelése -24
Pertár - - - -- -25
Pertárgy értéke - - -25
Pertárnok - 31
Pertársaság ___ - - -31
Pertinentia ... - - - 33
Pertörlés - - - -33
Peru -33
Perújítás ... - - - 33
Pervezetés - -44
Pestvidéki törvényszék ... - -44
Pesty - - - - ...45
Petitio - 45
Petition of rights - - - ...45
Pétitoire ... - -45
Petitum... --- 45
Petronia lex -- -- -45
Petulantia ... - - ... -45
Péage szerződés - 45
Peche ... - 45
Pécs - 45
Pécska___ - 45
Pécsvárad- - ___ -- -45
Pénzbírság ... - 46
Pénzbüntetés 47
Pénzhamisítás ... ... ... ... 50
Pénzkezelés ... ... 52
Pénzkövetelések 54
Pénzügyi egyezmény Horvát-Szlavonországokkal 54
Pénzügyigazgatás __ 54
Pénzügyi jog . ... 62
Pénzügyi közigazgatási bíróság ... 63
Pénzügyi Közlöny... 63
Pénzügyi törvényszékek ... ... 63
Pénzügyministerium ... 63
Pénzügyőrség 63
Péter 63
Pétervásár 63
Pfaff ... ... 64
Pfandbrief 64
Pfandrecht 64
Pfändung .._64
Pferchrecht ... - 64
Pfersche ... _ 64
Philadelphiai rendszer ___ ... - ... 64
Phylloxera ... - 64
Picot ... - - - 64
Piaczi ár - - - 64
Piae causae, Pia corpora ... - 64
Piaristák - ... - - - - 64
Pignorare 64
Pignus - - - 64
Pikler... 64
Pinaria lex - - 64
Pincernarum regalium magister - 64
Pinczeváltó ... - 64
Pisetum - 64
Pisonianum SCtum - - 66
Pisztóry - -66
Pitaval - 66
Pium corpus - 66
Pius - - 66
Placetum regium 66
Plaetoria lex 66
Plagium - - 66
Plaidoyer 66
Plaint 66
Plancianum SCtum - -66
Planck 66
Plánum tabulare - 66
Planus 67
Platzgeschäft -. 67
Plautia - - 67
Plea 67
Plebiscitum ... 67
Plebs 67
Pledge 67
Plenáris határozat 67
Plenipotentia ...67
Plébános 67
Pliveric 68
Plósz 68
Poena 70
Poena major absorbet minorem 70
Poena temere litigantium 70
Poenitentiaria sacra romana - 70
Polgári bíróságok - .70
Polgári halál 71
Polgári házasság 71
Polgári per - -71
Polgári tisztviselő 75
Polgári törvénykezési rendtartás - 75
Polgári törvénykönyv ... ... 75
Polgármester 75
Polgárosított határőrvidék 75
Politikai bűncselekmények - - 76
Politikai jogok felfüggesztése 76
Pollák ... ... - - 76
Pollicitatio ... - - 76
Polner ... - - 76
Pólya... ... - 76
Polyandria 76
Pompeia lex - 76
Pomponius ... ... 76
Pontifex - - 76
Poor laws - - 77
Popularis actio... ... - 77
Populus - ... ... 77
Porosz Landrecht ... 77
Portio .. 77
Portion .. ... - 77
Portugália - 77
Porubszky 78
Portior ... . ... 78
Positiv, kötött bizonyítási rendszer ... ... 78
Possessio ... 78
Possessio juris____ ... ___ ... ... ... ... 78
Possessio naturalis 79
Possidentis est melior conditio 80
Possidere, possessio, possessor... ... ... 80
Possessorium ... ... 81
Possessorius kereset .... 81
Posta 81
Postakönyv... 94
Postakiadókönyv ... ... ... 94
Postatakarékpénztár ... ... ... 94
Posta útján kézbesítés ... 94
Posteri __ ... 94
Postliminium 95
Postulation ... 95
Postulare 95
Postumus ... ... 95
Pótbiró .. 95
Potens 95
Potentia ___ 96
Póteskü ___ 96
Potestas 97
Pótföldek 98
Pótholyszinelés 98
Pothier ... 98
Pótkezes 98
Pótmagánvádló ... ... ... 98
Pótszabadalom 98
Póttartalék -98
Pourvoi 98
Pozsega 98
Pozsony - - 98
Pozsonyi gróf - - -99
Pozsonyi királyi jogakadémia -100
Praeceptio 100
Praecipe 100
Praecipuum 100
Praecipuus 100
Praeclusiv határidő 100
Praceonisatio 100
Praedialis nemes, praedialista 100
Praedium -101
Praeomtio 101
Praefectio 101
Praefectura 101
Praefectus - 101
Praeiudicare 101
Praeiudicialis - - - --101
Praeiudicium 101
Praelati domestici ... 101
Praelatio 101
Praelatus tabulae ... 101
Ipraelegare ... 101
Praelegatio 101
Praemeditatio ... - 101
Praenotatio - -102
Praerogativa 102
Praes -103
Praescriptio ... - -103
Praeses - 103
Praesidalis - -103
Praestare -103
Praestatio __ ... - - - - -104
Praesumere 104
Praesumptio - -104
Praeterire 104
Praetorianus - 104
Praetori jog 104
Praetorius 107
Praetorok 107
Praetura - -107
Praevaricatio - - - - -107
Praevaricator -107
Praeventio -107
Pragmaticarius 107
Pragmatica sanctio --- -107
Pragmatica sanctio, iussio, lex, generalitas 108
Pravda ruszkaja 108
Praxis criminalis 108
Precario - 108
Precarium ... 108
Precarius - -108
Premier ressort -108
Presbyter 108
Presbyterialis szervezet -108
Presbyterian-szövetség - -108
Presbyterium -109
Presentment -109
Pretium -109
Préfet.. 110
Prét 110
Primae nonus -- -110
Primage 110
Primas ... - - --110
Primipilus 110
Primogenitura -110
Princeps ___110
Principalis _ - .110
Prioritas ... - -110
Prior tempore, potior jure 110
Prise a partie ... 110
Priseur ... ... 110
Prisons... ..110
Pristaldus ...110
Privatim 111
Privatus ... ... 111
Privignus 111
Privigye ..111
Privilegiarius 111
Privilegium ... 112
Privilegium donationale ... 114
Privy Council ... 114
Proamita ... -114
Proavitus 114
Proavunculus 114
Proavus ... ... .114
Próba szerinti vétel ... ... _ _114
Próbára (megtekintésre) történő vétel ...114
Probare ... ... 116
Próbaszolgálat 116
Probate... ... ... ..116
Probatio 116
Probation of First Offenders Act ... 116
Procedere ... 116
Proceres - ... ... ... ..116
Processus 116
Processus informativus ... ... 117
Precédure civile ... 117
Procés-verbal 117
Procinetum testamentum ... . ... - 117
Proculiani ... 117
Proculus 117
Procura 117
Procurare - - 117
Procuratio .. - - 117
Procuration of women ... - 117
Procurator ... 117
Procureur - --- - - 118
Prodigere ... 118
Prodigialis - - --- 118
Prodigium ... - -- 118
Prodigus - 118
Proditio - - - - ~ 118
Proditor ___ .. ... 118
Profecticia dos ... -- - "" ' ... 118
Prohibere - - _ ___ ... 118
Prohibitio ... 118
Prohibitorius - - -118
Proles - - 118
Prolongatio - - -118
Polytae - - - 118
Promesse - - _ ... 118
Proinittere - - -118
Promissory note - - 118
Promotio - - --118
Promulgare 118
Pronuntiare 118
Pronuntiatio...118
Pronurus 118
Proof ...- 118
Propinquus - _ _118
Proprietas - - ___ -118
Propriété -118
Prorogare - 118
Prosbul ... ... ... 118
Proscriptio ... 119
Prosecution 119
Protestari ... ___ ... 119
Protestáns egyházak 119
Protét 119
Protocollum 119
Protonotarius 119
Protosyncellus 119
Prototypia ___ ... ... ... ... .. 119
Protuteur 119
Provable 119
Provincia ... 119
Provinciális 119
Provisio canonica ... 119
Provocatio ex lege diffamari ... 119
Provocation - ... 119
Proxeneta -119
Prud'hommes - 119
Prudens _ ... - ... ...119
Psychopathia sexualis - - - 119
Puber s. pubes .. -- 120
Publicanns - - - 120
Publicnre ... ... 120
Publiciana actio 120
Publicus ... I21
Publilia lex ... .. - 121
Puchó - 121
Puchta - 121
Pugil 121
Puisne 121
Puisage - ... -122
Puissance paternelle 122
Puj... 122
Pulszky 122
Pupillaris - - - 122
Pupillus - 122
Pura donatio... 122
Purchase ... 122
Puskások - - 122
Puszta telkek ... ... 122
Putativ - - - - 123
Püspök ... 123
Püspöki közhelyettes - - - - 126
Püspökladány ... ... - - -126
Quadriennium - --- 127
Quadripartitum 127
Quadruplica - - - - 127
Questus - --- 127
Qualiflcatio ... - --- - -127
Qualitas - 127
Quanti minoris actio -127
Quantitas - - 127
Quarta _ - - 128
Quartalitium - 128
Quasi -128
Quasi inspiratio - 128
Quattuorviri... ... -128
Queen's Bench .. -128
Querella - - - -128
Querimonia -128
Querulans - - 128
Questio - - 128
Questorok 128
Quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia 128
Quietantia ... - 128
Quindecemviri - - -128
Quindenniák 128
Qui non habet in aere, luat in corpore, ne quid
peccatur impune ...128
Quinquennium ...128
Quinquevirale judicium 128
Quisquis praesumitur bonus, donec probetur contrarium 129
Qui suo jure utitur neminem laedit __ ...129
Qui tacet consentire videtur 129
Quod non est in actis, non est in mundo 129
Quorum 129
Quota -129
Quot delicta, tot poenae -129
Rabsegélyző egyletek ...130
Rabtartási költség _. ..132
Raffay ... ... ...132
Ragályi -132
Rahó 132
Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak 132
Randa ___ - - 132
Rape - -132
Rapina 132
Raptus 132
Rascia - - -132
Ratihabitio 132
Ratio 132
Ratiocinium 133
Rationalis -133
Ratus - -133
Raymundus 133
Ráczkeve 133
Rágalmazás 133
Ráth 136
Reallast 136
Realobligation 137
Reambulatio ... 137
Reatus - 137
Reáljogu hajómalmok 137
Recaptivatoriae litterae 137
Receipt 137
Receiver ... 137
Receiving stolen goods 137
Recel, récélé 137
Receptum 137
Reeeptum nautarum, cauponum, stabulariorum 137
Recherche de paternité ...137
Recbt 137
Rechtsanwalt 137
Rechtsfähigkeit 137
Rechtsgeschäft 137
Rechtshängigkeit 137
Rechtshilfe 137
Rechtskraft -137
Rechtsmittel 137
Rechtsstaat 137
Rechtswissenschaft 137
Rechtswoltat 137
Reciprocitas 137
Recognisance 137
Recognitio 137
Reconciliatio 137
Record 137
Recorder 137
Recourse 137
Recredentia 137
Rectapapir 137
Recuperatores 138
Recursus ... - 138
Recusatio 138
Redemtio - - 138
Redemtusok - 138
Redhibitio- --- - 138
Redhibitoria actio 138
Referatum 138
Reference - 138
Referendarius 138
Referendum 138
Reformatio in pejus ... -138
Református egyház .. --138
Református országos közalap. 138
Refutatio - -139
Regales - - - 139
Regaliák - 139
Regnicolaris deputatio ... -139
Regressus - -139
Regula - - -139
Regulamentum militare 139
Regulativum instrumentum 139
Rehearing - -140
Reichard - -140
Reichsgericht ... - -140
Reichsgesetzblatt... 141
Reichsversicherungsamt...141
Reincorporatio - - -141
Reiner -141
Relatio 141
Relatoriae litterae 141
Relaxatio juramenti ... ...141
Release - - 141
Relegatio - -141
Religio ... - -141
Reliquare ... 142
Relocatio - -142
Relutum - -142
Remainder 142
Reményvásár 142
Remedium___ ___ - ___142
Remissio - ~142
Remittens__ ___ ___ ___142
Remotio ... 142
Remuneratio 142
Rendbírság 142
Rendbüntetés 143
Rendelet 143
Rendeletre szóló papír ...143
Rendelkezési elv 144
Rendelkezésre bocsátás ...145
Rendelvényes 146
Rendes eljárás... ...146
Rendes lakóhely ... ...149
Rendészet 149
Rend fentartása 156
Rendjelek 156
Rendőri bejelentési hivatal 163
Rendőri bíráskodás 163
Rendőri felügyelet 164
Rent 164
Rente ...164
Rente viagére 164
Renuntiatio 164
Renovatio sententiae ...166
Repetitio 166
Repetundae 166
Replevin 166
Replica 166
Reportügylet 166
Repositio - 167
Repraesentatio ... ... __167
Repressaliák ... ... 167
Reprobare ... - 167
Repromissio ... .. ___-- -- 167
Repudiatio ... - - 167
Repulsio ... ~~~ - - 167
Reputatio ... - 167
Requéte civile... -167
Requisitio - 167
Requisitoriae litterae - - 167
Res 167
Rescissio ... ...168
Res omnium communes 168
Respecttage ...168
Respectus parentelae -168
Respondent ___168
Respondere 168
Restatutio _ 168
Restitutio ...168
Restitutoria actio 168
Restrictio 168
Retainer ...168
Retainer of debts 168
Retentio 169
Retorsio 169
Retractatio __ __169
Retractus ..169
Retrait litigieux _._169
Retrait successoral _169
Retraite 169
Reus ... - - 169
Reus excipiendo fit actor 169
Reuvertrag .. ... ... 169
Revelatio documentorum 169
Revisio 169
Revisio oculata 169
Revocatio 169
Rex ... ... 169
Récidive ... ._ 169
Réclusion 169
Réconciliation ... 170
Récsy 170
Récusation - - 170
Réhabilitation - -170
Réméré - -170
Résumé 170
Réső Ensel - 170
Részitélet - -170
Részkövetelés perlése 171
Részletügylet -172
Részvény - 174
Részvénytársaság - - 184
Rétság 240
Révision ___ - - - - - 240
Richter 240
Rimaszombat 240
Rivier 240
Riot 240
Robbanószerek 240
Robbery - 242
Robot ... 242
Rogatio 242
Rogue 242
Rokonság 242
Roll - - - -245
Római Curia 245
Római jog _ 245
Római katholikus egyház 246
Római perjog ___ _ 248
Román egyház ... 248
Románia 248
Rongygyűjtő-telepek ... ... ... 249
Roskoványi ...249
Rossi 249
Rosszalás 249
Rosszhiszem ___ ___ ___249
Roszner 250
Rota Romana ... ...250
Rousseau 250
Rovancsolás ... 251
Rózsahegy 251
Rozsnyó 251
Rock Szilárd-alap 251
Rögtönbiráskodás 251
Rubrianum SCtum 252
Rubrica _ 252
Rubrum 252
Rudolf 252
Rudorff ... ... 252
Rule _ ... 254
Rules of Court ... 252
Rumpere ... _ 252
Rusticitas 252
Ruthének 252
Rutiliana actio 252
S. - - 253
Saárossy-Kapeller 253
Sabaria - 253
Sabinianusok 253
Sabiniani libri 253
Sabinianum SCtum 253
Sacer , 253
Sacerdos ___ ... 253
Sachbeschädigung 253
Sache 253
Sachenrecht 253
Sachsenspiegel 253
Sachverstándiger 253
Sachwalter - 253
Sacramentum - 253
Sacratum tempus - 253
Sacrilegium... - - 264
Sadismus - - 254
Saecularisatio bonorum ecclesiasticorum ... 2o4
Saecularisatio monachorum ... ... 254
Saisie-Arrét -254
Saisie Brandon 254
Saisie-exécution - 254
Saisie-Gagerie... 254
Saisie immobiliére 254
Saisie-Revendication 254
Saisine 254
Sajátkezű aláirás ... ... - 254
Saját rendeletre szóló váltó, Saját váltó 254
Sajószentpéter.. 254
Sajtójog, sajtóvétség 254
Sajtórendészet 254
Salamon 257
Salarium 257
Saldo -258
Saldo-Conto 258
Sale of goods 258
Salgó - 258
Salgótarján ...258
Salii törvény 258
Salvador 258
Salvage ... - 258
Salva ratiflcatione 258
Salva remissione 258
Salvatoria clausula 258
Salvianum interdictum 258
Salvo errore et emissione ... 258
Salvo jure alieno 258
Salvus conductus 258
Salzburg - --- -258
Sanatio matrimonii in radice .259
Sanctimonialis -259
Sanctio... 259
San-Marino 259
Satisdatio 259
Satisfactio -259
Savigny 259
Sághy - -259
Sándor 259
Sánta... - -259
Sárbogárd ---259
Sárgakönyv 259
Sárkány 259
Sárospataki ref. főiskola 259
Sárvár 259
Sárváry - -259
Sátoraljaújhely 260
Sächsisches Weichbildrecht ..260
Scellés ... -260
Schaden - 260
Schatullgüter ._ §260
Schätzungseid 260
Schächter ._ ...260
Schändung 260
Scheidung von Tisch und Bett 260
Schenkung 260
Scheurl - ...260
Schicht ... ... 260
Schiedseid ...260
Schiedsrichter ... 260
Schiller 260
Schismatici 260
Schlüsselgewalt 260
Schluss ...260
Schmerzensgeld 260
Schnierer ... 260
Scholastikus 261
Schopf 261
Schöffengericht 261
Schreyer _ 261
Schroeder 261
Schröder 261
Schuld 261
Schuldhaft 261
Schuldschein 261
Schuldübernahme 261
Schuldverhältnisse 261
Schuler v. Libloy 261
Schulhof 261
Schulte 261
Schulze-Delitzsch 261
Schulze-Gävernitz ___261
Schutzmarke 262
Schutzzol 262
Schvarcz 262
Schwabenspiegel 262
Schwartzer 262
Schwarz 262
Schwarze --- 262
Schwägerschaft 263
Schwängerung - - -263
Schwur - - - -263
Schwurgericht - - -263
Scitum 263
Sconto - 263
Scribonia lex - -- - 263
Scrutinium - 263
Scontro - - 263
Scultetus 263
Scutum - - - 263
Seal - -- - 263
Sebes hajtás -263
Secretary of State - 263
Secundogenitura 263
Sectionschef 263
Sedes... - - - - -- -263
Seditio 263
Sedria - 263
Seemannsordnung 263
Seerecht 263
Seeversicherung 263
Segesvár - - 263
Segéd - - - 264
Segédhivatalok 264
Segédmunkás - - 264
Segédpüspök 264
Segédszemélyzet 264
Segédtelekkönyvvezető ... -264
Segédtitkár 264
Segély ... - -264
Segélydíj - 265
Segélypénztár -265
Segnia . -265
Seitenverwandte ... 265
Selbsthilfe 265
Selbstverstümmelung ... ... .265
Self government -265
Selmeczbánya 265
Semel heres, semper heres 265
Semestria 265
Seminaristicum____ ... ... ...265
Semlegesség ._ 265
Semmis házasság 265
Semmisség 265
Semmisségi kereset 267
Semmisségi ok 269
Semmisségi okok... 270
Semmisségi panasz... ... ... .274
Semmítőszék 278
Senator 278
Senatus 278
Senatusconsultum Macedonianum 278
Senesehalus...278
Senioratus 279
Sententia 279
Sententionales litterae 279
Separatio 279
Sepsiszentgyörgy 279
Septemvir 279
Sequester ...279
Serdült kor 279
Sergeant ...279
Serment 279
Serviana actio 279
Service of process 279
Service civil ... - - - 279
Servientes ... ... _- - ... 279
Servitude penal ... - _ 279
Servitus ... __ - - ... 279
Servus --- ... 279
Sessio - - ... ______ --- 279
Seuffert . ___ - 279
Sexualis - ___ ___ - - 2801
Sexus - - 280
Seydel __ _ - - 280
Sélley - - 280
Sémi jog - 280
Sénat - 280
Séparation de biens - 280
Séparation de corps ___ __- 280
Séparation des patrimoines 280
Séquestration 280
Séquestre ... 280
Sérelmek 280
Sértett fél 281
Sértő kifejezések __281
Sévices 281
Share 281
Sheriff ... 281
Siam - - 281
Sicarius . - - ... 281
Siccardi-törvények 281
Sicherheitsieistung ... 281
Sichermann 281
Sicherung - 281
Sicht 281
Sicuritas ... 281
Sidó-féle alapítvány - - 281
Siegel - - - 281
Sik - - - 2811
Siketnéma ... - -- 281
Sikkasztás 281
Siklós 285
Silanianum SCtum - --- - - - 285
Silentium 285
Silia lex 285
Silovic - - 285
Simonia - - - - 285
Simulatio 285
Singularis - - 280
Sipos -- - 285
Sipőcz ___ ___ - - - 285
Sirey - - 285
Sittenpolizei - - - 285
Sittlichkeitsverbrechen - - 285
Sitzungspolizei... - - 285
Sixtus 286
Skupstina - . 286
Sóbányászat . 286
Sóbányautalványok.-. - - - ... 286
Socidae (societatis) contractus ... - - _286
Societas ---.. ... 286
Societas leonina ... - 286
Society 286
Société - 286
Sociétés de secours mutuels - - ..286
Sociologia 286
Socius ... - - - - -- 286
Sodomia -286
Sógorság ... ... - - - 287
Sohm - - - 287
Sójövedék... - - -287
Solarium 288
Solaváltó 288
Solicitor 288
Solicitor generál 289
Soliditas ... 289
Sollemnis... ... 289
Sollicitatio ... __ 289
Soltész ... _ 289
Solum 289
Solutio 289
Solvens 289
Sólyom 290
Sólyom-Fekete ... 290
Somló... 290
Sommás csődeljárás 290
Sommás eljárás ... 290
Sommás határper ___ ___ ...293
Sommás perek jegyzéke 293
Sommás ügyvitel 293
Sommás váltóeljárás 293
Sommás végzés - 293
Sommás visszahelyezés 294
Sommás visszahelyezési kereset 294
Somnambulismus 295
Somnolentia - - 295
Somorja 295
Sonderrechte 295
Sonnenfels 295
Sóós - - - 295
Sopron ... 295
Soronkivüli ügy 295
Soror... - - 295
Sorozás - - 295
Sorrendi tárgyalás ... - 295
Sortilegium... - 295
Sorsjegy ... - 295
Souverain - -- 295
Söradó ... - - 296
Spanyolország ... - 299
Speaker of the House of Commons ... ... 300
Speaker of the House of Lords ' 300
Species - ... - - - - 300
Speoificatio - 300
Speditionsgeschäft ... ... ... - -. - 300
Sperativae res, Spes - - - 300
Spoliatio ... ... ... - - - 300
Sponsalia - - 300
Sponsio 300
Sponsor - - 301
Spontaneus - - 301
Sportulae - - - 301
Spurius - 301
Staatsangehörigkeit - - - 301
Staatsanwalt - 301
Staatsbürger - - - - 301
Staatsgefangener - 301
Staatsgrundgesetz 301
Staatsrechnungshof - - 301
Staatsrecht ... ... - 301
Staatssecretär - - - 301
Stabularius - 301
Stahl - - - 301
Stammaktie - - 301
Stammler - - 301
Standesamt ' - 301
Standesbeamter 301
Standrecht - 301
Stapelrecht - - - 301
Star del credere - - -301
Stare- 301
Statarium 301
Stationer's Hall 302
Statistika -302
Statuliber -302
Status - 302
Status et ordines 302
Statute 302
Statutio 302
Statutum 302
Steckbrief -302
Stein 302
Steinbach 302
Stellage-ügylet 302
Stellionat -302
Stellionatus -302
Stellvertreter 302
Sterilitas -302
Sterilitatis procuratio -302
Steuer - -303
Stiftung - 303
Stille Gesellschaft 303
Stiller 303
Stillicidium - 303
Stipendium - - -303
Stipulari 303
Stiria - -303
Stirps - - 303
Stobbe - - -303
Stock 304
Stóladijak... - - -304
Stoppage in transitu -304
Storthing 304
Störk 304
Strafbefehl 304
Straferhöhungsgründe 304
Strafkammer ... ... -304
Strafprocess 304
Strafrecht -304
Strafregister... - -304
Strafverfahren 304
Strafvollzug... ...304
Streitgenossenschaft 304
Streitige Gerichtsbarkeit 304
Streitverkündigung _ .304
Strictus 304
Striga ___ ___ - -304
Strigonium ... ... -304
Strike 304
Studium ...311
Stuprum 311
Stylus curialis ___ ...311
Suarez 311
Subditus... 311
Subhastatio 311
Subinquilinus ___ ___311
Sublocatio. 312
Submissio 312
Subornare 312
Subpignus 312
Subrogare 312
Subrogation ... 312
Subrogé tuteur 312
Subscriptio 312
Subsidiarius 312
Subsidium ___ ___ ___312
Substantia _312
Substituere - ...312
Subtilitas _ __ 312
Suburbanus ... - - - 312
Subventio ... - - ...313
Succedere - - - - 313
Successio 313
Successorium edictum ... 313
Suffraganeus - - 313
Suffrage universel 313
Suffragium ... - - - - 313
Suggerere - ... 313
Suggestio - - - 313
Suhayda - 313
Sulchan Aruch._ 313
Súly 313
Súlyosítás - 313
Súlyosító körülmények ... 313
Súlyos testi sértés ... 315
Summa___ - - - - 315
Summingup ... - - 315
Summons - 315
Summum jus summa injuria... 315
Summus ... - 315
Sumptus - - --- - 316
Superaediflcatio 315
Superare - - - -- - 315
Superdividenda ... 315
Superficies - - 315
Superfluus ___ 315
Superindictio ... - - 315
Superintendes - ... - - 315
Supernumerarius - 315
Supplicatio ... 315
Supplicié - - 315
Supplicium - 316
Supreme Court of Judicature 316
Supremus 316
Supremus comes ... ... - 316
Surenchére___ - - - - 316
Surrender - 316
Susceptio 316
Suspectus - - 316
Suspersio - - - - 316
Sustentare...316
Suus ... - -316
Suzerainitas -316
Sühneversuch - 316
Sümeg ... - 316
Sürgetési napló - 316
Sürgős ügy 316
Sűrített levegő ... ... - ~316
Sütőipar 316
Svájcz - ...318
Svédország ... 318
Syllabus ... -319
Sylvester _ ... ... -319
Synallagmatikus szerződések - -319
Syndic ...319
Syndicus - - 319
Syndikatsprozess -319
Synedrion ... - 319
Syngrapha - 319
Synodaticum - - 319
Synodus 319
Synopsis -319
Synopsis juris connubialis --- -319
Systematica commissio - -319
Szabad akarat . ... -320
Szabadalmi bejelentés 320
Szabadalmi díjak ...320
Szabadalmi elsőbbség... ___ -321
Szabadalmi engedély _321
Szabadalmi hivatal 322
Szabadalmi képvisélő ... ___324
Szabadalmi Közlöny ... _324
Szabadalmi lajstrom 324
Szabadalmi leirás 324
Szabadalmi levéltár 326
Szabadalmi okirat 326
Szabadalmi tanács 326
Szabadalmi unió _327
Szabadalmi ügyvivő 327
Szabadalom 328
Szabadalom, átalakított... ___330
Szabadalombitorlás ... 330
Szabadalom korlátozása...__335
Szabadalom-megsemmisítési per ___335
Szabadalom terjedelmének megállapítása...336
Szabadka - 336
Szabad kutatás 336
Szabad mérlegelés ...336
Szabadságidő ... ... 337
Szabadságvesztés-büntetés 338
Szabadságvesztés -büntetés végrehajtása 339
Szabályrendelet 340
Szakértő ... ... ...340
Szakértő tanú - ... ... .340
Szaklapok... ... - ... ...341
Szakmány ___ - - - 341
Szakosztályok, szaktanácsok ... ...341
Szakolcza ... 341
Szalay ... 341
Szalmakoszoru ~ 341
Szamosújvár - - - -341
Szappanos-ipar ___ - 341
Szarvas .. - - -341
Szatmárnémeti 341
Szatócsipar ... --- -342
Szavatos ... 342
Szavatos perbehivása ___ -342
Szavatosság... ___ - 342
Szavatosság az állatkereskedésben 344
Szavazás ___ - - - - - 349
Szavazatszedő küldöttség - -355
Szájnyitás és becsukás - - - -355
Szállítási adó___ ... - - 355
Szállítási ügylet 356
Szállítmányozási ügylet - -356
Szállítólevél... ___ - - 357
Szállodaipar 357
Számadási per ___ -- - - - ~359
Számadási perrendtartás - -362
Számla... ... - ~362
Számvevőség ... ... - - - -364
Számvevőszék ... - ""364
Számvitel - - - - ~~~364
Szándék ___ - - - -364
Szándékos emberölés - -364
Szántó - - - -365
Szászkabánya 365
Származékos birtok 365
Szászrégen ... ... - - - -365
Szászsebes ___ - 365
Szász statutum ... - -365
Szászváros ___ ___ -366
Szeged... 366
Szegedy ... 366
Szegénységi jog - 366
Szeghalom ... 370
Szegzárd ___370
Szelistye ... ___ ___ 370
Szellemi javak feletti jogok 370
Szelvény ... ... 372
Szelvényrendszer- ...372
Szembesítés ... 372
Szemere ... ... 372
Személy (személyjogok)... ... 372
Személyes jogok rendszere 376
Személyes kereset___ ___ ... ___ ._ ...376
Személyes megjelenés 376
Személyes mentesség 377
Személyes szabadság megsértése ___ ___377
Személyes szolgalom 380
Személyes tulajdonságok és körülmények
büntetőjogban ___ 380
Személyfogság 383
Személyhez kötött ipar... ... 383
Személyi bűnpártolás ...383
Személyi lapok elve ___ - 385
Személyi táblázat ... __ ...385
Személymotozás 386
Személynök... -386
Személynöki városok ... -387
Szemérem elleni bűncselekmények 387
Szemfényvesztés - 389
Szemle... 389
Szenicz ... - - 389
Szentágota ___ ... -389
Szentendre 389
Szentes... 389
Szentesítés ___ ... -389
Szentgotthárd 389
Szent István napja - -390
Szent István rendje ... ... 390
Szent korona ___ ___ - - - - -390
Szentlőrincz... - 390
Szentszéki bíráskodás ... -390
Szenvedő váltóképesség 390
Szepesi jog - - - -390
Szepesófalu -390
Szepesszombat... --390
Szepesváralja -390
Szepsi ___ - 390
Szerbia - - - -390
Szerb patriarcha - - 390
Szerdahely 390
Szeredy ... -391
Szerencs - -391
Szerencsejáték 391
Szerém -391
Szerkesztő - - -391
Szerzemény - 391
Szerzeményi közösségi rendszer 392
Szerzetesi congregatiók 393
Szerzetesrendek 393
Szerzés... - 395
Szerződés... --- - - -395
Szerződésekre vonatkozó illetekesség 397
Szerződéses kamat 397
Szerződéses örökös -397
Szerzői jog - - 397
Szeszadó 412
Szeszgyárak 416
Szécsény - - -417
Székács 417
Székely... 417
Székelyek joga 417
Székelyhíd 419
Székelykeresztúr 419
Székely örökség 419
Székelyudvarhely 420
Székesfehérvár 420
Széksértés 421
Széljegyzés 421
Széll 421
Szélóvás -421
Szétdarabolás -421
Szigetvár - 421
Szikszó... 421
Szikviz gyártása és árúsítása -421
Szilágycseh ... - 422
Szilágyi - 422
Szilágysomlyó 423
Szinérváralja 423
Szinészeti ügynökség - - 423
Szinház 423
Színlelés 423
Szirák 424
Szivák 425
Szívességi váltó ... 425
Szladits 425
Szlavónia - 426
Szlemenics - 426
Szóbeliség, közvetlenség, írásbeliség ... .. 426
Szóbeli tárgyalás - 432
Szóbeli végrendelet - - 433
Szobráncz... . - 433
Szokás ... 433
Szokásjog - ... 438
Szokásos bűncselekmény, bűntettes 444
Szolgabíró 444
Szolgálati biztosíték 444
Szolgálati díj 444
Szolgálati lajstrom 445
Szolgálati pragmatika ... ... 445
Szolgálati szerződés ... ... 445
Szolgalom ... ___ 455
Szolgáltatás... ___ ___ ... 459
Szolgaruhaátalány ... ... 460
Szolnok ... 461
Szombathely ... ... 461
Szó megvonása ... ___461
Szomszédjog ... ... ... ... 462
Szoros zár 464
Szökés ... ... ... 464
Szőlőfelújítási kölcsönök 464
Szövetkezet ... ... 465
Szövetség 469
Szövetségi tanács ... 469
Sztrokay 469
Sztropkó 469
Szűcs ... - ___ ... 469
Szükségbeli út 469
Szükségörökös 470
Szükségrendelet 470
Szükségbeli utalvány 470
Szülésznő 470
Születés bejelentése 470
Születendő gyermek . 470
Szülők és gyermekek viszonya egymáshoz ... 470
Szünetelő per 470
Szüneti tanácsok... ___ 471
Szünidő ... -472
Szünnapok - 472
Szvidnik - 473
Szvorényi ... 473
Tab 474
Tabellio -474
Tabernarius - -474
Tabula -474
Tabulae 474
Tabularius ... - 474
Tacite - 474
Tagadás 474
Tagosítás ... -475
Takarékpénztári betétkönyv 476
Taknyosság -477
Taksált kötvény 477
Taksás helyek -477
Talaj javítási kölcsönök 477
Találmány 477
Talált dolog 477
Talált gyermek 478
Talio -479
Talmud ... 479
Tamási... 479
Tanács 479
Tanácsbiró - -479
Tanácselnök - -479
Tanácsjegyző - - -480
Tanácskozás 480
Tanácsülés 480
Tanácsvezető 480
Tanonczügy - -480
Tanszabadság ... 480
Tantiéme - -482
Tanu 482
Tanúsítás - -491
Tapolcza - -491
Tara - -491
Tarnai - - -491
Tartaléktőke.- 491
Tartás ... 491
Tartozáselismerés 495
Tartozatlan fizetés...495
Tartozék ___ ___497
Tasnád 498
Tata - 498
Tavernicus 498
Taxa ...498
Taxatio _.498
Taxes 498
Tábla, táblabíró ... ...498
Táppénz ... ___ ___498
Táncztanítás 498
Tárgyalandó ügyek jegyzéke 498
Tárgyalás 498
Tárgyalás előkészítése 498
Tárgyalási elv... 499
Tárgyalási határnap ... ...501
Tárgyalási időköz 502
Tárgyalási jegyzőkönyv 502
Tárgyalási napló 504
Tárnoki jog... 504
Tárnokmester ... ___ ___505
Táró 506
Társadalomtudomány 506
Társas bíróság 508
Társasági szerződés 508
Társaskocsi-ipar ...517
Társláda - ... ___ __517
Társtettesség 518
Társországok 518
Távbeszélő .. - 518
Távirati beadvány 520
Távírda - ___ ___520
Távollét 526
Távollevők követe 527
Távozási díj - ... __.527
Teke - - ...528
Telefonhírmondó _____...528
Telekadósság ... ...528
Telekkönyv ... 528
Telekkönyvi átalakítás 533
Telekkönyvi betétszerkesztés 535
Telekkönyvi hatóság ...542
Telekkönyvi iktató ..542
Telekkönyvi iroda 542
Telekkönyvi jószágtest... _.543
Telekkönyvi kivonat... ... ___543
Telekkönyvi perek... ___ ___ _.543
Telekkönyvi ügyek 544
Telekkönyvi ügyvitel 545
Telekkönyvi vázrajz ... 546
Telekkönyvi végzések kézbesítése 547
Telekkönyvi vizsgálat ___547
Telekkönyvvezető 548
Telelő díj ...548
Telep... ... - - 548
Telepengedély -548
Telepítés ... ... ... 548
Település -552
Teleszky 552
Teljes elégtétel -552
Teljesítés... ... ... -553
Teljesítési határidő ... ___554
Teljes kor, nem teljes kor ... ..555
Teljeskorusítás ... -555
Teljes ülés - -556
Telki szolgalom -557
Telonium... ... - -557
Temere - 557
Temeskubin |... ... 557
Temesi gróf -557
Temesrékás -557
Temesvár - -- -557
Temetési járulék ... - - -557
Temetési költségek 559
Temetési segély ___ - 559
Temető - -559
Templomrablás - - --- -559
Temporaris 559
-Tempus ... - -559
Tenancy (ownership) in common 560
Tenant 560
Tender ... - -560
Tenere - 560
Tenger alatti kábelek___ 560
Tengerészeti bíróság ... -560
Tengeri biztosítás 560
Tengeri halászat ___ - -560
Tengeri jelzálog___ - - -560
Tengeri jog - -560
Tengeri zsákmányjog 583
Tengerjogi ügyek -583
Tenke ... 584
Tenor - 584
Tentative ___ ___ - - -584
Tenure 584
Teregova 584
Tergiversari ... 584
Terhelési tilalom... 584
Terhelt ... 584
Terhes szerződés... 585
Természetjog 585
Term-fee 586
Terminus ... ... 586
Terra ... - 586
Terragium 586
Territórium... ___ ___ ___ - - 586
Tertiogenitura ... - 586
Tertullianum SCtum 586
Tertullianus 586
Területenkívüliség ... ... - - 586
Területi jog - 590
Területiség elve 591
Testamentum 591
Testari 591
Testatio 591
Testator 591
Testi büntetések ... - - -- 591
Testi épség elleni kihágások - - 594
Testificatio ... 594
Testimouium - - 594
Testis... - - 594
Testi sértés 594
Testimoniales litterae - - - 598
Testőrség - - 598
Testőrségi bíróságok ... - -598
Testület - - - - 598
Testvérek... ... ... - - -598
Testvérré fogadás - - - -598
Tetőpásztafejtés ... 598
Tetszvényjog -598
Tettazonosság - - 600
Tettenkapás - - -600
Tettes 600
Tettestárs 600
Textus 600
Tébolydaügy 600
Técső 602
Tékozlás 602
Témoin 602
Tényállás ... 602
Tényállítás - - - 605
Ténykérdés 605
Tényleges birtokos tulajdonának bejegyzése 607
Térfl - - - 608
Tételes jog 608
Téth 608
Tévedés ... 611
Tévesztés 611
Theresianopolis - - 611
Thesaurarius ... -611
Thesaurus... - -611
Thibaut... - - - 611
Thöl 611
Threates 611
Tibiscus ... - - 611
Ticket of leave - 611
Tierce-opposition ... - 611
Tiltó akadály - - - 611
Tiltott cselekmény... 613
Timbre - - 613
Timon 613
Timor 613
Tinnini (knini) püspökség -613
Tireur - 613
Tiré 613
Tiro 613
Tiszafüred - -613
Tiszai szabad (v. koronái) kerület 613
Tiszalök 614
Tisztességtelen verseny ... -614
Tiszti eskü 619
Tiszti főügyész 619
Tisztító eskü - -620
Titel 620
Titeli csajkás kerület 620
Titeli zászlóalj - -620
Titia lex -620
Titius 620
Titok tiltott felfedezése 620
Titre au porteur ~ - - 620
Titulus 620
Titulus ordinationis - 621
Tized - - 621
Tizedéves pótlék -622
Togatus - - - - - 623
Tokaj - 623
Toldat ... - - - 623
Tolerabilis 6231
Tollere - 624
Tollhiba kijavítása 624
Tolmács alkalmazása - -- 624
Tolonczozás - - - 625
Tontina - - 625
Topánfalva _ - 625
Tóra - - - 626
Torda 626
Torna 626
Tornaija ... ... - ... 626
Torquere 626
Tort ... 626
Torus - - 626
Tortura... ... 626
Tot ... 626
Totalisateur 626
Totus ... ... 626
Tóth ... 626
Tótország 626
Többség - ... ... - 626
Tőkekamatadó 626
Tömeggondnok... 629
Tömeghitelezők ... ... ... ... 630
Törcsvári uradalom... ... 630
Törlési kereset 630
Törlés okiraton 633
Törökbecse ... ... ___ ... 634
Török birodalom 634
Török ... ... 634
Törökkanizsa 634
Törvény 634
Törvények bizonyítása 641
Törvények hiányai ___ 642
Törvényesítés 642
Törvényes kamatláb __ 649
Törvényes képviselő ... 649
Törvényes kor 649
Törvényes osztályrész 649
Törvényes öröklés ... ... 649
Törvényes születés megtámadása 656
Törvényes zálogjog ... 657
Törvényhalmazat ___ 659
Törvényhatóság 661
Törvényhozó hatalom 662
Törvénykezési rendtartás 662
Törvénykezési szünidő 662
Törvénymagyarázat 662
Törvénynapok - - --662
Törvényszék 666
Törvényszéki biró -666
Törvényszéki eljárás - -667
Törvényszéki elmekórtan 667
Törvényszéki elnök --669
Törvényszéki felebbezési tanács 669
Törvényszéki hatáskör - -670
Törvényszéki könyvtár 670
Törvényszéki orvos 670
Törvényszéki orvostan 673
Törvénytár 674
Törvénytelen gyermek 674
Tőry 674
Törzsöröklés... - - - -674
Törzsrészvény -677
Tőzsdeadó 677
Tőzsdebiróság -677
Tőzsdei ár 687
Tőzsdejáték -687
Tőzsdei szokások- - 687
Trabea - - -687
Tractare - 687
Tractator -687
Tractatus __ - -687
Tractus ___ - - 687
Trade mark 687
Trade-unions 687
Trader 687
Traditio -687
Trajanus - 688
Trajecticia pecunia 688
Transactio - - -688
Transaction - -688
Transferre 688
Transfusio 688
Transigere - -688
Transitus___ - - -688
Translatio 688
Transmissio -688
Transmissionales litterae 688
Transumtionales litterae 688
Transscriptio ... 688
Transsylvania... 688
Trassant 688
Tratte 688
Traumás elmezavar 688
Travaux forcés ___ ___ - -689
Travaux publics 689
Treason 689
Treasury 689
Trebatius 689
Trebellianum SCtum 689
Trencsén ... ... 689
Trespass 690
Treuga Dei 690
Trésor 690
Trial __ ..690
Tribonianus ... 690
Tribuere 690
Tribunal 690
Tribunal de commerce 690
Tribunal de premiére instance 690
Tribunal de simple police . 690
Tribunal des conflits ... - - 690
Tribunus - 690
Tributum ... -___ ___ __ - - 690
Tricesima ___ ___ ___ _ - - 690
Tridenti zsinat ... -690
Triduum - 690
Triennium___ ___ ___ ______-- --- 691
Trinitariusok rendje ___ ~______- -- 691
Tripartitum _ 691
Tripartitus ... 691
Tripertita ... 691
Triplica _ - 691
Triticiaria condictio . 691
Trónöröklés __ ___691
Trónról lemondás ___ ___ ___697
Trödelvertrag 697
Trsztena ... ... _697
Truck-rendszer ___ ___697
Trullai zsinatok ... 698
Trust - - . 698
Trustee ... ... 725
Tryphoninus ___ ... 725
Tudomány-egyetem... ... __ ___ 725
Tueri ... ... ... 725
Tulajdonjog ... ... ... ... ... ___ 725
Tulajdon elleni kihágások ___ ... 739
Tulajdonjog föntartása___ ... ... ... 741
Tulajdonkereset ... ... ___ ... 742
Tulajdonközösség ___ ___ ... 742
Tulajdonszerzés ... ... 742
Tunis... - 742
Turbatio ... 742
Túrmezei kerület ... 742
Turóczszentmárton ... - 742
Turóczi és liptói regestrum___ 742
Turopolyai nemesség... - - 742
Turpillianum SCtum - 743
Turpis 748
Turpis causa - 745
Tutajozas - - - 748
Tutari - 750
Tutela ... ... - 750
Tutelle 750
Tutor - : --751
Tűzijátékgyártás és kereskedés - 751
Tűzkár elleni biztosítás - -751
Tűzvészokozás - -751
Tyrnavia ... 751
Tyro... ... - - - - - 751
Tyúkhályog - - 751
Ubaldis 752
Ubbelohde -752
Ubi eadem legis ratio, eadem legis dispositto 752
Udvarbíró 752
Udvarház... - -- - 752
Udvartartás___754.
Újarad - - - 754
Újbánya ... 754
Ujegyháza 754
Újdonság 756
Újítás - _ 758
Ujjak lenyomatai... - 758 .
Ujonczjutalék ... - 758
Ujonczszökés - --- 758
Újrafelvétel - .759
Újpest ... - - 761
Újvidék - - -761
Ulászló __ ... 761
Ullmann ...761
Ulpianus 761
Ultra posse nemo obligatur 762
Ultra vires 762
Underwriter 762
Unciarius heres 762
Unfung ...762
Unger ... 762
Ungvár ...762
Unió 762
Union postale 763
Unió prolium 763
Unitárius egyház ___ ...763
Universitas 769
Unlawful 769
Unokatestvérek 769
Unzucht ... -769
Uratlan dolgok 769
Urbánus 769
Urbárium ... - 770
Úrbéri jogviszonyok 770
Urbura 777
Úri hatalom ... 777
Urna ___ ___ - - -777
Urning - -777
Uruguay - 777
Usage 778
Use - 778
Usuarius 778
Usucapio 778
Usurarius... - - -778
Usura s. usurae 778
Usure... - 778
Usureceptio ... 778
Usurpatio 778
Usus -778
Ususfructus 778
Uszodák -778
Úsztatás ... - - -778
Útadó 778
Utak - 781
Utalványozás - - -784
Utazó 789
Utánképzés, utánnyomás 789
Utánvétel 789
Utensilia - - 790
Uter - 790
Uterinus - -790
Uterus -790
Útiköltség 790
Utilis ... 790
Utilitas - 790
Útlevélügy 790
Utóajánlat - - -791
Utódlás... 792
Utódok - -792
Utóforgatmány 792
Utóhagyomány - -792
Utólagos előadás 794
Utólagos házasság 794
Utóörökösnevezés 794
Útrendőri kihágás ... -799
Útszolgalmak 799
Utószülöttek 799
Utrubi -800
Utrum - 800
Uxor -800
Uxoricida- - - - ___ ___ 800
Uzsora - --- - - 803
Überland-íöldek - - - ___ 803
Überzeugungstheorie... - -_ 803
Überzeugungseid - 803
Ügybeosztás- " 804
Ügydöntő eskü - _ 804
Ügy előadása 804
Ügyész - - . 804
Ügyész a polgári perben - - - - 805
Ügyészi megbízott _ 805
Ügyészségi utasítas - 805
Ügy felhívása - 805
Ügyfél 806
Ügyfélnyilvánosság- - - - " 806
Ügygondnok - 809
Ügykezelés - - - - _ 809
Ügynök- ~ 820
Ügynöki ipar - - - - _ 821
Ügyvéd- - - - """ " 821
Ügyvédek Lapja - - - 821
Ügyvédi bűncselekmények 822
Ügyvédi díj - - - 822
Ügyvédi ellenjegyzés - -- - - - 823
Ügyvédi kamarák - - - 823
Ügyvédi képviselet ... - -- - - -823
Ügyvédi meghatalmazás ... - - -823
Ügyvédi titoktartás - - - - 823
Ügyvédi vizsgálat ..823
Ügyvédjelölt ... ... - 824
Ügyvédség 824
Ügyvédvizsgáló bizottság... ... - - --829
Ügyvitel büntető ügyekben ... 829
Ügyviteli szabályok - - - 829
Ügyvitel megbízás nélkül 820
Ügyvivő ... - - - - -- 835
Ülésen kivül elintézendő ügyek ___ - - 835
Ülnök ... 835
Ünnep ... ... - 835
Üres forgatmány ___ ___ ___ - - - 835
Üveggyárak - 835
Üzlet ... ... ... ... ... ... 835
Üzleti szokás ... ... .. ___ 837
Üzletrész __ ... ... 837
Üzletszabályzat ___ ___ ___ ... 837
Üzletszerű bűncselekmények ___ ___ ___ ___ 837
Üzletvezető ... 837
Vaál __. ... ... ... ... ... ... ... ... 839
Vacare ... ... ... ___ 839
Vacatio legis ... 839
Vacillare ... ___ ___ 839
Vacuus 839
Vadászati adó __ ... 839
Vadászati jog ... ___ 840
Vadházasság ... 841
Vadimonium ... ___841
Vagylagosság ___ __841
Vagyonbukott ___ 842
Vagyon elleni bűncselekmények 845
Vagyoni büntetések ...845
Vagyoni elégtétel, kár ...845
Vagyoni felelősség a közigazgatásban 845
Vagyonjog ... -848
Vagyonjogi perek 848
Vagyonközösség 848
Vagyonközség ...848
Vagyonrongálás . . . 848
Vagyontalan perlekedő " """ "" ""848
Vajdafy 848
Vajdahunyad 848
Vajkay - 848
Vajvoda, Vajda - 848
Vak akna - - 848
Vakarás okiraton - - 848
Vak ember jogügyletei 848
Valachus - 848
Valere 848
Validus 849
Valkó --- 849
Vallás- és közoktatásügyi ministenum ... „_ 849
Vallás- és tanulmányi alap 849
Vallás szabad gyakorlata elleni bűntettek és
vétségek 849
Vallásszabadság 850
Vallomás kicsikarása 853
Valódiság bebizonyítása... - 854
Valószínűsítés - 854
Vangerow - - 855
Varaimó 855
Varasd ... - 855
Varasdi generalatus 855
Vargha 855
Vasárnap - - 855
Vasárnapi munkaszünet 855
Vasbányászat - - - - 858
Vaskoh - 858
Vaspályák büntetőjogi oltalma 858
Vaspályák felelőssége az általuk okozott halál
vagy testi sértésért - - - 858
Vasszerződés 860
Vasutak és csatornák telekkönyve 860
Vasúti árufuvarozás - 860
Vasúti jog ... 861
Vasvár - 874
Vatikáni zsinat 874
Vattel ... ... - 874
Vavrik - - 875
Vácz 875
Vád alá helyezési eljárás 875
Vádelejtés ... - - 876
Vádelv - 876
Vádesküdtszék ... 879
Vádhatározat - 879
Vádirat... ... ... ... - - -- 880
Vádlott ... ... ... ... ... - 881
Vádper ... 881
Vádtanács - 881
Vádváltoztatás ... 881
Vágbesztercze ... 881
Vágóhidak - 882
Vágsellye - 782
Vágújhely - 882
Vájásmunka ... -882
Vájnamérték - - - 882
Válasz ... - .882
Válaszfelirat -- ---883
Válaszos levelezőlap alakú kézbesítési vevények 883
Választás _ _ ... -883
Választási eljárás - -883
Választási hatóságok - -885
Választási jog elleni bűncselekmények... -887
Választások érvénytelensége ... - -888
Választójog - -892
Választókerületek ... -894
Választók névjegyzéke - -895
Választott bíróság -897
Válólevél 900
Válóperek...900
Váltó ... -901
Váltóbélyeg ... _ - -909
Váltóbiróság ___ 909
Váltócselekmények -909
Váltódíj... ' -910
Váltóelévülés - 910
Váltóeljárás -912
Váltófeltörvényszék ... ... .919
Váltójegyző ... 919
Váltójog ... - - __ 920
Váltókezesség 921
Váltóképesség... _922
Váltókifogások 926
Váltómásolat - 926
Váltónyargalás, pinczeváltó ... 926
Váltóóvás... ... ... ___ 927
Váltóvisszkereset 930
Vámbéry 933
Vám- és kereskedelmi szövetség ... ... 933
Vámjövedék ... ... ... 937
Vámok ... - - ... 942
Vámügyi tanács ... ... ... 943
Vámosmikola ___ ... ...943
Vámtarifa 943
Vándoripar ... 943
Váradi regestrum ... .. ... ... ... 944
Várakozási díj ... 945
Várakozási idő... ... - ... 945
Várispán ... - - 945
Váromány - - - - 945
Városbíró - 945
Vásári bíráskodás - - - 945
Vásárjog - - - -- 947
Vázrajz - - --- 952
Vázsonyi - 952
Vectigal - - -- - 952
Vectura - - 952
Vegyes házasság ... - 952
Vegyes kereskedés 952
Vegyészeti gyárak ... ... - - 952
Vehmgericht ... - - - - 952
Velleianum SCtum...952
Venaliciarius 952
Venalis __...952
Venatio ... - --- - 952
Vendéglőbe bevitt dolog befogadása ... -952
Venditio - - - 955
Veneficium - - - - 955
Venenum - - 955
Venerabilis ... 955
Veneta ... ___ ___ - - - - 955
Venezuela - -955
Venia ._. ... - """ "955
Vente... ... ... ... - 955
Verberatio - - - 955
Verbum... ... - - 955
Verdict ... ... - - - - """ "" 955
Verebély ___ - - - - - 955
Verfassung - - -_955
Verfügung ... - - - - """ " 955
Vergehen___ ... - - - ~~~ ... 955
Vergeltung ... -- - - - """ "" 955
Vergleich - "" ... 955
Verhaftung --- - - """ __ 955
Verhandlung " 955
Verhör - - - """955
Verificatio __ 955
Veritas 955
Verjährung 955
Verkauf 955
Verklärung 955
Verlagsgeschäft 955
Verlassenschaft 955
Verlobung 955
Vermächtniss 955
Vermittler 955
Vermögen 955
Vermutung 955
Verordnung ... __955
Verőcze... 955
Verpfändung 955
Versäumniss ...955
Verschollener ...__... 956
Verschwender ___ - -956
Versecz - 956
Versenykikötés -956
Versenyfogadás ... -956
Versio in rem 956
Versicherung - 956
Versprechen -956
Versteigerung - -956
Veistümmelung ... 956
Versnch - 956
Vertagung 956
Verteidiger ... - -956
Vertrag..,. 956
Vertreter - |956
Veruntreuung ... - 956
Verurteilnng 956
Verzicht 956
Verzug -956
Verwaltung - -956
Verwandschaft... 956
Verwarung 956
Vertere ... -956
Veszély 956
Veszélybizonyítvány ... -958
Veszélyes fenyegetés -958
Veszprémi egyetem - 958
Vesztegetés ... ... 958
Veteres -958
Veterinärwesen ... 958
Veto - -958
Vetustas 959
Vevő 959
Vevő jogai és kötelezettségei 959
Vexatio ... - -960
Vexation 960
Vexillum 960
Vécsey ... .. - - -960
Védelem bünügyben .. 960
Védelmi rendszer -962
Védenczek 963
Véderő --- -.963
Véderő elleni bűncselekmények 964
Védjegy 966
Védterület -984
Végbizonyítvány 984
Végeladás 985
Végellátás - 989
Végintézkedés 993
Végirat 993
Végkielégítés 994
Végitélet 996
Végrehajtási eljárás - -996
Végrehajtó 1017
Végrehajtó hatalom... 1020
Végrehajtó vizsgálat - -1024
Végrendelet 1025
Végrendelet értelmezése -1038
Végrendeleti öröklés -1038
Végrendeleti végrehajtó ... - -1038
Végrendelet kihirdetése 1041
Végrendelkezés - 1042
Végszükség 1042
Végtárgyalás -- -1045
Végvidék 1045
Végzemény 1045
Végzés 1045
Vélelem 1045
Véletlenség 1046
Vélt házasság... - 1046
Vérdíj 1047
Vérfertőzés ... - 1047
Vérfoltok megvizsgálása 1047
Vérification des créances ... ... ...1047
Vériflcation d'écriture _ -1047
Vérrokon ' - 1047
Vértagadás - -1047
Vétel 1047
Vételárfelosztás... -1064
Vétkes bukás 1067
Vétkes gondatlanság... ... - -1067
Vétkesség - - 1067
Vétségek 1067
Vétségi kötelmek 1070
Via 1071
Vicarius 1072
Vice-banus | -1072
Vice-comes ... - 1072
Vicesima ... 1072
Vicinális via... 1072
Vicinus - --1072
Vicis - - - 1072
Vi, clam aut procario ...1072
Vico - - .1072
Victor - -1072
Vidua 1072
Vigor 1072
Vigyázó 1072
Világos -1072
Vilis... ... ¦1072
Villa ... ... ... 1072
Villamos erő ... ... 1072
Villamos erőszolgáltatás büntetőjogi védelme 1072
Vilamos szerelőipar .1073
Villicus 1073
Vini vi repellere licet 1073
Vinculatio 1074
Vinculum „_.1074
Vindex ... ... 1074
Vind care 1074
Vindiciae 1074
Vindicta 1074
Vinga 1074
Vinodol 1074
Viol 1074
Violare 1074
Violation du secret des lettres 1074
Violatio sedis judiciariae ___1074
Violence 1074
Violentia 1074 -
Vir -1075
Virement 1075
Virilis ...1075
Virilista ... -1075
Virozsil -1075
Virtuális jog -1075
Vis - -1075
Vis absoluta 1075
Vis compulsiva vel relativa 1075
Visellia lex 1075
Viselt hivatal elvesztése 1075
Visio - -1075
Visitatio canonica- -1076
Vismajor 1076
Visszaadása -1078
Visszaesés 1078
Visszaható erő - -1087
Visszahelyezés ... 1090
Visszakövetelési jog ...1090
Visszalépési jog kikötése -1090
Visszatartási jog 1091
Visszatéréstől eltiltás 1094
Visszautasítás 1094
Visszavásárlási jog - -1095
Visszavetése esküdteknek 1096
Visszárverés 1097
Visszeladási jog kikötése 1097
Visszhonosítás ___ - -1097
Visszkereset ___ ... -1097
Visszterhes szerződés 1098
Visszvégrehajtás ___ -1098
Viszonhitbér -1098
Viszonkereset 1098
Viszonkövetelés...1102
Viszonosság 1102
Viszontbiztosítás 1102
Viszontszolgáltatás 1102
Viszontteljesités 1103
Viszonvád ... ___1103
Viszonválasz ___ ___ ...1103
Vitalitium 1103
Vitás elvi kérdések 1103
Vitiare 1103
Vitium 1103
Vitium possessionis 1104
Vitrasianum SCtum 1104
Vituperium 1104
Vizakna 1104
Vizáradás okozása 1104
Vizjog _1104
Vizsgálat...1110
Vizsgálati fogság 1112
Vizsgálóbíró 1112
Vocare -1113
Voconia lex 1113
Void ... _""" - -1113
Voirie - -1112
Vol "" -1113
Volenti non fit injuria 1113
Vollmacht 1113
Voluntarius" 1113
Voluntas """ "" -1113
Voluptas.." 1114
Volusianum SCtum 1114
Vontató utak - -1114
Votum - -1114
Vouch """ - - ...1114
Vox 1114
Vőlegény - 1114
Völkerrecht - 1114
Vránai perjel - 1114
Vulgáris 1114
Vulgo - - - 1114
"Waadt - 1115
Wach 1115
Waechter 1115
Wahrung - 1115
Wager 1115
Wages... 1115
"Wahrspruch -. 1115
Waif 1115
Wandlungsklage 1115
Ward - - - 1115
Warrant - 1115
Wechsel 1115
Weistum 1115
Wenzel - - _1115
Werbőczy 1115
Wetzel._. ' - - """1119
Whipper in, whip.-- - - -1119
Widerklage -1119
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 1119
Will 1119
Windscheid - """1119
Wit 1119
Witness - - """ ..1119
Wittmann - "1119
Wlassics... - - -1119
Wolf ... -1119
Woman ___ - - - ' . -1119
Writ 1119
Wucher ... ... - " - 1119
Würderungseid... - - "" .1119
Württemberg - - - - ^1119
Zachariä ... - 1120
Zacharia v. Lingenthal - - ... -1120
Zachár - ""______...1120
Zagoria - "" _ ...1120
Zahlung ___ - - ""______...1120
Zahlungsbefehl - - """ _ --- - 1120
Zahlungseinstellung--- - __ ... - 1120
Zahlungsunfähigkeit - - 1120
Zalaegerszeg - - "1120
Zanzibar___ - - -1120'
Zádor 1120
Zágráb - ~1120
Zálogbirtok 1120
Zálogjegy 1122
Zálogjog ... 1122
Zálogkölcsönüzlet 1135
Záloglevelek ___ ___1140
Záradék 1142
Zárgondnok.. 1142
Zárlat ... ... ... 1143
Zártörés ... ___ ___1144
Zárt ülés... ___ __ 1145
Zászló___ ___ ... ... ...1145
Zászlós urak ...1145
Zengg ... ... 1145
Zenta ... 1145
Zernest__. ... 1145
Zilah ... 1145
Zircz -1146
Zlinszky 1146
Znióváralja -1146
Zólyom - -1146
Zombor -1146
Zorn 1146
Zubehör 1146
Zubusse - - - 1146
Zuchthaus ___ - - -1146
Zugirászat 1146
Zwangsvollstreckung 1147
Zsadány 1147
Zsákmányjog 1147
Zsámboki -1148
Zsellér 1148
Zsibárusipar ... - 1148
Zsibó - -1148
Zsidó egyházi szervezet 1149
Zsidóirás a váltón ...1151
Zsidó jog - -1151
Zsidók joga Magyarországon 1154
Zsigmond 1155
Zsinat - -1055
Zsinat-presbyteri rendszer ...1157
Zsitvay - - -1158
Zsoldos 1158
Zsolna 1158
Zsombolya -1158
Zsögöd 1158
Zsupán - - 1158
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar jogi lexikon VI. (töredék) Magyar jogi lexikon VI. (töredék) Magyar jogi lexikon VI. (töredék) Magyar jogi lexikon VI. (töredék) Magyar jogi lexikon VI. (töredék) Magyar jogi lexikon VI. (töredék)

A könyv gerince kopottas.

Mintázott lapélekkel.

Állapot:
38.000 ,-Ft
190 pont kapható
Kosárba