A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Seregek ura

Katolikus honvédek ima-, énekes- és oktató-könyve

Szerkesztő

Kiadó: Római Kat. Tábori Püspökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 127 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 12 cm x 8 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta az Athenaeum, Budapest. Második kiadás.

Előszó

Részlet:
A katonai istentisztelet rendje
1. Rendes vasár- és ünnepnapi istentisztelet:
a) Csendes szentmise az első evangélium után szentbeszéddel.
b) Ima a hazáért.
c) Himnusz

Tartalom

Dr. Húsz István tábori püspök buzdítása7
Bevezető rész
Az imádságról10
Szükséges-e az imádság?11
Hogyan kell imádkozni?12
Első rész
A katolikus köszöntés13
A keresztvetés13
A Szentháromság dicsőítése13
Az Úr imádsága13
Az Angyali üdvözlet14
Az apostoli hitvallás14
Az Isten tíz parancsa15
Az Úrangyala15
Reggeli ima16
Foglalkozás előtt16
Foglalkozás után17
Étkezés előtt17
Étkezés után17
Esti ima17
A szentmiseáldozattal kapcsolatos tudnivalók és imádságok
Mi a szentmiseáldozat?18
Hogyan hallgassunk szentmisét?21
Lépcsőimádságra21
Introitusz22
Kyrie22
Gloria22
Oració (Könyörgés)23
Lekció23
Evangéliumra24
Credo25
Offertórium25
Szekréta27
Átváltozás Úrfelmutatás27
Pater noszter28
Kommunio29
Posztkommunio29
Szentmise végén: Ima a Hazáért31
Szentgyónási és áldozási imádságok32
Előkészület a szentgyónáshoz32
Lelkiismeret megvizsgálása33
Imádság a szentgyónás után37
Imádság a szentgyónás előtt38
Imádság a Szentáldozás után39
A Szentolvasó imádsága39
Imádság Szűz Máriához41
Ima az elesett hősökért42
Beteg bajtársamért44
Szülőkért44
Gyermekekért44
Testvérekért45
Családomért45
Barátokért46
Fellebbvalókért46
Alattvalókért47
Az emberi nem felajánlása Jézus szentséges Szívének47
Imádságok háború idején
Ütközet előtt48
Ütközet közben49
Ütközet után49
Menetelés közben50
Az őrhelyen50
Ima az otthonmaradottakért51
A megsebesült imája52
A vallásról53
Hazaszeretet56
Fegyelem57
Engedelmesség58
Kötelességérzet59
Káromkodás60
Esküszegés61
Öngyilkosság61
Paráznaság62
Lopás63
Szökésről63
Iszákosság64
Az egyházi év ünnepeinek jelentősége
Karácsonyi ünnepkör66
Húsvéti ünnepkör70
Pünkösdi ünnepkör77
Énekek
Harmatozzatok86
Ó fényességes szép86
Az Ige megtestesült87
Dicsőség mennyben87
Mennyből az angyal88
Pásztorok, pásztorok88
Ó, szép Jézus88
Az isteni gyermeket89
Könyörülj Istenem89
Buzgó szívvel89
A keresztfához megyek90
Keresztek sírjatok90
Föltámadt Krisztus91
Örvendetes napunk91
Szentlélek Krisztus92
Örvendetes napunk92
Szentlélek Isten92
Áldunk Téged93
Ez nagy szentség93
Édes Jézus93
Égből szállott93
Imádlak nagy Istenség94
Most az Úr94
Most lett kenyér94
Ó szentséges95
Szent vagy Uram95
Üdvözlégy Oltáriszentség96
Zálogát adtad96
Uram Jézus96
Zengjünk Jézus97
Ó, Jézus, emlékezni rád97
Acélszárnyon száll98
Áldozzunk, hív98
Boldogasszony édes99
Lelkem tiszta99
Nyújtsd ki100
Te vagy földi100
Uram irgalmazz101
Üdvözítőnk édesanyja102
Mennyországnak királynéja103
Mennynek királyné asszonya104
Mennyországnak királynéja104
Áldozattal járul104
Egybegyűltünk105
Jertek, keresztények106
Kegyességgel hívsz107
Kezdődik az ének107
Szeretettel jönnek hozzád108
Vágyva jöttem109
Zeng a harang110
Adj irgalmat111
Élők, holtak Szent Istene112
Ki ragyogni látod112
Meg kell halni113
Ments meg engem113
Ó, emberi gyarló nemzetség114
Jöjj, Szentlélek Úr Isten114
Jöjj el Szentlélek115
Hol szent Péter115
Téged Isten115
Boldogasszony Anyánk117
Egek ékessége118
Édesanyja Nagyasszonya118
Angyaloknak királynéja119
Máriát dicsérni119
Isten, hazánkért térdelünk119
Ah, hol vagytok magyarok120
Szent Imre herceg120
Felmutat égbe120
Pange Lingua121
Himnusz121
Magyar Hiszekegy121
Szózat122
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Seregek ura Seregek ura Seregek ura Seregek ura Seregek ura

Könyvtári könyv volt. A gerinc vászonnal pótolt, belülről megerősített példány. A borító enyhén kopott.

Állapot:
2.640 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba