809.186

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pszichológiai tanulmányok II.

Tartalom

Dr. Gegesi Kiss Pál: Előszó9
Pszichológiatörténet
Ádám Péter: 1919, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság hőskora13
Általános, kísérleti és közösségi lélektan
Dr. Geréb György: Reflexometriás vizsgálatok fáradékonysági tényezők pszichés hatásának kimutatására29
Dr. Kardos Lajos: Az emlékezeti mező szerepe interoceptív ingerekhez kapcsolt feltételes reakciók kialakulásában43
Dr. Lénárd Ferenc: Gondolkodási fázis, gondolkodási művelet, gondolatmenet63
Dr. Lénárd Edit: A "család" fogalomrendszere és a relációkban való gondolkodás79
Marton Lajosné: A viselkedés erőadagolásának változása a helyzetek ismétlése során fehérpatkányoknál95
Tánczos Zsolt: Érzékelés és mozgás kölcsönhatásának formái105
Nevelési lélektan
Dr. Baranyai Erzsébet: Átvitt értelmű szavak jelentésének felfogása a gyermek- és ifjúkorban123
Dr. Blaskovich Edit: A gyermeki szóértelmezésnek az életkorhoz kapcsolódó jellegzetességei141
Dr. Cser János: Az erkölcsi tulajdonságokat jelentő fogalmak a 10-14 éves korban155
Dr. Justné Kéry Hedvig: A számtani gondolkodásról175
Dr. Kelemen László: Sajátos következtetési formák és tévedések az alsótagozatban189
Dr. Putnoky Jenő: Adatok az elemzés és az összehasonlítás fejlődéslélektanához203
Dr. Radnai Béla: Önértékelés - mások értékelése213
Dr. Rókusfalvy Pál: Ábrák szerepe a matematikai problémamegoldó gondolkozásban227
Salamon Jenő: Adatok a fiúk és lányok szerkezetösszeállító sajátosságairól koedukált iskolák I, III, V. osztályában239
S. Molnár Edit: A gondolatsor folyamatosságának megértése egy novellában253
Surányi Gábor: A tanulás indítékai az általános iskola II-VIII. osztályaiban267
Dr. Székely Lajos: Az osztályterem miliőhatása a tanulók teljesítményeire279
Munkalélektan - pályaválasztás
Dr. Bálint István: Figyelemvizsgáló módszer felhasználása az ipari eredetű idegrendszeri elváltozások korai diagnosztizálásában295
Dr. Csirszka János: Az orvosi pálya a pályaválasztás indítékainak tükrében305
Dr. Réti László: Balesetező és nem-balesetező gépjárművezetők pszichológiai összehasonlítása313
Orvosi lélektan
Dr. Horányi Béla: Az orvosi pszichológia feladatairól327
Dr. Böszörményi Zoltán: Adatok a kísérleti pszichózusok és az alkotási vágy összefüggésének kérdéséhez335
Dr. Hermann Imre: A kiválasztásos gondolkodás pszichológiája és pszichopatológiája345
Király József: Szinesztéziás élmények mesterséges pszichózisban355
Mesterné Dr. Boda Fiore: 83 epebeteg élettörténeti adatainak pszichológiai elemzése363
Mezei Árpád-Levendel László: Adatok tüdőgümőkórosok személyiség-problémájához387
Gyógypedagógiai lélektan
Dr. Bárczi Gusztáv: A gyógypedagógiai lélektan problémái401
Göllesz Viktor-G.Majoros Magda-Cs. Kremmer Erika: Fáradékonysági vizsgálatok általános iskolás, vak és értelmi fogyatékos gyermekek körében409
Dr. Lányiné Engelmayer Ágnes: A játékvizsgálat mint a fogyatékos gyermek megismerésének egyik eszköze419
Illyés Sándor: A vak gyermekközösség önismerete433
Művészeti lélektan
Dr. Gegesi Kiss Pál: A művészet céljáról449
Dr. Gegesi Kiss Pál: A művészet jelentőségéről457
B. Supka Magdolna: Szempontok a képzőművészeti alkotótevékenység vizsgálatához465
Katonai lélektan és sportlélektan
Bartha Lajos: Az indítékok szerepe a hivatásszeretet fejlesztésében 485
Dr. Csinády Jenő-dr. Nemessuri Mihály: A koncentráció bipoláris vetélkedése lépcsőzetes megterhelés hatására495
Kriminálpszichológia
Dr. Németh Nóra: Fiatalkorú leány öngyilkossága509
P. Liebermann Lucy-Majláth György: Fiatalkorú anyagyilkos esete523
Gyakorlati módszertan
Adorjáni Csaba-dr. Gálfi Béla-dr. Regius Ferenc-Schenker László: A munka és jutalmazás szerepe a csoportos pszichoterápiában537
Dr. Harsányi István-G. dr. Donáth Blanka-Marton Lajosné: Akut pszichikus trauma tükröződése különböző személyiségvizsgálatokban547
Hirsch Margit: A szülőkkel folytatott klinikai beszélgetés jelentősége gyermekek pszichodiagnosztikai vizsgálatában565
Dr. Horváth László Gábor: A "gondolkodási séma" és a személyiség befolyásolhatásóságának kísérleti vizsgálata577
Hornné dr. Erőss Anna: Érdekesebb esetek az I. Lógodi utcai iskolai ideggondozó anyagából591
Mezei Árpád: A Rorschach-próba rendszer továbbfejlesztése601
Dr. Molnár Imre: Vizsgálati módszer a becsületesség megállapítására613
P. Liebermann Lucy: A Rorschach-teszt grafikus ábrázolási módszere629
Dr. Vörös László: Képzőművészeti jellegű pszichológiai kísérlet639
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége mellett működő Pszichológiai Bizottság eddigi munkája651
Tájékoztató a lélektannal foglalkozó magyarországi intézetek jelenlegi munkájáról661
Magyar szerzők 1945 óta megjelent pszichológiai munkáinak bibliográfiája (folytatás)678
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pszichológiai tanulmányok II. Pszichológiai tanulmányok II. Pszichológiai tanulmányok II. Pszichológiai tanulmányok II. Pszichológiai tanulmányok II. Pszichológiai tanulmányok II.

A gerinc enyhén elszíneződött. A kötés megtört.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba