A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pszichológiai tanulmányok II.

Tartalom

Dr. Gegesi Kiss Pál: Előszó9
Pszichológiatörténet
Ádám Péter: 1919, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság hőskora13
Általános, kísérleti és közösségi lélektan
Dr. Geréb György: Reflexometriás vizsgálatok fáradékonysági tényezők pszichés hatásának kimutatására29
Dr. Kardos Lajos: Az emlékezeti mező szerepe interoceptív ingerekhez kapcsolt feltételes reakciók kialakulásában43
Dr. Lénárd Ferenc: Gondolkodási fázis, gondolkodási művelet, gondolatmenet63
Dr. Lénárd Edit: A "család" fogalomrendszere és a relációkban való gondolkodás79
Marton Lajosné: A viselkedés erőadagolásának változása a helyzetek ismétlése során fehérpatkányoknál95
Tánczos Zsolt: Érzékelés és mozgás kölcsönhatásának formái105
Nevelési lélektan
Dr. Baranyai Erzsébet: Átvitt értelmű szavak jelentésének felfogása a gyermek- és ifjúkorban123
Dr. Blaskovich Edit: A gyermeki szóértelmezésnek az életkorhoz kapcsolódó jellegzetességei141
Dr. Cser János: Az erkölcsi tulajdonságokat jelentő fogalmak a 10-14 éves korban155
Dr. Justné Kéry Hedvig: A számtani gondolkodásról175
Dr. Kelemen László: Sajátos következtetési formák és tévedések az alsótagozatban189
Dr. Putnoky Jenő: Adatok az elemzés és az összehasonlítás fejlődéslélektanához203
Dr. Radnai Béla: Önértékelés - mások értékelése213
Dr. Rókusfalvy Pál: Ábrák szerepe a matematikai problémamegoldó gondolkozásban227
Salamon Jenő: Adatok a fiúk és lányok szerkezetösszeállító sajátosságairól koedukált iskolák I, III, V. osztályában239
S. Molnár Edit: A gondolatsor folyamatosságának megértése egy novellában253
Surányi Gábor: A tanulás indítékai az általános iskola II-VIII. osztályaiban267
Dr. Székely Lajos: Az osztályterem miliőhatása a tanulók teljesítményeire279
Munkalélektan - pályaválasztás
Dr. Bálint István: Figyelemvizsgáló módszer felhasználása az ipari eredetű idegrendszeri elváltozások korai diagnosztizálásában295
Dr. Csirszka János: Az orvosi pálya a pályaválasztás indítékainak tükrében305
Dr. Réti László: Balesetező és nem-balesetező gépjárművezetők pszichológiai összehasonlítása313
Orvosi lélektan
Dr. Horányi Béla: Az orvosi pszichológia feladatairól327
Dr. Böszörményi Zoltán: Adatok a kísérleti pszichózusok és az alkotási vágy összefüggésének kérdéséhez335
Dr. Hermann Imre: A kiválasztásos gondolkodás pszichológiája és pszichopatológiája345
Király József: Szinesztéziás élmények mesterséges pszichózisban355
Mesterné Dr. Boda Fiore: 83 epebeteg élettörténeti adatainak pszichológiai elemzése363
Mezei Árpád-Levendel László: Adatok tüdőgümőkórosok személyiség-problémájához387
Gyógypedagógiai lélektan
Dr. Bárczi Gusztáv: A gyógypedagógiai lélektan problémái401
Göllesz Viktor-G.Majoros Magda-Cs. Kremmer Erika: Fáradékonysági vizsgálatok általános iskolás, vak és értelmi fogyatékos gyermekek körében409
Dr. Lányiné Engelmayer Ágnes: A játékvizsgálat mint a fogyatékos gyermek megismerésének egyik eszköze419
Illyés Sándor: A vak gyermekközösség önismerete433
Művészeti lélektan
Dr. Gegesi Kiss Pál: A művészet céljáról449
Dr. Gegesi Kiss Pál: A művészet jelentőségéről457
B. Supka Magdolna: Szempontok a képzőművészeti alkotótevékenység vizsgálatához465
Katonai lélektan és sportlélektan
Bartha Lajos: Az indítékok szerepe a hivatásszeretet fejlesztésében 485
Dr. Csinády Jenő-dr. Nemessuri Mihály: A koncentráció bipoláris vetélkedése lépcsőzetes megterhelés hatására495
Kriminálpszichológia
Dr. Németh Nóra: Fiatalkorú leány öngyilkossága509
P. Liebermann Lucy-Majláth György: Fiatalkorú anyagyilkos esete523
Gyakorlati módszertan
Adorjáni Csaba-dr. Gálfi Béla-dr. Regius Ferenc-Schenker László: A munka és jutalmazás szerepe a csoportos pszichoterápiában537
Dr. Harsányi István-G. dr. Donáth Blanka-Marton Lajosné: Akut pszichikus trauma tükröződése különböző személyiségvizsgálatokban547
Hirsch Margit: A szülőkkel folytatott klinikai beszélgetés jelentősége gyermekek pszichodiagnosztikai vizsgálatában565
Dr. Horváth László Gábor: A "gondolkodási séma" és a személyiség befolyásolhatásóságának kísérleti vizsgálata577
Hornné dr. Erőss Anna: Érdekesebb esetek az I. Lógodi utcai iskolai ideggondozó anyagából591
Mezei Árpád: A Rorschach-próba rendszer továbbfejlesztése601
Dr. Molnár Imre: Vizsgálati módszer a becsületesség megállapítására613
P. Liebermann Lucy: A Rorschach-teszt grafikus ábrázolási módszere629
Dr. Vörös László: Képzőművészeti jellegű pszichológiai kísérlet639
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége mellett működő Pszichológiai Bizottság eddigi munkája651
Tájékoztató a lélektannal foglalkozó magyarországi intézetek jelenlegi munkájáról661
Magyar szerzők 1945 óta megjelent pszichológiai munkáinak bibliográfiája (folytatás)678
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pszichológiai tanulmányok II. Pszichológiai tanulmányok II. Pszichológiai tanulmányok II.

A védőborító kissé foltos, elszíneződött.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba