A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára

Fülszöveg

Szabó András jogász. Radnót, Románia, 1928. február 19. Sz.: Szabó Gyula, Vitus Anna. Nős, 1990, Tóth Márta. Gy.: András, 1950, Katalin, 1953. T.: Bolyai Tud.egy., Kolozsvár. 1946-47, ELTE JTK, 1950-53. É.: 1953-90 az MTA Áll.- és Jogtud. Int. munkatársa, a büntetőjogi és kriminológiai főoszt. vez., 1990- az Alkotmánybíróság tagja. 1992- a JATE egy. tanára. A Magy. Kriminológiai Társ. alapító tagja, 1988- eln., a montréali Összehasonlító Kriminológiai Int. tud. tan. tagja, 1990- az MTA Áll.- és Jogtud. Biz. eln. Kutatási területe: a fiatalkorúak büntetőjoga és bűnözése, kriminológia, a bűnözés településhálózati megoszlása és ennek társad.-gazd. vetülete, a társad.-gazd. fejlődés és a bűnözés összefüggései. Az áll.- és jogtud. kand. (1965), dokt. (1983). Akadémiai Nagydíj (1983), Vámbéry Rusztem Emlékérem (1985). F. m.: A fiatalkorúak és a büntetőjog (1961). A bűntett és büntetése (1979), Bűnözés - ember - társadalom (1980), Társadalmi-gazdasági fejlődés és a fiatal korosztályok... Tovább

Tartalom

A kötet szerzői7
Dr. Gönczöl Katalin: Köszöntő és gondolattöredékek Szabó András 70. születésnapján9
Palánkai Tiborné: Alkotmányos büntetőjog - Néhány gondolat az Alkotmánybíróság büntető igazságszolgáltatást érintő határozatairól17
Dr. Bárd Károly: A pártatlan bírósághoz való jog az Európai Emberi Jogi Egyezményben és a büntető igazságszolgáltatás rendszere34
Dr. Bócz Endre: Miért büntetünk? Hogy büntessünk?42
Dr. Cséka Ervin: Kétfokú fellebbvitel büntetőügyekben (egykor és ma)53
Dr. Csonka Péter: Reversal of the burden of proof - compatible with the European Convention of Human Rights?65
Dr. Domokos Andrea: A székely faluközösség erkölcsi és jogi normái74
Dr. Farkas Ákos: A kriminálpolitika és a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága80
Dr. Finszter Géza: Honvédelem - rendvédelem99
Dr. Irk Ferenc: Bűnmegelőzés - dimenziók és súlypontok104
Dr. Kereszty Béla: A jogalkalmazói lehetőségek a közlekedési devianciák csökkentésében115
Dr. Kerezsi Klára: Az alternatív szankciók szerepe a posztmodern társadalomban127
Dr. Korinek László: 77 kérdés a kábítószerről135
Dr. Kövér Ágnes: Kínzás és embertelen bánásmód a fogvatartás során144
Dr. Lévai Miklós: A kábítószer-probléma büntetőjogi szabályozásának egyes kérdései az Európai Unió országaiban160
Dr. Merényi Kálmán: Gondolatok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények közelmúltbeli törvényi változásairól172
Dr. Molnár József: Az életkorra alapozó kriminológiai kutatásokról180
Dr. Nagy Ferenc: A büntetőjog legújabb változásairól - nemzetközi kitekintés alapján191
Dr. Denis Szabó: Un dialogue interrompu: La psychiatrie légale en face de la criminologie appliquée202
Dr. Tauber István: A bűnözés többdimenziós, integrált elmélete212
Dr. Vavró István: Az erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt elítélt nők224
Szabó András publikációinak jegyzéke233
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem