820.016

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar statisztikai felsőoktatás kétszáz éve

Az ünnepi ülés és a tanácskozások előadásai és korreferátumai - Budapest, 1977. október 25-26

Előszó

A magyar statisztikai tudomány és a gyakorlati statisztikai tevékenység kialakulása, kifejlődése számára nagy jelentőségű volt a statisztika egyetemi oktatásának elrendelése a 200 évvel ezelőtt... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 15
Dr. Gyulay Ferenc:
A magyar statisztikai felsőoktatás bevezetése 200. évfordulójának
megünneplése 18
Dr. Adám György:
Megnyitó 42
Bálint József:
A statisztikai felsőoktatás és a statisztikai gyakorlat összefüggései 46
Dr . Garamvölgyi Károly:
A statisztika szerepe a felsőoktatásban és az MKT tevékenységében 56
Dr. Kovacsics József:
A statisztikai felsőoktatás 200 éve 64
I. Statisztikatörténeti Szekció
Dr. Horváth Róbert:
A magyar statisztikai felsőoktatás külföldi forrásai és kapcsolatai 77
Dr. M . W. Flinn:
A "statisztika" oktatása Nagy-Britanniában 92
Dr. Csizmadia Andor:
A statisztika önállósulási törekvése az államtudományok körében
Magyarországon, a XIX. század fordulóján 98
Dr. Horváth Pál:
A történeti statisztika szerepe a hazai jogi historizmus tudományos
alapjainak megvetésében 108
Dr. Hocz István:
A statisztikai oktatás helye, szerepe a jogászképzésben 118
Melega Tiborné dr.:
A statisztika oktatása a Közgazdaságtudományi Egyetemen 127
Dr. Mádai Lajos:
A statisztika oktatásának kezdete és ujabb szerepe az orvostanhallgatók képzésében 133
Dr. Manczel Jenő:
A statisztika oktatása és szerepe az agrármérnökképzésben 140
Dr. Dányi Dezső:
Elmélet - oktatás - gyakorlat, 1881-1945 144
Oros Iván:
A mezőgazdasági statisztika oktatásáról 153
Dr. Balázs József:
Földes Béla és a magyar morálstatisztika 157
Dr. Körinek László:
Földes Béla elméleti közgazdasági munkássága 167
II. Demográfiai és Társadalomstatisztikai Szekció
Dr. Klinger András:
A demográfiai kutatások helyzete és a demográfia oktatása 172
Dr.Tamásy József:
A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatásai 192
Valkovics Emil:
A demográfia oktatásának szerepe közgazdászképzésünkben 198
Dr. Molnár László:
A társadalmi folyamatok komplex vizsgálatának néhány szociológiai
és statisztikai problémája 203
Dr. Cseh-Szombathy László:
A statisztikai elemzések helye a társadalmi összefüggések vizsgálatában 211
Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin:
Az igazságügyi statisztika oktatása és főbb problémái a tudomány, egyetemek jogi karain 216
Dr.Vukovich György:
A társadálomstatisztika és a társadalmi szolgáltatások: problémák
és oktatásuk főbb szempontjai 224
Dr. Andorka Rudolf:
A társadalomstatisztika oktatása az ELTE Bölcsészettudományi Kar
népmüvelés és szociológia szakos hallgatóinak 232
Dr. László Tivadar:
Az államigazgatási és a területi statisztika felsőfokú oktatása 237
Kovács Tibor:
Megjegyzések a területi statisztika felsőfokú oktatásához 246
Dr. Kiss György:
Az igazgatás-statisztika oktatása 251
III. Gazdaságstatisztikai Szekció
Nyitrai Ferencné dr.:
Hatékonyságelemzés-strukturahatás 255
Dr. G. Forbrig:
A statisztikai adatok komplex elemzésének lehetőségei az iparban 264
Dr. Harsányi Lajos:
A gazdasági hatékonyság elemzésének néhány kérdése 274
Dr . Rácz Albert:
A népgazdasági szintű elszámolások statisztikai módszertanának
fejlődése 279
Dr. Kupcsik József:
A népgazdasági számitások statisztikai módszertanának egyetemi
oktatása 289
Dr. Csepinszky Andor:
A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kérdése az ELTE Jogi
Karán 295
Dr . Benedeczki Jánosné:
Gondolatok a gazdaságstatisztika és a szakstatisztikák összefüggésérői 300
Dr. Fazekas Béla;
A szocialista mezőgazdasági statisztika megteremtése, kialakulása. 306
Dr. Ay János:
Reprezentatív megfigyelések a magyar mezőgazdasági statisztikában 318
IV. Matematikai statisztikai - Statisztikai informatikai Szekció
Dr. Arató Mátyás:
Az informatika matematikai statisztikai problémái 324
Dr. Párniczky Gábor:
Hozzászólás az informatika matematikai statisztikai problémáihoz 335
Dr. Prékopa András
A statisztikai döntéselméleti gondolkodás fejlődése napjainkig 340
Dr. Sarkadi Károly:
Hozzászólás "A statisztikai döntéseiméleti gondolkodás fejlődése
napjainkig" cimü előadáshoz 354
Dr. Vincze István:
A matematikai statisztika ipari alkalmazása 358
Dr. Kindler József:
Hozzászólás Vincze professzor előadásához 366
Dr. Kádas Kálmán:
Az ökonometria és a matematikai statisztika 369
Dr. Halabuk László:
Kérdésfeltevés és módszerek viszonya az ökonometriai modellekben 377
Dr.Theiss Ede:
Hozzászólás Prékopa és Kádas professzor előadásához 382
Dr. Magyar István:
A statisztika oktatásának szerepe a mérnöki alapképzésben 388
Dr. Szabó Gábor Csaba:
A statisztika oktatás feladatai a gazdasági mérnökképzésben 392
Dr. Szüts István:
A statisztika oktatás továbbfejlesztése a gazdasági mérnökképzésben 397
Tánczos Lászlóné dr.:
A statisztika oktatás sajátos feladatai a szakmérnökképzésben 401
Dr. Mikolás Miklós:
Korrelációs kapcsolatok egzakt matematikai tartalma és a lineáris
vagy nem lineáris regresszió 406
Dr. Köves Pál:
Az indifferencia-görbék szerepe az indexelméletben 414
Dr. Marton Ádám:
Hozzászólás Párniczky Gábor és Köves Pál előadásához 424
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem