A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Kutatás 1990/1-4.

A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványa - XXXIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1-2. szám

ELŐSZÓ
Dr. Bárdossy György: A hazai ásványi nyersanyagkutatás és értékelés korszerűsítésének kérdései 5
Tóth P. József: A hazai ásványi nyersanyagkutatás alapfogalmainak és
természeti paramétereinek újraértékelése 13
Dr. Ó. Kovács Lajos - Juhász Erika - Huszár Gyula: Sokváltozós matematikai
módszerek hasznosítása a bauxitkutatásban 19
Balla Kálmán - dr. Kókai János - Németh Gusztáv - Pályi András - Pogácsás
György - Rádler Béla - dr. Szalay Árpád - dr. Szalóky István - dr. Szentgyörgyi Károly - dr. Völgyi László: A magyarországi szénhidrogénkutatás értékelése és korszerűsítése 27
Dr. Dobróka Mihály - dr. Gyulai Ákos - dr. Ormos Tamás - dr. Takács Ernő:
A hazai bányabeli geofizikai mérések helyzete a szén- és bauxitbányászatban 35
Dr. Zelenka Tibor: Az érc és ásványbányászati nyersanyagok ásványvagyon gazdálkodásának korszerűsítési törekvései 47
Tóth Almos - dr. Haas János: Gondolatok a magyarországi bauxitprognózisról, s annak korszerűsítési lehetőségeiről 53
Szilágyi Gábor - Vizy Béla: Vízföldtani és bányavízvédelmi kutatások korszerűsítése a Dunántúli-középhegységben 57
Dr. Fodor Béla - Tóth Álmos: A megbízhatóság és a bányászati kockázat
aktuális kérdései a bauxitkutatás és bauxitbányászat területén 67
Dr. Füst Antal - dr. Juhász András - dr. Molnár Sándor: Geostatisztikai vizsgálatok a dubicsányi kőszénterületen 73
Dr. Füst Antal - dr. Gutmann György - dr. Molnár Sándor A lencsehegyi telepparaméterek geostatisztikai vizsgálata 79
Csóti Tamás: Kísérleti geostatisztikai számítások a dudari szénmedencében 85
CIKKÍRÓINKHOZ

3. számú

ELŐSZÓ
Dr. Dank ViKtor: Távérzékelés földtani és ipari alkalmazása 3
Dr. Domokos Györgyné: Távérzékelt felvételekből nyerhető adatok és információk 5
Síkhegyi Ferenc - dr. Turczi Gábor: A távérzékelés és digitális feldolgozási
módszerek alkalmazása a földtani térképezésben 33
Dr. Kleb Béla: Az ásványi nyersanyagok bányászatának, felhasználásának
környezeti hatásvizsgálata távérzékelési módszerekkel 41
Dr. Gondozó György: Távérzékelési módszerek földtani, bányászati alkalmazása az Oroszlányi Szénbányáknál 51
Szirányi Zoltán: Távérzékelési módszerek földtani-bányászati alkalmazása
és digitális térmodell létrehozása a Bakonyi Bauxitbányánál 65
Fegyvári Tamás - Gasztonyi Éva - Kaló János - Radovits László - dr. Szabó
Zoltán - dr. Zelenka Tibor: A földtani távérzékelés alkalmazása az érc- és
ásványbányászati nyersanyagkutatásoknál 69
Dr. Fábiáncsics László: Építőanyag-kutatási, bányászati és rekultivációs
munkaterületeken távérzékelési módszerek felhasználása 89
Geffert Károlyné: Távérzékelés alkalmazása a bányászati tevékenység
okozta környezeti károsodások és a rekultiváció állapotának számítógépes
minősítésénél (légi és űrfelvételek felhasználása a meddőhányók, ipari
hulladékok számítástechnikai vizsgálatainál) 93
Nyerges Lajos - dr. Tóth Csaba: Kísérleti komplex légigeofizikai mérések,
a mérési adatok bauxitkutatási célú feldolgozási módszerének kifejlesztése 101
Schőnviszky László: Légi geofizika, mint távérzékelési módszer az ásványi
nyersanyagkutatásban 107
Dr. Zelenka Tibor: Módszertani javaslat a szilárd ásványi nyersanyagok
távérzékeléses földtani kutatásához 119
Fegyvári Tamás - Horváth János - dr. Zelenka Tibor: Paleovulkáni szerkezetek a Tokaji hegységben űr- és légifénykép alapján 123
Dr. Bohn Péter-Merzich Péter: Prognosztikus geomorfológiai ipari hulladéklerakók kutatása távérzékeléses módszerekkel 127
Cikkíróinkhoz 137

4. szám

Csép Balázs - dr. Dövényi Péter - dr. Horváth Ferenc: Hőtörténeti modellszámítások kritikai vizsgálata 3
Dr. Kovács József: Az iszkaszentgyörgyi depresszió aszimmetriája 9
Polgári Márta: A szerves anyag és az ércképződés kapcsolata 13
Jeneyné dr. Jambrik Rozália - Törő Györgyné: Edelény IV. akna vízföldtani viszonyai 25
Jeneyné dr. Jambrik Rozália - Törő Györgyné: A ,,borsodi ásványvíz" eredetéről 37
Dr. Jaskó Sándor: A Dunavölgy neotektonikájának építésföldtani és környezetvédelmi vonatkozásai 45
Dr. Füst Antal - dr. Molnár Sándor - dr. Szidarovszky Ferenc: Paraméterbecslés eltérő megbízhatóságú adatokkal 61
Dr. Füst Antal: A geostatisztikai feldolgozás eredményeinek kockázati vizsgálata 69
CIKKÍRÓINKHOZ 75
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földtani Kutatás 1990/1-4. Földtani Kutatás 1990/1-4. Földtani Kutatás 1990/1-4.

A borítók kissé kopottak.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba