836.359

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Olasz nyelvkönyv I/A

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 288 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Olasz 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-18-748-0
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér és színes illusztrációkat, fotókat tartalmaz. Tankönyvi szám: 56335.

Tartalom

Előszó3
Bevezetés5
Ascoltare e ripetere (A szóbeli szakasz ábrái)18
Arriva la famiglia Bíró20
I saluti24
Che ora é? Che ore sono?24
Az I. igeragozás. A főnév neme. A határozatlan névelő. A határozott névelő. A tárgy. Az összetett állítmány. A kijelentő mondat szórendje. A kérdő mondat szórendje. Az óra (időpont) kifejezése26
La famiglia Ferrari34
A II. igeragozás. A főnév és a határozott névelő többes száma. A hangkivetés. Az elöljárószó. A melléknév. A questo mutató névmás. A személyes névmás 3. személye. A tagadó mondat. A tőszámnevek használatáról. Családnév, utónév. A tárgyas igeragozás hiánya az olaszban37
Il pranzo46
A III. igeragozás. A névelős elöljárószók. a c'é, ci sono szerkezet. Molto és poco. Az életkor kifejezése. Rendhagyó ragozású igék: fare, andare50
Arrivo in albergo58
A személyes névmás. Az essere (lenni) jelen ideje. A többes szám 2. személyű voi névmás sajátos használata. Az avere ige. A birtokviszony. A birtokos névmás. A birtokos jelző elhagyása62
Comincia la visita di Roma70
Ci vuole un fiore74
A főnévi igenév (L'infinito). A kijelentő mód jelen ideje (Il presente). A dovere ige. A módhatározószó képzése melléknévből. A dátum kifejezése. Rendhagyó igék: venire, dire, salire. Az eddig előfordult igék főnévi igeneve76
Squilla il telefono86
A részeshatározó. A személyes névmás tárgy- és részeshatározó esete. A hangsúlytalan alakok szórendi helye. A hangsúlytalan tárgyeset kitétele a magyartól eltérően. A határozott névelő használata a birtokos névmás előtt. Rendhagyó igék: stare, dare, piacere, uscire90
Una cena storica98
A közelmúlt (Il passato prossimo). A rendhagyó participio passato. Főnévi igeneves szerkezet a mellékmondatban. Igék, névszók vonzata. Rendhagyó igék: potere, sapere, volere, condurre103
L'album di fotografie110
A visszaható ige. A visszaható ige ragozása. A visszaható névmás részeshatározó esete. A magyartól eltérő részeshatározói szerkezetek. A participio passato egyeztetése avere mellett. A főnévi igenév kapcsolása a ragozott igealakhoz. A -care, -gare és a -ciare, -giare, -sciare végű igék ragozása. Az ige felszólító módja (L'imperativo). Rendhagyó igék: tenere, riuscire114
Facciamo la spesa insieme122
A részelő névelő. A di mennyiséget, mértéket jelentő szavak után. A ne határozói névmás. A da elöljárószó használata. A tutto használata. A -cere, -gere, -scere végű igék jelen ideje. Rendhagyó igék: bere, rimanere128
Come sta? I mari della luna (vers)133
Domani e dopodomani134
All'Ente Turismo137
A jövő idő (Il futuro). Rendhagyóságok a futuro képzésében. A -care, -gare, -ciare, -giare, -sciare végű igék futuro-ja. Az általános alany. A se (ha) kötőszó függő kérdésben. Felszólítás önözés esetén. A személyes névmás hangsúlytalan alakjainak egybe-, illetőleg különírása a felszólító módban. A hangsúlytalan alakok egybeírása a főnévi igenévvel139
Imprudenza grammatnicale. La stazione (vers)145
Ripetizione "A"
Az olasz mondatok szórendje146
A kérdőszók147
Test "A"151
La lettera154
Autostop157
A személyes névmás tárgy- és részeshatározó esete. A hangsúlyos alakok szórendi helye. A személyes némás elöljárószók után. A ci, vi határozói névmás. A ci, vi, ne egybeírása az igealakkal. A tárgy kiemelése. A preferire ige használata. A főnévi igenév mint főnév. A kölcsönös névmás. A szóvégi csonkulás (Il troncamento). A sorszámnevek159
Progresso? A Cellino (vers)165
Vacanze a Rimini166
La solitudine169
A folyamatos múlt (L'imperfetto). A dire, fare, condurre, bere igék imperfetto-ja. Az imperfetto használata. Az imperfetto és a passato prossimo. Az utalószók hiánya az olaszban. Személytelen igék, személytelen szerkezetek. Az évszázadok sajátos jelölése. Melléknevek határozószói használattal171
Al bar. Domande (vers)177
All'arena di Verona178
Az egyszerű határozói igenév (Il gerundio semplice). A gerundio semplice használata. A stare + gerundio szerkezet. Az andarsene (elmegy) ige ragozása. A participio passato mint melléknév. Nyomatékos hangsúlyú mondatrész kiemelése182
Davanti a San Zeno186
A hangsúlytalan névmási alakok együttes előfordulása191
L'esame di geografia194
Nord e sud, est e ovest198
A mellékév fokozása. A fokozott melléknév szórendi helye. A hasonlító szerkezet. Rendhagyó fokozású melléknevek. A főnév helyettesítése a quello névmással. A módhatározószó fokozása. Rendhagyó fokozású határozószók200
É difficile telefonare205
Gli uomini piú (vers)205
Donatello e il mercante206
A történeti múlt (Il passato remoto). Az imperfetto és a passato remoto. Imperfetto, passato remoto, passato promissimo211
L'uomo di oggi215
Febbraio 1948215
Lucia di Lammermoor215
La cartolina218
Al ristorante221
A rendhagyó passato remoto. Rendhagyó igék alapalakjai222
L'appartamento227
Un tale di Alfonsine (vers)227
Silvestri, un vero amico227
Le parole oggi mi danzavoano intorno (vers)228
L'Ungheria230
Vonatkozó névmások235
La moglie. Milano (vers)239
Avventura di viaggio242
A folyamatos régmúlt (Il trapassato prossimo). A trapassato prossimo használata. A múlt idők246
Notte (vers)251
Nozze d'oro in casa di Andrea Giordana254
A szenvedő ige (Il verbo passivo). A szenvedő ige ragozása. A venire igével képzett szenvedő ige258
La Chiesa degli ERemitani262
La scuola dei grandi (vers)262
Ripetizione "B"
Határozószók és elöljárószók263
Többjelentésű névmások264
Test "B"268
A szóbeli kezdő szakasz szövege
I numeri272
I mesi dell'anno. I giorni della settimana272
Alla stazione273
Una telefonata274
A fordítási feladatok megoldása275
A Test "A", Test "B" megoldása282
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem