Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Neveléstörténet

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 390 oldal
Sorozatcím: Tanárképző főiskolai tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-17-1328-8
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 47140.

Előszó

A neveléstörténet a pedagógia egyik segédtudománya. Feladata, hogy a dialektikus és történelmi materializmus filozófiai tételeit felhasználva történeti fejlődésében vizsgálja a nevelés és oktatás... Tovább

Tartalom

Bevezetés5
A neveléstörténet tárgya, feladata5
Nevelés az ősközösségi társadalomban7
Nevelés a rabszolgatartó társadalomban8
Nevelés az ókori Görögországban8
A homéroszi társadalom nevelése8
A spártai nevelés9
Az athéni nevelés10
A görög filozófusok a nevelésről12
A hellenizmus korának nevelése17
Nevelés az ókori Rómában17
Nevelés a feudalizmus korában (V-XVI. sz.)22
Nevelés a feudalizmus első századaiban (V-VIII. sz.)22
Nevelés a feudalizmus kifejlett időszakában (IX-XIII. sz.)23
A középkori nevelés általános jellemzése23
A középkor képzési céljai25
A korai antifeudális népi forradalmi mozgalmak népnevelési törekvései32
A nevelés a magyarországi feudalizmus korai szakaszában (a X. sz.-tól a XIII. sz. közepéig)33
Nevelés a felbomló feudalizmus időszakában (XIV-XVII. sz.)33
A reneszánsz-kor pedagógiai törekvései33
A reformáció és az ellenreformáció pedagógiai törekvései38
A korai utópista szocialisták pedagógiai nézetei39
A nevelés a magyarországi feudalizmus virágzó szakaszában (XIV-XVI. sz.)41
A reformáció és az ellenreformáció nevelésügye Magyarországon a XVI-XVII. sz.-ban43
Nevelés a nyugat-európai kapitalizmus, illetve az elmaradott magyar és kelet-európai feudalizmus korában46
A polgári neveléstudomány úttörői a XVII. században46
Comenius (Komensky) Amos János (1592-1670)46
Apáczai Csere János (1625-1659)54
John Locke (1632-1704)61
A XVIII. sz. pedagógiai törekvései65
A francia materialisták pedagógiai nézetei65
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)67
A francia polgári forradalom közoktatásügyi törekvései (1789-1794)77
A filantropizmus pedagógiája78
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)79
A magyar nevelésügy helyzete a gyarmatosító Habsburg abszolutizmus idején (1711-1790)85
Pedagógiai törekvések a XIX. század első felében95
A XIX. század elején fellépő utópista szocialisták pedagógiai gondolatai95
Johann Friedrich Herbart (1776-1841)98
Friedrich Fröbel (1782-1852)100
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korának közoktatásügye Magyarországon (1790-1848)104
A magyar polgári forradalom és a nemzeti szabadságharc pedagógiai törekvései (1848-1849)117
A burzsoá pedagógia alakulása a XIX. sz. második felében119
Az orosz nevelés a XIX. században119
A pedagógia alakulása Németországban a XIX. század második felében130
Herbert Spencer pedagógiai nézetei és az angol népoktatás helyzete a XIX. sz. második felében135
A nemzetközi munkásmozgalom pedagógiai törekvései a XIX. században. Marx és Engels138
A kezdeti munkásmozgalom pedagógiai célkitűzései138
A forradalmi pedagógiai elmélet megalapozásának korszaka (1848-1863)142
A Nemzetközi Munkásszövetség nevelésügyi küzdelmei (1864-1872)144
A Párizsi Kommün köznevelési politikája (1871)150
A munkáspártok neveléspolitikája az önálló munkáspártok kialakulásának időszakában (1873-1895)152
Az osztrák önkényuralom és a kiegyezést követő dualizmus közoktatásügyének története hazánkban a századfordulóig156
Az osztrák monarchia önkényuralmának közoktatáspolitikája (1849-1867)156
A dualizmus közoktatásügye hazánkban160
A hazai munkásmozgalom közoktatásügyi törekvései a dualizmus korában180
A dualizmus közoktatásügyének egykorú bírálata a polgári ellenzék részéről182
Az imperializmus korának pedagógiája (1917-ig)185
Konzervatív pedagógiai irányzatok a XX. sz. elején185
A polgári reformpedagógiai elméletek kialakulása és főbb irányai külföldön187
Funkcionális pedagógia189
Új nevelés, naturalizmus190
Munkaiskolák193
Pragmatizmus196
Érdeklődési központokra alapozott pedagógia199
Individualizáló törekvések199
Kísérleti pedagógia201
A munkásosztály pedagógiai elvei, harcai az imperializmus korszkában külföldön204
A német munkásmozgalom pedagógiai és művelődéspolitikai törekvései206
A bolsevikok iskolapolitikai küzdelmei a cári Oroszországban210
A polgári közoktatásügy és pedagógia helyzete hazánkban a századforduló után217
Közoktatásügy217
Az imperializmus kora pedagógiai mozgalmainak és a reformpedagógiának tükröződése hazánkban221
A munkásosztály és a haladó polgári erők pedagógiai küzdelmei Magyarországon a XX. század elején232
A szocializmus történelmi korszakának szocialista és polgári közoktatásügye és pedagógiája238
A szovjet iskola és nevelés fejlődése238
A szocialista forradalom és a szocializmus építésének szakasza238
A szocializmusból a kommunizmusba való áttérés időszaka (1937-)258
A magyar polgári demokratikus forradalom közoktatásügyi törekvései262
A Magyar Tanácsköztársaság közoktatásügye266
A nyugati polgári pedagógia irányzatai 1917 után279
Naturalista-biologista pedagógia281
Liberális-pszichologista pedagógia286
Szociológiai pedagógia290
Kultúrpedagógia296
Vallásos pedagógia298
A kapitalista országok munkásmozgalmainak közoktatáspolitikai és pedagógiai törekvései 1917 után301
Németország301
Franciaország305
Olaszország309
Anglia312
Az ellenforradalom és a fasizmus nevelésügye hazánkban315
A fehérterror316
A bethleni konszolidáció320
A fasizmus előretörése326
A hivatalos közoktatás bírálata331
A magyar népi demokrácia nevelésügyének alakulása a felszabadulás után342
Az iskola demokratikus reformjáért (1945-1948)343
Küzdelem a szocialista köznevelésért (1948-50)350
A szocialista köznevelés feladatainak megvalósítása (1950 után)354
Összehasonlító pedagógia366
A kapitalista országok köznevelésének jellemző vonásai368
Az európai szocialista országok köznevelésének jellemzői372
A gyarmati elnyomás alól felszabadult, önállóan fejlődő országok közoktatásügyének néhány sajátossága376
A közoktatásügy fő tendenciái a világ különböző országaiban379
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Neveléstörténet Neveléstörténet Neveléstörténet Neveléstörténet Neveléstörténet

A borító kissé foltos, kopottas. Néhány lapon ceruzás bejegyzés, aláhúzás található.

Állapot:
1.340 Ft
670 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Neveléstörténet Neveléstörténet

A borító enyhén foltos, kopottas, sérült.

Állapot:
1.340 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba