766.774

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Öreg diák visszanéz...

Szerző

Kiadó: Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézete
Kiadás helye: Cluj-Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 186 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: A borítólap keretét a kolozsvári piarista-rendház kapujáról készítette Tóth István festőművész. Kiadják a Kolozsvári Róm. Kath. Főgimnázium öreg diákjai. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva.

Előszó

Az erdélyi katholikusok június 13-án kegyeletes ünnepélyre készülnek. Egyik legrégibb intézetük - a kolozsvári főgimnázium - 150 éves fordulóját ünnepli annak a nevezetes eseménynek, hogy az... Tovább

Tartalom

Majláth Gusztáv Károly bevezető sorai 3
Dr. Patay József: A piarista rend keletkezése és elterjedése 5
Dr. Bíró Vencel: A kolozsvári róm. kath. főgimnázium története 18
Dr. Bitay Árpád: Termékenyítő lelkek, kik a kolozsvári róm. kath. főgimnáziumban gazdag életeket indítottak útnak 39
Dr. György Lajos: Gazdag életek, akik a kolozsvári róm. kath. főgimnáziumban termékenyültek meg 52
Hálavirágok.
Br. Apor Péter - Diákélet a kolozsvári konviktusban a XVII. század végén 79
Br. Jósika Miklós: Visszaemlékezése kolozsvári tanuló korára 83
Dr. Erődi-Harrach Béla: Örökké kedves emlékű iskolám 86
Dr. Moldován Gergely: A piaristák melegében 88
Dr. Szentkirályi Gyula: Diákélet a piaristáknál a német világban 93
Torma Miklós: Hatvan év távolságából 94
Dr. Jancsó Benedek: Visszaemlékezés a kolozsvári róm. katholikus főgimnáziumra 96
Schreiber Miklós: Emléksorok 101
Dr. Betegh Miklós: Az iskola hivatása 101
Köllő Ignác: Félszázad mulva 103
Zomora Dániel: Egy pár szó az intézet jelenlegi tanáraihoz 106
Merza Gyula: Suaviter in modo, fortiter in re 108
Palmer Kálmán: Egyetlen szerzemény 110
Görög Joachim: Nefelejcsek 111
Dr. Novák István: Legkedvesebb emlékem 112
Dr. Gopcsa László: Visszaemlékezés 113
Dr. Balogh Arthur: Lelki nevelés és tudományos hatás 115
Dr. Rohonczy Lajos: Kisdiák - véndiák 116
Emhory Árpád: Köszöntő 120
Kendi Finály Lajos: Lehet-e elfelejteni? 121
Dr. Széplaki János: 1887 123
Dr. Finály Gábor: Visszaemlékezés 124
Rass Károly: A piarista nevelés lényege 128
Dr. Zsigmond Elek: Ami legtöbbet ér e sivár világban 130
Dr. Szüllő Géza: A bölcs skepsis 132
Dr Finály István: Hálás visszaemlékezés 133
Szlávik Ferenc: Diákkori emlékeim 136
Ifj. Br. Jósika Gábor : Emlékezés a piaristák tanító munkájára 138
Dr. Jelen Gyula: A kolozsvári piarista gimnázim? 140
Br. Petrichevich-Horváth Emil dr.: Emlékezés kolozsvári diákéveimre 141
Dr. Széki Tibor: Veni Sancte 144
Dr. Kuncz Ferenc: Papi hivatásom forrása 146
Dr. Kuncz Ödön: Mit köszönök piarista tanáraimnak? 146
Pitroff Pál: Jellemnevelés 149
Dr. Kuncz Aladár: Első mesterem 150
Dr. Farsang Endre: Egy virágszál 153
Dr. Mátyás Jenő: A piarista iskola-család 154
Dr. Zempléni Vilmos Gyula: Nyolc testvér hálája 155
Dr. Sz. Nagy Gyula: Kapcsolataim a piaristákkal 155
Dr. Nappendruck Kálmán: Az élet romjain is írjuk a feladatunkat 156
Dr. Kopár Gerő: Boldog idők 158
Dr. Veress Géza: Véndiák emlékeimből 160
Dr Fugulján Katalin: Mi is a piaristáknál tanultunk 163
Dr. Nagy László: Non scholae, sed vitae 164
Dr. Válya Gyula: A japán gyermek példája 166
Dr. Mezey Mihály: Lelki nevelés 157
Dr. Zolnai Béla: A kolozsvári piarista gimnázium szelleme 169
Dr. Rajka László: Kevesebbet tanultunk - többet tudtunk 172
Dr. Szeghő Imre: A mi iskolánk 173
Walter Gyula: Vén diák a régi padban 176
Pálos István: Az én hálám 177
Szolnay Sándor: Művészi elindulásom 179
Gr. Teleki Andor: Példamutatás 180
Miske László - Papp Remig - Radnóti István stb.: Hálánk 181
Képek:
Gróf Majláth Gusztáv Károly 1
Calazanzi Szent József oltárképe magyar tanulókkal a kolozsvári piarista templomban (1780) 9
Dr. Patay József, a piarista rend romániai tartományának főnöke 15
A régi jezsuita rendház és templom Kolozsmonostoron. Tóth István rajza 21
A kolozsvári róm. kath. főgimnázium mai formájában (épült 1821). Tóth István rajza 22
A piarista rendház a Mária-szoborral. Tóth István rajza 23
A Báthory-Apor szeminárium. Tóth István rajza 25
A kolozsvári piarista templom (1724). Tóth István rajza 27
Részlet a konviktus folyosójáról. Tóth István rajza 29
A piarista rendház refektoriuma. Tóth István rajza 31
Részlet a piarista rendház udvaráról. Tóth István rajza 33
Dr. Bíró Vencel, a kolozsvári róm. kath. főgimnázium jelenlegi igazgatója 35
Káldy György 41
Sámbár Mátyás 41
Virág Benedek 41
Hell Miksa 41
Pállya István 43
Bolla Márton 43
Kissolymosi Simó Ferenc 43
Csaplár Benedek 43
Horváth Pius 45
Vass József 45
Dr. Finály Henrik 45
Várady Mór 45
Szamek György 47
Pachinger Alajos 47
Dr. Vajda Gyula 47
Dr. Erdélyi Károly 47
Rietly Károly 49
Pázmány Péter 53
Gr. Apor István (Eredetije az Apor-család birtokában) 55
Gr. Mikes Kelemen (Eredetije az EME birtokában) 57
Br. Jósika Miklós 59
Mártonfi József 61
Nagyajtai Cserey Farkas 61
Kovács Miklós 61
Lönhárt Ferenc 61
Pataki János 63
Bob János 63
Moga Vazul 63
Metianu János 63
Gr. Teleki Sándor 65
Gr. Wass Sámuel 65
Br. Jósika Lajos 65
Br. Jósika Sámuel 65
Lázár György 67
Baritiu György 67
Leményi János 67
Papiu Ilarianu Sándor 67
Pumnul Áron 69
Szász Károly 69
Avram Janku 69
Bölöni Farkas Sándor 69
Gr. Kemény József 71
Mike Sándor 71
Gr. Eszterházy Kálmán 71
Torma Károly 71
Petelei István 73
A kolozsvári róm. kath. főgimnázium tanári kara 1897-98-ban 107
A kolozsvári róm, kath. főgimnázium tanári kara 1905-6-ban 127
A kolozsvári róm. kath. főgimnázium tanári kara jelenleg 135
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem