807.830

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Családvédelmi kézikönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Nők Országos Tanácsa
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 136 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

Bevezető5
A terhes nők és a kisgyermekes anyák védelme11
Munkajogi védelem és kedvezmények11
A terhes nő és a kisgyermekes anya alkalmazása, munkaviszonyának felmondása11
A terhes és szoptató nő munkabeosztása12
A szülési szabadság14
A szülési szabadság különös esetei15
Szoptatási időkedvezmény16
Gyermekápolási fizetés nélküli szabadság17
Gyermekgondozási segély18
Gyermekgondozási segélyre jogosultság18
A gyermekgondozási segély összege19
A gyermekgondozási segélyezés megszakítása21
A gyermekgondozási segély jogosultságának megállapítása és folyósítása21
A terhesség alatti és a szülési juttatások22
A terhesgondozás22
Egyedülálló terhes nők intézeti elhelyezése23
Ingyenes csecsemőkelengye-juttatás24
A terhességgel és szüléssel kapcsolatos társadalombiztosítási juttatások25
A terhességi-gyermekágyi segély25
Táppénzes állomány a szülés előtt26
A mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet nő tagjának szülési segélye26
A dolgozó nő anyasági segélye26
A termelőszövetkezet nő tagjának anyasági segélye27
A termelőszövetkezet férfi tagja jogán járó anyasági segély28
Mezőgazdasági biztosított egységes anyasági segélye28
A szakszervezeti tagság alapján járó szülési segély29
Szülésznő igénybevétele29
Gyógyszer-, tápszer-, anyatej-térítés 29
A gyermekápolási táppénz30
A táppénzről általában30
Táppénz gyermekápolás miatt31
Táppénz a gyógyintézetben ápolt gyermek szoptatása miatt31
Táppénz vörhenybeteg gyermek hozzátartozója részére31
A táppénz megvonása32
Táppénz és egyéb szolgáltatások korlátozása terhesség megszakítása miatt32
Levonás a táppénzből33
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok betegségi segélye33
A betegségi segély mértéke mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagnál33
A házasság - a család34
A házasságkötés és joghatásai34
A házasság megkötése34
A névviselés szabályai35
A lakóhely megválasztása36
A házassági vagyonközösség36
A házasság felbontása37
A bontóperi eljárás38
Névviselés a házasság felbontása után39
A közös vagyon megosztása39
A gyermek elhelyezése40
A láthatás engedélyezése42
Az örökbefogadás43
Az örökbefogadás létrejötte44
Az örökbefogadás megszűnése45
A tartási kötelezettség45
A házastárs tartása45
Gyermektartásdíj - apaság megállapítása nélkül50
A gyermektartásdíj mértéke50
Rokonok tartása51
A tartás sorrendje52
A tartási igény érvényesítésével kapcsolatos szabályok53
A tartási és gondozási kötelezettség teljesítésének büntetőjogi védelme55
A házasságon kívül született gyermek jogállása56
A gyermek családjogi helyzete56
Apai elismerő nyilatkozat 57
Az apaság bírói megállapítása57
A gyermek helyzete az anya utólagos házasságkötése esetén59
Az apaság vélelem megtámadása59
A családvédelem61
A családi pótlék61
Családi pótlékra jogosultság61
Ki tekinthető egyedülálló dolgozó nőnek62
Családi pótlék a szülők együttélése esetén63
Családi pótlék a szülők különélése esetében63
Családi pótlék katonai szolgálat alatt64
A családi pótlék összege64
Családi pótlék igénylése és kifizetése64
Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok családi pótléka65
A sokgyermekes anyák jutalma66
A gyermekintézmények67
A bölcsöde67
Az óvoda68
Iskolai napközi otthon, tanulószoba, menza69
A gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak70
A katonai szolgálatra bevonultak és családtagjaik védelme72
Szolgálathalasztás73
Bevonulási segély75
Családi segély a sorkatonai szolgálatra bevonultak hozzátartozóinak75
Tartalékos katonai szolgálatot teljesítők keresetkiegészítésének megtérítése77
A bevonultak és hozzátartozóik munkajogi védelme78
A bevonult hozzátartozóinak egyéb kedvezményei79
A gümőkóros betegek fokozott védelme80
Rendszeres és rendkívüli anyagi támogatás81
Az alkoholizmus és a garázdaság elleni küzdelem82
Az alkoholisták elvonókezelése82
A garázdaság83
Az árvaellátás84
Árvaellátásra jogosult gyermekek84
Az árvaellátás összege84
Az árvaellátás igénylése85
Az özvegyi nyugdíj85
Az ideiglenes és állandó özvegyi nyugdíj85
Az élettárs özvegyi nyugdíja86
Az özvegyi nyugdíj összege87
Özvegyi nyugdíj megállapítása és folyósítása87
Az özvegyi nyugdíj megszűnése, a végkielégítés88
A gyermek- és ifjúságvédelem89
A szülők jogai és kötelezettségei89
A szülői felügyelet89
A szülői felügyelet szünetelése és megszűnése90
A fiatalkorúak elleni bűncselekmények91
Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása91
Ifjúság elleni bűntett91
Tartási kötelezettség elmulasztása91
Megrontás92
A gyermekvédelem kérdései92
A gyermekvédelem szervezete és feladatai92
Állami gondozásba vétel93
A gyámság95
A gondnokság96
Különleges védelemre szoruló gyermekek96
Gyógypedagógiai intézetek97
A fiatalkorúak munkajogi védelme98
Fiatalkorú munkaviszony-létesítése98
Fiatalkorú dolgozók orvosi vizsgálata99
Fiatalkorúak éjjeli munkája és túlmunkája100
Fiatalkorúak pótszabadsága100
Fiatalkorú kisegítők foglalkoztatása101
A tanácsok és a társadalmi szervek feladatai és szerepe a család- és gyermekvédelemben103
A tanácsok családvédelmi tevékenysége103
A szakszervezetek családvédelmi tevékenysége103
A nőmozgalom családvédelmi tevékenysége105
A KISZ szerepe az ifjúságvédelemben107
A Vöröskereszt család- és gyermekvédelmi munkája107
Az öregek és a munkaképtelenek védelme109
A nyugdíjbiztosítás109
Az öregségi nyugdíj feltétele és összege109
A háztartási alkalmazottak és a bedolgozók öregségi nyugdíja110
A rokkantsági nyugdíj110
Baleseti járadék112
Házastársi pótlék112
Nyugdíjast megillető családi pótlék113
A nyugdíjigény benyújtása, a nyugdíj megállapítása és folyósítása113
A nyugdíjfolyósítás korlátozása munkaviszony, keresőfoglalkozás alatt115
Szülői nyugdíj115
A hozzátartozókat megillető nyugdíjak együttes összege116
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok nyugdíjbiztosítása116
Öregségi nyugdíj a mezőgazdaságban117
Rokkantsági nyugdíj, baleseti járadék és kártalanítási segély a mezőgazdaságban117
Nyugdíjosztályokba történő besorolás a mezőgazdaságban118
Házastársi pótlék a mezőgazdaságban118
Hozzátartozói nyugellátások a mezőgazdaságban118
Nyugdíj folyósítása a mezőgazdaságban119
Szociális segítség119
Szociális segély119
Öregek napközi otthona120
Szociális otthonok121
Kórházi utókezelő osztályok122
Hadigondozás122
Utazási kedvezmények123
Közgyógyellátás123
Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés124
A szerződések megkötése és hatósági jóváhagyása125
Temetési segély126
Szakszervezeti tagság után járó temetési segély127
Jogszabálymutató128
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Családvédelmi kézikönyv Családvédelmi kézikönyv Családvédelmi kézikönyv

A borító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
780 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba